FRA spanar redan åt polisen!

Förespråkarna för FRAs allmänna avlyssning har bedyrat gång efter annan att avlyssningen bara ska röra utländska förhållanden, att spaning absolut inte ska gälla svenskar, att avlyssningen absolut inte får användas för brottsbekämpning. “Till allt detta har vi polisen”, som Mikael Odenberg själv sade på en blogg nyligen.

Detta är en total dimridå. FRA spanar redan för polisens räkning. FRAs spaningsresultat används polisiärt, i brottsbekämpning, idag. Dessutom för åsiktsregistrering.

Separator line

Detta är en postning i en serie om Försvarets Radioanstalt:

 1. Borde inte FRA och regeringen åtalas? (10 maj)
 2. Hur bryter FRA mot lagen? (15 maj)
 3. Utredning 2003: “FRA bryter mot grundlagen” (17 maj)
 4. Lagrådet 2007: “FRA bryter mot grundlagen” (20 maj)
 5. FRA spanar redan åt polisen! (22 maj)
 6. Tjänsteman: “FRAs uppdrag bryter mot grundlagen” (24 maj)
 7. FRA-lagförslaget – en tidslinje (30 maj)
 8. Anders Wik, överdirektör för FRA, berättar (31 maj)

Separator line

FRA spanar redan för polisens räkning. FRAs avlyssningsapparatur används redan för brottsbekämpning, vilket förespråkarna bedyrat aldrig kommer att ske.

Som bevis för detta anför jag först följande bild från riksdagen den 12 april förra året, tagen av mig själv. Den föreställer en tjänsteman från FRA som berättar på en signalspaningshearing om FRAs olika uppdragsgivare:

FRA-hearing 12 april 2007 - polisiära kunder

Notera de tre kategorierna av “kunder”: politiska, polisiära och militära. De politiska kunderna är kända – framför allt Utrikesdepartementet som vill ha information om Sveriges säkerhetsläge, men även regeringskansliet. De militära kunderna är framför allt Försvarsdepartementet, men även en mängd mindre aktörer som Försvarets Materielverk och Inspektionen för Strategiska Produkter.

De polisiära kunderna är Rikspolisstyrelsen (Säkerhetspolisen och Rikskriminalpolisen) och Tullverket. Det är precis detta som är det worst case scenario som avlyssningskritikerna varnar för — och det är verklighet redan idag. FRAs allmänna post- och telefonavlyssning ska inte alls bara användas för att spana på yttre hot mot Sverige. Det ska användas för att spana även på svenska medborgare. Korrigering: det används redan för att spana på svenskar.

Det framgår väldigt tydligt av lagen om signalspaning att FRA inte får ägna sig åt sådant. Fram till den 1 oktober 2007 så lydde den relevanta paragrafen så här:

4 § Försvarsunderrättelseverksamheten får inte avse uppgifter som enligt lagar eller andra föreskrifter ligger inom ramen för polisens och andra myndigheters brottsbekämpande och brottsförebyggande arbete.

“Men vänta nu”, säger vän av ordning. “Signalspaningslagen säger väl dessutom uttryckligen att försvarsunderrättelseverksamhet bara får riktas mot yttre hot, även med de halvbakade ändringar som infördes i oktober 2007?”

Nu blir det emellertid lite komplicerat. FRAs jurister har nämligen tolkat lagen ungefär som Fan läser Bibeln, och anser att när de spanar åt polisen, så är det ju inte försvarsunderrättelseverksamhet, och då är de inte bundna av några sådana begränsningar. Allt detta står att läsa i SOU 2003:32, även känt som 11-september-utredningen, under punkt 4.4.

Genom flera typer av rapporter delger FRA sina underrättelser till olika uppdragsgivare. De flesta underrättelserna går till Försvarsmakten. Till mottagarna av FRA:s underrättelser hör även Regeringskansliet, Försvarets forskningsinstitut, Försvarets materielverk och inspektionen för strategiska produkter. Andra uppdragsgivare är Rikspolisstyrelsen (Säkerhetspolisen och Rikskriminalpolisen) samt Tullverket. Rapporteringen till dessa uppdragsgivare, främst Säkerhetspolisen, innehåller bl.a. information om terrorism och extremism.

Här framträder flera hårresande saker. För det första, att FRA redan spanar polisiärt. För det andra, att FRA spanar efter extremism. Detta är vad vi med andra ord skulle kalla för åsiktsregistrering. Det står också uttryckligen att FRA struntar i § 4 i signalspaningslagen om att de inte skulle få använda avlyssningen till polisiära ändamål, eftersom lagen om försvarsunderrättelseverksamhet inte gäller polisiära ändamål:

(fotnot 27) Den verksamhet som FRA bedriver i förhållande till sistnämnda kategori av uppdragsgivare omfattas, enligt FRA:s uppfattning, inte av regleringen i lagen om försvarsunderrättelseverksamhet.

Vad jag tänker på ren svenska när jag läser det här är något i stil med “förbannade kräk”. Det kan omöjligen ha varit riksdagens avsikt att vända ofantliga militära resurser mot den egna befolkningen. (Det är ju till och med det som man hela tiden hör i debatten, att FRA inte ska syssla med polisspaning — vilket alltså har varit en lögn från början till slut.)

Signalspaningslagen som har gått igenom halvvägs har nu gått FRA tillmötes och förtydligar att FRA minsann visst får använda sina gigantiska avlyssningsöron åt i stort sett vem de vill för brottsbekämpande och brottsförebyggande, inklusive Vägverket, Djurskyddsmyndigheten och Centrala Studiestödsnämnden:

4 § Inom försvarsunderrättelseverksamheten får det inte vidtas åtgärder som syftar till att lösa uppgifter som enligt lagar eller andra föreskrifter ligger inom ramen för polisens och andra myndigheters brottsbekämpande och brottsförebyggande verksamhet. Om det inte finns hinder enligt andra bestämmelser, får dock de myndigheter som bedriver försvarsunderrättelseverksamhet lämna stöd till andra myndigheters brottsbekämpande och brottsförebyggande verksamhet.

En total nonsenslag. “Inom försvarsunderättelseverksamheten får man inte göra någon enda liten sak som för en polisiär utredning framåt. Men man får ge polisen precis hur mycket stöd man vill. Alla andra myndigheter också.” Det enda den här lagen slår fast är att polismyndigheterna fortfarande måste vara huvudmän för brottsutredningar — men också att FRAs gigantiska öron står till deras fulla förfogande.

Det är precis detta som förespråkarna för massavlyssning menar aldrig kommer att inträffa. Men det sker redan idag.

.

Som avslutning är det värt att notera att Mikael Odenberg, trots sina kraftiga inhopp på den här och andra bloggar där han ömsom spelat good cop, ömsom bad cop, fortfarande inte ens berört vad Lagrådet menade med att Europadomstolen har som praxis att luften inte är fri, vilket är den princip som FRAs verksamhet vilar på. MOD insisterar på att prata om Säpos tolkningar av rättegångsbalken, vilket är något helt annat av vad Lagrådet tar upp, och helt irrelevant för frågan om grundlagsenlighet. Försvarsunderrättelseverksamhetslagstiftningen* ger inget uttryckligt lagstöd för någon avlyssning, så om inget finns någon annan stans, så är FRAs avlyssning olaglig. Jag kommer att fortsätta lägga fram fler bevis för detta, och de tyngsta har inte kommit ännu.

Pingat på Intressant. Andra bloggar om , , , , , ,

* Förmodligen det längsta ord jag någonsin skrivit legitimt. 315 poäng över trippel-ord-ruta.

Rick Falkvinge

Rick is the founder of the first Pirate Party and a low-altitude motorcycle pilot. He lives on Alexanderplatz in Berlin, Germany, roasts his own coffee, and as of right now (2019-2020) is taking a little break.

Discussion

 1. […] FRA spanar redan åt polisen! (22 maj) […]

 2. […] FRA spanar redan åt polisen! (inte publicerad ännu) […]

 3. […] FRA spanar redan åt polisen! (22 maj) […]

 4. Peter

  Snyggt jobbat!
  Odenberg och jag var också inbegripna i en diskussion om FRA:s polisiära eterspaning igår. Det var inte så svårt att slå hål på hans argumentation.

 5. Martin

  Om jag skriver ett alldeles helt oskyldigt mail på svenska, till en svensk kompis som bor i Sverige, och använder Gmails svenska interface, så kommer det ändå övervakas av FRA.

  http://endemoniada.org/2008/05/22/terroristspaning-i-praktiken/

  Det är särskilt intressant nu att ta reda på exakt vilken väg trafiken tar när du surfar på helt oskyldiga sidor på nätet. Praktiskt taget alltid är det allting annat än fågelvägen…

 6. rikard

  Tidningen Svensk Polis, 2003-04-14:

  Therese Mattsson (polisöverintendent, tidigare biträdande chef för kontraspionaget på Säpo) intervjuas angående dåvarande regeringens utredning av FRAs verksamhet:

  “Det finns många samarbetsområden att utveckla. Samhället är idag så tekniskt att en aktör inte kan hålla sig uppdaterad. Idag använder sig brottslingarna i hög grad av informationsteknik, och det är ju ett område som FRA är experter på. Med FRA:s hjälp kan vi till exempel få uppgifter om olika grupper och deras positioner.”

  Och som ett svar på “I en utredning av justitierådet Johan Munck föreslås Säpo bli en civil underrättelsetjänst.” säger hon vidare:

  “Blir det så kommer med största sannolikhet samarbetet mellan FRA och Rikskriminalen att fördjupas och även öka till omfång, tror Therese Mattsson.”

  Artikeln har ett irriterande skript som ändrar storlek på webbläsaren (heja polisen, kul att ni med era enorma datorkunskaper ska få ännu mer processorkraft att leka med).

  Jag tycker formuleringen “samarbetet mellan FRA och Rikskriminalen att fördjupas och även öka till omfång” yttrat 2003 går stick i stäv med Odelbars atomsäkra försäkringar om att FRA aldrig skulle anlitas till polisiära uppdrag.

  Ser med spänning fram emot uppföljarinläggen!

 7. Onsdag

  Intressant serie. Nu blir man ju tvungen att masa sig till Stockholm nästa lördag för att få se överrraskningen.

  Onsdag’s last blog post: Ifpi: “Vi vill döda internet”

 8. Johan T

  När det gäller FRA:s åsiktsregistrering, så finns det stöd för den i lagen. En särskild PUL för FRA klubbades i riksdagen förra våren. Ur lagtexten:

  Behandling av känsliga personuppgifter

  11 § Personuppgifter får inte behandlas enbart på grund av vad som är känt om personens ras eller etniska ursprung, politiska åsikter, religiösa eller filosofiska övertygelse, medlemskap i fackförening, hälsa eller sexualliv.

  Om uppgifter om en person behandlas på annan grund får de kompletteras med sådana uppgifter som avses i första stycket när det är absolut nödvändigt för syftet med behandlingen. Uppgifter som beskriver en persons utseende skall alltid utformas på ett objektivt sätt med respekt för människovärdet.

  Vid sökning får personuppgifter som avslöjar ras eller etniskt ursprung, politiska åsikter, religiös eller filosofisk övertygelse, medlemskap i fackförening eller som rör hälsa eller sexualliv användas som sökbegrepp endast om det är absolut nödvändigt för syftet med behandlingen.”

  Enligt denna nya lag har FRA alltså rätt att bedriva åsiktsregistrering, om denna görs för att komplettera andra uppgifter och det är “absolut nödvändigt”.

  FRA får också använda känsliga personuppgifter som sökbegrepp i sina uppgiftssamlingar om det är “aboslut nödvändigt”.

  Visst känns det betryggande, eller hur?

 9. Rick Falkvinge

  Johan: Bra data. Jag gick aldrig så långt som att säga att åsiktsregistreringen var olaglig, iofs, men jag tycker den är förbaskat obehaglig.

  Åsiktsregistrering är inte alltid olagligt. Piratpartiet har t.ex. ett relativt stort åsiktsregister – partiets medlemsregister. Partiet får hantera det, men det är skitolagligt för någon annan att vidröra.

 10. Lars

  När det gäller Therese Mattsson ovan, så knöts hon till Wiktorins FRA-utredning redan 2001.

  I den tidigare försvarsunderrättelselagen kan man läsa följande:

  Information som saknar betydelse för myndigheternas försvarsunderrättelseverksamhet … skall, inom ramen för gällande bestämmelser, förstöras.

  Men sedan kommer det:

  Material som har ett sådant innehåll att det bör komma till polisens (säkerhetspolisen eller den öppna polisen) kännedom skall dock överlämnas dit.

  Vid hantering av överskottsinformation har FRA således haft stöd i regelverket för att rapportera angelägna uppgifter vidare till polisen.

  FRA har även med stöd i sin instruktion kunnat bistå polisen inom området IT-hot. Så här skriver t.ex. FRA:s generaldirektör, Ingvar Åkesson, i årsredovisningen för 2004:

  FRA har även, i enlighet med myndighetens instruktion, under perioden även stöttat polisen genom att vid flera tillfällen medverkat till identifieringen av inblandade aktörer vid IT-relaterad brottslighet.

  Härutöver ska det ha funnits en formulering om “stöd till polisen” i FRA:s regleringsbrev i flera år (Jag lyckas dock inte hitta denna passus just nu). Mikael Odenberg plockade i varje fall bort just delen om polisstödet i FRA:s regelverk inför verksamhetsåret 2007.

 11. Johan T

  Beträffande den särskilda PUL:en för FRA bör det påpekas att det också finns en förordning som kompletterar lagen. Regeringen utfärdade den strax efter riksdagsbeslutet 2007.

  Här anges bl.a. vilka lagringstider som gäller för de olika uppgiftssamlingarna. Det är noterbart att FRA i praktiken får rätt att spara sina uppgifter så länge de vill.

  Detta gäller även alla trafikuppgifter som FRA inhämtar om vem som haft kontakt med vem. FRA ges ju med den kommande signalspaningslagen rätt att ägna sig åt generell trafikdatainhämtning inom ramen för sin “utvecklingsverksamhet”. Det enda gränssättande i sammanhanget är FRA:s lagringskapacitet.

 12. WysiWyg

  Nu ska jag låtsas som om jag faktiskt har den blekaste aning om något (den som tar det jag srkiver som fakta och inte spekulationer har därmed bevisats sig själv vara en lallandes idiot), men som jag tolkar saken så anser FRA att när de spanar åt polisen så gäller de lagar som gäller för polisiär spaning?

  Men är det lagligt för polisen att spana på det sätt som FRA gör? Borde det inte bli olagligt då?

  WysiWyg’s last blog post: Skillnad på övergrepp och övergrepp.

 13. […] FRA spanar redan åt polisen! (22 maj) […]

 14. Marco Baxemyr

  Jättebra serie! Den borde verkligen publiseras i omfattande tidningar innan det är för sent..

 15. Mikael

  http://yro.slashdot.org/article.pl?sid=08/05/23/1251202&from=rss

  “US Plots “Pirate Bay Killer” Trade Agreement”

  Äntligen något som FRA-lagen kan användas till!

  “The proposal includes clauses designed to criminalize the non-profit facilitation of copyrighted information exchange on the Internet, which would also affect transparency sites such as Wikileaks”

  Rick, detta låter som något på politisk nivå som PP borde bry sig om.

 16. Per

  Enligt en kriminalinspektör som jag träffat har FRA utfört uppdrag åt kriminalpolisen sedan 1999 eller ännu längre. Det har då handlat om telefonavlyssning. Han berättade detta som den naturligaste saken i världen.

 17. Mikael Odenberg med byxorna nere « Christian Engström (pp)

  […] publicerade till Rick Falkvinge (pp) ett inlägg med titeln FRA spanar redan åt polisen! Rick refererar till vad FRA själva berättade vi utfrågningen som riksdagen höll om FRA-lagen, […]

 18. alfx

  @ Per (och andra intresserade)

  Det är nog många som har liknande erfarenheter från samtal med personer som, utan att vara direkt knutna denna, av olika anledningar har mer eller mindre omfattande kunskaper om och insyn i verksamheten.

  När det gäller just denna fråga räcker det ju dessutom att bara läsa innantill i Säpos yttrande över lagrådsremissen (s.6) där följande sägs:

  “Försvarets radioanstalt bedriver signalspaning i etern på uppdrag av
  Säkerhetspolisen. Signalspaningen är väsentlig för Säkerhetspolisens
  underrättelseverksamhet men också i ärenden i anslutning till förundersökningar. Verksamheten är inte reglerad i en befogenhetslag utan bygger på principen att etern är fri att avlyssna.”

  http://www.sakerhetspolisen.se/download/18.7671d7bb110e3dcb1fd80008986/remissvar070104.pdf

 19. […] FRA spanar redan åt polisen! (22 maj) […]

 20. […] FRA spanar redan åt polisen! (22 maj) […]

 21. Rick Falkvinge (pp) » Blog Archive » Stå upp och räknas!

  […] Det rör absolut inte svenskar, utan är bara internationell spaning: det här är möjligen den mest illasinnade lögnen. Det formuleras som att “försvarsunderrättelseverksamheten inte får spana på svenskar”. Men vad man inte säger, men fanimej borde berätta, är att exakt samma myndighet använder exakt samma utrustning till att även avlyssna åt polisen och säpo — men då är det ju polisarbete, och inte försvarsunderrättelseverksamhet, så då gäller inga begränsningar om att man inte får avlyssna svenskar. Att säga “försvarsunderrättelseverksamheten får inte avlyssna svenskar” är att använda sanna ord för att ljuga med budskapet — orden är medvetet konstruerade för att ge budskapet att FRA inte får spana på svenskar, men det budskapet är en ren lögn. FRA spanar åt polisen redan idag. […]

 22. det är det här jag pratar om. « om världen jag lever i

  […] Det rör absolut inte svenskar, utan är bara internationell spaning: det här är möjligen den mest illasinnade lögnen. Det formuleras som att “försvarsunderrättelseverksamheten inte får spana på svenskar”. Men vad man inte säger, men fanimej borde berätta, är att exakt samma myndighet använder exakt samma utrustning till att även avlyssna åt polisen och säpo — men då är det ju polisarbete, och inte försvarsunderrättelseverksamhet, så då gäller inga begränsningar om att man inte får avlyssna svenskar. Att säga “försvarsunderrättelseverksamheten får inte avlyssna svenskar” är att använda sanna ord för att ljuga med budskapet — orden är medvetet konstruerade för att ge budskapet att FRA inte får spana på svenskar, men det budskapet är en ren lögn. FRA spanar åt polisen redan idag. […]

 23. EmptyMinds » Fika för frihet!!!

  […] Det rör absolut inte svenskar, utan är bara internationell spaning: det här är möjligen den mest illasinnade lögnen. Det formuleras som att “försvarsunderrättelseverksamheten inte får spana på svenskar”. Men vad man inte säger, men fanimej borde berätta, är att exakt samma myndighet använder exakt samma utrustning till att även avlyssna åt polisen och säpo — men då är det ju polisarbete, och inte försvarsunderrättelseverksamhet, så då gäller inga begränsningar om att man inte får avlyssna svenskar. Att säga “försvarsunderrättelseverksamheten får inte avlyssna svenskar” är att använda sanna ord för att ljuga med budskapet — orden är medvetet konstruerade för att ge budskapet att FRA inte får spana på svenskar, men de t budskapet är en ren lögn. FRA spanar åt polisen redan idag. […]

 24. […] FRA spanar redan åt polisen! (22 maj) […]

 25. […] FRA spanar redan åt polisen! (22 maj) […]

 26. […] FRA spanar redan åt polisen! (22 maj) […]

 27. […] just signalspaningen åt försvaret. Vad man inte säger i samma mening, men borde säga, är att FRA redan spanar åt polisen med exakt samma personal och […]

 28. Carl-Johan Sveningsson

  Tack för din övergripande analys Rick!

  Jag bestämde mig för att skriva ett brev till Alf Svensson såhär på morgonkvisten jag. Tillsammans får vi dem på knä! 🙂

  Mvh:
  CJ

  Carl-Johan Sveningsson’s last blog post: Stoppa FRA-lagen – Jag har skrivit till en riksdagsledamot, har du?

 29. FRA-lagen på Svenska

  […] gör FRA redan idag, ingen skillnad med andra ord. Förutom som jag nämnt ovan, de kan nu läsa allt och söka i det. […]

 30. […] FRA sade själva detta i sin hearing den 12 april 2007 i riksdagen. Där klargörs väldigt tydligt att FRA har militära, politiska och polisiära uppdragsgivare. De senare är bl.a. SÄPO, Rikskriminalpolisen och Tullverket. SÄPO och Rikskrim syns tydligt på en slide från hearingen. […]

 31. Martin Körlof

  Visst är det för djävligt med inspelningar! Jag brukar ta handbojorna och bränna sönder handlederna på dom som gör inspelningar av mig när jag och SÄPO är ute och arresterar dom som FRA pejlat in åt oss. Hör här: http://www.horn.se/horn/s/agent/KORLOF_Martin/About.html Men med vår “fria bevisföring”, lite “brännmärkningar” i våra databaser och pålitlig information från tortyr, brottsprovokation och från mensas hemliga diskussionsforum ska vi snart få tyst på “dom som talar illa om Sverige utomlands”.

  Rammstein dominerar / Kartin Körlof, RPS/SÄK med KRÄM

 32. Linda Bååth

  Finns det någon överhuvudtaget som tror att den som inte vill bli avlyssnad, av anledning det vara må, kommer att tillföra FRA en enda ynka liten så kallad nyttig information?

  Detta stör ingen med mörka avsikter, dom vet redan hur dom ska gå runt avlyssningssystemet!

  Detta drabbar endast och bara laglydiga medborgare och suddar ut den sista lilla personliga integriteten vi har kvar!

  Sinnessjukt dåligt beslut! Skrämmande att normalintelligenta människor i ledande ställning år 2008 i det upplysta Sverige, vill dra hela vårt samhälle tillbaka till 1930 – 40 talets Gestapofasoner.

  Ni borde skämmas och åtalas för grovt maktmissbruk och förskingring… av våra medfödda fri och rättigheter som unika och fria människor!

  Fy FAN för Er!!!

 33. serenity

  Linda: Skriv det där till de som röstade ja istället för att skriva det där enbart de som håller med dig läser 😉

 34. Mudden

  Fan vad många gånger FRA har kollat din blogg.
  Iaf. enligt creeperstatistiken på gnuheter.com

  Undrar vad dom är så nyfikna på ?

  Mudden’s last blog post: Du gamla du ofria… Du gamla du FRA…

 35. Glenn

  Linda bååth skrev:

  “Skrämmande att normalintelligenta människor i ledande ställning”

  ..Nej nej, inte normalintelligenta, de är politiker.

 36. Blubb

  Glöm sen inte att FRA sen 2007 har stöd i lagen för att lagra fakta om din etnicitet, medlemskap i fackföreningar, sexuell läggning och annat om de tycker att de behöver. Se http://felten.yi.org/blog/?p=38

 37. Blubb

  FRAs personuppgiftslag har nummer (2007:259).

  Citerat från http://felten.yi.org/blog/?p=38

  “i 1 Kap 11 § står det klart och tydligt att FRA får registrera och indexera (göra sökbart) personuppgifter som avslöjar ras eller etniskt ursprung, politiska åsikter, religiös eller filosofisk övertygelse, medlemskap i fackförening eller som rör hälsa eller sexualliv. Visserligen med förbehållet att det skall vara ‘absolut nödvändigt för syftet med behandlingen'”.

 38. Blubb

  1 kap i FRAs personuppgiftslag står det även att
  “15 § Regeringen meddelar föreskrifter om vilka myndigheter som får ha direktåtkomst till uppgiftssamlingar.”

  Dvs regeringen behöver inte ens fråga riksdagen om lov, för att kunna börja skicka FRA-info kors och tvärs till myndigheter i Sverige.

 39. Signalspaning i FRA:s historia « Christian Engström (pp)

  […] för att signalspana på militär trafik. Man hade börjat avlyssna hela det svenska folket. Polisen blev en av “firmans” viktigaste “kunder”, för att ansluta sig till FRA:s eget språkbruk. Trots att det rörde sig om avlyssning av […]

 40. Tidigt gammelmedia, tidigt.
 41. […] konstaterar vad vi andra visste redan för månader sen, nämligen att Försvarets Radioanstalt inte har något med försvaret att göra, utan att det är […]

 42. Lära av historien och FRAggelberget på Lovön « Fritänk

  […] FRA. Denna information fick dock inte riksdagsledamöterna veta före omröstningen. Rick Falkvinge skrev dock om saken redan i maj! Vad som är extremism främgår dock inte men precis som jag skrev tidigare så är […]

 43. […] vid det här laget, så många gånger som det sagts. Till och med av FRA själva. Till och med inne i riksdagen, med en jättetydlig slide (titta på “kunderna” i mitten: polisiära kunder – rikskrim, SÄPO mfl). De som inte […]

 44. […] nämligen bara när FRA håller på med försvarsunderrättelseverksamhet. FRA spanar även åt SÄPO och Polismyndigheten och då har man en särskild lag till stöd som klubbades igenom förra året som säger: 4 § Inom […]

 45. Enligt Min Humla » Mytomanen

  […] här är förvisso inget nytt. Vi vet redan att FRA har “polisiära kunder”. Men det är beklämmande att Åkesson ena […]

 46. […] SÄPO och tullverket) som en av sina största uppdragsgivare. Det visar inte minst den här bilden inifrån Riksdagen den 12 april förra året där FRA berättar om sin verksamhet – och där Odenberg inte ens syntes […]

 47. Don Corleone

  Hej

  Vill bara härmed bekräfta vad som här påståtts:
  FRA spanar redan åt polisen. FRA har ett antal tekniker som sitter i Länskriminalens lokaler och spanar på buset. Detta har pågått under x antal år. Jag vet detta då jag jobbat där.

 48. Anna Troberg » FRA sitter fast med skägget i brevlådan

  […] övervakning FRA avlyssnar telefoner olagligt Tjänsteman: “FRA bryter mot grundlagen.” FRA spanar åt polisen! Lagrådet 2007: “FRA bryter mot grundlagen.” En latte? ID-kort, tack! Och tala i […]

 49. Anna Troberg » FRA-förslaget - all skit försvinner!

  […] även din. Det har jag sagt många gånger nu, men det tål verkligen att upprepas. För det andra utför FRA redan jobb åt polisväsendet. Nåväl, antagligen beror Odenbergs lilla vurpa på de senaste dagarnas firande. Så Mikael, när […]

 50. Christian Engström: bloggat om FRA « Christian Engström (pp)

  […] FRA spanar redan åt polisen! (22 maj) […]

 51. where to buy Premier and Stitched Miami Dolphins jerseys ??…

  […]we adivce go to this website to see more about Miami Dolphins jerseys and others. […]…

 52. Storm Shelters North Carolina

  With the weather as it was in 2011 and off to the crazy start, we all must prepare!

 53. Featured Sea Isle City Listings

  I definitely wanted to construct a brief message so as to express gratitude to you for the awesome ways you are writing at this website. My incredibly long internet lookup has at the end of the day been paid with pleasant facts to share with my co-workers. I ‘d mention that most of us website visitors actually are quite endowed to dwell in a wonderful place with very many awesome people with very beneficial techniques. I feel truly blessed to have seen your entire website page and look forward to really more excellent times reading here. Thanks a lot once more for all the details.

Comments are closed.

arrow