Lokalt medlemsinflytande, +3

[youtube TkSv8LDptxk 480 294]

Godkväll pirater,

nu har vi kommit ut ur Klart Skepp. Nu är det efter valet. I och med det tar vi itu med en del förändringar som har varit liggande under valkampanjen.

Anna pratar om organisk utveckling av vår politik. (Läs det också.) Jag tänkte prata om lokalt medlemsinflytande. Vi har en traditionell organisationsmodell och en av svagheterna har varit just hur vi, som organisation, ser till att lokala idéer och talanger kommer fram och tas tillvara.

Ett förslag som har funnits för att lösa det är att instifta lokala medlemsvalda kommunråd som består av fem eller fler personer, varav en är sammankallande. Dessa skulle hamna mellan dagens valkretsledare och kommunledare i organisationen: de får sitt mandat från valkretsledaren, och utser kommunledare i sin tur. Största skillnaden är att rådet är lokalt medlemsvalt. På samma sätt kan man välja råd på landstingsnivå.

Sådana medlemsvalda råd skulle besluta över lokala budgetar, lokal politik och lokal verksamhetsplan. De utser sedan en lokal ledare i sin tur som genomför besluten operativt. Råden förhåller sig alltså till den lokala ledaren som partistyrelsen till partiledaren, och får sitt mandat från närmaste övre nivå.

Jag skulle gärna vilja gå vidare med den modellen, för jag tror att den löser många problem och gör oss starkare som organisation, särskilt vad gäller lokal verksamhet och dess koppling till partiet i övrigt. Jag vill riktigt gärna se ett ökat lokalt inflytande, för det är där det bästa beslutsunderlaget finns. Samtidigt undviker den fällorna man kan gå in i med att belasta lokala funktionärer och aktivister med byråkrati och redovisningsansvar. Därför kommer jag att föreslå att styrelsen antar det styrdokument som föreslogs för ett tag sedan och har diskuterats lite fram och tillbaka, men som just instiftar möjligheten till sådana lokala råd.

Samtidigt behåller vi då de komponenter i vår organisation som gör att allt pappersvänderi sker centralt. Partiet ska bara behöva skicka in en deklaration till Skattemyndigheten, till exempel, och den skickas centralt; sådant är inget som lokala funktionärer ska spendera tid på. På så vis får vi det bästa av två världar. Jag tror på det.

Om styrelsen inte vill gå vidare med modellen just nu, så skulle jag gärna se att vi skapar medlemsvalda råd ändå på en rent operativ nivå, som då har beslutanderätt över åtminstone budget, lokal verksamhetsplan och liknande. Anna och jag kan visserligen gå vidare med det operativt, men jag vet inte riktigt hur det skulle gå till rent praktiskt, så det vore intressant med synpunkter där, med förslaget till styrdokument som utgångspunkt.

Pingat på Intressant. Andra bloggar om , ,

Rick Falkvinge

Rick is the founder of the first Pirate Party and a low-altitude motorcycle pilot. He lives on Alexanderplatz in Berlin, Germany, roasts his own coffee, and as of right now (2019-2020) is taking a little break.

Discussion

 1. […] kommer lite fler idéer om hur vi ska kunna arbeta vidare. Rick berättar bland annat om att det är dags att titta på det lokala medlemsinflytandet, på sin blogg och i den här […]

 2. OlofB

  Det låter bra på det stora hela. Frågan jag spontant ställer mig är bara – varför ska mandatet komma uppifrån..? Det ser jag som det enskilt största problemet med dagens “pyramidstruktur”.

 3. Rick Falkvinge

  OlofB: Det har att göra med att två personer inte kan ha beslutsrätt över samma sak. Som vår org ser ut, så ger årsmötet styrelsen i uppdrag att genomföra verksamheten. Mellan årsmöten ligger alltså allt mandat hos styrelsen, som delegerar det vidare.

  Mandat kan inte uppstå lokalt över samma resurser och områden som styrelsen redan har anförtrotts beslutanderätt över. Däremot kan styrelsen delegera den beslutanderätten till de lokala råden.

  1. OlofB

   Bra klargörande. Dock hade jag uppskattat om du uttryckt intentionen att detta ska bli en omfördelning av makten i orgen på sikt, t.ex. under nästa årsmöte.

 4. MrArboc

  “Råden förhåller sig alltså till den lokala ledaren som partistyrelsen till partiledaren, och får sitt mandat från närmaste övre nivå.”

  Så den lokale ledaren ska vara ordförande i rådet (och ha utslagsröst) precis som partiledaren är ordförande i styrelsen (och ha utslagsröst)

  Ni har officiellt blivit ett “gammelparti”. Kanske den beprövade metoden används av andra partier för att den fungerar?

  1. Rick Falkvinge

   Nu vet jag inte hur stor insyn du har i vår organisation, men situationen (halmgubben) du beskriver stämmer inte. Den lokale ledaren får visserligen vara ledamot i rådet, men det är inte tanken i grunden att så ska vara fallet, och särskilt inte att ledaren också ska vara den rådssammankallande.

   Jag leder i första hand den operativa organisationen och kommer inte att ställa upp till omval som ordförande, av just den anledningen. Tills vidare har styrelsen utsett en sammankallande (inte jag) som s.a.s. agerar tjänsteförrättande ordförande. Jag vill bara ha en stol, och jag vill framhålla det som ett idealfall för alla funktionärer.

 5. ZastDerg

  Tumme upp till videoblogg. Mycket bekvämare och intimare (på ett bra sätt) kommunikationskanal än text.

  Rick, tänk bara på att inte själv prata när Anna pratar. =)

  1. Rick Falkvinge

   Tack! Ska försöka v-logga lite mer framöver.

 6. Rick

  250 KB för en bild 480×270 är i häftigaste laget.

  1. Rick Falkvinge

   Ja verkligen! Blev den så stor? Måste tänka på att inte spara över 90% eller 95% kvalitet i GIMP.

 7. Gertkvist

  Kommunråd är ingen dum idé i sig, men att basera partiorganisationen på dagens kommuner är suboptimalt. De flesta kommuner har för lite människor för att ett Piratråd (eller vad de ska kallas) ska vara meningsfullt. Det krävs helt enkelt en kritisk massa för att partiarbete ska fungera, framför allt i ett nytt, idéorienterat och ej invalt politiskt parti.

  Å andra sidan är storstadskommunerna för stora för att 5 personer ska räcka till. Jag skulle föreslå att PP drar upp en karta över Sverige, en lista över intresserade och väger samman dem. Ett Piratråd kanske täcker 8 kommuner, ett annat 1/3 kommun.

 8. Kaffe och bullar, någon? « Sverige är inte världens navel!

  […] ——-—–- […]

 9. Anne Kekki Forshaga

  Denna tanke ser jag med intresse på, jag tänker då att en kan samlas som grupp kring specialintressen inom piratpartiet, egen ekonomi ger ju möjlighet att förkovra gruppen i just dens intresseområden inom pp. Jag kommer att följa detta förslag med intresse
  Känner att detta förslag ligger i samspel med hur vi faktiskt jobbar inom pp i verklighetens sverige., samt hur jag uppfattar att pirater vill verka i verkligheten.

 10. farmin

  Piratpartiet – en seriös motkraft?? Nja, låt mig säga såhär:
  Jag har liksom många andra tidigare varit medlem i Piratpartiet. Integritetsfrågor är oerhört viktiga i ett samhälle där den tekniska utvecklingens mindre goda sida skapar oerhört effektiva möjligheter för kontroll/bevakning av den enskilde.
  Varför bestämde jag mig då för att inte förnya mitt medlemsskap? Jo, för det första så var det aldrig någon av Piratpartiets företrädare som besvarade frågor som jag hade. En av dessa frågor var om Piratpartiet hade planer på att bredda sitt politiska engagemang och bli ett “riktigt” parti med med ett valmanifest som omfattade även andra frågor. Tystnad!!
  För det andra: Partiets frontfigurer går ut och meddelar i media var de står politiskt på höger-vänsterskalan och tycks stå mer till höger än till vänster på denna skala trots att den kamp man bedriver är en motkraft mot starka kapitalistiska intressen i form av multinationella företag. Hur går det ihop och hur kan man uttala sig om var man som individ står politiskt under paritets namn när man i princip driver enbart en, om än väldigt viktig, fråga?
  För det tredje: När valet väl kom så blev Piratpartiet just det enfrågeparti jag befarade. För mig så är integritetsfrågor viktiga, men det är även utrikespolitiska-, ekonomiska-, invandrarpolitiska,- och välfärdsfrågor. För inte får väl de “svaga” grupperna i samhället det bättre för att integritetsskyddet stärks?…….så, om Piratpartiet är intresserade av att utveckla sin politik inom även dessa och andra samhälleliga områden så skall jag bli medlem igen och är också beredd att arbeta aktivt för att vara delaktig i att utforma politiken inom dessa områden (dvs om det blir en politik som jag rent ideologiskt kan ställa mig bakom). Fram till dess blir Piratpartiet en parentens, som visserligen kändes hoppfull, men ändå bara en parentens i mitt samhällsengagemang (tråkigt nog eftersom motkrafter till de etablerade partierna känns viktigare än någonsin i dagens samhälle.)

  1. Astronauten

   “För det andra: Partiets frontfigurer går ut och meddelar i media var de står politiskt på höger-vänsterskalan och tycks stå mer till höger än till vänster på denna skala trots att den kamp man bedriver är en motkraft mot starka kapitalistiska intressen i form av multinationella företag. ”
   Du har nog missförstått en hel del av PPs bakomliggande ideologi, för den “kamp” du trott PP fört mot kapitalistiska intressen är faktiskt mer en kamp för ännu starkare kapitalistiska intressen. PP’s ideologi är klart nyliberal liksom PPs ledare.

   1. farmin

    Ja det har jag såsmåningom förstått och det är det jag tycker är så tråkigt och inte riktigt får ihop med den ideologi kring integritetsfrågorna som PP ändå tycks stå för. Hur kan man stödja kapitalistiska intressen som ständigt vill jaga människor i alla olika sammanhang genom större möjligheter att kontollera dem?

 11. En tanke om bättre medlemsinflytande | Anna Troberg

  […] organisk utveckling av vår politik. Emma skriver om något liknande, Klara nosar på samma sak. Rick bloggar om lokala råd. Förnyelsearbetet är i full gång. […]

 12. Fredrik 'Humlan' Holmbom

  Ett förslag som ligger väldigt nära hur vi arbetar i norrbotten idag…. 😛

Comments are closed.

arrow