Hax: En fråga om själva demokratin

Hax skriver om Acta och hur det har blivt en fråga om själva demokratin:

Vad vi ser är byråkrater som försöker ta den politiska makten från de folkvalda politikerna. Och vi ser hur staten och särintressenas lobbyister skapar regler utanför den demokratiska arenan.

Striden om Acta har bara börjat.

Rick Falkvinge

Rick is the founder of the first Pirate Party and a low-altitude motorcycle pilot. He works as Head of Privacy at the no-log VPN provider Private Internet Access; with his other 40 hours, he's developing an enterprise grade bitcoin wallet and HR system for activism.
arrow