Fascism 2.0

Låt oss återvända till bokstavsdefinitionen av fascism en gång till:

fascism subst. en sammanslagning av statens och storföretagens intressen, kombinerat med en systematisk inskränkning av medborgerliga rättigheter

Den ständigt producerande Blogge har gjort några nutidsobservationer och myntat begreppet “Fascism 2.0“. Jag tycker det är så spot on att jag norpar uttrycket rakt av.

(Jag har varit tungt belastad jobbmässigt de senaste veckorna, så därför har min reaktionstid varit dagar i stället för timmar.)

En sak som hände efter jag hade skrivit de två postningarna där jag klagade på att vänstern har ett monopol på att kritisera nykonservatism (aka fascism 2.0) var att Skatteverket begärde in alla uppgifter som fanns om svenskars Internetanvändning från svenska internetleverantörer, under hot om vite på en halv miljon kronor.

Det är ett så grovt övertramp att det inte finns.

Och ändå hände det.

De som lämnade ut uppgifterna i strid med lagen gjorde sig med all säkerhet skyldiga till brott mot tystnadsplikt (en tystnadsplikt som stipuleras i Lagen om Elektronisk Kommunikation aka EkomL, kap 6, §§ 20 och 22), och/eller brott mot personuppgiftslagen, båda brott som var för sig kan ge fängelse. Jag har inte bestämt mig för om jag ska gå efter de personerna och försöka få dem dömda, för att markera att man faktiskt inte får hantera personuppgifter hur vårdslöst som helst, eller om jag ska ge mig på Skattemyndigheten i stället. Båda har felat så in i helvete, och det ena behöver inte utesluta det andra.

Men i det här fallet fattade myndigheten ett beslut, visserligen lagstridigt men ändå, om att det skulle ligga i budbärarföretagens intresse att ignorera posthemlighet och sekretess (under hot om ett astronomiskt vite…), kränka medborgarskyddets ner till dess fundamentala beståndsdelar, och i stället samarbeta med Skattemyndigheten. Nu tittar vi på definitionen av fascism en gång till:

fascism subst. en sammanslagning av statens och storföretagens intressen, kombinerat med en systematisk inskränkning av medborgerliga rättigheter

Opassande kallar det här för en Internetrazzia, och formulerar sig väldigt väl:

Att begära ut information om siter som begår brott från nätleverantörer är helt i sin ordning. Att begära alla trafikuppgifter på samtliga internetabonnenter för att sedan pussla fram internetvanor är helt uteslutet.

En – bara en – internetleverantör gav Skatteverket det välförtjänta långfingret, och det var Bahnhof, en ISP som länge stått upp för det frihetliga samhällsideal som Internet för med sig (och som politiker och censurivrare avskyr som Gremlins avskyr spotlights). Bahnhof har gång på gång stått upp för integritet framför kontrollstat och för yttrandefrihet framför censur. Listan på ISPer som inte bara står för de värdena på papper, utan aktivt är beredd att ta strid för dem, börjar bli tunn.

Nå, jag kan rösta med min plånbok också. Min nuvarande ISP är visserligen ansluten till det integritetsinitiativ som Bahnhof startade — men så snart jag lyckas få ut ett gäng servrar från min lägenhet, så kommer jag att byta ISP till Bahnhof. Jag vill uppmuntra alla som läser detta att seriöst fundera på att göra samma sak. Bahnhof är trots allt ett affärsdrivande företag, och sådana – både Bahnhof och deras konkurrenter – är hyperkänsliga för vilka faktorer som spelar in för hur kunder väljer ISP på en saturerad lågmarginalmarknad.

Det här är min väldigt tydliga signal om hur jag väljer.

En annan ISP som utmärkt sig positivt på sistone är GlocalNet. De har inte en lika lång historik av att stå upp för rättigheter som Bahnhof, men jag tycker att de absolut ska ha cred för sin senaste fildelningspolicy, där de tydligt — i överkant tydligt — talar om att de aldrig, någonsin, kommer att antingen agera domstol (så som upphovsrättsmonopolisterna kräver) eller lämna ut personuppgifter (så som upphovsrättsmonopolisterna kräver). De har förstått sin uppgift och de är hjärtligt välkomna med i matchen om rätten till ett privatliv.

Labs2 har länge agerat på samma sätt, även om de inte har varit så synliga i debatten.

Christian skriver ett inlägg som f.ö. bara ger heder åt, som han så riktigt påpekar, Bredbandsleverantörer med ryggrad.

Upphovsrättsmonopolisterna är dessutom duktiga på att myndighetifiera sig. Bara det faktum att de är remissinstanser i upphovsrättsfrågor, medan vi monopolkritiker inte är det, är väldigt märkligt.

Ett demokratiskt samhälle förutsätter att myndigheternas förehavanden är iakttaget transparenta och att medborgarnas är höljda i dunkel. Alla samhällen där motsatsen har varit sant — att medborgarnas förehavanden har varit iakttaget transparenta och myndigheternas ageranden har varit dolda och okända — har varit väldigt otrevliga samhällen att leva i.

Det finns tre lagförslag till som jag vill lyfta upp. Svenska, den här gången. Det första är justitiedepartementets och Alliansregeringens fulimplementation av IPRED1, där man extremt tydligt tar ställning för en fusion av upphovsrättsmonopolisternas och statens intressen, på bekostnad av medborgarnas integritet — såpass vidrigt att EUs generaladvokat Juliane Kokott gav justitiedepartementet en byråkratisk motsvarighet till en fet jävla örfil. Alliansregeringens förslag ger de privata upphovsrättsmonopolisterna mer långtgående rättigheter än vårt eget polisväsende har. De blir mer än en privat poliskår, de blir en privat poliskår med extra befogenheter och utan accountability eller insyn.

Det andra är Datalagringsdirektivet, som ska föreslås i lag nu på torsdag. Christian Engström och Oscar Swartz (postning ett, postning två) skriver mer läsvärt om det. Frendo har mycket bakgrundsmaterial. Det direktivet innebär att staten och myndigheter får en total bild över vilka som pratar med vilka. Konceptet att lägga ett brev på brevlådan upphör att existera – i stället måste vi legitimera oss för Statens Representant varje gång vi skickar ett brev, och bli införda i en gigantisk loggbok över vem vi skickade till och när.

Det tredje är regeringens och FRAs massavlyssning. Varenda ord vi säger i telefon och varenda mail vi skickar ska analyseras i statens superdator. Ja, precis så illa är det. Alla maskiner som låter människor kommunicera ska kopplas ihop med Statens Avlyssningsverk. Stas
i
skulle dreglat. Mest frapperande i det här sammanhanget är att även storföretagen kan få tillgång till spaningsuppgifterna ur vårt privatliv, och att Svenskt Näringsliv ställde sig positiva i sitt remissvar om lagen just därför (!!!).

Nu tittar vi på definitionen en sista gång:

fascism subst. en sammanslagning av statens och storföretagens intressen, kombinerat med en systematisk inskränkning av medborgerliga rättigheter

Jag står på barrikaderna och kämpar för medborgarrätt, mot en fusionering av statens och storföretagens monopolintressen. Både den blå och den röda regeringen är precis lika illa i de här avseendena. Att jag sedan inte kallat det för fascism förrän nu må väl vara hänt. Men det är precis vad det handlar om. Som Blogge uttrycker det, Fascism 2.0.

Pingat på intressant. Andra bloggar om: , , , , , , , , , , , ,

Rick Falkvinge

Rick is the founder of the first Pirate Party and a low-altitude motorcycle pilot. He lives on Alexanderplatz in Berlin, Germany, roasts his own coffee, and as of right now (2019-2020) is taking a little break.

Discussion

 1. Aewheros

  Uppmärksammas bör kanske att MP, V och större delarna av ungdomsförbunden inte tycker likadant i frågan som de regeringar de ställer sig bakom.

 2. Rick Falkvinge (pp)

  Aewheros: Det är sant – jag skulle säga att mp, v och c är de som är minst lagda åt det här hållet. Men likväl stödde och stöder de regeringar som driver igenom sådana här förslag.

  C lovade sina väljare integritet, och driver igenom massavlyssning.

 3. C. L. K. Aqurette

  Rick:
  Varifrån menar du att denna definition av fascism kommer? Jag har aldrig sett någon liknande definition och känner spontant att den skapats för att kunna bevisa din tes.

 4. Mind

  c.l.k. aqurette, det finns flera olika definitioner av fascism och en del är lite i konflikt. Men de flesta definitionerna är överrens om det som Rick skriver. Du kan kolla på http://www.en.wikipedia.org för lite mer detaljerad information.

 5. Blogge Bloggelito
 6. C. L. K. Aqurette

  Jag har studerat politisk filosofi i många år och har aldrig kommit i kontakt med en definition av fascism som säger något om “storföretagens intressen”. Snarare är det så att den fascistiska staten, liksom dem kommunistiska, inte tillåter några andra intressen än statens. Man kan naturligtvis luras att tro att detta är detsamma som “sammanslagning av statens och storföretagens intressen”, men egentligen är det dess motsats. Om agent A tvingar agent B att dela hans intressens så säger det ingenting om vilka intressen B har.

 7. Rick Falkvinge (pp)

  Ett par referenser jag hittar snabbt på Google, från blandade källor. Kontentan är att definitionen jag använder är tillräckligt etablerad för att folk ska skriva om den i självklara och underförstådda termer.

  “The 1983 American Heritage Dictionary defined fascism as a “system of government that exercises a dictatorship of the extreme right, typically through the merging of state and corporate interest, together with belligerent nationalism.”

  “The hallmark of fascism is a merging of state and corporate power coupled with the transfer of power from the individual to the government and corporate elite. It is for this reason that liberals as a whole must be purged or at the very least, marginalized.” — Old American Century

  “Fascism should more properly be called corporatism because it is the merger of state and corporate power.” — citat från Mussolini (!) ur Wikipedia

  “…the Free Dictionary (www.thefreedictionary.com) notes, fascism/corporatism is “an attempt to create a ‘modern’ version of feudalism by merging the ‘corporate’ interests with those of the state.”

 8. Tobias Struck

  Rick. Undrar bara vad Blogge menar med att banna mig från sin blogg för att jag har egna åsikter om svensk invandringspolitik. Om han hatar fascism 2.0, så borde han hata varför Sverige ger nära 100.000 invandrare uppehållstillstånd i Sverige/år, ignorerar papperslösa flyktigars situation, igonerar kusingiften och trafficing och ignorerar anhöriginvandringens konsekvenser för den enskilda nordafrikanska eller västasiatiska invandraren.

  Denna migrationspolitik har skapats av de fascistiska eliternas korporativistiska samarbete över gränser mellan stat, storföretag, storfinans, media och ideella organisationer för att generera en svällande klass med skattebetalare, konsumenter och bidragstagare (som mutas att välja om systemet) – så att tillväxten kan öka utan inflation skapas (vilket blir följden om köpkraften per capita ökar för ett flertal och priserna går upp över hela marknaden).

  Nu har det nya EU-fördraget dödat våra möjligheter som svenskt folk att ändra på detta: Invandringspolitiken kommer att styras från Bryssels majoritetsbeslut. Och där sitter de flesta i den globala elitens knä. De sociala följderna av denna nivå på globaliseringen (etniska konflikter, segregation, främlingskap i samhället, rotlöshet, vantrivsel i civilisationen) – är mycket värre än olika slags internet-övergrepp orsakade av samma elits girighet.

  Men så fräcka är ni tydligen inte att ni skriver om det. Så fräck är jag. Och det (och inget annat, för jag var mycket städad) har jag blivit bannad för hos “anti-fascisten” Blogge. Morsning.

 9. Rick Falkvinge (pp)

  Tobias: jag har aldrig träffat eller pratat med Blogge, så om du frågar _mig_ varför du är bannad från att kommentera på _hans_ blogg, så är du tyvärr SOL.

 10. Blogge Bloggelito

  Tobias blev bannad första gången för att han vräkte ur sig något om mina sexuella preferenser och förolämpade asiatiska kvinnor. Andra gången för att han ompostade en befintlig kommentar.

 11. C. L. K. Aqurette

  Rick:

  Det finns ingen 1983 American Heritage Dictionary. Det kom en upplaga 1980, en annan 1992 och den senaste 2000. Ingen av dem ger den definition av fascism som du citerar i kommentaren ovan.

  “Old American Century” är en propagandasida för en vänsterextrem organisation som kallar sig White Rose Society. De kallar nästan allt för fascism och har noll trovärdighet även i seriösa vänsterkretsar.

  Och vad gäller citatet från Mussolini så glömde du läsa vad Wiki skriver direkt efteråt: “Several variations of the alleged quote exist. However the veracity of this quote is highly doubtful since the most common cited texts for the quote do not contain anything like this alleged quote.” Mitt tips är därför att studera vad Mussolini faktiskt gjorde, och då ser man att hans fascistiska rörelse arbetade mot de privatägda storföretagens intressen genom att styra deras produktion efter staten behov.

  Så vad är då fascism? The Oxford Companion to Philosophy definierar fascism som: “Political doctrine combining ethnic nationalism with the totalitarian view that the state should control all aspects of social life.”

  Så är det. Fascism är den mest extrema formen statsdyrkan – ett system som inte tillåter några andra aktörer än staten.

 12. Rick Falkvinge (pp)

  Aqurette: Tack för infon, ska gräva mer. Jag har sett den definitionen såpass ofta att jag tog för givet att den var obestridd.

  Tydligen är den – som minimum – inte obestridd.

 13. Rick Falkvinge (pp)

  Aqurette (mer): Din postning förvånade mig lite, eftersom jag verkar ha så överväldigande intryck av den definitionen jag postade. Dessutom verkar alla andra acceptera den som riktig.

  Så jag får nog stänga den frågan med att det finns olika definitioner på vad exakt begreppet innebär, att frågan är tvistig, och att du inte håller med.

 14. Rick Falkvinge (pp)

  Aqurette (ännu mer): De där fyra träffarna fick jag upp som ett snabbt axplock när jag sökte på Google efter “fascism merging corporate interests”, så det finns åtminstone gott om folk som anser att det är deras bild av vad ordet fascism betyder (sökningen ger 336000 träffar). Sedan kan det hända att begreppet har en annan betydelse i vissa kretsar, men när jag tittar på hur mycket stöd den betydelsen av ordet har idag, så tror jag att jag kommer att fortsätta använda den.

 15. Trezker

  Om inte annat kanske man kan komma överens om att den använda definitionen ska vara sann för Fascism 2.0. Även om den är omstridd som definition för “vanlig” Fascism.

 16. C. L. K. Aqurette

  Rick:

  Vill bara avsluta detta sidospår med att säga att jag inte ifrågasatte din definition av fascism för att jävlas utan för att jag tycker den är problematisk. Det är ju faktiskt så att staten och storföretagen ofta har samma intressen. Sverige mår ju bra av att Volvo och Ericsson tjänar mycket pengar och kan anställa många människor. Det finns alltså ett gemensamt intresse. Men det betyder ju inte att Sverige är en fasciststat. Så jag menar att även en “Fascism 2.0” måste fokusera på metod och avsikt snarare än intresse. Risken är annars att man till slut definierar alla intressegemenskaper och alla uttryck för konsensus som fascism.

  Min gissning är att den definition du använder finns på nätet för att många vill att fascism ska handla om storföretags intressen. Det är nog en lek med ord för att kunna kalla liberaler för fascister.

 17. Tobias Struck

  Blogge. Jag skrev en färsk kommentar. Sedan gick jag bakåt på en annan sida för att kontrollera en sak. Jag såg text i rutan och postade. Sedan visade det sig att det stod gammal text i rutan. Jag visste inte att du har regler som säger att man bannas för ompostning. Förseelsen med det dåliga skämtet har jag bett om ursäkt för. Men om du skall banna folk för att de snubblar på tangenterna, så får det vara. Det är beklagligt att jag är utestängd från en så välbesökt och välskriven blogg som din. Men om du använder metoder som går ut på att bryta ned självförtroendet hos meningsmotståndare, då vill jag ändå inte vara där. Min blogg fanns med på din bloggroll en gång i tiden. Men du tog bort mig när jag började skriva om svensk invandringspolitik. Det talar sitt tydliga språk.

 18. Rick Falkvinge (pp)

  Tobias, Blogge: Ni får gärna vara oense — alla måste inte älska alla och gör det inte heller — men det blir lite märkligt om ni för en diskussion över blockeringar i MIN blogg. 🙂

  (Ska jag vara ärlig trodde jag faktiskt inte att Blogge skulle svara på den första frågan, speciellt eftersom den av en anledning jag inte förstår var ställd till mig…)

 19. DCheney

  Hehe..nu är det så att enligt 14 kap. 4 § Skattebetalningslagen får SKV förelägga den som är eller kan antas vara bokföringsskyldig att visa upp handling eller lämna över kopia öer rättshandling mellan den som föreläggs och den med vilken han har ingått rättshandlingen.

  Den används i ganska hög utsträckning mot bl.a. banker.

  Sedan kan man ju också roas av Web 2.0 teknologin som Andy Keen gör:

  http://www.weeklystandard.com/Content/Public/Articles/000/000/006/714fjczq.asp?pg=2

  “…
  Empowered by Web 2.0 technology, we can all become citizen journalists, citizen videographers, citizen musicians. Empowered by this technology, we will be able to write in the morning, direct movies in the afternoon, and make music in the evening.

  Sounds familiar? It’s eerily similar to Marx’s seductive promise about individual self-realization in his German Ideology:

  Whereas in communist society, where nobody has one exclusive sphere of activity but each can become accomplished in any branch he wishes, society regulates the general production and thus makes it possible for me to do one thing today and another tomorrow, to hunt in the morning, fish in the afternoon, rear cattle in the evening, criticise after dinner, just as I have a mind, without ever becoming hunter, fisherman, shepherd or critic.
  …”

 20. Tobias Struck

  Rick. Frågan var retorisk. Och medge att det vore svårt för mig att debattera dennsa sak på på Blogges blogg. Det tjänade sitt syfte väl att jag förde ämnet på tal här, eftersom jag fick svar. Men nu lämnar vi det. Läs gärna min reflektion över JK:s fascistoida komplex, apropå fascism:

  http://tobiasstruck.blogspot.com
  /2007/11/ett-litet-steg-fr-jk-ett-stort-steg-fr.html

 21. the blogger himself

  Var inte Mussolini och det ursprungliga fascistpartiet avsiktligt vaga i sin definition av fascistbegreppet? Var det inte lite av ett talking-point-begrepp, ungefär som “compassionate conservatism” i USA-valet 2000 … så att det skulle ge mer av en känsla än en tydlig representation av en ideologi (eller avsikt)? Det är ett slirigt begrepp på det viset, till skillnad från tex nazism. Det som betraktades som (italiensk) fascism inom partiet 1921 var helt säkert inte det som betraktades som fascism 1945 … eller 1960 … eller idag. Fascismen var dessutom inte en isolerad företeelse i Italien. De auktoritära tendenserna fanns över större delen av världen och överlevde som bekant kriget. Så är inte egentligen fastspikandet av den italienska förkrigsbetydelsen av fascism som begreppsnorm futilt i sammanhanget?

 22. Tobias Struck

  tbh. Vad föreslår du? Att fascism är allt som triggar avsmaken som vissa känner när de ställs i beroendeförhållande till en auktoritet? Det är ju så begreppet används populärt. Men det är knappast akademiskt gångbart.

 23. the blogger himself

  Nej, jag säger att man inte kan avfärda en definition på fascism på grund av att den inte var giltig i Italien 1921. Jag säger alltså inte att den definition som RF använde är korrekt, utan att skälet som anropas av CLK för att avfärda den inte håller.

 24. Tobias Struck

  tbh. Jaha. Jag hade inte läst c.l.k:s kommentar.

  c.l.k. Oxfords Imperialistiska Mörklexion är säkert jättebra, men det stämmer inte att Mussolinins fascism gick ut på en total statlig kontroll av samhället – eller att den favoriserade en viss etnicitet. Nationalismen var en sak, fascismen en annan – även om de två allierade sig i praktiken.

  Det fascistiska samhällsidealet är s.k. korporativism, som innebär att individens tanke skall stöpas i statsidealens form, så att individen inom nationen blir ett med staten. Det spelar då ingen roll om individen är en bonde, en tekniker eller en arbetsgivare – eller om ett företag ägs privat, statligt eller kooperativt syndikalistiskt. Det viktiga är individens andlighet: Dess offervilja och kollektivistiska hänsyn inom statens ideal.

  Det vi har i Europas och USA:s styrande skikt nuförtiden är ett slags dekadent fascism, där andligheten har bytts mot ren och skär girighet, som uppmuntras hos folket av eliten, vilken själv hänger sig åt den på mer perversa sätt än du förmodligen kan föreställa dig.

 25. […] Att införa lagstiftning om vilka uppfattningar man får ha om nazismens gärningar är inte att ta avstånd från det som Hitler stod för. Det är att ta ett steg i hans fotspår. På en väg som är känd för att varje steg lätt leder till nästa. […]

Comments are closed.

arrow