Lissabonfördraget

Lissabonfördraget, dvs “EU-konstitutionen”, har fått mycket ris och ros. Här kommer lite mer, av båda sorterna.

Först och främst gillar jag artikel 6, som låser EU vid Europakonventionen ur åtminstone tre vinklar. Artikel 2 är en massa fluff utan egentlig juridisk verkan, men ser ganska mysig ut att ha som högläsning i kuddrummet:

Unionen ska bygga på värdena respekt för människans värdighet, frihet, demokrati, jämlikhet, rättsstaten och respekt för de mänskliga rättigheterna, inklusive rättigheter för personer som tillhör minoriteter. Dessa värden ska vara gemensamma för medlemsstaterna i ett samhälle som kännetecknas av mångfald, icke-diskriminering, tolerans, rättvisa, solidaritet och principen om jämställdhet mellan kvinnor och män.

Sedan kommer en massa tjohej om subsidiarititetsprinciper (dvs, att beslut ska fattas så nära medborgarna som möjligt), fina målsättningar, att EU inte får fatta beslut i andra frågor än målsättningarna, och annat som ser ganska bra ut, men så kommer jag till en punkt när jag bara inte orkar längre. När hjärnan bara ger upp att försöka knyta ihop trådar.

Det handlar om kommissionen. Den grupp människor som är de enda, enda, som får föreslå nya lagar inom EU. Motsvarigheten till regeringen. Gruppen som styr hela EU, som tar alla initiativ som alla andra instanser reagerar på. Den i särklass viktigaste gruppen, där bl.a. Christian Engström har pekat på att dagens system med utsedda ledamöter som inte behöver fundera på att bli omvalda leder till ett demokratiskt underskott.

Så hur ska kommissionen utses i framtiden, enligt Lissabonfördraget?

Det står inte.

Ungefär här tappade jag orken. Det står inte ett ord om hur kommissionen ska utses, mer än hur många ledamöter som ska ingå och att Europas demografier ska vara jämnt representerade. Det som däremot står är “Hur kommissionsmedlemmarna väljs bestäms senare, men före 2014, i konsensus i Europeiska Rådet.”

Avdelning III, artikel 17, punkt 5, andra stycket:
Kommissionens ledamöter ska väljas bland medlemsstaternas medborgare genom ett system med absolut lika rotation mellan medlemsstaterna som gör det möjligt att återspegla samtliga medlemsstaters demografiska och geografiska spridning. Detta system ska fastställas av Europeiska rådet med enhällighet i enlighet med artikel 244 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt.

Alltså, hur i helvete kan EUs höga stater skåla i champagne över en konstitution som dryper av floskler, men inte ens klargör hur den exekutiva och lagföreslående gruppen utses!?

Den som har svårt att sova kan läsa Lissabonfördraget själv. Det är 190 sidor byråkratisk avtalstext, men mycket lättare att läsa än t.ex. Genèvekonventionen.

Många tror tyvärr fortfarande att Piratpartiet och piratrörelsen handlar om att få saker gratis för bortskämda ungdomar. Det gör de inte. Piratpartiet handlar om att försvara rätten till öppen debatt, yttrandefrihet, privatliv och det öppna samhällets grundpelare. Det här fördraget var inte en sådan pelare.

Pingat på intressant. Andra bloggar om: , , , , , , ,

Rick Falkvinge

Rick is the founder of the first Pirate Party and a low-altitude motorcycle pilot. He lives on Alexanderplatz in Berlin, Germany, roasts his own coffee, and as of right now (2019-2020) is taking a little break.

Discussion

 1. Grahnlaw

  I själva verket är bestämmelserna om kommissionen, ordförande och kollegiet, långt mer detaljerade än i normala nationella grundlagar.

  Det du hängt upp dig på är rotationen mellan medlemsländerna när antalet ledamöter blir mindre än antalet medlemsländer.

  Det vore knappast ändamålsenligt att bestämma om det in i minsta detalj i fördraget, så svåra som ändringar är.

  Det du anser vara floskler om värden är i verkligheten riktmärken för att granska institutionernas handlingar. Därför har de en grundläggande betydelse för medborgarna.

 2. Rick Falkvinge (pp)

  Grahnlaw: Nja, rotationen såg jag, och den var bra och tydligt specificerad (i funktionsfördraget artikel 244). Antalet ledamöter kommer dessutom alltid att vara mindre än antalet medlemsländer – 2/3 av antalet, enligt stycket före det jag citerade.

  Sedan vet jag inte hur andra europeiska grundlagar ser ut, men jag har svårt att tänka mig att de skiljer sig SÅ mycket från den svenska just i det här avseendet? Vår regeringsform (kap 6, §§ 1-4) specificerar ner i minsta detalj hur det går till när regeringen utses – talmannen föreslår en statsminister för riksdagen, som har att godta eller förkasta (komplett med vad som händer om riksdagen förkastar, och tidsramar), och statsministern utser övriga statsråd. Specificerat ner i minsta nödvändiga detalj.

  EU har funnits i 30 år och det har haft gott om tid att värka fram procedurer för hur kommissionen utses, om så bara “utses av representerad medlemsstats statschef” eller motsvarande. I stället står det ingenting.

  Jag vidhåller nog åsikten att “det här bestäms senare, och gruppen måste vara enhällig, och den måste bli enhällig före 2014” inte är värdigt en konstitution.

 3. Rick Falkvinge (pp)

  Förtydligande: det jag hakar upp mig på är alltså att det inte är specificerat hur kommissionsmedlemmarna utses. Det enda som står är att Rådet måste vara överens om hur det ska gå till.

 4. Mårten Fjällström

  Om man tycker att fördragstexten är svårbegriplig är det här citatet värt att hålla i minnet:

  The new EU reform treaty text was deliberately made unreadable for citizens to avoid calls for referendum, one of the central figures in the treaty drafting process has said.

  Speaking at a meeting of the Centre for European Reform in London on Thursday (12 July) former Italian prime minister Giuliano Amato said: “They [EU leaders] decided that the document should be unreadable. If it is unreadable, it is not constitutional, that was the sort of perception”.

  Länkar, analys och sånt finns i piratpartiets forum

 5. Lars Osterman

  Tack Rick för att du brytt dej om att ta reda på dethär du bloggar om.

  Här i Finland har jag inte sett många ord skrivet om varken dessa eller andra frågor som berör Lissabonfördraget.

  mvh

 6. Rick Falkvinge (pp)

  Lars: Tack själv för att du läser och engagerar dig. Det är vi alla som utgör medborgarjournalistiken, som gör att etablissemanget inte längre kommer undan med blå dunster.

 7. Anonymous

  Att EU-konstitutionen tar upp de grundläggande mänskliga rättigheterna är faktiskt inte helt okontroversiellt heller. Alla EU-länder omfattas redan av Genève-konventionen och en rad andra avtal, dessutom är alla EU-länder redan idag fungerande demokratier och rättstater. Det är inte EU. Vad jag menar är att EU och EG-domstolen aldrig har visat hur de tolkar dessa avtal och regler. Vi vet att Sverige (oftast) tillämpar de mänskliga rättigheterna på ett bra sätt. Det finns en etablerad praxis och folket vet vad som gäller. Vi har inte en aning om hur EG-domstolen kommer att göra. Den enda slutsatsen man kan göra är att EG-domstolen tolkar lagar extremt bokstavligt.

  Subsidiaritetsprincipen är en bra grej. Beslut ska fattas på lägsta möjliga nivå. Men tänk efter!” Har EU Någonsin tillämpat den principen? Nej – tvärtom, de tar varje chans att flytta mer makt och befogenheter till EU, från medlemsstaterna.

Comments are closed.

arrow