Utredning 2003: "FRA bryter mot grundlagen"

I min serie om FRA har jag tidigare frågat mig exakt hur FRA bryter mot grundlagen. Det är en intressant fråga i sig, men lika intressant är vilka som känner till att FRA bryter mot grundlagen, och försöker sopa det under mattan. Dessa borde åtalas.

Separator line

Detta är en postning i en serie om Försvarets Radioanstalt:

 1. Borde inte FRA och regeringen åtalas? (10 maj)
 2. Hur bryter FRA mot lagen? (15 maj)
 3. Utredning 2003: “FRA bryter mot grundlagen” (17 maj)
 4. Lagrådet 2007: “FRA bryter mot grundlagen” (20 maj)
 5. FRA spanar redan åt polisen! (22 maj)
 6. Tjänsteman: “FRAs uppdrag bryter mot grundlagen” (24 maj)
 7. FRA-lagförslaget – en tidslinje (30 maj)
 8. Surprise! (31 maj kl 1400 på Medborgarplatsen, Stockholm)

Separator line

Jag har spårat lagförslaget om FRAs allmänna avlyssning bakåt, och ser att det har sitt ursprung i en utredning publicerad 2003 som heter SOU 2003:30 — “Försvarets Radioanstalt, en översyn”. Här går att läsa innantill:

Sverige ratificerade år 1952 den europeiska konventionen angående skydd för de mänskliga rättigheterna (Europakonventionen). Sedan år 1995 gäller konventionen i Sverige som svensk lag. Enligt 2 kap. 23 § regeringsformen får lag eller annan föreskrift inte meddelas i strid med Sveriges åtaganden enligt konventionen.

SOU 2003:30 sidan 156

Här konstateras krasst att Sverige har accepterat att vara bundet av Europakonventionen sedan 1952, och att Europakonventionen sedan 1995 dessutom gäller som svensk grundlag.

Strax därefter refereras till artikel 8 i konventionen. Artikel 8 består av två delar. Den första, 8:1, säger att alla har rätt till privat, oavlyssnad kommunikation. Den andra, 8:2, säger att staten under vissa omständigheter får bryta denna post- och telehemlighet:

Av artikel 8:2 i konventionen följer att en offentlig myndighet får vidta åtgärder som inkräktar på rätten till skydd enligt punkt 1 i artikeln. Dessa måste då ha stöd i lag.

SOU 2003:30 sidan 157

Notera “måste ha stöd i lag” (min fetstil). Vad det här betyder, är att en oreglerad och laglös avlyssningsverksamhet inte bara strider mot svensk lag och Europakonventionen, utan sedan 1995 även mot svensk grundlag. Senare ser vi att det är exakt det som FRA sysslar med idag:

En del av de åtgärder som vidtas i samband med FRA:s nuvarande signalspaningsverksamhet kan … behöva få ett uttryckligt och preciserat lagstöd.

SOU 2003:30 sidan 159

Utredningen konstaterar helt sakligt att en del av de saker som FRA gör idag är sådant som andra länder har dömts för i Europadomstolen såsom konventionsstridiga. Det är också saker som det inte finns något stöd för i svensk lag (sådant som så vackert kallas för “oreglerat”). Men det betyder att FRAs uppdrag och verksamhet bryter mot Europakonventionen, åtminstone sedan FRA började med spaning på satellit på 1970-talet, och mot svensk grundlag sedan 1995. Ett prejudikat i Europadomstolen från år 2000 nämns. Senast sedan år 2000 är det alltså helt klargjort att de inblandade måste känt till att det inte ens är i en gråzon, utan solklart bryter mot lagen. Grundlagen.

Jag anklagar följande personer som måste känt till detta förhållande: Owe Wiktorin (författaren till utredningen och ÖB), Leni Björklund (förra regeringens försvarsminister), Mikael Odenberg (alliansens förste försvarsminister) och Sten Tolgfors (nuvarande försvarsminister) för att aktivt försöka sopa ett flagrant grundlagsbrott under mattan, och försöka lösa det genom att ändra lagen och hoppas att ingen märker något.

Som jag skrivit i mina tidigare postningar i den här serien:

Det normala när grov organiserad brottslighet har pågått på regerings- och myndighetsnivå i flera decennier är inte att ändra lagen så att verksamheten blir laglig, och sedan låtsas som det regnar. Det normala och förväntade hade varit att omedelbart upphöra med den lagstridiga verksamheten och ställa de ansvariga brottslingarna inför rätta.

Nu är det säkerställt att åtminstone utredarna kände till detta förhållande. Då återstår frågan: känner FRA själva till att deras uppdrag strider mot Europakonventionen och grundlagen?

Det kommer fler postningar i den här serien.

Pingat på Intressant. Andra bloggar om , , , , ,

Rick Falkvinge

Rick is the founder of the first Pirate Party and a low-altitude motorcycle pilot. He lives on Alexanderplatz in Berlin, Germany, roasts his own coffee, and as of right now (2019-2020) is taking a little break.

Discussion

 1. Hanna

  Vore det inte lämpligt att göra en polisanmälan?

  Hanna’s last blog post: Svensk avundsjuka – vem ska skämmas eg.?

 2. Rick Falkvinge

  Jo, men det kommer mera.

 3. C2

  När du ändå håller på att gräva i mänskilga rättigheter tänkte jag tipsa om MR artikel 12, 27.1 och 30
  http://www.unhchr.ch/udhr/lang/swd.htm

 4. Fredrik

  Visst har FRA:s verksamhet varit olaglig. Beslutsfattarna har dessutom känt till det.

  Kan meddela från säker källa att det är precis dessa slutsater som ledande politiker har fruktat i snart 10 år.

  Göran Persson ska till exempel ha varit högst medveten om detta “problem” och därför skyndat på lagregleringen av FRA under Leni Björklunds (och Thomas Bodströms) tid.

  Det är ursvagt av den svenska journalistkåren att frågan inte har lyfts.

  Men nu är det bråttom. Detta måste ut på DN Debatt eller motsvarande under veckan. FRA-frågan ligger just nu för slutjustering i Försvarsutskottet.

  Det behövs också en formell anmälan, gärna i förening med krav på en oberoende sanningskommission.

 5. Rick Falkvinge

  C2: FN-deklarationen är iofs intressant, men har inte alls samma tyngd eftersom det är en deklaration, ett uttalande. Europakonventionen om mänskliga rättigheter är en konvention, dvs. den är bindande för de undertecknande parterna, och har i Sverige till och med status av grundlag.

 6. Rick Falkvinge

  Fredrik: Jag har mer material — den här serien av postningar kommer att kulminera den 31 maj. Journalister är redan intresserade av att skriva om det, både inom och utom Sverige, när jag hintat om vilket material jag har.

  Och ja, mot bakgrund av det material jag har (som jag inte skrivit om ännu), så är jag övertygad om att ledande politiker är medvetna om det hela. I synnerhet försvarsministrar, men uppenbart även personer runt omkring dem.

  Det har skrivits så många debattartiklar att en till inte hjälper. Vad som behövs nu är en folk- och opinionsstorm som får knapptryckarna i riksdagen att förstå, verkligen känna i själ och hjärta, att de gör Fel om de röstar ja.

 7. steelneck

  Fredrik: Ja, det behövs något formellt som det inte går att glida undan från. Men jag tror att det kräver tung massmedia för det. Vi kan babbla om “gammelmedia” och förlöjliga dem precis hur mycket vi vill, men i detta fall handlar det om vilken tyngd vi tillräknar gammelmedia, utan hur stor tyngd de ger dem.

  Å vad beträffar medias undfallenhet så är jag lite fundersam hurvida Styrelsen för psykologiskt försvar kan ha något med saken göra? Det är en myndighet under totalförsvaret. Jag tror också att man kan hitta vissa delförklaringar i mediakoncentrationen.

 8. steelneck

  Ååh just ja, beträffande media.

  Att politiker o tjänstemän ger dem sådan tyngd och upplever dem besvärliga har nog inte alltid så mycket att göra med vad som publiceras egentligen, även om de givetvis alltid är bekymrade om vad deras kollegor läser om dem själva. En stor del består nog i det rent fysiskt obekväma med journalister som ringer, knackar på dörren, öga mot öga ställer besvärliga frågor och kör upp kameror i nyllet på dem. Sånt är obehagligt oavsett vad som sedan skrivs. Finns många kändisar som kan vittna om hur sådana situationer ofta kan kännas rent ut hotfulla. Där finns gammelmedias verkliga tyngd.

 9. WysiWyg

  Rätt mig om jag har fel, men är det krav på att alla ska kunna lagen, dvs försvaret “men jag visste inte att det var olagligt” fungerar inte i Sverige? Således torde det vara ointressant om FRA faktiskt visste eller inte. Eller visst, det är väl en förmildrande omständighet kan tyckas, men samtidigt innebär det att de erkänner att de är helt totalt inkompetenta. Vet inte vad som skulle vara värst för dem; att avslöjas som inkompetenta eller att de erkänner att de regelbundet och medvetet under flera års tid brutit mot lagen.

  WysiWyg’s last blog post: Skillnad på övergrepp och övergrepp.

 10. Rick Falkvinge

  WysiWyg: Sant, ignorans är inte någon ursäkt. Men det är bara i juridiska frågor, och vi är långt förbi juridik nu. Nu handlar det om opinion. Nu handlar det om att politiker måste förstå att de håller på att göra Riktigt Fel.

  Sådant kan inte komma från en polisanmälan eller från en domstolsförhandling i framtiden. Det måste komma genom kraftigt opinionstryck, och det före den 17 juni.

 11. Fredrik

  Du har gjort ett strålande arbete, Rick! Hela svenska folket kommer att tacka dig. Men jag vidhåller att en debattartikel under veckan skulle ha stor effekt. Det vore inte bra om opinionsstormen kommer för sent. En sådan brukar också kräva lite tid i sin uppbyggandefas.

  Det känns som om hela mediadrevet ligger och laddar just nu. Det behövs bara en tändande gnista. Jag vet att det pågår MYCKET på redaktionerna.

  Ett antal riksdagsledamöter som röstade JA ifjol har nu stora betänkligheter inför förslaget. Exakt vad som hänt vet jag dock inte, men jag tror vi har stark medvind för närvarande.

 12. Rick Falkvinge

  Fredrik, jag tror du har rätt. Ska ta och skriva ihop en debattartikel imorgon.

  Men DN har aldrig tagit in oss, de väljer debattartiklar efter skribent, inte efter ämne. Mitt bästa stalltips för snabb respons är Expressen sidan 4, de har svarat på en timme på en söndag att “vi tar in den”. De har dessutom legat politiskt rätt i sammanhanget (dvs frihetligt, mot myndighetsmissbruk). SvD är mitt andrahandsval, men de har också varit petiga med vem (inte vad) de tar in.

  4500 tecken, coming up.

 13. steelneck

  Nåtot OT för just denna tråd.. kanske.

  Hörde nyss på radio att Leif G W Persson säger upp sig från Rikspolisstyrelsen..

  Det här kommer att få konsekvenser inom Piratpartiets områden. Bra eller dåliga? Kan vara vilket som. Men när en så här tung person säger upp sig, vad det verkar som på stående fot, då finns det allvarliga saker bakom.

 14. Rikard

  Rick!

  Låt mig citera SoU 2002:93, “Övervakningen av SKP-komplexet”:

  Begreppet ”säkerhetstjänsternas hotbilder” rymmer många komplikationer. En har att göra med att det finns flera säkerhetstjänster och att en militär säkerhetstjänst lever i en annan social kultur än
  en polisiär vilket kan leda till skillnader i hotbilden. Vidare kan de arbetsuppgifter inom respektive säkerhetstjänst som en grupp eller
  individ har leda till skilda synsätt. En annan viktig komplikation beror på att de berörda organisationerna använder hotbilderna inte
  bara som vägledning vid planeringen av arbetet utan även som medel att uppnå t.ex. en resursförstärkning eller kompetensutvidgning. Man kan därför ha anledning att skilja mellan faktisk och föregiven hotbild.

  DVS det konstateras att olika säkerhetstjänster (polisiär och militär) har olika kultur och därmed olika syn på “hotbilden”. Vidare konstateras att organisationerna använder hotbilden för att äska pengar till sin verksamhet. Vad känner vi igen det här ifrån?

  Vem fick nyligen en jättedator att leka med?

  Läser man de utredningar som gjorts av våra säkerhetstjänster kan man konstatera att de knappast har ett förtroendeingivande track record.

 15. Pelle

  “Hanna” Jo men visst och samtidigt så anmäler vi resten av den nuvarande ledningen i detta land för ren försummelse och grov vanvård vilket de ju säkert lär bli fällda för i vilken icke svensk domstol som helst.”Icke svensk domstol för att undvika ännu mer mygel från dessa lismare.”

 16. steelneck

  Spinner vidare OT men ändå kanske inte..

  Detta citat av Leif GW kan nog ha all bäring även i fallet FRA:

  Centrala polismyndigheter med så diffusa uppdrag att de inte låter sig utvärderas. Omgärdade av en sådan sekretess att de enkelt undandrar sig vanlig demokratisk kontroll. Med materiella resurser som poliser på den lokala nivån aldrig vågat drömma om och prestationskrav som skulle leda till att varje annan polis fick sparken.

  Jag drar mig även till minnes en intervju som Per Ström gjorde med Leif GW där han inte hade särkilt vackra saker att säga om “säkerhetstjänster”.. Han nämde också något med rätt stor självinsikt om lojaliteter till det man sysslar med, att man tycker vissa saker är bra utifrån sitt uppdrag och inte bryr sig hur det ser ut i ett större sammanhang. Skall bli spännande att se hur Leifs brutna lojalitet med rikspolisstyrelsen kan komma att yttra sig..

 17. gudmundson

  Var det inte detta som Odenberg antydde när förslaget lanserades:

  DN:

  – Sverige har bedrivit signalspaning helt utan lagreglering i över 50 år, sade Odenberg och tackade sig själv för att avlyssningen nu äntligen lagregleras.

  Vilket du för övrigt redan bloggat om

  gudmundson’s last blog post: Hillary Ganz

 18. […] Utredning 2003: “FRA bryter mot grundlagen” (17 maj) […]

 19. […] Utredning 2003: “FRA bryter mot grundlagen” (17 maj) […]

 20. Urban Sundström Piratpartist

  Hej !

  Nu har jag pushat denna:

  http://rickfalkvinge.se/2008/05/17/utredning-2003-fra-bryter-mot-grundlagen/

  och alla som har sökordet Falkvinge

  http://www.pusha.se/sok?q=Falkvinge

  Hälsn. Urban

  Urban Sundström Piratpartist’s last blog post: http://www.pusha.se

 21. Urban Sundström Piratpartist

  Suck man jag kolla vilken länk man klistrar in ….

  http://www.pusha.se/samhalle/9156_Att_avlyssna_folket_ger_bara_falsk_trygghet

  Hälsn. Urban

  Urban Sundström Piratpartist’s last blog post: http://www.pusha.se

 22. […] åtalas? (10 maj) Rick Falkvinge (pp): Hur bryter FRA mot lagen? (15 maj) Rick Falkvinge (pp): Utredning 2003: “FRA bryter mot grundlagen” (17 […]

 23. Robban

  Du verkar ha haft många läsare på FRA idag, Rick. Åtminstone om vi ska tro Creeper.

 24. Max Rådelius

  Hei,
  Vill bara sæga att det mest skræmmande med hela detta lagførslag egentligen inte ær de otroliga intrång de gør på våra rættigheter till privat kommunikation utan det faktum att de gør det så otroligt mycket lættare att sammla in uppgifter på mænniskor med “osunda” politiska værderingar (osunda utifrån makthavarens bild ofc). Bara øvervæg vad mycket lættare detta skulle gøra det før en regering som bestæmmer sig før att rensa bort oliktænkande , avikande individer i samhællet. Vi bør inte bara tænka på våra rættigheter till privat kommunikation utan æven den hotbild som ett sådant øvervakningssystem skulle kunna bli i framtiden, Vi lever i en værld fylld av etniska rænsningar, politiska fångar och allmæn svinighet, jag kan faktist inte førstå hur dagens politiker tænker som inte begravde detta førslag på en gång som det føreslogs. Inte ens gestapo kunde drømma om ett sådant fint system helt uppbyggt før metodisk førføljning. øvervæg att vi behøver inte oroa oss før sådant idag… men hur kommer det se ut om några år?

  antar att jag bara førsøkte få fram att fængelsestraff før fildelning ær en av de mildare konsekvenserna som kan komma om sådan hær lagstiftning tas i bruk.

  ber om ursækt før mitt dåliga stavande och otaliga særskrivningar.

  /max

 25. […] Utredning 2003: “FRA bryter mot grundlagen” (17 maj) […]

 26. Rick Falkvinge

  Skickade in en debattartikel till Expressen nu (den tog några dagar att värka fram). Någon som känner Sakine får gärna påpeka just den artikeln lite extra. 🙂

 27. […] Utredning 2003: “FRA bryter mot grundlagen” (17 maj) […]

 28. […] Utredning 2003: “FRA bryter mot grundlagen” (17 maj) […]

 29. […] Utredning 2003: “FRA bryter mot grundlagen” (17 maj) […]

 30. anonym

  MYCKET BRA JOBBAT!!! FÖR ÖVRIGT BÖR EN ANMÄLAN TILL LÄMPLIG EUROPISK DOMSTOL INLÄMNAS INNAN BESLUT FATTAS OM TILLÅTELSE AV FRA-SPANING!!!!

  HANG EM HIGH!!

 31. […] Utredning 2003: “FRA bryter mot grundlagen” (17 maj) […]

 32. […] Utredning 2003: “FRA bryter mot grundlagen” (17 maj) […]

 33. Tystnaden om FRA är öronbedövande « Christian Engström (pp)

  […] hade förväntat oss att det här skulle ge eko i media. Visserligen har både Lagrådet och  statliga offentliga utredningar konstaterat samma sak tidigare, men det borde ändå vara en nyhet att en av de högsta cheferna […]

 34. Anders Wik, överdirektör för FRA, berättar… « pekare

  […] verksamhet bryter mot Europakonventionen, och därmed Sveriges grundlag – har också konstaterats av överbefälhavare Owe Wiktorin och Lagrådet. Men att höra det från FRAs överdirektör, och därmed få bekräftat att FRAs […]

 35. Det är nu eller aldrig, gammelmedia! « Christian Engström (pp)

  […] av erkände att FRA bryter mot grundlagen, och att de vet om det. Uppgiften backas upp av andra tunga källor, så det är inget snack om att det skulle vara en anka eller att det skulle behövas […]

 36. […] Utredning 2003: “FRA bryter mot grundlagen” (17 maj) […]

 37. FRA-lagen på Svenska

  […] på deras sida. Om man läser vad de säger ser man tydligt det Rick redan har skrivit om på sin blogg, nämligen att lagen inte kommer utöka FRAs befintliga spaning, utan FRA kommer: att få tillgång […]

 38. Nu tror jag ännu mindre på Carl B Hamilton « Arga bloggen

  […] snälla Anders Wik, enligt “SOU 2003:30 — “Försvarets Radioanstalt, en översyn” som refereras av Rick Falkvinge här, och enligt den vid det här laget tämligen ryktbara […]

 39. Subjektiv.se » Ett tips till alla terrorister.

  […] mest om att vi inte beh

 40. […] Svaga argument för FRA-avlyssning När information säger mer än det är tänkt Mod mayday! Utredning 2003: “FRA bryter mot grundlagen” De kallar honom […]

 41. Christian Engström: bloggat om FRA « Christian Engström (pp)

  […] Utredning 2003: “FRA bryter mot grundlagen” (17 maj) […]

Comments are closed.

arrow