Den svenska regimen vill ge polisen, tullen och skattemyndigheten direkt tillgång till medborgarnas telefoner, mail och mer

De svenska medborgarna kommer att få alla sina telefonsamtal och all sin mailtrafik avlyssnad, i realtid, inte bara av FRA utan också av polisen, tullen, skattemyndigheten med flera. Dessa planer avslöjades idag av tidningen Ny Teknik, och nyheten chockade de svenska civilrättsaktivisterna. Detta är till följd av den lag som redan har införts, som ger FRA tillgång, i realtid, till all onlinetrafik som passerar landets gränser – en lag som låter FRA avlyssna alla, hela tiden.

Polisen kringgår hela lagstiftningsprocessen och varje uns av demokratisk tillsyn, när de nu kräver frivilliga avtal med teleoperatörerna, där operatörna ger polisen och andra svenska myndigheter direkt, i realtid, tillgång till telefonsamtal, data, posttrafik, och mycket mer.
Detta är inte bara den hala sluttning i ett Orwellskt samhälle som medborgerliga rättighetsaktivister har varnat för: detta är ett halt stup .

Vi har nu officiellt passerat stadiet där “landets säkerhet” (och det alltid lika populära barnpornografi- eller terroristargumentet) används för att rättfärdiga massavlyssningen som pågår hela tiden. Vi har nu kommit till den punkt där polisen rättfärdigar deras fullständiga undanröjande av medborgarrättigheter med inget annat argument än “för att vi kan göra det, och för att vi vill”.

De som kommer få direkt tillgång till i princip all privat kommunikation är inte bara polisen, utan även tullen, SÄPO och skatteverket (!!).

En viktig skillnad mellan en fungerande demokrati och en polisstat är att i en fungerande demokrati så får polisen inte exakt allt de ber om.

Enligt Ny Tekniks artikel, verifierat av många andra så är det inte endast tillgång till telefonsamtal och mail som polisen kräver.
Några exempel på vad de också vill ha tillgång till, i realtid, hela tiden, är:

  • Hur medborgarna betalar sina räkningar – via kreditkort, kontant eller via direktöverföring. Vilket kreditkort som används och från vilket bankkonto.
  • Abonnentens PUK-kod, så de har möjligheten att kunna aktivera SIM-kortet i telefonen utan att behöva abonnentens PIN-kod.

I artikeln hintas om att mycket annat kan inkluderas i realtidsövervakningen, med hänvisning till avlyssningsstandarden vid namn ITS27.

Den enda operatör som svarade att detta är helt otänkbart, och kommer aldrig att införas är Tele 2.

Det faktum att den svenska regimen inte omedelbart avskedade alla inom polisen som var delaktiga i att kräva dettaa fullständiga avskaffande av medborgarrättigheter är i princip ett godkännande av planerna – och det går hand i hand med den mycket kritiserade FRA-lagen som legaliserade massavlyssning från början.

UPPDATERING – En uppföljande artikel från Ny Teknik avslöjar att avlyssningsstandarden ITS27 som nämndes ovan, togs fram av den brittiska spionbyrån GCHQ.

Denna artikel översattes till svenska av Malin Moberg.

Rick Falkvinge

Rick is the founder of the first Pirate Party and a low-altitude motorcycle pilot. He lives on Alexanderplatz in Berlin, Germany, roasts his own coffee, and as of right now (2019-2020) is taking a little break.
arrow