Påminnelse 1: Upphovsrättsbrott är inte stöld (enligt högsta domstolen i USA)

Över jul kommer jag skriva en serie artiklar för att påminna om några av de mast användbara motargumenten. Vi börjar med en av de vanligaste: upphovsrättsindustrins jurister brukar insistera på att upphovsrättsbrott är samma sak som stöld. Men i det rättsliga området följer jurister alltid vad domstolen anser, och USAs högsta domstol anser att det inte är samma sak.

Advokater som försvarar upphovsrättsindustrin älskar att kasta påhittade fakta omkring sig, även fakta som uttryckligen har förkastats av domstolarna. Det är definitivt ingen överdrift att kalla detta för oärligt.

I USAs högsta domstol och fallet Dowling vs United States, bedömde högsta domstolen huruvida kopior kan betraktas som stöldgods, rent juridiskt, och bestämde att det kan de inte.

Istället, “Brott mot upphovsrätten är inte att jämställa med stöld, omvandling, eller bedrägeri. Upphovsrättslagen använder även en separat fackterm för att definiera missbruk av upphovsrätten: ‘[…] Upphovsrättsintrång.'”

Det finns ingen anledning alls att acceptera denna vanföreställning, framför allt inte när den kommer från en upphovsrättsjurist, som borde veta bättre (och som förtjänar att få höra det).

Sedan är det också så att även om USAs högsta domstol hade kommit till en annan slutsats så hade det ändå inte varit stöld ur en filosofisk, politisk, ekonomisk eller moralisk synpunkt. Domstolen lägger till den juridiska synpunkten, vilket är bra att använda mot just jurister och bolag.

UPPDATERING: Som Mikael Nilsson skriver i kommentarsfältet (under den engelska versionen av artikeln), så har en domstol faktiskt blivit så trött på denna falska och oärliga retorik från upphovsrätten att rätten har förbjudit upphovsrättsindustrin att använda ordet “stöld” och andra liknande ord i deras argumentation. Även om detta inte kom från högsta domstolen så är det värt att nämna.

Denna artikel översattes till svenska av Malin Moberg.

Rick Falkvinge

Rick is the founder of the first Pirate Party and a low-altitude motorcycle pilot. He lives on Alexanderplatz in Berlin, Germany, roasts his own coffee, and as of right now (2019-2020) is taking a little break.
arrow