Varför vilseleder IFPI journalister?

Flera nyhetsmedier rapporterar att husrannsakan har skett hos en privatperson i södra Stockholm som drivit en DirectConnect-hub. Flera saker är anmärkningsvärda med detta.

Den första märkligheten är att ingen, ingen, av mina källor vet vilken hubben ifråga skulle vara.

Ingen har märkt någon populär DC-hub som gått ner. De stora i Sverige står och tickar precis som vanligt. Ingen av de communities jag besöker, ingen av mina chatkanaler. Inte ens Flashback har nån aning. Då är det på nivån att “det har inte hänt” eller “det är ett icke-event”.

Det fanns tidigare strödda rapporter om att Fallen Angel låg nere, vilket är en mindre hub, men även den svarar hur bra som helst nu på morgonen.

Så följdfrågan där är, varför vilseleder IFPI journalister?. Det kan hända vara sant att personen som blev husrannsakad en gång hade kört DC-hubprogramvara, så att IFPI kunde proklamera “seger”, men det är uppenbart att ingen hub som någon fildelare känner till har försvunnit. När jag läser IFPIs pressmeddelande, så är det uppenbart att man försöker göra sken av något annat:

Polisen har genomfört en husrannsakan hemma hos en person som misstänks drivit en populär DC-hubb. I samband med husrannsakan beslagtog polisen den utrustning som kan kopplas till hubb-verksamheten.

IFPI, skivbolagens intresseorganisation fortsätter nu sin kamp mot DC-hubbar i Sverige. IFPI har den senaste tiden infört ett nytt arbetssätt för att enkelt och snabbt sammanställa bevis mot fildelare och de som medverkar till brott mot upphovsrättslagen.

Notera “en populär DC-hubb”. Populär. Detta är det som ger ett nyhetsvärde på storyn. Men det är också en ren lögn. Hade det varit en hubb som varit det allra minsta populär, så hade det varit känt på nolltid vilken det handlade om. Nu har det gått ett dygn sedan storyn bröt, och piraterna med de största kontaktnäten — mig inkluderat — går fortfarande som yra höns och undrar vilken det skulle varit, och i den mentala checklistan har man kommit ner till ungefär “kusinen i Skövdes systers hubb i sommarstugan åt barnen”. Normalt vet man inom tio minuter. Jämför med skandalen i samband med razzian mot Pirate Bay — där hade Piratpartiet skickat ut sitt första pressmeddelande elva timmar före upphovsrättsindustrin, trots att de var informerade hela vägen om vad som skulle hända och när.

Vi är mästare på informationshantering och kommunikation. Många diskuterar legala och etiska aspekter av piratkopiering, men just att piraterna är fullständiga äss på informationshantering borde ingen kunna betvivla. Ifall vi inte har hittat något på ett dygn, så finns det inte. Men IFPI gjorde dessutom sken för pressen att tillslaget skulle ha varit av något stort, välkänt och betydande.

Det är djupt ohederligt av IFPI att komma med en ren lögn i ett pressmeddelande, speciellt när den diskreta lögnen ifråga är det enda som ger storyn nyhetsvärde. Alla vet att reportrar har ont om tid och inte har tid att granska varenda pressmeddelandes påstående, utan är under konstant stress och tidspress att bryta nya rubriker. Att då medvetet spela på detta och med full avsikt förgifta nyhetsbrunnen för egen vinning är djupt ohederligt mot både enskilda journalister och den tredje statsmakten med dess viktiga samhällsfunktion.

Den andra märkligheten är varför det sker en husrannsakan.

Straffsatsen för ickekommersiell fildelning är väl etablerad genom ett dussin prejudikat till 80 dagsböter. Det betyder att fängelse inte är föreskrivet för ett sådant brott.

Den åtalspunkt som har åberopats är medhjälp till upphovsrättsintrång. I brottsbalken läser vi följande om medhjälpsbrott:

Ansvar som i denna balk är föreskrivet för viss gärning skall ådömas inte bara den som utfört gärningen utan även annan som främjat denna med råd eller dåd. Detsamma skall gälla beträffande i annan lag eller författning straffbelagd gärning, för vilken fängelse är föreskrivet.

Medhjälp är alltså inte ett självständigt brott i fildelningsmål. Annars kan medhjälpsbrott ge straff upp till och med straffsatsen för huvudbrottet. Och även om det vore så – 80 dagsböter – så skulle detta inte vara grunder för husrannsakan, ty även för en sådan åtgärd krävs att fängelse är föreskrivet.

Så på vilka grunder skedde husrannsakan? Enligt åklagaren var det bara skivindustrins uppgifter som låg till grund.

Det går också att notera att man angriper infrastruktur. Det är sant att DC-hubbar kopplar ihop uppladdare med nedladdare. Det är typiskt för infrastruktur. Samma funktionalitet hittar man i IRC, i MSN, i ICQ, i Skype, och i stort sett i alla verktyg på Internet som används för att kommunicera.

Man kunde lika gärna gjort husrannsakan hos Bredbandsbolaget eller hos Banverket (som tillhandahåller fiberkablar). Infrastrukturen kan inte vara skyldig till olaga kommunikation. Tyvärr är det precis detta som Lobbyn håller på att få igenom, och det är därför den måste sparkas ut på arslet från politikens finrum. Det, och så måste politikerna utbildas. Eftersom vi försökt med det ett tag, och den stora massan av politiker visar ganska obefintligt intresse, så är det andra alternativet att byta ut dem mot nya alternativ.

Andra som skriver: Opassande, Piratpartiets Nyhetsforum, Hultin, HumbleBee, Kopit

Rick Falkvinge

Rick is the founder of the first Pirate Party and a low-altitude motorcycle pilot. He lives on Alexanderplatz in Berlin, Germany, roasts his own coffee, and as of right now (2019-2020) is taking a little break.

Discussion

 1. Klaus

  De kanske glömde nämna att det inte var i Sverige? 😉

 2. Rick Falkvinge

  Jo, det var i Sverige… “i södra Stockholm”, enligt Ny Teknik.

 3. alfx

  Beklagar, men det har nog blivit lite fel.

  I 53 § upphovsrättslagen stadgas att den som beträffande ett litterärt eller konstnärligt verk vidtar åtgärder, som innebär intrång i den till verket enligt 1 och 2 kap. knutna upphovsrätten eller som strider mot föreskrift enligt 41 § andra stycket eller mot 50 §, döms, om det sker uppsåtligen eller av grov oaktsamhet, till böter eller fängelse i högst två år.

  Fängelse är alltså föreskrivet för huvudbrottet. Rättspraxis i hittillsvarande fall ändrar inte detta.

 4. emma

  Jag tyckte att hela den här historien kändes konstig — såklart att VILKEN hub det är fråga om saknas som ingrediens. På frågan “varför ifpi vilseleder media” är ju svaret naturligtvis att det ligger i deras intresse att sprida dylikt, och arbetsmetoderna, är etablerade sedan länge. De har kommits på i så många lögner att det är nästan pinsamt att media fortsätter agera megafon till dem.

  alfx; Åklagare Roswall har ju själv skrivit i ett pm för några år sedan hur det är knivigt att genomföra husrannsakan eftersom straffet inte motiverar det.

 5. alfx

  @emma

  Det gäller flera olika frågor. Det jag tog upp gäller frågan om medhjälp till brott mot upphovsrättslagen är straffbart. Sedan finns det ju regler om när en husrannsakan får genomföras samt regler om när abonnentuppgifter avseende IP-nummer får eller skall lämnas ut. (Att abonnentuppgifter har lämnats ut är ju oftast – men inte nödvändigtvis – en förutsättning för att en husrannsakan skall kunna genomföras.)

  —–
  Jag hittade ett examensarbete som handlar om säkrande av digitala bevis (har inte själv läst det):

  http://www.jur.lu.se/Internet/Biblioteket/Examensarbeten.nsf/0/4D90ACBECEFE8FE6C12573520060D88D/$File/exam.pdf?OpenElement

 6. gabbe

  När jag läste det på idg trodde jag dom hade fuckat upp nått och lagt ut samma artikel igen då förrutom staden är samma rtikel man körde strax efter pirate bay husrannsakan.

 7. Donsan

  Att IFPI eventuellt skulle ljuga är inget överraskande – men åklagaren Henrik Rasmusson verkar bekräfta det hela?

  “Åklagaren Henrik Rasmusson leder förundersökningen och beslutade om husrannsakan. Han säger till Ny Teknik att den misstänkta hubben kan ha varit inblandad i ett relativt grovt upphovsrättsbrott. Annars skulle han ha varit tveksam till att tillgripa husrannsakan.”

  http://www.nyteknik.se/nyheter/it_telekom/allmant/article340663.ece

 8. Rick Falkvinge

  Donsan: Jag tror alldeles säkert att det har skett en husrannsakan, som åklagaren påstår. Men jag är helt säker på att det inte är hos en populär DC-hubb, som IFPI påstår för pressen, och som gjorde det nyhetsvärdigt.

 9. Caem

  Wikipedia: Skrämselpropaganda.

  Skrämselpropaganda används när inte information är tillräckligt effektiv för att uppnå önskat syfte. Som exempel kan nämnas varningsmeddelanden på cigarettförpackningar i Kanada, där lagstiftningen säger att varje cigarettpaket ska vara försedd med en varningstext plus en bild med avskräckande motiv. Problemet med denna skrämselpropaganda är att den sällan fungerar på målgruppen rökare.

 10. Erik

  En rätt intressant fråga som jag inte kan hitta något egentligt svar på är följande: Om det nu genomförts en husrannsakan hos den som drev en DC-hubb, gjordes denna husrannsakan p.g.a. DC-hubben eller gjordes den kanske av någon annan anledning.

  Handlar detta egentligen om att IFPI har glidit iväg lite i sin iver att få en fjäder i hatten. Det kanske egentligen var en fildelare man genomförde en husrannsakan hos och denne råkade kanske driva en DC-hubb också.

  Erik’s last blog post: IFPI skapar egen lag och dess påföljd.

 11. Rick Falkvinge

  Erik: Jag har nån motsvarande känsla, och extra förvånad blev jag över Ny Tekniks rubrik, “husrannsakan hos fildelare”. Ny Teknik är skärpta nog att vet skillnaden mellan att fildela själv och att driva en hub – hade det varit hos Expressen var det en sak, men nu var det hos Ny Teknik. Tyvärr gav inte artikeltexten något stöd för den tolkningen…

  Hur som helst blir det mer och mer uppenbart att Ifpi ljög i sin pressrelease, och att de visste om att de ljög, bara för att få nyhetsvärde och därmed en skrämselpropaganda.

 12. Erik

  Rick:
  Ja, det är ju inte första gången som IFPI är en smula ovarsamma med sanningen.

  Erik’s last blog post: IFPI skapar egen lag och dess påföljd.

 13. Enligt Min Humla » Lästips

  […] – ur Varför vilseleder IFPI journalister? […]

 14. steelneck

  Kan rubrikerna vara ämnade att läsas av den egentliga “uppdragsgivaren”, den som dessa ärelystna herrar vill skaffa sig poäng hos?

 15. mic_man

  Det står ju faktist bara att han “drivit” en DC-hub… de har väl med andra ord säkert rotat fram ett gammalt IP-nummer i ett av deras fina brottsregister och känt att nu är det dags! Personen i fråga kan ju ha drivit hubben för x antal år sen, inget nämnt om att det är var en aktiv hub.

 16. Rick Falkvinge

  mic_man: Nja, det står att det var en populär DC-hub i deras pressmeddelande. Det var det som gjorde att det var en nyhet över huvud taget, och det var en ren lögn. Inte ens Flashback har hittat något ännu.

 17. Paco

  Det verkligt intressanta är väl varför det inte är just en stor hub som plockas ner …

 18. Pappa

  Jag vet. Det är en stor hubb. En väldigt stor och populär. Men inget ni scenare hänger på. Dom ljuger inte.

 19. Anders Andersson

  “Ni scenare”? Är det bara jag som känner mig helt utanför det här meningsutbytet? Att prata DC-hubbar och bittorrent med mig är som att prata datorer med Jan Guillou; det saknas gemensamma referensramar… Ändå menar jag att det omöjligen kan vara en “stor och populär” hubb som plockats ned när ingen känner till den, inte ens “scenarna”. Vilken befolkningsgrupp är den stor och populär hos då, rödhåriga inuiter på Gotska Sandön kanske?

 20. Rick Falkvinge

  Jag håller inte heller till på scenen, men jag har väldigt många personer att lyssna på. Ingen – ingen – av dem har vetat vilken det var. Inte ens tråden på Flashback.

  Den var varken stor eller populär. En person som säger nåt annorlunda anonymt i min blogg sticker bara ut som det obligatoriska bruset. Som Anders säger: när ingen i piraternas (stora!) nätverk ens känner till den, var skulle den då vara “populär”?

 21. anongastpayog

  Hello my friends 🙂
  😉

 22. Hanna Dönsberg

  Måste berätta, jag känner en del på scenen, men också en hel del “vanliga svenssons” som driver hubbar. De är alltså hubbar som ger plats åt enbart de som betalar för att driva server och köpa in ny teknik, möjligtvis med några få undantag (antagligen i form av arbetskollegor). Jag talar om stora koncerners anställda, lagerarbetare/byggare/vadfaensomhelst…

  Så att påstå att den inte existerat för att scenen inte vet om dess existens, är att överdriva i det här fallet.

  För övrigt: Ifpi är bajs.

Comments are closed.

arrow