• Flattr FoI: 
Falkvinge &Co. on Infopolicy
BEFORE-FALKVINGE-IF-ANY FALKVINGE &CO. ON
INFOPOLICY
Falkvinge on Infopolicy - Home
»

Lokalt medlemsinflytande, +3

18

Pirate Parties

Pirate Parties

Godkväll pirater,

nu har vi kommit ut ur Klart Skepp. Nu är det efter valet. I och med det tar vi itu med en del förändringar som har varit liggande under valkampanjen.

Anna pratar om organisk utveckling av vår politik. (Läs det också.) Jag tänkte prata om lokalt medlemsinflytande. Vi har en traditionell organisationsmodell och en av svagheterna har varit just hur vi, som organisation, ser till att lokala idéer och talanger kommer fram och tas tillvara.

Ett förslag som har funnits för att lösa det är att instifta lokala medlemsvalda kommunråd som består av fem eller fler personer, varav en är sammankallande. Dessa skulle hamna mellan dagens valkretsledare och kommunledare i organisationen: de får sitt mandat från valkretsledaren, och utser kommunledare i sin tur. Största skillnaden är att rådet är lokalt medlemsvalt. På samma sätt kan man välja råd på landstingsnivå.

Sådana medlemsvalda råd skulle besluta över lokala budgetar, lokal politik och lokal verksamhetsplan. De utser sedan en lokal ledare i sin tur som genomför besluten operativt. Råden förhåller sig alltså till den lokala ledaren som partistyrelsen till partiledaren, och får sitt mandat från närmaste övre nivå.

Jag skulle gärna vilja gå vidare med den modellen, för jag tror att den löser många problem och gör oss starkare som organisation, särskilt vad gäller lokal verksamhet och dess koppling till partiet i övrigt. Jag vill riktigt gärna se ett ökat lokalt inflytande, för det är där det bästa beslutsunderlaget finns. Samtidigt undviker den fällorna man kan gå in i med att belasta lokala funktionärer och aktivister med byråkrati och redovisningsansvar. Därför kommer jag att föreslå att styrelsen antar det styrdokument som föreslogs för ett tag sedan och har diskuterats lite fram och tillbaka, men som just instiftar möjligheten till sådana lokala råd.

Samtidigt behåller vi då de komponenter i vår organisation som gör att allt pappersvänderi sker centralt. Partiet ska bara behöva skicka in en deklaration till Skattemyndigheten, till exempel, och den skickas centralt; sådant är inget som lokala funktionärer ska spendera tid på. På så vis får vi det bästa av två världar. Jag tror på det.

Om styrelsen inte vill gå vidare med modellen just nu, så skulle jag gärna se att vi skapar medlemsvalda råd ändå på en rent operativ nivå, som då har beslutanderätt över åtminstone budget, lokal verksamhetsplan och liknande. Anna och jag kan visserligen gå vidare med det operativt, men jag vet inte riktigt hur det skulle gå till rent praktiskt, så det vore intressant med synpunkter där, med förslaget till styrdokument som utgångspunkt.

Pingat på Intressant. Andra bloggar om , ,

You've read the whole article. Why not subscribe to the RSS flow using your favorite reader, or even have articles delivered by mail?

About The Author: Rick Falkvinge

Rick is the founder of the first Pirate Party and is a political evangelist, traveling around Europe and the world to talk and write about ideas of a sensible information policy. He has a tech entrepreneur background and loves whisky.

Liked This?

By participating in the discussion and posting here, you are placing your contribution in the public domain (CC0). If you are quoting somebody else, credit them.

Contributors take own responsibility for their comments.

18

 1. […] kommer lite fler idéer om hur vi ska kunna arbeta vidare. Rick berättar bland annat om att det är dags att titta på det lokala medlemsinflytandet, på sin blogg och i den här […]

 2. 2

  Det låter bra på det stora hela. Frågan jag spontant ställer mig är bara – varför ska mandatet komma uppifrån..? Det ser jag som det enskilt största problemet med dagens “pyramidstruktur”.

 3. 3
  Rick Falkvinge

  OlofB: Det har att göra med att två personer inte kan ha beslutsrätt över samma sak. Som vår org ser ut, så ger årsmötet styrelsen i uppdrag att genomföra verksamheten. Mellan årsmöten ligger alltså allt mandat hos styrelsen, som delegerar det vidare.

  Mandat kan inte uppstå lokalt över samma resurser och områden som styrelsen redan har anförtrotts beslutanderätt över. Däremot kan styrelsen delegera den beslutanderätten till de lokala råden.

 4. 4

  “Råden förhåller sig alltså till den lokala ledaren som partistyrelsen till partiledaren, och får sitt mandat från närmaste övre nivå.”

  Så den lokale ledaren ska vara ordförande i rådet (och ha utslagsröst) precis som partiledaren är ordförande i styrelsen (och ha utslagsröst)

  Ni har officiellt blivit ett “gammelparti”. Kanske den beprövade metoden används av andra partier för att den fungerar?

  • 4.1
   Rick Falkvinge

   Nu vet jag inte hur stor insyn du har i vår organisation, men situationen (halmgubben) du beskriver stämmer inte. Den lokale ledaren får visserligen vara ledamot i rådet, men det är inte tanken i grunden att så ska vara fallet, och särskilt inte att ledaren också ska vara den rådssammankallande.

   Jag leder i första hand den operativa organisationen och kommer inte att ställa upp till omval som ordförande, av just den anledningen. Tills vidare har styrelsen utsett en sammankallande (inte jag) som s.a.s. agerar tjänsteförrättande ordförande. Jag vill bara ha en stol, och jag vill framhålla det som ett idealfall för alla funktionärer.

 5. 5

  Tumme upp till videoblogg. Mycket bekvämare och intimare (på ett bra sätt) kommunikationskanal än text.

  Rick, tänk bara på att inte själv prata när Anna pratar. =)

 6. 6

  250 KB för en bild 480×270 är i häftigaste laget.

 7. 7
  Gertkvist

  Kommunråd är ingen dum idé i sig, men att basera partiorganisationen på dagens kommuner är suboptimalt. De flesta kommuner har för lite människor för att ett Piratråd (eller vad de ska kallas) ska vara meningsfullt. Det krävs helt enkelt en kritisk massa för att partiarbete ska fungera, framför allt i ett nytt, idéorienterat och ej invalt politiskt parti.

  Å andra sidan är storstadskommunerna för stora för att 5 personer ska räcka till. Jag skulle föreslå att PP drar upp en karta över Sverige, en lista över intresserade och väger samman dem. Ett Piratråd kanske täcker 8 kommuner, ett annat 1/3 kommun.

 8. 8

  Denna tanke ser jag med intresse på, jag tänker då att en kan samlas som grupp kring specialintressen inom piratpartiet, egen ekonomi ger ju möjlighet att förkovra gruppen i just dens intresseområden inom pp. Jag kommer att följa detta förslag med intresse
  Känner att detta förslag ligger i samspel med hur vi faktiskt jobbar inom pp i verklighetens sverige., samt hur jag uppfattar att pirater vill verka i verkligheten.

 9. 9
  farmin

  Piratpartiet – en seriös motkraft?? Nja, låt mig säga såhär:
  Jag har liksom många andra tidigare varit medlem i Piratpartiet. Integritetsfrågor är oerhört viktiga i ett samhälle där den tekniska utvecklingens mindre goda sida skapar oerhört effektiva möjligheter för kontroll/bevakning av den enskilde.
  Varför bestämde jag mig då för att inte förnya mitt medlemsskap? Jo, för det första så var det aldrig någon av Piratpartiets företrädare som besvarade frågor som jag hade. En av dessa frågor var om Piratpartiet hade planer på att bredda sitt politiska engagemang och bli ett “riktigt” parti med med ett valmanifest som omfattade även andra frågor. Tystnad!!
  För det andra: Partiets frontfigurer går ut och meddelar i media var de står politiskt på höger-vänsterskalan och tycks stå mer till höger än till vänster på denna skala trots att den kamp man bedriver är en motkraft mot starka kapitalistiska intressen i form av multinationella företag. Hur går det ihop och hur kan man uttala sig om var man som individ står politiskt under paritets namn när man i princip driver enbart en, om än väldigt viktig, fråga?
  För det tredje: När valet väl kom så blev Piratpartiet just det enfrågeparti jag befarade. För mig så är integritetsfrågor viktiga, men det är även utrikespolitiska-, ekonomiska-, invandrarpolitiska,- och välfärdsfrågor. För inte får väl de “svaga” grupperna i samhället det bättre för att integritetsskyddet stärks?…….så, om Piratpartiet är intresserade av att utveckla sin politik inom även dessa och andra samhälleliga områden så skall jag bli medlem igen och är också beredd att arbeta aktivt för att vara delaktig i att utforma politiken inom dessa områden (dvs om det blir en politik som jag rent ideologiskt kan ställa mig bakom). Fram till dess blir Piratpartiet en parentens, som visserligen kändes hoppfull, men ändå bara en parentens i mitt samhällsengagemang (tråkigt nog eftersom motkrafter till de etablerade partierna känns viktigare än någonsin i dagens samhälle.)

  • 9.1
   Astronauten

   “För det andra: Partiets frontfigurer går ut och meddelar i media var de står politiskt på höger-vänsterskalan och tycks stå mer till höger än till vänster på denna skala trots att den kamp man bedriver är en motkraft mot starka kapitalistiska intressen i form av multinationella företag. ”
   Du har nog missförstått en hel del av PPs bakomliggande ideologi, för den “kamp” du trott PP fört mot kapitalistiska intressen är faktiskt mer en kamp för ännu starkare kapitalistiska intressen. PP’s ideologi är klart nyliberal liksom PPs ledare.

   • 9.1.1
    farmin

    Ja det har jag såsmåningom förstått och det är det jag tycker är så tråkigt och inte riktigt får ihop med den ideologi kring integritetsfrågorna som PP ändå tycks stå för. Hur kan man stödja kapitalistiska intressen som ständigt vill jaga människor i alla olika sammanhang genom större möjligheter att kontollera dem?

 10. […] organisk utveckling av vår politik. Emma skriver om något liknande, Klara nosar på samma sak. Rick bloggar om lokala råd. Förnyelsearbetet är i full gång. […]

 11. 10

  Ett förslag som ligger väldigt nära hur vi arbetar i norrbotten idag…. :P

Add a Comment

9 + 3 =

On Facebook

Popular Articles

Other Recent Headlines

Photo credit – Dr. Frankenstein's dream II by Joaquin Casarini
6

Activism – Nozomi Hayase

Activism – Nozomi Hayase

39

Activism – Nozomi Hayase

Activism – Nozomi Hayase

Swarmwise in Czech
20

Swarm Management

Swarm Management

Earth view taken by US Astronaut Terry Virts, Flight Engineer for Expedition 42 on the International Space Station Jan. 30, 2015 by NASA/Terry Virts.
16

Civil Liberties – Nozomi Hayase

Civil Liberties – Nozomi Hayase

error451
3

Copyright Monopoly – Martin Doucha

Copyright Monopoly – Martin Doucha

https://www.flickr.com/photos/btckeychain/9510887345/in/photostream/
21

Cryptocurrency – Nozomi Hayase

Cryptocurrency – Nozomi Hayase

Printing Press
54

Freedom of Speech – Zacqary Adam Xeper

Freedom of Speech – Zacqary Adam Xeper

About The Author

Rick is the founder of the first Pirate Party and is a political evangelist, traveling around Europe and the world to talk and write about ideas of a sensible information policy. He has a tech entrepreneur background and loves whisky.

More On Infopolicy

Bitcoin concept
14

Cryptocurrency – Nozomi Hayase

Cryptocurrency – Nozomi Hayase

handcuffs
32

Quality Legislation – Zacqary Adam Xeper

Quality Legislation – Zacqary Adam Xeper

US Capitol Buildings
24

Quality Legislation – Nozomi Hayase

Quality Legislation – Nozomi Hayase

Bitcoin concept
15

Cryptocurrency – Nozomi Hayase

Cryptocurrency – Nozomi Hayase

PyramidCapital
36

Diversity – Zacqary Adam Xeper

Diversity – Zacqary Adam Xeper

Money cut into pieces - Photo by Flickr user Tax Credits
90

Swarm Economy – Zacqary Adam Xeper

Swarm Economy – Zacqary Adam Xeper

Adobe the leech - original photo by OakleyOriginals on Flickr
181

Swarm Economy – Zacqary Adam Xeper

Swarm Economy – Zacqary Adam Xeper

peter_sunde_0237
74

Swarm Economy – Lionel Dricot

Swarm Economy – Lionel Dricot

solarroad
16

Swarm Economy – Zacqary Adam Xeper

Swarm Economy – Zacqary Adam Xeper

NSA Seal Holding the Heartbleed Logo
40

Infrastructure – Zacqary Adam Xeper

Infrastructure – Zacqary Adam Xeper

Bitcoin concept by Antanacoins. CC-By-SA, Flickr.
44

Cryptocurrency – Charlie Shrem

Cryptocurrency – Charlie Shrem

Bottles of Snake Oil - Photo by Jagrap on Flickr
32

Copyright Monopoly – Zacqary Adam Xeper

Copyright Monopoly – Zacqary Adam Xeper

facebook
12

Swarm Economy – Zacqary Adam Xeper

Swarm Economy – Zacqary Adam Xeper

523377_63619557
4

Infopolicy – Henrik Brändén

Infopolicy – Henrik Brändén

photo_10071_20090418-646x363
71

Copyright Monopoly – David Collier-Brown

Copyright Monopoly – David Collier-Brown

National_Security_Agency_headquarters,_Fort_Meade,_Maryland_public_domain_image
174

Infopolicy – Christian Engström

Infopolicy – Christian Engström

"God Hates Signs" next to "God Hates Fags" protesters
8

Freedom of Speech – Zacqary Adam Xeper

Freedom of Speech – Zacqary Adam Xeper

Many different currencies - CC photo by epSos.de
46

Diversity – Zacqary Adam Xeper

Diversity – Zacqary Adam Xeper

le_tresor_rackham_le_rouge_1280x1024
12

Copyright Monopoly – Lionel Dricot

Copyright Monopoly – Lionel Dricot

Valve mechanism
101

Freedom of Speech

Freedom of Speech

Books before copyright
100

Copyright Monopoly – Johnny Olsson

Copyright Monopoly – Johnny Olsson

This publication is protected under the Constitution of the Kingdom of Sweden. Any problem you have with this publication remains exclusively yours. Accountable publisher: Rick Falkvinge.
All text on this site is Public Domain / CC0 unless specifically noted and credited otherwise. Copy, remix, and inspire. (Troll policy.)
Log in | Original theme design by Gabfire themes (heavily modified)