Meet the new boss, same as the old boss

Jag skriver normalt inte om skatter och fördelningspolitik här, men detta var bara hysteriskt roligt.

Det handlar alltså om den avskaffade fastighetsskatten, denna hatade skatt som äntligen är borta. Äntligen, har det utropats, finns det inte längre någon fastighetsskatt.

I dess ställe ska komma en kommunal avgift, som visserligen har krupit uppåt, men ändå. Fastighetsskatt borta, kommunal boendeavgift införs.

Nu har Lagrådet tittat på den kommunala boendeavgiften, och har ett par synpunkter. Till att börja med är det inte en kommunal avgift, eftersom det inte finns någon kommunal motprestation som utförs för pengarna. Det är en skatt, slår Lagrådet fast.

Eftersom den nya skatten dessutom är knuten till bostaden, så föreslår Lagrådet i stället benämningen “fastighetsskatt”.

Hysteriskt roligt.

Andra om: , , , , ,

Rick Falkvinge

Rick is the founder of the first Pirate Party and a low-altitude motorcycle pilot. He lives on Alexanderplatz in Berlin, Germany, roasts his own coffee, and as of right now (2019-2020) is taking a little break.

Discussion

  1. Björn

    we wont get fooled again…

  2. Jussi Mansikka

    Oj, vilken nyhet. Att det är fråga om en skatt har ju regeringen redan vidgått i lagrådsremissen. Snacka om dagens icke-nyhet.

  3. Rick Falkvinge (pp)

    Kan hända att det är en ickenyhet att avgiften skulle bli en skatt, men att den skulle kallas för just fastighetsskatt tycker jag har ett muntert humorvärde 🙂

Comments are closed.

arrow