Najveća pro-ACTA kampanja do sada predstavlja kršenje copyrighta

Kada je Internacionalni trgovinski komitet u Evropskom parlamentu trebalo da glasa za ili protiv ACTA-e, na vratima je bio postavljen ogroman poster na kome je pomenuta oko polovina pravila iz (veoma debelog) pravilnika i na kome se tražilo od komiteta da glasa u korist ACTA-e. Sada je za taj poster ustanovljeno da predstavlja kršenje copyright monopola od strane pro-ACTA tima.

Na posteru koji se na dan glasanja nalazio na vratima Internacionalnog trgovinskog komiteta je bila prikazana slika transportnog broda koji plovi uz tekst: „ACTA će zaštititi i promovisati evropske… IP-intenzivne industrije.” Veliki broj aktivista je bio opravdano uznemiren zbog ovoga. Izgleda da su pro-ACTA lobisti zaista napravili poster koji služi za promociju ACTA-e i koji sam po sebi krši copyright monopola i koji jasnije nego ikad pokazuje da je copyright monopol, pa, blago rečeno, teška glupost. Ako najvatreniji pobornici i advokati copyright monopola ne mogu da ga ispoštuju u najbitnijim trenucima, dosta je bilo sa pretvaranjem da to treba očekivati od prosečnog tinejdžera ili Mike Mikića. Prema tome, strožija primena zakona koju bi ACTA sa sobom donela je, ako je to ikako moguće, još sumanutija.

Pro-ACTA poster i kršenje copyright monopola.

Jérémie Zimmermann je ustanovio da slika transportnog broda preklamna fotografija Hamburg Süd transportne grupe. Suština je u tome, da fotografija može biti korišćena samo pod određenim okolnostima – konkretno, ako se navede da predstavlja intelektualno vlasništvo Hamburg Süd grupe – a ovaj zahtev o atribuciji je ignorisan.

Aliança Santos. Fotografija: Hamburg Süd. (Vidite, zar je bilo toliko teško?)

Ironično, na istom posteru sledi tekst “saznajte činjenice na actafacts.com,” sajtu za koga Internet zajednica nije sigurna da li predstavlja “trećerazredni astroturfing (korporativni sajt koji je napravljen tako da izgleda kao grassroots projekat) ili totalnu smejuriju”. Dakle, hajde da razjasnimo: lobisti koji tvrde da su eksperti o pitanju copyright monopola i kompleksnih zakona koji se njime bave su koristili sliku koja krši taj isti monopol u svom najznačajnijem materijalu koji služi za lobiranje za pooštravanje primene zakona. Ovo niste mogli ni da izmislite. (Usput, Glyn Moody je veoma brzo odustao od smešnih tvrdnji koje je izneo na sajtu.)

Ovaj slučaj pokazuje jasnije nego ikad da copyright i patentni monopoli nisu namenjeni zaštiti inovacije i ekonomije. Oni su očigledno previše kompleksni da bi ih razumeli i da bi ih se pridržavali čak i njihovi najveći podržavaoci i lobisti. Umesto toga, oni su osmišljeni kao legalna zaštita koju mogu da koriste sada bogati biznismeni protiv početnika koji ne raspolažu resursima. Copyright i patentni monopoli štite samo prošlost, štite je od sadašnje i buduće inovacije, kreativnosti i ekonomije.

Najvatrenijim lobistima copyright monopola nije nimalo stalo do monopola kada treba da se primenjuje na njima, već samo kada treba da se primenjuje na drugima. Ovo je u saglasnosti sa decenijama prevara umetnika od strane izdavačkih kuća i filmskih studija. Hajde da završimo sa ovim korporativizmom. Hajde da redukujemo ove smešne monopole.

Ne zaboravite da pošaljete mail članovima Evropskog parlamenta i da tražite da odbiju ACTA-u.

Preko Henrika Moltke preko Jérémie Zimmermanna.

Rick Falkvinge

Rick is the founder of the first Pirate Party and a low-altitude motorcycle pilot. He lives on Alexanderplatz in Berlin, Germany, roasts his own coffee, and as of right now (2019-2020) is taking a little break.
arrow