Bitcoins riktiga revolution är inte hårdvaluta, utan ekonomisk panarki

Den världsomvälvande saken gällande bitcoin är inte dess fasta penningmängd. Det är inte dess noga avstämda algoritm som håller dess tillväxt i jämn takt, eller ett politiskt organs oförmåga att spela med dess värde. Det som är nytt och regeringsstörtande med bitcoin är att det är en ram för att starta en helt ny ekonomi.

Guld och silver har samexisterat med regeringar och nationsstater i tusentals år. Om de ekonomiska egenskaperna hos bitcoin – dess begränsade utbud – var statskrossande i sig, skulle vi ha levt i en helt annan värld redan innan datorn ens var uppfunnen. Nej, det revolutionerande med bitcoin är inte att Bitcoin Foundation kallar det “icke-politisk ekonomi.”

Faktum är att man kunde påstå att “icke-politisk ekonomi” är en självmotsägelse. Om vi definierar “politisk” bara genom att syfta till hur en stat drivs, så visst, då skulle vi kunna ha en icke-politisk ekonomi. Men som människor ofta pratar om politik – “intern politik” hos ett företag eller en social förening, exempelvis – så existerar inget som icke-politisk ekonomi. Alla sorters valuta, oavsett om det är guld, dollar, bitcoin eller att slicka på saker för att markera ditt ägande, har bara värde om alla inom ekonomin håller med om det.

Men utbud och efterfrågan, då?
Man skulle kunna att säga att denna observation inte utmanar den nyklassiska ekonomiska teori gällande pengar mycket alls. Exempelvis så har bitcoin ett värde eftersom att det finns efterfrågan och för att det finns i begränsat utbud. Detta är som att säga att den allmänna relativitetsteorin överensstämmer med första Moseboken, eftersom att jorden kunde ha skapats på sex “relativa” dagar. Tekniskt sett så är det inte fel, det är bara inte ett vidare hjälpsamt sätt att se på världen.

Jag gillar hur David Graeber uttrycker det i Debt:

[Pengar] är inte en “sak” över huvud taget. Du kan inte röra en dollar eller tysk mark mer än vad du kan röra en timma eller en kubikcentimeter. Valutaenheter är endast abstrakta måttenheter… Om pengar endast är en måttstock, vad mäter det då? Svaret [är] enkelt: skuld. Ett mynt är, effektivt nog, ett skuldebrev.

Brett Scott utvecklar detta:

Vi kanske kan meka med själva ordet “pengar”. Det är ett mass-substantiv, som ett du skulle använda om något slags konkret substans, och det får “pengar” att låta som ‘en sak för sig’. Som en sorts mental disciplin, så föredrar jag att använda ett annat ord: COGAS. Det står för ‘claims on goods and services’, vilket betyder ‘anspråk på varor och tjänster’, och det är precis vad pengar egentligen är.

Så pengar är bara ett sätt att mäta vem som är skyldig vad: du ger mig något eller gör något för mig, och nu är jag skyldig dig något lika värdefullt i gengäld. Det är ett socialt samspel. Och om en stor grupp människor håller med varandra om hur deras sociala relationer bör fungera så börjar det snart te sig som politiskt. Även beslutet att använda bitcoin kräver det politiskt beslutet att inte bråka med dess politik i framtiden.

Men vänta lite nu. Märkte du vad som just hände? En grupp människor beslutade att istället för att använda en nationell valuta, med egenskaper de inte gillar och inte kan kontrollera, så går de över till att använda bitcoin. Där har du din revolution.

Bitcoins verkliga påverkan på världen är dess källkod. Blockkedjan, nätverksprotokollen, den kryptografiska verifieringen – vem som helst kan ta detta och skapa en valuta med alla ekonomiska egenskaper deras samhälle eller gemenskap behöver. Jag är inte övertygad om att bitcoins österrikiska skolegenskaper kan hålla en global (eller ens lokal) ekonomi, men vet du vad? Det är okej. Om jag någonsin upplever att bitcoinekonomin har blivit för ojämn, obalanserad eller stagnerande så är det nu en småsak för mig att skapa min egen valuta.

En enda bitcoin hör till en måttenhet som en centimeter, men bitcoinsamhället är ett socialt nätverk. Människor använder bitcoin eftersom att andra människor de interagerar med använder bitcoin. Om min stad får för få bitcoin men har resurser stora nog att dela dem internt så kan vi skapa vår egen valuta för att fria bitcoin från import och export. Eller så kunde jag ansluta till ett onlinenätverk med artister som arbetar på varandras projekt, och vi skulle kunna skapa vår egen interna valuta som spelar efter exakt de regler vi vill ha och behöver.

Det finns ingen perfekt lösning för varje enskild situation. Bitcoin kommer inte att vara den enda valutan i världen, och det behöver den inte vara. Många jämför bitcoin med internet, men det är mer som CompuServe. Det är den första av många digitala, icke-statliga valutor, som alla kommer att samverka med varande på sätt som vi inte ens kan drömma om ännu.

Mer om valutavariation
Läs gärna hela Brett Scotts artikel som jag citerade ovan. Det är en mycket bra text om pengars natur och vad skapandet av många olika valutor kunde innebära.

Denna artikel översattes till svenska av Malin Moberg.

arrow