Stallman podržava stav Piratske partije u vezi sa patentima, zaštitnim znakovima i kopirajt monopolima

U dugo očekivanom gostovanju 16. oktobra Dr. Richard Stallman je dao javnu podršku stavovima Švedske piratske partije koji se tiču patent monopola, zaštitnih znakova i kopirajt monopola.

Ovde je ranije postovan članak koji sažeto prikazuje stavove partije, a preveden je sa originala na švedskom jeziku. Ukratko:

  • Monopoli na patente su kontraproduktivni po pitanju inovacija i celokupan sistem patenata mora nestati. Jedino bi kod industrije lekova moglo doći do izmena pojedinih propisa što se može postići uvođenjem subvencija na buduća istraživanja u zdravstvu, a pri tom bi se još i uštedeo deo novca poreskih obveznika.
  • Zaštitni znakovi su korisni sve dok štite potrošače od prevara, itd, ali nije u redu kada se zbog njih kažnjavaju sami potrošači.
  • Kopirajt monopol se mora skresati na osnovnu petogodišnju komercijalnu eksploataciju koja se može produžiti na period od 20 godina putem registracije, a izmena proizvoda mora uvek biti omogućena dok se digitalni mehanizmi zaštite ne smeju koristiti.

Ovo je veliki korak napred u dugotrajnoj raspravi između Piratskih pokreta i Organizacije slobodnog softvera o efektima koje bi reforma kopirajta imala na GPL i slobodan softver. Nekolicina aktivista izražava zabrinutost za status slobodnog softvera i GPL-a u slučaju da se gorepomenuti mehanizmi oslabe jer se njihov status pri zastupanje slobodnog koda oslanja na zakone kopirajt monopola – ali Dr. Stallman je prethodno istakao jednu osobinu GPL-a koja govori da je jačina istog u srazmeri sa jačinom zakona o kopirajt monopolu.

Pored toga, bazirano na ideji Piratske partije, da bi se komercijalna upotreba proširila na sledećih 20 godina delo se mora registrovati što daje mogućnost da se u budućnosti nađu mehanizmi deponovanja izvornog koda – da se izvorni kod otvori nakon isteka monopola – u zamenu za garanciju države za produžetak monopola na komercijalnu upotrebu. Te mogućnosti nema u sadašnjem zakonodavstvu.

Pošto se Dr. Stallman načelno slaže sa navedenim stavovima verujem da će ova rasprava omogućiti našim pokretima da se ujedine protiv spoljašnjih agresora i takođe smatram da je ovaj savez neophodan kako bi se na kraju izborili za slobodno kodiranje, stvaranje i inovacije bez traženja dozvole.

Ipak, Dr. Stallman sa pravom ističe da nije najzahvalnije opisivati pomenuta tri zakona, tj. o zaštitnim znakovima, kopirajt i patent monopolima (i ni jedan drugi zakon) u istom članku jer to podstiče kontraproduktivnu ideju da se ovi nepovezani zakoni moraju grupisati zajedno.

Rick Falkvinge

Rick is the founder of the first Pirate Party and a low-altitude motorcycle pilot. He lives on Alexanderplatz in Berlin, Germany, roasts his own coffee, and as of right now (2019-2020) is taking a little break.
arrow