Ravenna: Vågmästarrollen för dummies

Ravenna skriver om Vågmästarrollen för dummies. Det är i mångt och mycket ett klipp ur våra interna program, men tål ändå att upprepas. Igen och igen och igen.

På samma tema skriver Anna Troberg om vikten att inte bre sig för tunt. Och där sätter hon fingret på något väsentligt som vi inte har pratat så mycket om — hur svårt det är att påverka bara ETT politikområde, och att man bara kan ha någon impact om man faktiskt spänner allt sitt trä bakom en enda pil, eller åtminstone ett väldigt litet antal pilar.

Rick Falkvinge

Rick is the founder of the first Pirate Party and a low-altitude motorcycle pilot. He lives on Alexanderplatz in Berlin, Germany, roasts his own coffee, and as of right now (2019-2020) is taking a little break.
arrow