Beatrice Ask är full av snömos

Eva-Lena Jansson (s) hade ställt två välmotiverade skriftliga frågor till justitieminister Beatrice Ask. De rörde dels regeringens massavlyssning, dels att amerikanska MPA tillåts utbilda…

Read More
arrow