Live: ytterligare en bredsida

Peters försvarare Althin noterade precis att han har ett försvar mot att datorspel ens skulle vara verk i upphovsrättslagens mening. [purpleline] Pingat på Intressant….

Read More

Live: Brokep svarar

Peter har, utöver det som redan sagts, ytterligare ett försvar som lyfts fram: Peter har inte varit aktivt involverad i driften, systematiseringen, programmeringen eller…

Read More

Live: Anakata svarar

Anakata svarar. Gottfrid instämmer i stort sett helt med allting som Fredrik sade, och stryker under att The Pirate Bay bara till del är…

Read More

Live: TiAMO svarar

TiAMO (Fredrik Neij) förnekar brott på “såväl objektiva som subjektiva grunder”. Den verksamhet som The Pirate Bay har bedrivit har varit laglig. När det…

Read More
arrow