One meeeeellion dollaahrs

Vad är det för ett jävla land där en affärsinnehavare kan stämma en uteliggare på en miljon dollar och fortfarande anses respektabel? Hade det hänt här hade den affärsinnehavaren varit slut, pantad och blåst.

Visst ja. Det är samma land där skivindustrin stämmer en liten rysk skivbutik på 1,65 teradollars — eller annorlunda uttryckt, drygt dubbla den ryska BNPn — för att de brutit mot amerikansk lag för hur skivbutiker får agera. Däremot inte mot rysk.

I Europa är 90% av rättgångarna kriminalmål. I USA är 90% av rättegångarna civilmål, och det finns inget som talar för att de skulle ha färre kriminalmål per capita än Europa. Av någon anledning blir man också en respektabel affärsman av att sparka på folk som ligger…

Rick Falkvinge

Rick is the founder of the first Pirate Party and a low-altitude motorcycle pilot. He lives on Alexanderplatz in Berlin, Germany, roasts his own coffee, and as of right now (2019-2020) is taking a little break.
arrow