Komesarka Kroes: “Obratite pažnju na Piratske partije, ili ćete ostati bez posla.”

U članku u švedskim novinama Svenska Dagbladet koji je objavljen danas, Komesarka Neelie Kroes je dala izjavu bez presedana: političari u Evropi moraju da shvate da je sloboda Interneta važna i da obrate pažnju na Piratske partije, ili će ostati bez posla.

Komesarka Kroes se trenutno nalazi u Švedskoj na EuroDIG konferenciji i iskoristio je priliku da napiše članak za jedne od najvećih švedskih novina. Iako je ona uradila ono što svaki političar mora da uradi po protokolu u ovoj kolumni – naime, da hvali jedinstvene mogućnosti zemlje domaćina – ona je takođe rekla i par stvari koje dosad nisu viđene u javnosti na ovom nivou.

Kroes… KOJA Komesarka? Ljudi u Evropskoj komisiji, najvišem administrativnom telu Evropske Unije se nazivaju Komesari. To je otprilike ekvivalent ministra na nivou Evropske Unije. Komesarka Neelie Kroes je odgovorna za Digitalnu agendu.

U ovom članku, ona piše, “Uspon Piratskih partija je pokazao da je sloboda Interneta važno pitanje koje naši političari moraju da ozbiljno shvate ako ne žele da izgube svoje poslove.”

Ovo je poruka koju šaljemo prethodnih šest godina – drago mi je da vidim da je sada uspela da prodre do najviših ešalona.

Pored ovoga, ona piše u članku i sledeće,

Internet predstavlja ekonomski uspeh, ali na političkom nivou nije bio tako uspešan. Mladoj generaciji je borba za slobodu Interneta ono što je zeleni talas bio za generaciju 1968-aša i za baby boomere. Arapsko proleće, debata oko ACTA-e i uspon Piratskih partija su pokazali da je sloboda neta važno pitanje kome političari moraju da priđu sa najvećom ozbiljnošću, ako ne žele da izgube moć.

Paralelu sa Zelenim pokretom sam takođe i ja razvijao prethodnih godina.

Interesantno je da je odabrala pristup “moć je važna, pa treba da brinete o slobodi neta,” a ne pristup “Mi smo Evropa, mi nosimo sa sobom legat Prosvetiteljstva, tako da nam je stalo do slobode govora bez obzira gde se on dešava.” Ipak, ovo je put za koji smo proračunali da će biti uspešan pre šest godina: napadni i izazovi moćne, dođi do građanskih sloboda.

Nažalost, nakon što je ovo objavljeno, javili su mi da je otišla na EuroDIG da govori o tome kako je zbog dečije pornografije neophodno ograničiti slobodu govora i net slobode (bla bla, da, već smo to čuli i ponavljanje neće učiniti da postane istinito.) Kada su je izazvali izjavom “Komisija je samo paranoična,” Komesarka Kroes nije želela da odgovori. Draga Komesarko Kroes – pričati priču nije dovoljno; u svetu u kome je reputacija sve, takođe je potrebno hodati putem.

Moj naklon Jacobu Hallénu.

Rick Falkvinge

Rick is the founder of the first Pirate Party and a low-altitude motorcycle pilot. He lives on Alexanderplatz in Berlin, Germany, roasts his own coffee, and as of right now (2019-2020) is taking a little break.
arrow