Att förstå vikten av hatpropaganda

Att förbjuda så kallad “hatpropaganda” är allvarligt, oansvarigt och ett stort misstag av minst tre anledningar. Att inskränka yttrandefriheten på det sättet, även om det kan verka som en enkel lösning på en jobbig situation, är oerhört kontraproduktivt även ur en helt pragmatisk synvinkel. För övrigt så finns det inget som heter “begränsad yttrandefrihet” – antingen har vi yttrandefrihet eller så har vi det inte.

Flera länder – även de som anser sig vara demokratiska och fria – har restriktioner på vilka politiska åsikter du öppet får yttra. Det är skolexemplet på hur det ser ut där man inte har yttrandefrihet, men trots det brukar dessa länder låtsas att de har yttrandefrihet, till den grad att det är en del an landets grundlagar eller konstitutioner, men ändå förbises det och ignoreras med ett antal undantagsklausuler.

Ett av de enklaste målen för sådana oansvariga och populistiska politiker är så kallad hatpropaganda, där någon uttrycker ilska, hat eller någon annan form av fördom mot en grupp människor. I sådana länder tenderar politikerna att förbjuda sådan “hatpropaganda”, och att hårt bestraffa sådana yttranden med fängelsestraff på upp till fem år.

Detta är kontraproduktiv populism av tre anledningar.

1. Principen:

Antingen är man för yttrandefrihet, eller så är man inte det. Det finns ingen yttrandefrihet – alls – om man bara tillåter “acceptabla” uttryck.

Yttrandefriheten finns för att skydda de mest föraktliga uttrycken och de mest gräsliga yttrandena. Och så är det av en mycket bra anledning: då och då visar de sig att människorna som ansågs vara gräsliga och föraktliga faktiskt var de människor som moraliskt sett hade rätt. Det har hänt många gånger i modern historia – de homosexuellas rättigheter är ett exempel. (Vem kunde för 50 år sedan har föreställt sig att homosexuella också är människor, och att de förtjänar mänskliga rättigheter?)

Yttrandefrihet existerar specifikt för att tillåta och skydda åsikter som upprör och förolämpar andra människor.

Om man bara tillåter uttryck och åsikter som man själv gillar så kommer någon imorgon bara att acceptera åsikter och uttryck som de gillar. Dessa åsikter kan inkludera ett förbud mot människor med ditt utseende, din form eller av ditt slag. (Skratta inte. Detta är verkligheten i Ryssland och vissa andra länder för de homosexuella.) Sådan naiv populism kan lätt vändas emot dig om det skulle bli ett makthavarbyte.

Grundlagsskydd har aldrig varit nödvändigt för att beskydda någon som uttrycker sig på ett okontroversiellt sätt som alla hållet med om, och som är jämställt med “kattungar är söta”, “äppelpaj är gott” och “vi har alltid legat i krig mot Eurasien.”

Gör aldrig narr av en neger,
en latino, en spagettigubbe eller en blatte.

Monty Python – “Var aldrig otrevlig mot en arab

 

2. Det pragmatiska:

Hatpropaganda är en viktig förhindrare av våldsbrott.

Om man förbjuder hatpropaganda så kommer människor som känner hat att gå direkt från att känna hat till det absolut sista steget som är våld. Det vill vi förhindra.

Man kan inte upptäcka att någon känner hat genom deras tankar – hatpropaganda, uttalat hat, är den första nivå av hat som kan märkas utåt, och det är därför man vill ha det, för att se så mycket av det som möjligt. Det leder till att de kan få svar på tal, och att samhället kan reagera. Varför känner de så mycket hat? Mår de bra? Är de bara trångsynta, och kan de i så fall talas tillrätta? Eller har de faktiskt markerat en verklig orättvisa i samhället? (Uteslut aldrig den möjligheten.)

I alla tre fall vill man att hatpropaganda ska finnas, så att problemen kan bemötas på ett fredligt sätt. Om det inte får finnas så kommer det gå till nästa steg, som är våld.

Att förbjuda hatpropaganda eliminerar inte grundproblemen. Men det förstör den viktiga säkerhetsventil i samhället som träder i kraft innan våld uppstår.

Åh, protestanter hatar katoliker,
och katoliker hatar protestanter.
Hinduer hatar muslimer,
Och alla hatar judar.

Tom Lehrer – ““National Brotherhood Week”

 

3. Människan:

Att förbjuda hatpropaganda visar på att människor är olika värda.

I vissa länder är det förbjuder att påstå att människor födda med en viss hudfärg eller i en viss kultur är av mindre värde än andra. Jag håller med om att ingen är mindre värd på grund av hur personen föddes, men en sådan lag visar på den exakta motsatsen.

Begrunda det faktum att ingen lag någonstans förbjuder hatpropaganda som riktar sig till mig, en medelålders vit man. Men det finns flera lagar som förbjuder hatpropaganda riktad mot människor som i lagens mening är “värda att skydda”.

Detta betyder att lagar mot hatpropaganda som endast skyddar vissa grupper av människor definierar att människor är av olika värde beroende på hur de föddes. En sådan lag kan omöjligt vara rättvis.

för att sammanfatta det hela så finns det många bra anledningar att skydda hatpropaganda, och att politikerna som tar den enkla vägen genom att förbjuda den (eller att försvara de befintliga förbuden) är försumliga i bästa fall och oansvariga i värsta fall.

Denna artikel översattes till svenska av Malin Moberg.

Rick Falkvinge

Rick is the founder of the first Pirate Party and a low-altitude motorcycle pilot. He lives on Alexanderplatz in Berlin, Germany, roasts his own coffee, and as of right now (2019-2020) is taking a little break.
arrow