Amerikanska företag KRÄVER svensk lagändring

Frendo har med en otrolig tenacity grävt fram remissvaren på justitiedepartementet fultolkning av IPRED1.

Där framgår bland annat att AmCham, som är en del av amerikanska handelskammaren och företräder amerikanska intressen i Sverige, KRÄVER att svensk lag ändras så att amerikanska företag gynnas.

“AmCham kräver därför att denna bestämmelse uttryckligen införlivas i den svenska lagen om upphovsrätt.”

“…artikeln [manar] till kreativa lösningar på piratverksamheten på Internet med hjälp av tekniker under utveckling utan att lägga en orimlig börda på vare sig Internetleverantörer eller deras användare. Sådana lösningar kan visa sig kostnadseffektiva och i Internetleverantörernas fall verka minimalt inskränkande på kundens Internetupplevelse.”

Detta trots att lagen som amerikanska kräken kräver med all sannolikhet är olaglig enligt europeisk lag. Trots detta kräver amerikanska intressen att få bestämma över svensk lagstiftning.

För att uttrycka mig diplomatiskt: Ät min skit.

Lagstiftning ska det bli, men inte den sorten ni tänkt er.

Rick Falkvinge

Rick is the founder of the first Pirate Party and a low-altitude motorcycle pilot. He lives on Alexanderplatz in Berlin, Germany, roasts his own coffee, and as of right now (2019-2020) is taking a little break.

Discussion

  1. Kollegan P

    Kort och gott. WTF!?!

  2. Anonymous

    Undrar vilka maktmedel som backar dessa krav mot Sverige? Direkta militära insattser verkar orimliga. Handelskrig är troligare men ändå ganska långsökt.
    Dessa krav är förmodligen bara tomma ord. Hoppas riksdagen synar för att ta en metafor från spelvärlden.

Comments are closed.

arrow