Mer om Fjärde Riket

För ett tag sedan så skrev jag om hur USA håller på att bli Fjärde Riket.

Som en diskret påminnelse om det så pågår debatter just nu om USAs tortyr av misstänkta, eller som man insisterar på att kalla det, “Enhanced Interrogation”. Exakt den termen har använts en gång tidigare i historien, i exakt samma betydelse, fast då var det på ett annat språk. Då hette det Verschaerfte Vernehmung och användes av Gestapo – den berömda “tredje nivån” som inte lämnade några märken, vilket inte heller CIAs “förhör” gör.

Det är också lite debatter om USAs användning av militära privatstyrkor, t.ex. Blackwater Security, som inte står till svars inför parlamentet på samma sätt som den reguljära armén gör, och som hanterar civilister ganska brutalt. Exakt den konstruktionen har använts en gång tidigare i historien, men då hette styrkan SchützStaffel – mer känt under sin förkortning, SS.

Det finns enstaka personer i landet som har förmågan att illustrera det ganska påtagligt:


USA är förlorat och kommer att falla ner i fascism, om inte landets ekonomi havererar först. Det vi kan göra nu är att hindra Europa att följa i samma fotspår. Vi kan inte rädda USA, men vi kan fortfarande rädda Europa.

Här är en postning mer i detalj som, med ledning av historiska dokument, till och med konstaterar att metoderna i “enhanced interrogation” och “Verschaerfte Vernehmung” är identiska.

Pingat på intressant. Andra bloggar om: , , , , ,

Rick Falkvinge

Rick is the founder of the first Pirate Party and a low-altitude motorcycle pilot. He lives on Alexanderplatz in Berlin, Germany, roasts his own coffee, and as of right now (2019-2020) is taking a little break.

Discussion

 1. Anonymous

  Nyligt fick jag se ett kort tal på video av den politiskt engagerade juristen Ralph Nader om när 13 städer i Massachusetts överlämnade sina krav på “impeachment” av Bush till den demokratiske kongressledamoten John Olver, med begäran att han skulle föra fram kravet i kongressen, då vägrade Olver “eftertryckligt” med orden:

  “.. [the withehouse] would attack Iran from the air, declare national emergency, institute martial law and call off the 2008 elections if the democrats would initiate impeachment”

  Detta sagt av en kongressledamot! Vad säger man? All that is necessary for evil to triumph is for good men to do nothing.. “impeachment” är alltså det som Clinton fick utstå för Lewinsky-affären, men i Bushs fall handlar det om tortyr, olaglig övervakning, lögn som ledde till krig (WMD) osv..

  En stor del av Bush/Cheney-administrationen tillsammans med det industrimilitära komplexet har också rent ideologiska kopplingar till nationalsocialismen. Här en kanadensare som gräver lite i den biten historiskt, men tar även en titt på framtiden. Ideologier, i detta fall straussism, brukar dessutom ha en tendens att sprida sig när de utövas av kända personer på höga poster. Det skulle förvåna mig mycket om inte ett antal svenska politiker också börjat anamma straussism, på samma sätt som att sverige var tämligen brunt innan vansinnet bröt ut i slutet på 30 och början av 40-talet.

  Vad beträffar det ekonomiska så säger artikeln Us economy av journalisten F W Engdahl en hel del. Denne Engdahl har skrivit många långa artiklar som kritiserar hur nuvarande Bush/Cheney administration beter sig och ger även förklaringar på varför omvärlden med ryssland och kina beter sig som de gör.

  //steelneck

 2. Rick Falkvinge (pp)

  Artikeln om US Economy verkar läsvärd, jag gräver en hel del i petrodollarn och hur landet i praktiken varit insolvent sedan 1973…

 3. Anonymous

  Bra att du gräver lite i penningsystemet, grunden till många svar står att finna där. Det fö. ett parti i stil med piratpartiet i england som heter Money Reform Party, jag känner dock inte till särskilt mycket om det, det var en nyhet för mig bara för några dagar sedan.

  //steelneck

 4. Magnus Berg

  Jag hittade en länk på Intressant som ledde mig hit till Rick Falkvinges blogg. Mycket intressanta och långa/innehållsrika artiklar här. Kul att samma tankar jag själv haft, om USA som en fasciststat, nu börjar spridas.

  Läser man t.ex. Vilhelm Mobergs många skriverier från andra världskriget så tar det inte lång stund för en öppen hjärna att se tydliga paralleller mellan då och nu, och då avser jag i första hand hur Sverige agerat och agerar.

  Just nu läser jag en nyutkommen bok, “Om Gud vill och hälsan varar”, med brev som WM skrev åren 1918-1949. I ett brev skriver han ironiskt om “nordens befriare”. Precis som USA:s retorik utan prut publiceras i svenska medier så gjorde sig medierna på den tiden till språkrör för den Tyska propagandan. Med anledning av detta skrev därför WM 13 februari 1941 ett brev till dåvarande Radiotjänst som ansvarade för både radio och TV

  “Ektorp den 13 febr. 1941
  Ledningen för A.-B. Radiotjänst, Stockholm.
  Undertecknad, innehavare av betald radiolicens, tillåter sig härmed framställa följande fråga till Eder:
  När meddelade den svenska radions dagsnyheter, att Danmark tvingats överlämna ett antal torpedbåtar till Tyskland?
  Frågan gav sig av sig själv, när de senare kvällsnyheterna i går återgav den tyska versionen av nämnda transaktion, enligt vilken densamma skulle ha varit en helt frivillig överenskommelse. Om nu den svenska radion icke tidigare omnämnt det faktiska förhållandet – i så fall har detta gått underteckand förbi – utan delar vår utrikeslednings uppfattning, att vårt folk bör hållas i okunnighet om detta och alla övriga väsentliga händelser i våra grannländer, så förefaller det opåkallat att genom ett återgivande av de tyska kommentarerna rycka radiolyssnarna ur deras av U.D påbjudna lyckliga okunnighet.
  Om Radiotjänsts dagsnyheter tidigare underhållit oss lyssnare sanningen – d.v.s. den danska synpunkten – så önskar vi därför icke, att desamma i stället till oss vidarebefordrar lögnen – d.v.s. den tyska synpunkten.
  Tacksam för Edert svar.
  Högaktningsfullt”

  Jag är en ganska frekvent lyssnare av Dagens Eko och där märker jag en mycket uppenbar slagsida för USA:s åsikter och synpunkter om världen. Jag har också skrivit till dem om detta faktum. Men de tycks så indoktrinerade att de inte kan inse hur de själva vinklar och pådyvlar sina lyssnare en falska verklighetsbild. Så någon bättring är inte att vänta förrän USA blivit en paria (likt Nazityskland blev) och alla dess förespråkare vänt kappan.

 5. Rick Falkvinge (PP) » Kritiken av Kinas censur har tystnat helt

  […] Det gör ingen skillnad att byta namn på någonting grundrättskränkande — “skärpt utfrågning” är till exempel fortfarande tortyr. Snus är snus och strunt är strunt, om så i gyllene […]

Comments are closed.

arrow