JK-anmälan av JO

Jag har nu JK-anmält JO:

Hej,

jag läser i JOs direktiv att de inte tar emot anmälningar mot sig själva. Hoppet står därför till JK som parallell tillsynsmyndighet att granska hur JO utrett ärendet kring tillslaget mot The Pirate Bay.

Med detta brev vill jag uppmana JK att göra en sådan granskning, eller anmäla ärendet till JK, eller vilket ordval som nu är korrekt. Förhoppningsvis har det ett såpass allmänintresse att JK väljer att ta upp ärendet, trots att det kommer från en enskild.

JO har igår den 2 april kl 14:00 publicerat ett beslut i ärendet kring tillslaget mot The Pirate Bay den 31 maj 2006. I beslutet framgår att man bara tagit intryck av de granskade myndigheternas egen berättelse, och inte hört eller frågat efter de många ögonvittnesskildringar som fanns av händelserna hos de drabbade. Man har också i granskningen bitvis utgått från direkt felaktiga uppgifter, där det skulle varit enkelt att kontrollera ifall parterna var överens om dessa uppgifter i sak, ifall man hade velat.

På grund av att man över huvud taget inte valt att undersöka vad som fanns att berätta i ärendet, så har man missat grundlagsbrott under minst tre olika kapitel, som naturligtvis inte finns dokumenterade hos de granskade myndigheterna i den dokumentation man använt som underlag för beslutet. Dessa grundlagsbrott tas således över huvud taget inte upp i utredningen.

Genom att välja att granska bara sådana saker som är någorlunda klanderfria, så är det lätt att komma fram till det beslut som JO nu gjort, nämligen att lämna ärendet utan åtgärd. Men det blir samtidigt en parodi på rättssäkerhet och medborgarrespekt, som inte är värdig JO som institution.

Jag skriver mer detaljer om de grundlagsbrott som skett här, med underlag för vidare utredningar:

http://www.falkvinge.com/2007/04/min-kritik-mot-jo.html

Vid frågor nås jag på 0708-303600.

Med vänlig hälsning,
Rick Falkvinge (pp)

Rick Falkvinge

Rick is the founder of the first Pirate Party and a low-altitude motorcycle pilot. He lives on Alexanderplatz in Berlin, Germany, roasts his own coffee, and as of right now (2019-2020) is taking a little break.

Discussion

  1. Anonymous

    I en drömvärld så agerar JK. Men man ska nog inte räkna med någon större entusiasm.

  2. Anonymous

    Det här kommer nog aldrig att gå, tyvärr.

  3. Olivermannen

    Kämpa, kämpa Rick 😀

Comments are closed.

arrow