Grattis till Ung Pirat!

Så här i förbigående vill jag ge ett grattis till Ung Pirat, som har fått sina första bidrag som politiskt ungdomsförbund! Om syftet är att stärka ungdomsverksamhet i demokratisk anda (vilket det råkar vara…) så måste jag säga att bidraget verkligen fyller sitt syfte – det gör Ung Pirat ekonomiskt oberoende från moderpartiet.

Och det är jag jätteglad för. Ung Pirat har egna och starka idéer om organisationsutveckling och samarbeten inom Europa inom piratrörelsen, och har inte väntat på att moderpartiet ska komma ifatt, utan har tagit bollen och sprungit med den. Precis som det ska vara.

Ung Pirat är Sveriges fjärde största politiska ungdomsförbund, i medlemsantal räknat. MUF, SSU och KDU (i den ordningen) är större, men har också haft mångfalt större resurser. Bara det är en stark indikation på att piratrörelsen är den nästa stora globala politiska rörelsen – men det finns många fler än så.

Rick Falkvinge

Rick is the founder of the first Pirate Party and a low-altitude motorcycle pilot. He lives on Alexanderplatz in Berlin, Germany, roasts his own coffee, and as of right now (2019-2020) is taking a little break.
arrow