Första fängelsedomen för fildelning

Fildelaren i Linköping dömdes just till 40 dagsböter plus villkorlig fängelsedom. Det öppnar dammluckorna för ett omfattande missbruk av husrannsakansvapnet från Lobbyn för att trakassera vanliga medborgare.

Enligt Corren var det den “stora mängden” utdelade verk som låg till grund för att tingsrätten frångick praxis:

Enligt Linköpings tingsrätt är det styrkt att mannen har haft 30 filmer och 4592 musikfiler tillgängliga för nedladdning på internet. Den stora mängden gör att böter inte anses vara är en tillräcklig påföljd.

Efter att ha funderat en kort stund på detta kan jag konstatera ett par saker.

Till att börja med innebär fängelsedomen (för juridiskt är det en fängelsedom) att åklagare får göra husrannsakan, och att de – enligt en gammal lagtolkning – även kan få ut abonnentuppgifter bakom IP-adresser. Men den lagtolkningen är hårt omtvistad; jag menar att den tolkningen inte stämmer, att IP-adresser inte är abonnemangsuppgifter. Post- och Telestyrelsen har gjort ett uttalande som stödjer den här tolkningen, men det har aldrig prövats juridiskt.

För det andra förutsätter jag att domen kommer att överklagas. Domen ändrar spelfältet såpass mycket att den behöver prövas noggrannare än vad en tingsrätt, med bara en lagskolad person, har möjlighet att göra. Fildelningsdomar har precis börjat falla och praxis håller fortfarande på att utarbetas. Jag säger inte att domen är inkorrekt enligt dagens lagstiftning, men att konsekvenserna av domen har en sådan samhällspåverkan att det måste granskas närmare.

För det tredje, och det här är viktigast, visar den på det skrikande behovet av att ändra lagstiftningen och legalisera fildelning. Lobbyn ser ett sådant här domslut som ett välkommen öppning att kunna börja hävda sina rättigheter — men det är bara Piratpartiet som pratar om att varje rättighet också har en samhällskostnad. I det här fallet är samhällskostnaden att man lär hela ungdomsgenerationen att rättsväsendet är deras fiende, och att rättsväsendet alltid står på den sida som har mest pengar. Det är följden av dagens lagstiftning, och det är en helt oacceptabel samhällskostnad.

En läsarkommentar på SvD sammanfattar läget bättre än jag kunde göra i början:

Jävligt lyckat att helt och hållet rasera en hel generations förtroende för rättssystemet. Det ska bli intressant att se vad detta leder till för slags samhälle!

Mer info allteftersom den kommer fram.

Fler källor: Christian, IDG, Opassande.

Ännu fler källor: SvD, DN, Corren, Piratpartiets pressmeddelande.

Här är hela domen (som PDF).

Rick Falkvinge

Rick is the founder of the first Pirate Party and a low-altitude motorcycle pilot. He lives on Alexanderplatz in Berlin, Germany, roasts his own coffee, and as of right now (2019-2020) is taking a little break.

Discussion

 1. opassande » Blog Archive » Fildelaren i Linköping dömd

  […] villkorlig, men i praktiken innebär det att musikindustrin nu kan kräva husrannsakan vid misstanke om fildelningsbrott om domen vinner laga kraft. Inga detaljer ännu så länge om hur domstolen kom […]

 2. Onsdag

  30 filmer och 4592 musikfiler bedöms alltså vara tillräckligt för villkorlig fängelsedom. Det innebär att det finns åtskilliga hundra tusen människor, kanske upp emot en miljon, i Sverige som borde dömas till villkorlig fängelsedom. 30 filmer och 4592 musikfiler är inte på något sätt en “stor mängd” för den genomsnittlige fildelaren, speciellt inte taget över några månader.

  Onsdag’s last blog post: Ifpi: “Vi vill döda internet”

 3. aprumpa

  Ok, dags att agera, och inte nödvändigtvis bara på partipolitisk nivå. Fredag den 8 augusti i år är ett enkelt datum att komma ihåg (8/8/8). Webbkampanjer lyckades motivera stora antal människor i USA att donera pengar till Ron Pauls presidentkampanj. Om vi formulerar ett rappt och kortfattat budskap där vi kräver klarspråk från parlamentariker, ifpi och rättsväsendet i alla länder vi kan, och samtidigt uppmanar folk att anmäla sig som frivilliga att delta i aktionen så kan vi nog nå ut rätt långt.

  Aktivismen ser ut som följer i mitt första utkast:

  Steg 1. Samla in pledgar från folk som kan tänka sig att delta under månaderna fram till dess.
  Steg 2. Utmana ifpi och politikerna direkt: Hur vill ni göra? Meddela att alla deltagande aktivister utlovar livslång bojkott av ifpi-medlemmarnas produkter och parlamentarikernas partier om de inte agerar för att avstyra aktionen.
  Steg 3. Om inget vettigt svar ges, och alla pågående rättsfall där ifpi är part läggs ner, så polisanmäler alla deltagare sig själva den 8/8 08 (eighteighteight är catchy).

  Man borde kunna få med piratbyrån, tpb, alla i fildelningsinfrastrukturen och på så vis nå ut. Kan man få med sig några av tidningarna kan det nog också sprida sig, men nätet räcker.

  Det behöver skärpas till och renodlas, men det ÄR dags.

 4. Rick Falkvinge

  Onsdag: nej, det är inte alls mycket, det är bara ungefär 30 gig. Det är inte alls märkvärdigt jämfört med hur ett normalt film- och musikarkiv ser ut idag i svenska hem.

  Om lagen säger att en miljon människor i Sverige förtjänar fängelse, så är det lagen som är trasig, inte människorna.

 5. Rick Falkvinge

  Jag kanske skulle skrivit 0.03 terabyte, eftersom det är den normala enheten för mediearkiv idag…

 6. Fildelaren i Linköping dömd | Dumheterna

  […] om domen: SvD, Rick Falkvinge, Christian Engström, Opassande, […]

 7. Fängelse för olaglig fildelning « Dexion

  […] har drivit det hela vidare och idag föll då den första fängelsedomen för illegal […]

 8. Debatten behövs « Basic personligt

  […] hos Rick, Emma, Christian och […]

 9. Sätt alla ungdomar i fängelse? « Christian Engström (pp)

  […] IDG, Ny Teknik, Dagens Industri, Dagens Industri, Corren, SVT, Metro, Domstolsväsendet, Rick Falkvinge, Opassande, Jinge, Rosetta […]

 10. Aewheros

  Det blir väl visserligen alltmer ovanligt med en så stor share eftersom fler och fler använder bittorrent istället för DC. Den genomsnittlige bittorrentanvändaren seedar ju bara torrentarna ett tag för att sedan ta bort dem.

 11. […] Jag var just i en livedebatt mot Peter Danowski som företrädde IFPI i dagens domslut. […]

 12. Anders Andersson

  De tekniska skillnaderna mellan DC och Bittorrent är på sin höjd intressanta för de jurister som strider om hur många piratkopior det ryms på ett knappnålshuvud. Det är möjligt att det kan avgöra valet mellan böter och villkorlig fängelsedom, men ur politisk och kulturell synvinkel saknar det betydelse. Det väsentliga borde vara hur den åtalades agerande har påverkat kulturutbudet i samhället, inte hur många “filer” eller “gigabyte” han hade på datorn. Juristerna har mist förmågan att se verkligheten bakom paragrafdjungeln, och hänger vem som helst som råkar korsa deras väg i närmsta lian.

  Jag tycker aprumpa är på rätt spår med sitt utkast ovan. Utveckla det! Själv är jag ingen erfaren fildelare, men den här domen provocerar mig att bli det. TV-avgiften har jag nyligen sagt upp (trasig TV, kommer ej att repareras), vilket nu även lättar mitt samvete en smula emedan jag inte längre kommer att göda maffian den vägen. Jag har aldrig varit någon flitig biobesökare; från och med nu kommer jag att avstå även när jag blir bjuden (om inte filmproducenten har avsvurit sig rätten att bruka fysiskt våld mot fildelare och deras familjer).

  En bojkott bör även beröra producenter av tidningar och böcker som inte tar avstånd från den här domen. Att ingen ännu har stämts för fildelning av skriven text är inte tillräckligt, då det är precis samma upphovsrättslag som står i blickpunkten. Hur ställer sig den fackpress och dagspress som skriver om dessa upphovsrättstvister till att själv sitta på målsägarsidan och i princip kräva fängelsestraff för bloggare och andra som utan något kommersiellt syfte ogenerat kopierar redaktionellt material?

  Den åtalade bör erhålla utfästelser om finansiellt stöd nu, för att underlätta ett beslut om att överklaga tingsrättsdomen. Vi behöver kanske inte skicka pengarna än, men de bör vikas för ändamålet på något bindande sätt.

 13. […] Också på: Metro, Opassande, Christer Engström (pp), Rick Falkvinge (pp), […]

 14. steelneck

  Om man säger så här:

  Ifpi mfl. har uppenbarligen gett sig sjutton på att få in Piratpartiet i både europaparlamentet och den svenska riksdagen. Jag tror de kommer att lyckas i sitt uppsåt.

 15. […] Som piratpartiets ledare Falkvinge som suveränt formulerar det idag: I det här fallet är samhällskostnaden att man lär hela ungdomsgenerationen att rättsväsendet är deras fiende, och att rättsväsendet alltid står på den sida som har mest pengar. Det är följden av dagens lagstiftning, och det är en helt oacceptabel samhällskostnad. […]

 16. Tommy Eriksson

  Man kan alltid hoppas. Du rick,se till att berömma IFPI om PP väljs in, de har ju hjälpt till en hel del. 🙂

  Tommy Eriksson’s last blog post: Peak oil räddar oss från FRA-lagen

 17. dent

  Kära vänner

  Jag kommer att bojkotta alla produkter som stöds eller har att göra med företag eller organisationer som kämpar för att inskränka rätten till att fritt dela information.

  Att det blir en kapital och maktfördelning i världen där rika storföretag måste lägga resurser på att utveckla sina försäljningsmetoder medans “vanliga” människor får tillgång till den information som är deras männskliga rättighet utan att bli ruinerade ser jag som en positiv samhällsutveckling.

  Jag uppmanar alla som inte tycker att det är rätt att företag med starka ekonomiska intressen får agera polis och påverka åklagare med sina intressen, och får lov att bedriva en närmast polisiär verksamhet mot vanliga svenska ungdomar och enskilda personer, att kämpa med näbbar och klor för våra rättigheter till att fritt få dela all den information vi vill.

  Vad är nästa steg? Att förbjuda oss att låna ut en bok till en vän? Att förbjuda studenter att göra fotokopior från skolböcker? Att förbjuda oss att skriva vad vi verkligen tycker i tidningen om det går mot någots storföretags ekonomiska intressen?

  Fildelningen är en fantastisk chance för folket att bedömma artister innan dom betalar för deras verk. Hur många gånger har jag inte kännt mig grundlurad när jag köpt en superhypad skiva som nån mutad kritiker har gett 5 stjärnor för att därefter lyssna fem ggr och sen aldrig mer.

  Jag har redan donerat till de skivbolag som fritt delar sin musik på torrents websites etc. och efter vad jag läst på deras hemsidor har dom överstigit den normala budgeten för ett sådant project mångfaldigt genom att helt enkelt uppmana dom som gillar skivorna att donera fritt.

  Det skivbolagen är så rädda för är inte att vi ska skicka en cd via internet till en kompis.

  Nej dom är superskraja för om folk kan lyssna först och betala efteråt fungerar hela deras mångmiljard-manipulations-system med betalreklam i tv, radio och tidningar etc inte längre.

  Plötsligt blir det helt värdelöst att hypa upp en skiva och betala reklam när folk ändå kan lyssna först. Det dom lever på är att lura folk. Och inte är det artisten själv som tjänar något på deras system, så vida han inte är en dålig artist som betalar för sin marknadsföring istället för att sälja sin talang.

  Så återigen uppmanar jag er att BOJKOTTA all skivförsäljning i sverige till dess att ifpi lägger ner sin hexjakt på dom fantastiska moderna, framtidsungdommarna i sverige.

  Det finns dessutom en uppenbar anledning till att vi har bäst internet och fiber i världen. Och det är fildelningen vi ska tacka för det för utan fildelning hade det inte behövts en tusendel så mycket fiber.

  Fildelning är en del av livet, ta inte ifrån oss livet!

 18. Stefan H

  Dent: I amerikansk skönlitteratur förekommer det att det i copyright-noticen står att inga andra än köparen får läsa boken…

 19. Anonym

  Väldigt smart av dig att lägga up hela domen så att man med ett enkelt knapptryck kan se personnummer, adress och namn. Du kunde kanske skulle ha tänkt lite innan du la upp det?

 20. Rick Falkvinge

  Anonym: för den som vill se hela domen så är det väldigt lätt – det är bara att ringa till Linköpings tingsrätt och be dem att maila den. Det är en offentlig handling.

  Vad jag gjorde var att maskera namn, personnummer och annan identitet så att man inte ska behöva se identiteten om man inte vill, då den inte är relevant för fallet som sådant. För den som vill veta vem det är, så spelar det ingen roll om det är ett par knapptryckningar eller ett telefonsamtal som behövs. Det är trivialt att ta reda på, och är ingen hemlighet, utan en del av en offentlig handling.

 21. […] innebär domen nyligen att i stort sett alla svenska hushåll kan råka ut för poliser som väcker dem och klampar in med […]

 22. Anna Troberg » Gör nytta och hjälp fildelaren i Linköping!

  […] Hårdaste domen mot fildelare Villkorligt för fildelning Dammluckorna öppnas för fildelarjakt Första fängelsedomen för fildelning Fildelaren i Linköping dömd Sätta alla ungdomar i fängelse? Nu har det börjat Debatten behövs […]

 23. […] Hårdaste domen mot fildelare Villkorligt för fildelning Dammluckorna öppnas för fildelarjakt Första fängelsedomen för fildelning Fildelaren i Linköping dömd Sätta alla ungdomar i fängelse? Nu har det börjat Debatten behövs […]

Comments are closed.

arrow