Borde inte FRA och regeringen åtalas?

Normalt när någon utför grovt olaglig verksamhet under en längre tid, med stora resurser och omfattande ekonomi, så kallar vi detta för organiserad brottslighet.

Separator line

Detta är en postning i en serie om Försvarets Radioanstalt:

 1. Borde inte FRA och regeringen åtalas? (10 maj)
 2. Hur bryter FRA mot lagen? (15 maj)
 3. Utredning 2003: “FRA bryter mot grundlagen” (17 maj)
 4. Lagrådet 2007: “FRA bryter mot grundlagen (20 maj)
 5. FRA spanar redan åt polisen! (22 maj)
 6. Tjänsteman: “FRAs uppdrag bryter mot grundlagen” (24 maj)
 7. FRA-lagförslaget – en tidslinje (30 maj)
 8. Anders Wik, överdirektör för FRA, berättar (31 maj)

Separator line

Det har länge sagts mellan varven från övervakningshökarna att “FRA avlyssnar ändå så mycket idag, det är jättebra att det äntligen blir reglerat i lag”. Däremot tror jag inte att någon har dragit den juridiska slutsatsen av det uttalandet.

Nästan exakt den formuleringen kan bl.a. ses i ett brev från riksdagsman Jan Ericson (m):

En avgörande fråga för mig är att avlyssning redan pågår för fullt – helt utan lagreglering. Den nya lagen ställer upp ett tydligt regelverk som saknats innan, och det blir också bättre insyn i verksamheten. På det sättet är det ändå en del positivt med den nya lagen.

Samma sak sade Mikael Odenberg på sin presskonferens då han lade fram lagförslaget:

— Sverige har bedrivit signalspaning helt utan lagreglering i över 50 år, sade Odenberg och tackade sig själv för att avlyssningen nu äntligen lagregleras. (källa: Dagens Nyheter)

Det som ingen av dessa herrar har sagt inför öppen ridå är att varje laglig avlyssning kräver vad som kallas för positivt lagstöd. Vad det betyder på ren svenska är, att om det inte finns någon lag som uttryckligen tillåter en avlyssning, så är den olaglig. Ändå menar alla som yttrar sig kring FRAs massavlyssning att avlyssningen redan pågår, men att det äntligen ska komma en lag som reglerar verksamheten.

Ingen tycks ha dragit den uppenbara juridiska slutsatsen av pusselbitarna av att a) svenska myndigheter har bedrivit oreglerad avlyssning i decennier och b) varje avlyssning utan uttrycklig reglering är olaglig:

Avlyssningen är olaglig, och har varit det hela tiden.

Det normala när grov organiserad brottslighet har pågått på regerings- och myndighetsnivå i flera decennier är inte att ändra lagen så att verksamheten blir laglig, och sedan låtsas som det regnar. Det normala och förväntade hade varit att omedelbart upphöra med den lagstridiga verksamheten och ställa de ansvariga brottslingarna inför rätta.

Frågorna som nu måste ställas är — känner regeringen till detta? Känner FRAs ledning till detta? Kände den förra regeringen till detta? Regeringar 50 år bakåt? Är det därför de agerar så skyndsamt och forcerat för att skapa det positiva lagstöd som krävs för att göra verksamheten laglig? I så fall, varför just nu?

Igår framkom dessutom att FRA har för avsikt att göra ännu mer, just med motiveringen att det inte är uttryckligen förbjudet. När det gäller tvångsmedel har de missat den princip som gällt i västvärlden i århundraden, och som tydligast uttrycktes i anglosaxisk lag i rättsfallet Entick vs. Carrington 1765:

The individual may do anything but that which is forbidden by law, and the state may do nothing but that which is expressly authorised by law.

Nu har det nämligen framkommit att FRA vill göra s.k. “aktiv spaning”, alltså i klartext massiva systematiska dataintrång, med motiveringen att det inte är förbjudet i spaningslagen:

Enligt de uppgifter som cirkulerar skulle FRA tolka lagen så att den tillåter aktiv signalspaning, eftersom den inte innehåller något uttryckligt förbud mot denna spaningsmetod.Ny Teknik

Jag är ledsen och irriterad att jag ska behöva påpeka det, men det är förbjudet. Det kallas dataintrång. Och utan ett uttryckligt lagstöd för att FRA ska få bryta mot lagen i rollen av myndighet, så får FRA inte bryta mot lagen. Det är det som är hela idén med en lag som koncept. Attityden att man kan göra det ändå verkar vara allmängods hos FRA, i skydd av att vara superhemliga. Det skulle dessutom inte förvåna mig om man vet om att man bryter mot lagen, men ändå struntar i det.

Den nya tolkningen som Ny Teknik skriver om är nu hursomhelst inte relevant för det som pågått i decennier, den bara visar på en attityd inom FRA. Faktum kvarstår att FRA har sysslat med olagligheter i flera decennier om deras verksamhet har varit oreglerad.

Det är dags att fråga sig vilka i FRAs högsta ledning och deras uppdragsgivare som måste känna till det här. Att FRA bryter mot lagen. Och om de inte borde åtalas.

Jag pratade om det här första gången på mitt tal vid piratdemonstrationen i Stockholm den 3 juni 2007, och jag kommer att prata om det på piratdemonstrationen i Stockholm den 31 maj 2008 också.

Pingat på Intressant. Andra bloggar om , , , , ,

Rick Falkvinge

Rick is the founder of the first Pirate Party and a low-altitude motorcycle pilot. He lives on Alexanderplatz in Berlin, Germany, roasts his own coffee, and as of right now (2019-2020) is taking a little break.

Discussion

 1. […] Varför är inte lagen utformad på ett sådant sätt att deras verksamhet är klart reglerad? Rick Falkvinge undrar om inte både regering och och FRA borde […]

 2. Alfx

  Utmärkt!

  Att denna diskussionen kommer upp tror jag är enda sättet att få stopp på “fanskapet” så här i elfte timmen. Vad som behövs är att någon har modet att ta sitt ansvar och i offentligheten gå ut med vad som pågår och har pågått.

 3. Thomas Tvivlaren

  Mycket bra skrivet Rick!

 4. Anders Andersson

  Har någon uttryckligen erkänt att FRA lyssnar i kabel redan i dag? Om inte, så kan det hävdas att all nuvarande avlyssning sker i etern, även om det i praktiken ger tillgång till en del i övrigt trådburna samtal (liksom givetvis all mobiltelefoni).

  Som jag har fattat det är inte förbudet mot dataintrång tillämpligt på avlyssning i etern, men det låter som en gråzon, och jag tvivlar på att det någonsin har prövats formellt.

 5. Rick Falkvinge

  Såvitt jag vet lyssnar de inte i kabel idag, men Europakonventionen (och därmed vår grundlag) ger uttryckligen ett skydd mot allmän avlyssning av privat kommunikation, medium oansett, i artikel 8.1. Varje undantag måste ha ett positivt lagstöd, så som anges i 8.2.

  Det är alltså i lagens och Europakonventionens mening skillnad på om du eller jag sitter och smårattar på en kortvågsradio, eller om en myndighet sitter och systematiskt lyssnar på telefonsamtal där de tar ett hopp i luften över t.ex. en radiolänk.

 6. Rick Falkvinge

  Det har f.ö. prövats formellt vid minst två tillfällen, på ett sätt som är tillämpligt på detta. Jag tänkte skriva mer om det senare, men det vore fantastiskt om du har möjlighet att – med din juridiska expertis och klarsynthet – titta närmare på materialet. Ring mig?

 7. Johan T

  Vad jag förstått har FRA hela tiden hänvisat till den vedertagna praxisen att “luften är fri” och att de aldrig fört informationen vidare till någon “obehörig”.

  De utredningar som tittat närmare på FRA har dock alla haft betänkligheter med avseende på artikel 8 och 13 i Europakonventionen. Till och med den gamle ÖB:n Owe Wiktorin skrev om detta i sin utredning 2003:

  “FRA:s nuvarande signalspaningsverksamhet kan behöva få ett uttryckligt och preciserat lagstöd.”

 8. Rick Falkvinge

  Det var den som ledde fram till En anpassad försvarsunderrättelseverksamhet i Leni Björklunds tappning, right?

 9. Johan T

  Javisst. Syftet med Wiktorinutredningen var att bädda för kabelinhämtningen, dvs “teknikneutral” spaning.

  Det intressanta är också att Ingvar Åkesson (dåvarande rättschef hos FÖD) och juristen Michaela Dráb fungerade som sakkunniga i Wiktorin-utredningen. Båda finns idag i ledningen för – just det – FRA.

 10. Rick Falkvinge

  Det är sånt här jag älskar med en community. Oavsett hur mycket research man gör själv, så kommer det små pusselbitar från alla håll som ger en mycket mer komplett bild omedelbart av varje ämne…

 11. Johan T

  Spelet bakom FRA-lagen har förtjänstfullt beskrivits av Per Agerman på frendo.se

 12. drf

  Mycket bra skrivet (som vanligt), särskilt intressant var kommentaren från Johan T angående Dráb och Åkesson, jag fortsätter att hänga på låset hos dig i väntan på nästa post (som vanligt). 😉

 13. steelneck

  Går det inte att göra något mer konkret än att bara prata på torget? Borde det inte finnas något sätt att dra igång hela rättsmaskineriet om det är uppenbart att något olagligt pågår. Är vi inte alla mer eller mindre skyldiga att anmäla brott?

 14. Jörgen L

  Buggrapport: I javascriptfunktionen autoElliseText så blir det ett radbryt mitt i en sträng så att det blir syntaxfel. element.innerHTML = ” + text + ”;

  Och så ser jag att fontstorleken är satt till fix storlek så att jag inte kan förstora den med webbläsaren, kan du inte sätta den i ’em’ istället för pt eller px?…

  Och för övrigt har du naturligtvis rätt i att de borde polisanmälas, frågan är om det faller under allmänt åtal eller om man måste varit utsatt? I så fall kan det ju vara lite knepigare…

 15. Jörgen L

  autoEllipseText heter den ju, och det föll bort lite html där, men du hittar det nog ändå…

  Jörgen L’s last blog post: Hut går hem, NOT!

 16. Rick Falkvinge

  Steelneck: det kommer mera.

  Jörgen: tack för buggrapporten, har inte fått det att funka ännu, det är lite halvdöd kod på sidan. Eller rättare sagt Frankenkod som jag ska zappa till liv vid tillfälle, jag vill ha “senaste kommentarer” högst upp till höger snyggare…

 17. Rick Falkvinge

  Jörgen – som det är nu ville jag ha det till.

 18. Perty

  Nån som har koll på exakt hur det funkar rent tekniskt? Jag har fått för mig att det finns ett gäng stora anknytningar till Internet i hela Sverige vilken all trafik går igenom.

  Rent konkret för att kunna lyssna av allt måste den väl antingen kopieras till FRA eller så måste man ställa in ett (dator/program) filter på alla de platserna med öppningar utåt?

 19. Rick Falkvinge

  Perty: Ja, precis så – FRA går på ägarna (inte operatörerna) till de nationella kopplingspunkterna och kräver att få realtidskopior på allt som passerar.

  Precis som NSA gjorde i skandalen i USA.

 20. FRA vill göra dataintrång « Christian Engström (pp)

  […] har utvecklat en intern kultur där de anser sig stå över lagen, och kan göra vad de vill. Som Rick Falkvinge påpekar tycks ju det vanligaste argumentet för den nya signalspaningslagen vara att “FRA […]

 21. […] I min serie om FRA har jag tidigare frågat mig exakt hur FRA bryter mot grundlagen. Det är en intressant fråga i sig, men lika intressant är vilka som känner till att FRA bryter mot grundlagen, och försöker sopa det under mattan. Dessa borde åtalas. […]

 22. […] Borde inte FRA och regeringen åtalas? – 10/5 […]

 23. […] Borde inte FRA och regeringen åtalas? (10 maj) […]

 24. […] att den varit oreglerad hittills, har den i så fall varit olaglig, som Rick Falkvinge påpekar i det första i en serie blogginlägg om […]

 25. […] Borde inte FRA och regeringen åtalas? (10 maj) […]

 26. […] Borde inte FRA och regeringen åtalas? (10 maj) […]

 27. opassande » Blog Archive » FRAs signalspaning olaglig

  […] Borde inte FRA och regeringen åtalas? (10 maj) […]

 28. […] Borde inte FRA och regeringen åtalas? (10 maj) […]

 29. […] Borde inte FRA och regeringen åtalas? (10 maj) […]

 30. Rick Falkvinge (pp) » Blog Archive » Stå upp och räknas!

  […] min blogg har jag skrivit en serie postningar (med början på Borde inte regeringen och FRA åtalas?) som visar genom dokument och inspelade samtal att den myndighet som ska sköta avlyssningen, FRA, […]

 31. det är det här jag pratar om. « om världen jag lever i

  […] min blogg har jag skrivit en serie postningar (med början på Borde inte regeringen och FRA åtalas?) som visar genom dokument och inspelade samtal att den myndighet som ska sköta avlyssningen, FRA, […]

 32. EmptyMinds » Fika för frihet!!!

  […] min blogg har jag skrivit en serie postningar med början på Borde inte regeringen och FRA åtalas? som visar genom dokument och inspelade samtal att den myndighet som ska sköta avlyssningen, FRA, […]

 33. […] Borde inte FRA och regeringen åtalas? (10 maj) […]

 34. […] Borde inte FRA och regeringen åtalas? (10 maj) […]

 35. […] Borde inte FRA och regeringen åtalas? (10 maj) […]

 36. Sikevuxs Hidingplace » Blog Archive » Stoppa FRA!

  […] Vill du bli övervakad]?? även om du har rent mjöl i påsen kan du bli avlyssnad! Stoppa FRA förslaget innan vi lever i ett 1984 samhälle!! Links: http://www.regeringen.se/sb/d/8670/a/78367 http://rickfalkvinge.se/2008/05/10/borde-inte-fra-och-regeringen-atalas/ […]

 37. 14 dagar kvar till Lex Orwell

  […] Rick Falkvinge har på sin blog gjort en djupdykning i FRA’s laglighet, läs hela serien med början här: Borde inte Regeringen och FRA åtalas? […]

 38. Pirat

  Varför inte blockera Riksdagshuset och Rosenbad och kräva att de skyldiga ställs till svars? Varför i H-VETE ska vi sitta och bara vänta på att Stalins våta drömmar förverkligas i Sverige????

  Det får vara NOG nu!

 39. Jon

  Så hur ska man gå tillväga för att detta ska leda till en brottsundersökning och sedermera åtal i domstol?

 40. Rick Falkvinge

  Jon: Man lämnar in en polisanmälan, vilket jag också gjort (diarienr 0201-K164210-08, inlämnad vid Sollentuna polisstation).

 41. Teddy

  Mycket intresant. Får mig att lite ännu lite mindre på rättssytem och riksdag.

 42. […] Rick Falkvinges blogg […]

 43. […] detta till att FRA redan avlyssnar svenskar, och att staten alltså redan säljer sina egna invånares privatliv till USA för att få andra […]

 44. […] är en summering av en tidigare bloggpost från den 10 […]

 45. Kverulant.se » Blog Archive » Nu har den kommit

  […] sanningskommission behövs. Det har bland annat Piratpartiets Rick Falkvinge visat i inlägg om att FRA redan spanar i kabel. Givetvis måste vi gå till grunden med att statliga myndigheter […]

 46. […] skriver: Ibland är det bra när det krånglar i maskineriet FRA vill göra dataintrång Borde FRA och regeringen inte åtalas? Nu börjar jag bli riktigt orolig Post- och telestyrelsen anklagar FRA för dataintrång Hur bryter […]

 47. Anna Troberg » FRA borde försöka värva Indiana Jones

  […] skriver: FRA vill göra dataintrång Borde inte FRA och regeringen åtalas? Nu börjar jag bli riktigt orolig Vi kommer inte att hacka Granska FRA:s […]

 48. Christian Engström: bloggat om FRA « Christian Engström (pp)

  […] Borde inte FRA och regeringen åtalas? (10 maj) […]

 49. redhall

  life insurance ehxsx home insurance slhgb cheap auto insurance %-O cheap life insurance shseev

Comments are closed.

arrow