Hur bryter FRA mot lagen och grundlagen?

De senaste dagarna har jag blivit mer och mer övertygad om att Försvarets Radioanstalt i sitt uppdrag och sin verksamhet bryter mot Europakonventionen, och därmed mot Sveriges lag och grundlag (Regeringsformen 2:23).

Separator line

Detta är en postning i en serie om Försvarets Radioanstalt:

 1. Borde inte FRA och regeringen åtalas? (10 maj)
 2. Hur bryter FRA mot lagen? (15 maj)
 3. Utredning 2003: “FRA bryter mot grundlagen” (17 maj)
 4. Lagrådet 2007: “FRA bryter mot grundlagen (20 maj)
 5. FRA spanar redan åt polisen! (22 maj)
 6. Tjänsteman: “FRAs uppdrag bryter mot grundlagen” (24 maj)
 7. FRA-lagförslaget – en tidslinje (30 maj)
 8. Anders Wik, överdirektör för FRA, berättar (31 maj)

Separator line

Nu ser jag via Piratpartiets forum, Anna Troberg och Opassande att även Folkpartiet i Stockholm säger samma sak, och uppmanar sin riksdagsgrupp att stoppa förslaget. En deltagare på mötet bloggar;

En talare berättade att han i sin yrkesgärning har att bevaka främmande staters lagstiftning med avseende på mänskliga rättigheter. En sådan lag som den föreslagna FRA-lagen anses alltid vara ett svårt brott mot europakonventionen om de mänskliga rättigheterna.

Jag instämmer i det här. Det är ett svårt brott mot lagskrivna medborgarrätter att införa allmän avlyssning av e-post, telefonsamtal och all annan privat kommunikation — oavsett vad syftet med avlyssningen är. (FRA hävdar ofta att de bara spanar på “skumma typer i utlandet”. Vad de letar efter spelar ingen roll när det är mina telefonsamtal de lyssnar på.) Grejen är nämligen att lagen bara lagfäster det som FRA redan gör, och som regering, utrikesdepartement och polismyndighet uppdrar åt FRA — visserligen ger det nya lagförslaget dem möjlighet att spana i kabel också, men i sak sker samma spaning redan idag, om än på färre platser och i mindre omfång, nämligen i luften. Satellit och förmodligen vid radiolänkar. Men i sak sker samma aktivitet. Det här kan omöjligt ha gått vare sig FRAs ledning, regeringen, eller de uppdragande myndigheterna förbi.

Jag blir mer och mer övertygad om att det finns både lagtexter, remissvar och prejudikat som visar att Försvarets Radioanstalt bryter mot svensk grundlag — och att alla inblandade vet om det.

Det finns ett par personer i Piratpartiet som tittar närmare på det här tillsammans med lite material vi har, och jag återkommer med mer detaljer. Till dess kan jag bara återupprepa det jag sade i min första postning i serien:

Det normala när grov organiserad brottslighet har pågått på regerings- och myndighetsnivå i flera decennier är inte att ändra lagen så att verksamheten blir laglig, och sedan låtsas som det regnar. Det normala och förväntade hade varit att omedelbart upphöra med den lagstridiga verksamheten och ställa de ansvariga brottslingarna inför rätta.

Det kommer fler postningar i den här serien.

Pingat på Intressant. Andra bloggar om , , , , , ,

Rick Falkvinge

Rick is the founder of the first Pirate Party and a low-altitude motorcycle pilot. He lives on Alexanderplatz in Berlin, Germany, roasts his own coffee, and as of right now (2019-2020) is taking a little break.

Discussion

 1. Rikard

  Den som undrar över Europakonventionen, det är förmodligen den här paragrafen som avses:

  Artikel 8 – Rätt till skydd för privat- och familjeliv

  1. Var och en har rätt till skydd för sitt privat- och familjeliv, sitt hem och sin korrespondens.

  2. Offentlig myndighet får inte ingripa i denna rättighet annat än med stöd av lag och om det i ett demokratiskt samhälle är nödvändigt med hänsyn till den nationella säkerheten, den allmänna säkerheten eller landets ekonomiska välstånd, till förebyggande av oordning eller brott, till skydd för hälsa eller moral eller till skydd för andra personers fri- och rättigheter.

 2. Sned

  Hmm, jag tycker att formuleringen i punkt 2 är lite olycksbådande. Det är alltså okej att legalisera intrång i privatlivet om syftet är förebyggande av oordning eller skydd för moral. Då är det ju fritt fram?

 3. Rick Falkvinge

  Rikard: Yes, det är framför allt artikel 8, men även andra artiklar är aktuella. Återkommer om det när jag vet mer.

  Sned: Nja, riktigt så funkar det inte. För det första – ja, intrång i privatlivet måste uttryckligen legaliseras, vilket det inte är idag. För det andra, en lag får inte stiftas i stil med “allmän avlyssning införs med hänsyn till skydd för moral” så att hela 8.1 omintetgörs, utan eventuella undantag måste vara väldigt precist angivna och smala. Till exempel telefonavlyssning av brottsmisstänkta medborgare.

 4. Sned

  Men telefonavlyssning av medborgare som misstänks vara omoraliska då? Jag reagerar nog framförallt på att man öppnar för morallagstiftning. Samtidigt känns det betryggande med villkoret att lagen måste anses vara nödvändigt i ett demokratiskt samhälle.

 5. Rick Falkvinge

  Sned: nyckelorden är “medborgare som misstänks”. Att vara brottsmisstänkt är en formell procedur.

  Vi har morallagar i Sverige också, ganska gott om dem till och med, men en medborgare måste fortfarande vara misstänkt för ett brott enligt sådana morallagar.

 6. steelneck

  Grejen är nämligen att lagen bara lagfäster det som FRA redan gör

  Jag tror inte det stannar vid detta, jag är rädd för att FRA har börjat leva ett eget liv och kanske tom. utför uppdrag åt främmande makt. Visst, jag kan vara ute å cykla, men detta säger nog en del om vad som hänt med deras förtroendekapital, för jag tror inte att jag är ensam i mina farhågor. Men till skillnad från de som faktiskt låter sina sina beslut styras av rädslor, så föreslår jag inte nya lagar som bot mot rädslan för de egna fantasierna.

 7. […] avlyssning Opassande: Ibland är det bra när det krånglar i maskineriet Rick Falkvinge (pp): Hur bryter FRA mot lagen och grundlagen? Anna Troberg: Bor det redan en liten FRA-skalbagge i ditt nätverk? Maria Byström: Att få min […]

 8. […] Hur bryter FRA mot lagen och grundlagen? (Rick Falkvinge (pp)) […]

 9. alfx

  FRA:s signalspaning vilar ju idag på principen att etern anses helt fri. Som Lagrådet (i sitt yttrande över den nya “FRA-lagen”) har konstaterat har därför signalspaning i etern ansetts förenligt med regeringsformens skydd mot hemlig avlyssning eller upptagning av telefonsamtal eller annat förtroligt meddelande. Det skulle enligt denna syn därför stå FRA fritt att systematiskt avlyssna och spara innehållet i t.ex. mobilsamtal. I rättegångsbalkens bestämmelser om hemlig teleavlyssning och hemlig teleövervakning görs dock inte någon skillnad mellan fast och mobil telefoni. Tillstånd från domstol krävs i båda fallen. Inte heller i Europadomstolens praxis görs någon sådan skillnad när det gäller villkoren för avlyssning. Är det då rimligt, eller framför allt lagligt, om en statlig myndighet generellt och systematiskt har avlyssnat t.ex. mobilsamtal och – även om det huvudsakligen skulle röra sig om endast en kortare tid – sparat innehållet i ofantliga mängder samtal?

  När det gäller kravet på lagstöd för att en offentlig myndighet skall få inskränka rättigheterna enligt Europakonventionens artikel 8 är det inte bara tillräckligt att det finns ett positivt lagstöd (och att åtgärden är proportionerlig och gäller ett ändamål som är nödvändigt i ett demokratiskt samhälle). Det krävs mer. Så här uttryckte sig Europadomstolen när det gäller lagstödet i målet Copland mot Storbritannien (som gällde övervakning av en persons telefonsamtal, e-post och internetanvändning och där domstolen fann att artikel 8 hade kränkts):

  “45. The Court recalls that it is well established in the case-law that the term “in accordance with the law” implies – and this follows from the object and purpose of Article 8 – that there must be a measure of legal protection in domestic law against arbitrary interferences by public authorities with the rights safeguarded by Article 8 § 1. This is all the more so in areas such as the monitoring in question, in view of the lack of public scrutiny and the risk of misuse of power (see Halford, cited above, § 49).

  46. This expression not only requires compliance with domestic law, but also relates to the quality of that law, requiring it to be compatible with the rule of law (see, inter alia, Khan v. the United Kingdom, judgment of 12 May 2000, Reports of Judgments and Decisions 2000-V, § 26; P.G. and J.H. v. the United Kingdom, cited above, § 44). In order to fulfil the requirement of foreseeability, the law must be sufficiently clear in its terms to give individuals an adequate indication as to the circumstances in which and the conditions on which the authorities are empowered to resort to any such measures (see Halford, cited above, § 49 and Malone, cited above, § 67).”

  ——
  Lagrådets yttrande:
  http://www.lagradet.se/yttranden/Forsvarsunderrattelseverksamhet.pdf

  Copland mot Storbritannien:
  http://www.bailii.org/eu/cases/ECHR/2007/253.html

 10. […] min serie om FRA har jag tidigare frågat mig exakt hur FRA bryter mot grundlagen. Det är en intressant fråga i sig, men lika intressant är vilka som känner till att FRA bryter […]

 11. […] Falkvinge har grävt angående Försvarets Radioanstalts göranden och låtanden. Det verkar onekligen som om FRA brutit mot grundlagen, och politiker vetat […]

 12. […] Hur bryter FRA mot lagen? (15 maj) […]

 13. […] Hur bryter FRA mot lagen? (15 maj) […]

 14. pv2b

  Även om man skulle göra argumentet att FRA får övervaka etern, eftersom “etern är fri” – d.v.s. att man som myndighet, precis som privatperson, inte har något förbud att avlyssna radiotrafik – så kan man sedan argumentera utifrån den tystnadsplikt som därmed uppstår, enligt Lag (2003:389) om elektronisk kommunikation (förkortas av mig som LEK). LEK finns att läsa på http://www.notisum.se/rnp/SLS/lag/20030389.htm

  Om jag som privatperson skulle göra en avlyssning av någons radiokommunikation, skulle det i sig inte vara något brott mot LEK. Det som däremot vore ett brott vore att föra denna information vidare. (LEK 6 kap. 23 §).

  Alltså, om man bara beaktar LEK skulle FRA alltså kunna sitta i sina lokaler med hörlurarna på och lyssna på vad tusan de vill. Att däremot föra något vidare skulle däremot innebära ett lagbrott. Men FRA skulle inte rimligen kunna begå någon verksamhet om den avlyssnade informationen inte fördes vidare.

  Att vidarebefordra information som man hört via radio på detta sätt är dock ingalunda ett grovt brott. Påföljden kan högst bli böter. (LEK 7 kap. 15 §).

  Nu är jag absolut inte någon jurist, så det här är min egen tolkning av texten, med stöd av vad jag lärt mig vid min certifikatutbildning, hört från andra verksamma sändaramatörer och andra som pysslar med radio.

  En privatperson skulle inte få driva en sådan verksamhet som FRA driver – och om det inte finns något undantag jag inte känner till, får inte FRA det heller på grund av LEK. Alltså faller argumentet att “etern är fri” – det är den inte.

  Med vänlig hälsning och 73,
  pv2b / SM0YUF
  Piratpartist och sändaramatör

 15. […] Hur bryter FRA mot lagen? (15 maj) […]

 16. […] Hur bryter FRA mot lagen? (15 maj) […]

 17. […] Hur bryter FRA mot lagen? (15 maj) […]

 18. […] Hur bryter FRA mot lagen? (15 maj) […]

 19. […] Hur bryter FRA mot lagen? (15 maj) […]

 20. […] Hur bryter FRA mot lagen? (15 maj) […]

 21. […] liv: Sverige, FRA, DDR, Venuzeula, Opassande: 7 dagar kvar…, Anna Troberg, Caught in the act, Hur bryter FRA-lagen mot grundlagen, […]

 22. Christian Engström: bloggat om FRA « Christian Engström (pp)

  […] Hur bryter FRA mot lagen? (15 maj) […]

 23. […] som går över det som utgör internets stomme i Sverige. Myndigheten FRA kommer därmed att bryta mot svensk grundlag och utgöra en stor samhällsfara genom att i praktiken upphäva viktiga demokratiska rättigheter […]

 24. […] trafik där de kommit åt den, när den gått via satellit och på andra ställen. Denna avlyssning bryter mot svensk grundlag men den har pågått i alla fall. När det har uppdagats att den har pågått och att den är […]

 25. […] uncertainty, and doubt). Kanske han menar det att vi och till viss del Folkpartiet hävdar att FRA bryter mot lagen? Eller är det vår kritik mot att upphovsrättslobbyns siffror är massivt överdrivna, som […]

Comments are closed.

arrow