Studie: I přes přísnější kopírovací zákony se sdílení souborů nezmenšuje

61% ze skupiny 15-25 letých se přímo podílí na kultůře sdílení. Společenský tlak pro dodržování kopírovacího monopolu je blízko nule. Ti, kteří jsou odrazováni přísným vymáháním kopírovacího monopolu, inklinují k internetové anonymizaci. Toto jsou závěry, které přinesla čerstvá studie o sdílení kultury a znalostí mezi mládeží.

Skupina Cybernormer v rámci univerzity v Lundu vydala doplňující údaje ke studii z roku 2009 prokazující, že současný zákaz on-line sdílení zůstává bez veřejné podpory a to i přes zpřísnění kopírovacích zákonů.

  • 61% z 15-25letých ve Švédsku sdílí kulturu on-line a porušuje kopírovací zákony.
  • Velikost této skupiny se za poslední 3 roky nezměnila.
  • Velikost skupiny lidí, kteří by se dali označit za velmi často sdílející, vzrostla z 18% na 20%.

Výsledky jsou nezvratné – i přes zpřísnění kopírovacích zákonů ve Švédsku za poslední roky nedošlo k takřka žádné změně v postoji mládeže ke sdílení souborů. A jestli k nějaké změně došlo, tak to bylo naopak – aktivita se ještě lehce zvýšila. Dle švédské tradice je společenský tlak spíše na to být dobrým občanem než se podrobovat monopolům. Studie dále detailněji uvádí:

“Můžeme s určitostí říci, že další zpřísnění represivních zákonů proti kopírování má velmi slabou oporu v neformálních kontrolních mechanismech společnosti,” říká Måns Svensson, Ph.D. v oboru soudní sociologie, jeden z výzkumníků stojících za studií.
“Společenský tlak je blízko nule.”

Přesto se zdá, že celkovým politickým trendem je zpřísňování monopolu a tvrdší vymáhání. Svensson si všiml malé změny v chování, ale ne přímo takové, která by vedla k většímu respektu k monopolním zákonům – spíše se lidé snaží najít způsoby jak sdílet a přesto v noci dobře spát:

“Represivní strategie nemají nijak velký odrazující efekt na změnu chování mladých lidí na internetu”, pokračuje Svensson. “Naopak, bez opory v sociálních normách lidé spíše hledají způsoby, jak zákazy obejít, například využitím internetové anonymity. Nebo pro sdílení využijí třeba sneakernetu.”

(“Sneakernet” je obecný název pro offline technologie pro sdílení kultůry – například když si ke kamarádovi vezmete svůj dvouterabytový přenosný hard-disk.)

Výzkumníci rovněž upozorňují na celkový vliv monopolních zákonů na společnost, pokud ta tyto normy nesdílí:

“Samozřejmě že zákony, které postrádají společenskou podporu, dlouhodobě podkopávají lidskou důvěru v demokracii,” uzavírá Svensson.

Studie je se svým výsledkem, že tvrdší vymáhání vede jenom ke sdílení souborů pomocí hůře vypátratelných metod, zajímavá sama o sobě. Ale měli bychom se rovněž podívat na takřka 2/3 populace on-line sdílející kultůru, a toto číslo dát do kontextu s domácnostmi.

Znalost, že 61% lidí ve studii participuje na sdílení souborů, mě navádí k závěru, že prakticky 100% lidí v této věkové skupině je přímo či nepřímo sdílením zasaženo.Číslo 61% znamená, že v každé domácnosti se najde alespoň jedna osoba, která soubory sdílí, a všichni v domácnosti toho pak nějak využívají, těžko najdeme někoho, kdo by už neměl alespoň nepřímý užitek ze sdílení. Přestože modelování vzorců chování nebylo součástí studie, je takřka jistým výsledkem, že sdílení kultůry zasahuje běžný život prakticky 100% populace mladých lidí.

Toto číslo do budoucna znamená velkou šanci. Současní mladí lidé neakceptují represivní kopírovací zákony a buď je ignorují či je aktivně obchází.

Skupina Cybernormer má své domovské stránky zde (ve švédštině).

Rick Falkvinge

Rick is the founder of the first Pirate Party and a low-altitude motorcycle pilot. He lives on Alexanderplatz in Berlin, Germany, roasts his own coffee, and as of right now (2019-2020) is taking a little break.
arrow