Odenberg avgår

“Hurra”. Det får räcka som kommentar.

Tänk om man kunde fått bort Bodström lika enkelt, eller Ask…

UPDATE: Fast egentligen ska man väl inte ropa hej. Egentligen vill jag inte att någon av dem ska lämna sin post, jag vill snarare att de ska få en fucking clue om vikten av att skydda demokratins kärnvärden och sluta marschen mot 1984. Både när det gäller försöken att stoppa framtiden och försöken att utöka övervakning och undergräva samhällsfundament.

Rick Falkvinge

Rick is the founder of the first Pirate Party and a low-altitude motorcycle pilot. He lives on Alexanderplatz in Berlin, Germany, roasts his own coffee, and as of right now (2019-2020) is taking a little break.
arrow