Liberala Ungdomsförbundet vill förbjuda Linux

I ett lika häpnadsväckande som framtidsfientligt drag rapporterar Johanna att Liberala Ungdomsförbundet nu arbetar aktivt för att det ska bli olagligt att använda, distribuera och bidra till Linux eller till något annat open source- eller free software-projekt.

LUF har nämligen tagit ställning för att införa mjukvarupatent.

Jag tror inte att det LUF förstår vad det är de just blev för, vilket gör ignoransen inför frågan än större. När man tar ställning för något tar man alltid ställning mot något annat. I det här fallet tog LUF just ställning för att döda hela den tekniska utvecklingen och det nätverkade informationssamhället, att döda den spirande open-source-baserade informationsservicemarknaden (som håller på att växa om mjukvarumarknaden) och för att människor som skriver hobbyprogramvara på sin fritid ska kunna stämmas och kastas i fängelse.

Att man sedan i nästa steg skriver att man är positiva till fildelning visar på en synnerlig kluvenhet och brist på helhetsförståelse för de strukturella samhällsförändringar som nu sker, och de inneboende konflikter som de förändringarna medför. Då klingar tyvärr fildelningsbejakandet bara av populism.

Andra bloggar om: , , , , , , , , ,

UPDATE: Läs även forumtråden hos Piratpartiet. Andra som kommenterar är Mattias Bjärnemalm och Stefan Flod.

UPDATE 2: Saga Rosén kom just tillbaka från LUF-kongressen och svär högljutt över bristen på helhetssyn.

Rick Falkvinge

Rick is the founder of the first Pirate Party and a low-altitude motorcycle pilot. He lives on Alexanderplatz in Berlin, Germany, roasts his own coffee, and as of right now (2019-2020) is taking a little break.

Discussion

 1. Anonymous

  Exaktemente. Att tillåta spridande av redan publicerad information genom privat kommunikation kan onekligen hänföras till avdelningen populism, när de samtidigt vill kunna kasta mig i fängelse för den logik jag självständigt skrivit och publicerat. De tycker uppenbarligen att jag har en teknisk industri i sängen om jag gör det från min laptop, och att jag genom vad den “industrin” producerar skall kunna hållas ansvarig för vad andras datorer utför när de på eget initiativ låter sin dator tolkar det jag skrivit och publicerat.

  Datorprogram är inte något tekniskt som tillverkas, det är någonting som skrivs och publiceras. Låt inte patentlagstiftningen bli till en statsgaranterad censur!

  //steelneck

 2. Antikristen

  Läste din kommentar på Nylanders blog:

  “Upphovsrätten är ett statligt sanktionerat privat monopol som INSKRÄNKER äganderätten (t.ex. begränsar den vad du får göra med en bok du just köpt, till skillnad från en stol du just köpt).”

  Fan, det är lika bra att vi ser till att vi förbjuder försäljning av vanliga verktyg till allmänheten. Det vore ju tragiskt om folk själva kan laga en trasig stol, lacka om köksbordet eller bygga en kattrappa. Det vore ju helt klart bättre om Skanska fick ta del av alla de pengar och kan ha monopol på att tillverka och reparera allt.

  Hammare och skruvmejsel kan belastas med dagsböter medan innehav av borrmaskin och kapklinga bör betraktas som ett grovt brott och bör beläggas med minimum 4 års fängelse….

  Ironi off.

 3. Urban Sundström

  Hej ! Nu har jag lagt in denna nyhet/bloggpostning på sju svenska digg-kloner. För att hitta dem är det enklast att gå via min blogg hos Piratpartiet på adressen:
  http://www.piratpartiet.se/blog/urban_sundstrom

  Gå in och rösta på piratnyheterna.

  Hälsn. Urban stolt piratpartist

 4. Carl N

  Motionär hemma från LUF-kongress.

  Min motionstext pekar på problemen med patent som är för breda, i praktiken redan har prior art eller på andra sätt är problematiska. I min egen tanke om hur mjukvarupatent borde fungera ingår både (bra mycket) kortare giltighetstid och inkluderad demonstrationskällkod, men det är en specialiseringsnivå som inte passade för LUF-kongressen. Ytterligare en annan möjlighet är att utöka friheten för vidare forskning (men inte produkter) baserad på patent på ett sådant sätt att det skulle klargöras att utnyttjande av patent i öppen källkod inte ksulle vara ett brott (den konstruktionen skapar givetvis mer komplicerade gränsdragningsproblem i sin tur).

  Punkt 101 i vårt handlingsprogram säger också fortfarande “Patentsystemet bör reformeras för att passa
  dagens samhälle och teknik.”. Jag ville alltså enbart strka en specialmening om mjukvarupatent, inte bifalla mjukvarupatent som de ser ut i USA idag.

  Det är däremot ett problem att patent på algoritmer i praktiken tillåts, så länge en maskinvarukomponent ingår. En krets som i slutänden är kopplingsschema eller VHDL är i samma mån ett intellektuellt arbete påminnande om författande av konstruktören, men detta anses vara patenterbart. Jag vill begränsa möjligheterna för båda typerna av patent, men anser i grunden att patent är bra. Om man är allmän motståndare till immateriell egendom är det naturligtvis inte så stor skillnad, men för den som ser en poäng med patent i samband med problem som både kan lösas i hård- och mjukvara är det ett problem om man vet att lösningen kan få ett mycket starkare skydd om man väljer att göra den i hårdvara.

  Det här handlar inte om att gilla patent på one-click shopping, eller större delen av MS påstådda intrång. Däremot skulle t.ex. RSA och LZW när de ursprungligen kom mycket väl ha varit värda patent (undlåtenheten att tydligt markera ståndpunkten rörande LZW komplicerar förstås det), liksom även exempelvis Steve Wozniaks patent rörande subpixelantialias i Apple ][ (som ju är lite känt eftersom det används i diskussionen rörande MS ClearType-patent och prior art). Det senare är intressant, eftersom det enbart genom att det är en konstruktion med en fysisk oscillator och beskrivningar av hur DACen matas då inte är ett mjukvarupatent, trots att poängen till en rätt betydande del är en algoritm. Om något skulle jag säga att det patentet gjorde mindre relativt känd teknik än de båda föregående nämnda.

  LUF vill inte förbjuda Linux, LUF är inte nöjt med patentlagstiftningen i vare sig EU eller USA och LUF fattade inte beslutet enbart av okunskap. Det är klart att inte alla ombud inser alla sidor av frågan, men det gäller ju praktiskt taget alla frågor.

 5. Rick Falkvinge (pp)

  Carl, du blandar ihop egendom (som till sin natur är exklusiv) och monopol (som till sin natur är en begränsning av något oändligt).

  Att peka på alla som inte håller med dig och klassa dem som “allmänna motståndare till immateriell egendom”*, i något slags försök att detronisera, funkar inte. Här gäller bara idéer och argument, och du har inte presenterat ett enda argument för varför patent är bra, mer än att det skulle vara “ägande” och därmed bra by extension, när det i själva verket är raka motsatsen till ägande.

  Patent är en mekanism som gör att staten kan bruka sitt våldsmonopol för att hindra dig att sätta ihop dina egna ägodelar på ett sätt som du har kommit på helt själv. Det är ett statssanktionerat privat monopol på en oändlig resurs.

  Man kan sätta många etiketter på personer som gillar den mekanismen, men liberal är inte en av dem.

  *”Immateriell egendom” är för övrigt är en trehundra år gammal omskrivning av “monopol” (omskrivningen gjordes år 1709 för att en censurbyrå i London skulle få behålla distributionsmonopolet av böcker).

 6. Rick Falkvinge (pp)

  Visst ja, jag glömde nämna Linux.

  Mjukvarupatent (i någon form) är det största hotet som finns mot open source och free software. Att säga att man är för mjukvarupatent (i någon form) och därefter säga att man inte alls vill förbjuda Linux säger bara till världen att “Jag har ingen aning om vad jag pratar om”.

  Sorry om det låter väl hårt, men det är faktiskt exakt så det uppfattas. Om du är intresserad av mer, så undersök gärna vilka som agerade mot mjukvarupatent i EU-parlamentet under 2005, och varför. Du hittar de flesta kända open-source-företagen (ja, företagen) där.

 7. Rick Falkvinge (pp)

  Några ytterligare kommentarer (jag har tyvärr egenskapen att bara skumma en text innan jag börjar svara):

  Att “patentsystemet bör reformeras för att passa dagens samhälle och teknik” kan jag förvisso hålla med om, även om jag skulle bytt ut “bör reformeras” mot “ska avskaffas”. Hur som helst. Din motionstext, och förbundsstyrelsens svar på den, säger en helt annan sak än vad du lägger fram här. Förbundsstyrelsens svar säger i stort sett “Patent är det bästa sedan skivat bröd, eftersom patent är ägande”. Jag håller förbundet ansvarigt för okunskap, Carl, inte dig personligen.

  Till och med rubriken i din motion säger “Patentera mera”. Då är det svårt att i efterhand lyfta fram den som patentkritisk.

  Jag är väl medveten om ambivalensen kring VHDL, och hur de är patenterbara idag bara i sin fysiska manifestation som en krets, eftersom jag arbetat med just VHDL. Jag vet också att det är det främsta argumentet som mjukvarupatentförespråkare använder (“om detta tillåts, så borde också…”). Med samma argumentation har patentansökningar på handlingar lämnats in. Handlingen som i handlingen i en bok, alltså. Book plots.

  Det går naturligtvis att säga att det inte ska röra open source, men som du säger – det blir gränsdragningsproblem. Och de faller alltid till monopolisternas fördel. Enda sättet att hålla informationsflödet och innovationen fri är att hålla monopolen borta.

 8. Anonymous

  carl n:
  Det här citatet från din postning här visar mycket tydligt att du behöver tänka en runda till: problem som både kan lösas i hård- och mjukvara är det ett problem om man vet att lösningen kan få ett mycket starkare skydd om man väljer att göra den i hårdvara.

  Vad du talar om här är en LOGISK lösning och inte en teknisk, detta per definition eftersom den kan lösas med mjukvara. Om du då vill tillåta logiska lösningar att kunna bli patenterade, så kommer du per automatik att tillåta oerhört breda patent som oftast handlar om att lösandet av problemet patenteras istället för en specifik teknisk problemlösning.

  När något en gång blivit nedbrutet till perfekta matematiska modeller, så finns det inte längre något uppfinnande att göra, bara ett fortsatt förbättrande av matematiken. Det är uppfinnandets öde, saker blir patenterade en gång sedan aldrig mer. Såvida man inte vill tillåta att gamla framsteg blir patenterade om och om igen bara för att hålla patentverket vid liv, men jag trodde detta handlade om innovation.

  It is a computer, it computes. Turingmaskinen presenterades 1936 och då bevisades att den modellen kan beräkna allt beräkningsbart, allt! Några år senare såg världen de första universella turingmaskinerna, dvs. fysiska maskinella implementationer av turingmaskinen som därmed kunde implementera alla variationer på en turingmaskin. Om det nu snurrar i huvudet, att en universell turingmaskin, det vi kallar dator, i sig är en turingmaskin. Så betänk att alla datorer kan implementeras som ett program i en annan dator. Därför är alla lösningar som både kan implementeras i hård och mjukvara per definition uteslutande logiska och inte tekniska. Går vi så över gränsen mellan fysisk teknik och logik, så gör vi i princip allt patenterbart, även ren matematik och då har vi gjort patentsystemet till en statsgaranterad censur av publikationer. En censur som gör upphovsmän till brottslingar ansvariga för vad tredje mans dator utför när denne, på eget initiativ, låter sin dator tolka upphovsmannens skrivna verk.

  Sedan använder du frasen “immateriell egendom”, och säger därmed emot dig själv med det rekordlåga antalet ord av två. Fundera en stund på vad något immateriellt är, jag lovar att du kommer fram till att det är något vi varken kan se eller ta på. Det är därför frasen “immateriell egendom” är en motsägelse eftersom äganderätt handlar om fysiska ting, dvs. saker som vi KAN se och ta på. Således, man äger exemplar, inte verk eller uppfinningar eftersom det immateriella inte kan vara en egendom, varken för dig, mig eller upphovsmannen alternativt uppfinnaren. Upphovsmmän och uppfinnare tilldelas en rätt genom immateriallagstiftningen, inte egendom.

  En formulering ni skulle kunna fundera kring när det gäller att hindra just mjukvarupatent och inte “riktiga patent” på tekniska lösningar är följande:

  .. att beviljade patent inte begränsar eller undantar upphovsmäns rättigheter i enlighet med TRIPs artikel 13, att patent inte står i konflikt med normal exploatering av data och information och att de inte inverkar menligt på upphovsmäns legitima intressen, att publicering, behandlande och distribution av information, inbegripet att ladda och exekvera datorprogram och alla effekter därav, aldrig direkt eller indirekt kan utgöra patentintrång.

  Genom detta skulle aldrig patentsystemet kunna inkräkta på upphovsrättens område och därmed censurera publikation.

  //steelneck

 9. Anders Andersson

  Carl N hävdar att LUF inte vill förbjuda Linux, men förespråkar själv “kortare” skyddstid för patent samtidigt som han accepterar att också datorprogram patenteras. En kort skyddstid är detsamma som ett kortvarigt förbud, så frågan är då hur LUF, carte blanche liksom, kan bevilja ett helt operativsystem med tusentals tillämpningar undantag från detta kortvariga förbud. Det är som att säga att man inte vill bötfälla rödhåriga, samtidigt som man förespråkar böter för någon gärning som man rent statistiskt kan fastställa att många rödhåriga gör sig skyldiga till. Antingen får man ge dem ett lika uttryckligt som godtyckligt undantag från förbudet, eller så pratar man strunt när man säger att förbudet inte kommer att drabba dem.

  Jag betraktar mig i grunden som liberal, och har förr om åren också röstat på Folkpartiet, men jag kan inte få detta gullande med ett veritabelt censurinstrument att gå ihop med liberala värderingar. Datorprogram är yttranden, man kan trycka dem i en bok eller ge ut dem på skiva, och därmed via TF eller YGL skydda dem från att angripas med patentlagstiftningen. Är det LUF:s mening att ett sådant yttrande skall vara skyddat på en CD samtidigt som det är förbjudet på en webbsida, vilket det lär bli om patentlagen ges fria tyglar att reglera yttranden (om än bara under “en kort tid”)? Det förefaller i så fall vara en vida större inkonsekvens i regelverket än den att patent bara tillåts på fysiska processer, men inte mentala dito.

  Så länge jag har upphovsrätt till mina alster, så vill jag fortsätta att utöva den rätten. Det kan jag inte göra om något företag har eller skaffar sig patent på det jag skriver; patenträtten går stick i stäv med upphovsrätten på flera olika sätt, och om båda regelverken skall tillämpas på samma objekt (datorprogram), så kommer vi att skapa helt olösbara juridiska konflikter. Visa mig den lag som säger att det ena eller andra regelverket äger absolut företräde i händelse av konflikt; då kan vi börja diskutera vilka de troliga konsekvenserna blir.

  Inom fastighetsrätten kan man inte ha två ägare till samma tomt oberoende av varandra, en som äger tomten på längden och en annan som äger den på tvären. Precis den konflikten riskerar att uppstå om man medger patent på datorprogram, för vilka upphovsrätten redan gäller.

 10. Anonymous

  Patent är heltkorkat. Upphovsrätten gör det redan olagligt att kopiera programkod utan lov. Att göra det olagligt för människor att skriva egenpåhittad kod, bara för att någon annan har registrerat ett patent är helt enkelt knäppt! Då kan vi lika väl låta människor ta patent på lite vad som helst. Patent är överhuvudtaget ett sattyg, men i synnerhet när det gäller programkod.
  Det är tydligt att programvaruindustrin fungerar bra utan och det vore att begränsa människors frihet avsevärt. Dessutom skulle det vara ett stort hot för open source-världen och inte nödvändigtvis göra det bättre för alla mjukvaruföretag!

 11. Anonymous

  anders andersson skrev: Visa mig den lag som säger att det ena eller andra regelverket äger absolut företräde i händelse av konflikt

  Patentlagen.
  I upphovsrättens fall måste käranden kunna visa att svarande har kopierat/plagierat verket, som måste ha kommit till uttryck (annars var det ju bara en idé) och dessutom spritt kopior (att bara kopiera är inte per definiton alltid förbjudet). Beviljade patent däremot förutsätts att vara giltiga iom. beviljandet och patentet i sig är bara en beskrivning, inte en konkret implementation (Om patentet var konkret och direkt kunde implementeras så skulle patentverket självt inkräkta vid publikation). En patentinnehavare behöver inte ens ha ett exemplar eftersom patentlagen inte föreskriver att det måste finnas en fungerande implementation.

  Därför verkar mjukvarupatent menligt på upphovsmäns legitima intressen och aldrig tvärt om. Mjukvarupatentet beskriver bara processen abstrakt, emedan det upphovsrättsliga datorprogrammet är en implementation. Mjukvarupatentet omfattar den underliggande idén och ger ensamrätt att implementera den. I upphovsrätten är däremot den underliggande idén mycket tydligt och uttryckligen undantagen eftersom vi annars skulle tillåta upphovsrätt på t ex. ännu ej skrivna böcker som bara existerar som en vag idé i form av en beskrivning. Så ja, mjukvarupatent kan i mångt o mycket likna en ensamrätt på bästsäljaren jag bara beskrivit och bara kanske kommer att skriva en dag.. Kort sagt, det som bara existerar som en idé kan aldrig utgöra upphovsrättsintrång, emedan en publikation av ett datorprogram kan utgöra patentintrång så länge som det finns mjukvaruptent.

  Det är därför det är så viktigt att en uppfinning måste innehålla någonting tekniskt nytt och inte bara vara något logiskt. Så om det nya består i vad ett datorprogram kan åstadkomma, så kan det per definition inte finnas något tekniskt nytt eftersom det redan är känt, sedan 1936, att datorn kan beräkna allt beräkningsbart. It is a computer, it computes. Det är också därför som VHDL-argumentet bara är fluff, en argumentation som bara slutar vid att man kommer att tillåta patent på sådan teknik som redan är känd (dock kanske aldrig implementerad).

  //steelneck

 12. Anonymous

  Hmmm. Kort sagt min åsikt: LUF har inte riktigt tänkt eller förstått klart.
  Man vill ragga opinion med att vara för fildelning, men samtidigt vara för mjukvarupatent. Tankevurpa ?

  //Wadde
  [email protected]

Comments are closed.

arrow