Komitet za razvoj pri Evropskom parlamentu je takođe odbio ACTA sporazum

Danas je poslednji od savetodavnih komiteta Evropskog parlamenta dao završnu reč po pitanju ACTA sporazuma – Komitet za razvoj, koji nadgleda razvoj zemalja trećeg sveta i probleme u svetu vezane za zdravlje ljudi. On se pridružio ostalim komitetima u oceni da Evropski parlament treba odbiti ACTA.

Ovo je bio četvrti i poslednji od savetodavnih komiteta koji je imao reč po pitanju usvajanja ACTA-e. Ova odluka je u potpunosti preokrenula pravac u kome je (strašni) vetar duvao, i preporučila je Evropskom parlamentu da odbije ACTA-u ubedljivim ishodom glasanja 19-1. Komitet za razvoj, DEVE, se time pridružio prethodnim komitetima, tri savetodavna komiteta, ITRE (za industriju, nauku, energiju), JURI (za pravna pitanja) i LIBE (za građanske slobode) u preporuci odbijanja sporazuma. Zagovarači ovog sporazuma će imati politički tvrd orah da pregrizu pošto su sve ove sfere različitih odgovornosti preporučile neprihvatanje.

(AŽURIRANO: Prvobitni ishod glasanja je bio 19-3. Kasnije je ovo ispravljeno na 19-1, tri glasa su bila uzdržana.)

Sledeća stvar koja će se dogoditi je da će komitet koji predsedava po pitanju ACTA-e u Evropskom parlamentu, Komitet za međunarodnu trgovinu (INTA), sumirati mišljenja ostalih komiteta, pomešaće ih sa svojim i daće konačnu preporuku Evropskom parlamentu.

INTA će glasati o svojoj preporuci 20 Juna. Evropski parlament će se izjasniti na nekom od zasedanja u periodu od 2 do 5 Jula.

Pobeđujemo, ali to je samo zato što se borimo. To što vodimo sa 4-0 ne znači da je utakmica gotova, a biće tek kada sudija odsvira kraj koji će istovremeno obeležiti i kraj glasanja na tlu Evropskog parlamenta.

Takođe pogledajte ACTA-bloggen (na švedskom jeziku).

Rick Falkvinge

Rick is the founder of the first Pirate Party and a low-altitude motorcycle pilot. He lives on Alexanderplatz in Berlin, Germany, roasts his own coffee, and as of right now (2019-2020) is taking a little break.
arrow