ePhone har guldläge

I och med hovrättens upphävande av tingsrättens Ipred-föreläggande, så har ePhone ett riktigt guldläge. Nu kan de radera loggarna som informationsföreläggandet gäller, som en…

Read More
arrow