Odenberg ljuger, är historielös och naiv

Odenberg skriver idag på SvD Brännpunkt att FRAs massavlyssning innehåller “skydd för den enskildes integritet”. Detta är historielöst, naivt, och nästintill oförskämt mot medborgarna som det drabbar.

För det första så påstår han att spaningen innehåller skydd för den enskildes integritet. Det är bara fem år sedan Sveriges egen säkerhetskommission, med uppdrag att nationen skulle lära sig något av IB-affären, lade fram en 3000-sidig rapport vid namnet “Rikets säkerhet och den personliga integriteten” där man bland annat konstaterar att a) ju större intrånget i den personliga integriteten är, desto sämre har insynen i verksamheten varit, och b) de politiska skyddsmekanismer som hade satts upp för att skydda individen hade varit helt verkningslösa.

Detta är fem år sedan som den här rapporten lades fram om våra egna misstag. Nog för att man kan vara historielös, men det här är ju löjligt.

Odenberg gör tre påståenden, som i bästa fall är oinformerad varmluft, och i värsta fall är avsiktlig desinformation:

1. Signalspaning handlar inte om att gripa och döma individer som begår brott. Det är polisens uppgift att jaga misstänkta brottslingar och sätta skyldiga bakom lås och bom.

FRA har vid flera tillfällen redan idag upptäckt skeenden inom landet som lämnats över till polisiära myndigheter för åtgärd. Redan idag sker alltså civil brottsbekämpning inom landet som ett resultat av FRAs signalspaning. Lögn eller desinformation.

2. Lagförslaget handlar inte om att avskaffa meddelarfriheten. Meddelarfriheten är grundlagsskyddad och skyddas naturligtvis också i den nya lagen.

Meddelarfriheten blir helt meningslös om någon redan har sett meddelandet, men “måste kasta bort det”. Det blir ett skydd på papperet utan någon som helst verkan i praktiken. Lögn eller desinformation.

3. Det är inte fråga om att registrera individers kommunikation, spara kopior av samtalstrafik eller registrera individers åsikter. Signalspaningen fokuserar aldrig på individen utan på informationen.

Se punkt 1. FRA har redan lämnat över flera ärenden till den interna civila polisen för brottsbeivran. Det hade inte kunnat ske om man inte hade haft någon form av personfokus. Lögn eller desinformation.

Odenberg! Vad sysslar du med, egentligen? Inte nog med att du vill ta bort våra grundläggande fri- och rättigheter i något snömosigt “rikets säkerhet” i bästa öststatsstil, du har dessutom mage att gå ut i bästa 1984 och påstå att svart är vitt, krig är fred, ignorans är styrka, och massavlyssningar drabbar aldrig någon enskild person?

Skäms!

Rick Falkvinge

Rick is the founder of the first Pirate Party and a low-altitude motorcycle pilot. He lives on Alexanderplatz in Berlin, Germany, roasts his own coffee, and as of right now (2019-2020) is taking a little break.

Discussion

  1. ADrop

    Kan bara hålla med dig på varje punkt

  2. Anonymous

    Punkt 1 kommer ju annars täckas in av datalagringsdirektivet om inte det stoppas.

  3. Anonymous

    Duh, jag menade självklart punkt 3

Comments are closed.

arrow