Kriptožurke za učenje osnovnih veština preživljavanja

Interesantan pokret koji dobija na zamahu su kriptožurke, čija je suština učenje i razmena osnovnih veština za preživljavanje.

Ja kažem “veštine za preživljavanje,” jer se ove žurke odnose na učenje osnova komunicaranja na siguran i diskretan način. U nekim zemljama sveta, ovo je vrlo upotrebljiva veština preživljavanja – već sada i ovde. Ljudi koji ne uvežbaju ovu veštinu preživljavanja… nestaju. Na nekim mestima, ovo je čisti društveni darvinizam: ljudi koji uvežbaju ove veštine preživljavaju, ostali ne.

U ostalim delovima sveta, ovo vrlo brzo mogu postati veštine preživljavanja. I Evropska unija i SAD se velikom brzinom kreću ka tome da postanu ovakva društva – a sam bog zna šta će se desiti kada usledi kolaps SAD za 5-10 godina kada ostanu bez novih kreditora.

Prema Cryptoparty.org:

Kriptožurke su skupovi na kojima se dele i uči upotreba osnovnih kriptografskih alatki kao što su PGP/GPG, Tor, OTR, TrueCrypt, itd. Na kirptožurkama mi predajemo, učimo i delimo.

Ovo su veštine o kojima nikada nećete učiti u okviru zvaničnih obrazovnih programa, tako da moraju biti širene prikriveno – isto kao što su se veštine deljenja kulture i znanja uz pomoć BitTorrenta i sličnih alatki raširile prikriveno i sada doprle do 250 miliona Evropljana i 150 miliona Amerikanaca i isto kao što su se veštine flešovanja vašeg Android telefona Cyanogenmodom raširile prikriveno do milion ljudi.

Naša je dužnost da podržavamo ovo prikriveno širenje veština. Naš opstanak zavisi od ostalih ljudi sa kojima možemo da komuniciramo bezbedno, tako da je u našem interesu da ostali ljudi, takođe, znaju kako da komuniciraju, a da ne budu prisluškivani i… da nestanu.

Ovaj pokret dosta liči na prvobitne PGP keysigning žurke, gde su se ljudi sastajali kako bi jedni drugima potpisali ključeve i tako uspostavili takozvani kriptografski lanac poverenja, ali ove žurke su podrazumevale mnogo viši nivo početnog znanja o kriptografiji i tehnologiji javnih ključeva. Kriptožurke su više orijentisane na učenje neophodnih veština za početnike.

Svi moji uređaji su bezbedni ako ostanem bez njih: ako zaboravim ili mi ukradu moj telefon, pad ili notebook nijedan dokaz o meni neće procureti. Svi moji firewire portovi su zatvoreni i isključeni na nivou biosa. Sav moj hardver se lockuje prilikom gubitka struje i zahteva ručno otključavanje. Ja koristim enkriptovane glasovne i tekstualne komunikacije koje se ne mogu prisluškivati i locirati. Imam sopstveni mail server i enkriptujem sav osetljivi materijal koji stavljam u Dropbox. Koristim Bitcoin za štednju koja ne može biti zaplenjena i za transfere novca. Danas su ovo veštine preživljavanja. Ako ne znate zašto, treba da posetite kriptožurku.

(Moj naklon Asheru Wolfu i ostalima.)

Rick Falkvinge

Rick is the founder of the first Pirate Party and a low-altitude motorcycle pilot. He lives on Alexanderplatz in Berlin, Germany, roasts his own coffee, and as of right now (2019-2020) is taking a little break.
arrow