Swarmwise – Den taktiska manualen till att förändra världen. Kapitel ett.

Någonstans, just nu, håller en löst sammansatt och road grupp aktivister på med att knocka en rik, etablerad organisation så hårt att de ser stjärnor. Rika organisationer med gott om tillgångar är vana vid att leva efter den gyllene regeln – “de som är rika sätter reglerna”. Nya sätt att organisera sig går längre att bara bryta de gamla reglerna, de trasar sönder dem, och lämnar en hög av förvirrade chefer omkring sig som undrar hur denna grupp av fattiga, smutsiga och oorganiserade aktivister kunde klå deras rika, välkammade organisation.

Swarmwise kapitel – ett kapitel per månad.
1. Att förstå svärmen (Detta kapitel)
2. Att lansera svärmen
3. Getting Your Swarm Organized: Herding Cats Kommer snart på svenska
4. Control The Vision, But Never The Message Kommer snart på svenska
5. Keep Everybody’s Eyes On Target, And Paint It Red Daily Kommer snart på svenska
6. Screw Democracy, We’re On A Mission From God Kommer snart på svenska
7. Surviving Growth Unlike Anything The MBAs Have Seen Kommer snart på svenska
8. Using Social Dynamics To Their Potential Kommer snart på svenska
9. Managing Oldmedia Kommer snart på svenska
10. Beyond Success Kommer snart på svenska

Hela boken, på engelska, finns att köpa på Amazon (US, UK) eller för nedladdning i PDF-format.

Den 7 juni 2009 fick Piratpartiet 225,915 röster i EU-valet, och blev det största partiet för väljare under 30 år. Vår kampanjbudget var 50.000 euro. Våra motståndare hade spenderat sex miljoner. Vi hade använt mindre än 1 procent av deras budget, och ändå slog vi dem. Detta gav oss en kostnadseffektiv fördel på över två storleksordningar. Detta var helt och hållet tack vare fungerande svärmarbete, och metoderna kan användas i nästan vilken storskalig organisation som helst. Denna bok innehåller det hemliga receptet till detta.

En svärmorganisation är en decentraliserad och gemensam ansträngning av volontärer, som utifrån ser ut att vara en hierarkisk och traditionell organisation. Den är skapad av en liten grupp personer som samlar ihop många människor att stötta organisationen på olika sätt, och detta möjliggör att ett stort antal volontärer kan samarbeta med ett gemensamt mål, i så stora mängder människor som bara är möjligt tack vare internet.

Att arbeta med en svärm kräver att du gör många saker helt annorlunda mot vad du lär dig på en typisk handelsskola. Du måste släppa kontrollen över ditt eget varumärke och dess budskap. Du måste dela ut makt på den nivå att vem som helst kan ta i princip vilket beslut som helst för hela organisationen. Du måste acceptera och uppskatta att personer inom organisationen kommer att göra exakt som de själva vill, och att det enda sätt att leda är att inspirera dem att gå dit du vill att organisationen ska gå.

Det är först när du släpper kontrollen, den sorts kontroll som organisationers ledare har hållit hårt i under århundraden, som du kan skörda frukterna av svärmen; samma kostnadseffektivitet och handlingstempo som Piratpartiet upplevde. Denna bok kommer att lära dig dessa metoder, från det ursprungliga grundandet av svärmen till dess tillväxt och dess utdelning. Det kommer inte att lära dig de underliggande teorierna gällande psykologi och sociologi – utan endast dela med sig av erfarenheter och metoder som har bevisats fungera i verkligheten.

När jag kickade igång svärmen för Piratpartiet så hade jag publicerat ett grovt manifest på en ganska ful hemsida och jag nämnde denna hemsida en enda gång i en chattkanal på ett fildelningsforum. Det var den enda reklam jag någonsin gjorde, och dagen därpå hade partiet hundratals aktivister. Val av tidpunkt, socialt innehåll och budskap är livsviktigt, men om du har de tre faktorerna så kommer din ursprungliga svärm att dras som bin till honung inom loppet av några timmar. Att få den att växa och att sköta den kommer också att vara viktigt, men det är nästa utmaning och vi fokuserar på en utmaning i taget.

När vi beskriver svärmkonceptet så är det lätt att tänka på decentraliserade och formlösa moln av människor, som Anonymous eller the Occupy Wall Street-rörelsen. Men faktum är att där dessa svärmar delar många värderingar, så delar de inte mål eller metoder. Det betyder att de är bundna till att lyckas med mindre projekt som involverar ett relativt litet antal människor under en relativt kort tidsperiod, även om var och ett av dessa mindre projekt gradvis bygger upp vetskapen om Anonymous eller Occupy och deras varumärken.

Den svaga sammanhållningen hos Occupy och Anonymous varumärken kan delvis tillskrivas deras val att inte ha en ledare. Även om detta leder till en stor motståndskraft, då ingen hållas ansvarig inför motståndare, så innebär det en uppoffring av vägvisning och mål. Jag har kommit fram till att den typiska onlinecommunity-metoden integration kombinerad med starkt ledarskap fungerar mycket bättre när det kommer till att uppnå global förändring, än att arbeta utan ledare.

Jag lärde mig några av dessa metoder när jag gick officersutbildning, och ännu fler av dem när jag har deltagit i många onlineforum. Men det hemliga receptet till svärmens kostnadseffektivitet hittade jag först när jag gick en utbildning i att vidhålla starka gruppvärderingar, kombinerat med nätets starka deltagarvärderingar och kostnadseffektiva masskommunikation, plus en blandning av ledarerfarenhet från interneteran i sekelskiftet.

Interneteran var ganska speciell att uppleva från min roll som IT-ansvarig. Om dina medarbetare inte gillade vad du sa på morgonen så reste de sig helt enkelt upp, gick ut ur byggnaden och hade ett nytt jobb innan lunch. Lönen du betalade ut var långt mer ersättlig för dem än vad deras kompetens var för dig. Människor arbetade inte främst för pengar.

Därför har jag med mig denna erfarenhet när jag jobbar med volontärer, de arbetar inte heller för pengar (eftersom att de inte får några). Ledarskap och positiv kritik är den viktigaste nyckeln.

Det kanske allra viktigaste är svärmens fokus på vad alla kan göra, och aldrig vad de inte kan eller vad de måste göra.

Detta skiljer sig helt från traditionella företags- eller demokratiska institutioner, som helt fokuserar på vad människor måste göra och vilka hinder de är bundna till. Denna skillnad är en av anledningarna varför en svärm kan vara otroligt effektiv: alla kan finna något som han eller hon tycker om att göra, hela tiden – och det finns ingen som säger till dem hur saker bör eller inte bör gå till.

Det är snarare så att människor inspirerar varandra. Eftersom att alla kommunicerar med varandra hela tiden så kan framgångsrika projekt snabbt sprida sig till andra delar av svärmen. Mindre framgångsrika projekt driver svärmen vidare utan att peka finger på någon.

Om du vill leda en svärm så ställer du dig helt enkelt upp och säger, “Jag tänker göra X, för jag tror att det kommer att leda till Y. Den som känner att den vill vara med och göra X är välkommen.” Vem som helst i svärmen kan säga detta, och alla uppmuntras till det. Detta skapar snabbt en informell men otroligt stark ledarstruktur där människor kan söka sig till roller som maximerar deras egen påverkan på svärmens mål – och allt detta sker utan någon central planering eller organisationsscheman.

För det är så att det som skiljer en svärm från traditionella organisationer är dess fantastiska hastighet, att det i princip inte kostar någonting och dess stora antal engagerade volontärer. Traditionella företag och politiska organisationer verkar jobba i snigelfart från en svärms perspektiv. Det är också därför en svärm kan förändra världen: den sopar banan med traditionella organisationer när det kommer till kvalitet, kvantitet och resurseffektivitet.

SVÄRMEN ÄR ÖPPEN…

En viktig aspekt av svärmen är att den är öppen för alla som vill vara med och bidra till något. Den är faktiskt mer än öppen – alla i hela världen uppmuntras att välja arbetsuppgifter från en öppen lista, utan att fråga om lov, och helt enkelt sätta igång. det finns ingen rekryteringsprocess. Alla som vill hjälpa till att nå målet, på sitt eget sätt och efter sin egen förmåga, får göra det. Detta skiljer sig markant från anställningsprocesserna hos de traditionella bolagen, där människor måste klara någon typ av test för att få börja arbeta inom organisationen.

Fördelen med denna taktik är att svärmen inte håller människor utanför, utan ser till att få in människor. Delar av arbetet kommer att bli dubbelt, eftersom många människor kommer att arbeta med samma sak när ingen berättar vem som ska göra vad, men resultatet kommer att bli flera lösningar som testas parallellt, och svärmen lär sig snabbt vilka lösningar som fungerar och vilka som inte fungerar. Arbetsprocessen blir en iterativ utvecklingsprocess med försök och felsteg, med konstant anpassande och förbättrande, utan någon som övervakar det hela eller får det att hända.

Att vara öppen och inbjudande är en mycket viktig del i en svärm.

…OCH GENOMSKINLIG

Svärmen är inte bara öppen, den är också genomskinlig per definition. Det finns nästan inga hemligheter alls. Detta kan låta som ett ofattbart koncept, om man kommer från en traditionell organisation.

Allt är genomskinligt som standard. Ekonomiska handlingar är tillgängliga för alla. Strategiska och taktiska diskussioner är tillgängliga för alla och öppna för alla att delta i. Konflikter är öppna för alla att se. Detta eftersom att alla diskussioner hålls där alla kan följa dem.

Detta skapar förtroende och tillit. Eftersom att alla kan se all information och alla diskussioner i hela organisationen så bidrar det med en väldigt stark känsla av samhörighet.

Det bidrar också med en väldigt effektiv kontroll över ryktesspridning. Det skyddar mot misstroende, eftersom misstroende beror på för lite information, och att personer drar dina egna slutsatser från ofullständig information.

Genomskinlighet är också ett effektivt sätt att förhindra skandaler: det har förekommit flera exempel i Piratpartiet där media har snappat upp rykten om konflikter, och blåst upp det på samma sätt som de brukar göra, till den nivå där en vanlig organisation hade fallit – men eftersom att alla som läser historierna själva kunde gå till källan och se vad som faktiskt har sagts och gjorts så skapades inga rykten och ingen “Man han sa si och hon sa så”. Konflikter eskalerar inte utom kontroll när genomskinligheten fungerar.

Detta betyder självklart inte att varje diskussion vid fikabordet måste spelas in. Det skulle skapa en ohållbar arbetsbörda, och skulle ändå aldrig kunna verkställas. Men det betyder däremot att inget arbete är menat att hållas gömt för vissa och öppet för andra – så när diskussioner hålls online så sparas dem och förblir öppna för alla att läsa.

“Var försiktig med vem som nekar dig tillgång till information, för inners inne ser han sig själv som din herre.” — Kommissionär Pravin Lal

I de enstaka fall hemligheter hålls så är det för att skydda integriteten hos svärmens medlemmar, och alla kan se exakt vilken sorts information som hålls hemlig, och ännu viktigare är att de kan se varför den hålls hemlig och vem som vet om det.

Ett exempel på en giltig hemlighet inom en svärm är namn på sponsorer, för att skydda dem och förhindra eventuella intressekonflikter då människor medvetet eller omedvetet skulle försöka behaga dessa sponsorer mer än vad de skulle jobba för svärmens mål. Personen som administrerar svärmens konto och/eller kreditkort har information om detta, men skulle få ansvaret att hålla det för sig själv.

Sist men inte minst, att vara helt genomskinlig lindrar problemet som finns i traditionella bolag där någon i mitten av organisationen kan förstöra eller förvränga information som går uppåt eller nedåt, antingen medvetet eller omedvetet. Genom att göra all information tillgänglig för alla så kommer ingen kunna förvränga informationen. Om man vänder på det så talar ingen i svärmen heller för någon annan, alla har sin egen röst. Detta förhindrar bildandet av oliktänkande grupper, eftersom att det inte finns några traditionella småchefer som kan sätta sina egna mål, som inte överensstämmer med svärmens gemensamma mål.

SÅ, HAR DU EN UTMANANDE IDÉ?

Du läser antagligen denna bok för att du har en eller ett par idéer i bakhuvudet och du letar efter sätt att förverkliga dem. Här kommer då den tråkiga biten: Har du räknat ordentligt på det?

Alla svärmar handlar om kvantitet. Antal människor. Som Like armémyror i Amazonas regnskog så handlar det om att överrumpla dina motståndare med ren biomassa genom oslagbar organisationsförmåga och förmågan att kanalisera volontärernas kraft – att använda din egen rörlighet för att alltid vara oerhört mycket starkare än dina motståndare, närhelst och varhelst du väljer att uppenbara dig, precis som hur armémyrorna överrumplar sina motståndare tack vare deras förmåga att snabbt omdirigera och förflytta sina trupper.

Så detta är det första hindret du måste ta dig över: kommer tillräckligt många människor påverkas av din idé, och kan ett stort antal människor inspireras att bidra till att passera den kritiska gränsen? Kan den kristiska gränsen identifieras, och i så fall, hur många människor måste vara med för att det ska lyckas?

Det är här det blir lite traditionellt. Vi måste bestämma vad som krävs för att lyckas med idén. Vilken händelse som innebär vinst, och vad som krävs för att komma dit.

För ett helt nytt politiskt parti som Piratpartiet så är det lätt att avgöra vad som krävs för att lyckas: bli invalda. Det finan många steg att ta på vägen dit, givetvis, och många steg att ta efter att det målet är uppnått (exempelvis att bli omvalda). Men det ger oss ett påtagligt mål att jobba för.

Låt oss titta på hur detta mål kan brytas ned.

Vi skulle behöva kvalitativa aktivister och stora kvantiteter väljare. Politik är trots allt helt och hållet ett sifferspel. Det är en publiksport som spelas i det offentliga.

I Piratpartiet fall var utlösaren för kvantiteten fildelning. År 2006 var ungefär 1,6 miljoner invånare — väljare — i Sverige fildelare, och delade kultur och kunskap trots upphovsrättsmonopolen och såg inte felet i det, men blev ändå aktivt kriminaliserade av makthavarna.

Far att ta sig in i riksdagen behöver man 225,000 röster. Detta betyder att om bara en fjärdedel av de kriminaliserade människorna var arga nog och inte var beredda att acceptera sådan behandling så skulle Piratpartiet komma in i riksdagen. Det var vårt mål, det mål som publicerades redan första dagen, 225,000 röster. Det var trovärdigt, det var påtagligt, det var inkluderande, det var världsomvälvande.

Givetvis fanns det fler saker i samhället som vi stred mot, med underliggande teman som yttrandefrihet och åsiktsfrihet samt frihet på nätet. Men om man börjar diskutera abstrakta koncept så får man bara gäspningar bland sina potentiella väljare. Vi behövde en stor rekryteringsyta med koncept som är enkla att förstå och som relaterar till människors vardagsliv, för att svärmen skulle kunna växa så mycket som den behövde.

Inne i svärmen strävade människor och aktivister mot att förstå koncepten på en djupare nivå. Det behövs också. Men ytan måste vara stor nog att attrahera tillräckligt många människor för att kunna lyckas.

Dina idéer måste kunna brytas ned till den typen av uträkning. Minst hur många personer behöver engagera sig för att du ska kunna lyckas?

Du måste hitta den grupp av människor som påverkas positivt av din idé, uppskatta hur stor den gruppen av människor är och sedan göra en kvalificerad gissning på hur många personer som måste aktivera sig, som minimum.

Men, kom ihåg vilken storlek på kvantiteter vi pratar om. Svärmar engagerar normalt hundratusentals människor, till och med miljontals. De sköts och koordineras av ett tusental som bidrar till svärmen på sin fritid, och eventuellt – men bara eventuellt – finns det en eller två personer som arbetar heltid.

Din svärm kan ha lägre krav för att lyckas än att engagera miljontals människor, givetvis. Du är den enda som vet det. men du måste åtminstone göra en så bra uppskattning du kan på hur många som krävs.

Detta är svårt, för kvalificerade gissningar är allt du kommer kunna uppnå. Som exempel påverkar ett feministiskt parti i Sverige eventuellt halva befolkningen. Men kan man aktivera en tillräckligt stor grupp människor till att jobba för fortsatt jämställdhet mellan könen? (Det provades, och det visade sig att det kunde man inte.)

I jämförelse så fick Piratpartiet 225,915 röster i EU-valet år 2009, tre år efter starten, och fick därmed sitt första mandat. Det sämde ganska väl överens med min ursprungliga uppskattning på 225,000 röster.

Så, i resten av denna bok så kommer vi titta på hur du kan ta din idé att forma en svärm och vad som faktiskt krävs för att genomföra det, på samma sätt som Piratpartiet lyckades, och började förändra världen.

Vi kommer börja med att titta på svärmens uppstart, och hur intensivt det kan vara, och diskutera hur en grund av människor att vända sig till — tjänstemän — kan organiseras för att få svärmen att täcka all den mark som du vill täcka. Vi kommer att diskutera tekniker och metoder för svärmen i sig, vi kommer till och med titta på praktiska saker som att dela ut flygblad och hur du lär personer att dela ut flygblad på ett effektivt sätt.

Därifrån kommer vi titta närmare på hur du kan sköta de dagliga operationerna i svärmen – en del med klassisk projektledning, en stor del förståelse för konflikthantering och en del med metoder för hur man behåller svärmens mål, kultur och värderingar allteftersom den växer.

Slutligen så kommer vi titta på hur du använder svärmen för att leverera de storskaliga resultat som förändrar världen, och vad som händer när du lyckas för bra.

Men en sak i taget. Låt oss återgå till den utmanade idé som lurar i ditt bakhuvud, och diskutera hur vi kan börja förverkliga den.

Vidare till Kapitel 2 (På engelska) >>

 

(Denna artikel har uppdaterats för att matcha finalutgåvan av boken. Den står under Creative Commons-licens, CC-BY-NC.)

 

UTDRAG UR PUBLICERAD BOK

Detta är en svensk översättning på boken Swarmwise, som finns att köpa på Amazon (US, UK) eller som nedladdning i PDF-format. Det är en instruktionsguide för hur man rekryterar och leder tiotusentals aktivister i ett mål att förändra världen till det bättre, utan att ha tillgång till pengar, resurser eller kändisskap. Boken är baserad på Falkvinges erfarenheter av att leda Piratpartiet in i EU-parlamentet, från att inte ha haft någonting att börja med, och den täcker alla aspekter i att leda en svärm av aktivister in i en konventionell framgång.

Detta kapitel översattes till svenska av Malin Moberg.

Rick Falkvinge

Rick is the founder of the first Pirate Party and a low-altitude motorcycle pilot. He lives on Alexanderplatz in Berlin, Germany, roasts his own coffee, and as of right now (2019-2020) is taking a little break.
arrow