Mp börjar förstå vinken

Jag läste precis att miljöpartiet antagit ett valmanifest som innebär att privat fildelning ska vara tillåten, men att musikerna måste kompenseras.

Så nära, men ändå så långt borta. De förstår fortfarande inte vad det handlar om, bara att något är väldigt fel med hur det är idag.

Rasmus Fleischer på Piratbyrån hade egentligen den bästa förklaringen om varför den modellen inte fungerar, men för att sammanfatta: vilka musiker? Enda sättet att “kompensera” är att samla in någon form av straffskatt, och dela ut den på något sätt som definitivt inte kommer att tillfalla de artister som fildelas. Vem är artist, och var går gränsen för ett artistiskt verk?

Dessutom, kompenseras för vad? All forskning visar att fildelningen gynnar artisterna, däremot tappar gårdagens distributionsbolag kontrollen. Vad ska de kompenseras för, att folk frivilligt väljer att höra reklam för deras produkter?

Så nära, men ändå så långt borta, mp.

Rick Falkvinge

Rick is the founder of the first Pirate Party and a low-altitude motorcycle pilot. He lives on Alexanderplatz in Berlin, Germany, roasts his own coffee, and as of right now (2019-2020) is taking a little break.
arrow