"Brott kan inte lösas med teknik"

Innan nya integritetskränkande metoder införs måste fyra frågor besvaras. Om inte riskerar vi en expansion av kontroll och övervakning – utan att brottsbekämpningen blir effektivare.

1. Hoten. Finns det tillförlitliga uppgifter om att nya eller gamla hot fått ökad aktualitet?

2. Skadan. Blir skadan omfattande om hotet realiseras?

3. Effektiviteten. Finns det belägg för att motmedlet är effektivt mot det aktuella hotet?

4. Proportionaliteteten. Är det en proportionerlig integritetskränkning?

Går det inte att svara ja på de tre första frågorna ska metoden inte införas. Men även om alla tre inledande frågor besvaras med ja, återstår att överväga om åtgärden är förenlig med proportionalitetsprincipen. Är det en rimlig kränkning av den personliga integriteten? Elementära frågor, kan tyckas, men de diskuteras alldeles för sällan.

Läs hela artikeln av Janne Flyghed, professor i kriminologi, på Ny Teknik.

Rick Falkvinge

Rick is the founder of the first Pirate Party and a low-altitude motorcycle pilot. He lives on Alexanderplatz in Berlin, Germany, roasts his own coffee, and as of right now (2019-2020) is taking a little break.
arrow