Mer upphovsrättsvansinne: publicera lagtext, bli stämd av staten

I vad som måste vara en av de mest perversa upphovsrättsaggressionerna hittills så har den amerikanska delstaten Oregon hävdat upphovsrätt över sin lagtext, och kräver att alla ska köpa kopior av lagen (för fyratusen kronor) från staten för att få läsa lagtexten. Den finns också under vissa villkor på en (svårtillgänglig) website.

Ett par medborgaraktivister har sagt “ni är fulla av skit” till lagstiftarna som hävdar upphovsrätt och har stämt dem i domstol, tillsammans med ett meddelande att “vi kommer att publicera lagtexten med eller utan er tillåtelse”.

Via Ars Technica.

Det är sånt här som visar vad som händer när upphovsrättslobbyn får löpa amok.

Pingat på Intressant. Andra bloggar om , , , ,

Rick Falkvinge

Rick is the founder of the first Pirate Party and a low-altitude motorcycle pilot. He lives on Alexanderplatz in Berlin, Germany, roasts his own coffee, and as of right now (2019-2020) is taking a little break.

Discussion

 1. Martin

  Det märkligaste jag hört på länge!

  Det vore för övrigt intressant att ha upphovsrätten till upphovsrättslagen. 😉

 2. Aewheros

  “Det vore för övrigt intressant att ha upphovsrätten till upphovsrättslagen.”

  Rekursivitet!

 3. WysiWyg

  Jag tycker detta är ett smärtsamt bra exempel på hur upphovsrätten utnyttjas av “de som har makten” för att få behålla den makten.

  Jag har länge hävdat, om än bara i min skalle, att hela upphovsrättsdebatten är en dimridå, att de som säger sig vilja skydda upphovsrätten osv bara utnyttjar den för sina egna syften. IFPI och co är bara ute efter pengar, mer pengar och så lite till pengar. Och politikerna ser en möjlighet att kontrollera folk och behålla makten.

  Men vi får väl hoppas att jag bara är en lite smågalen konspirationsteoretiker, och inte en profet.

  WysiWyg’s last blog post: Skillnad på övergrepp och övergrepp.

 4. Mind

  De förlorar miljooooooner på folk som lär sig lagen…

  Mind’s last blog post: SecuROM in Spore?

 5. steelneck

  Hollywood kallas inte “lilla utrikesdepartementet” utan anledning..

 6. Peter Krantz

  Well, EU är inte mycket bättre. För att få ut europeisk rättsinformation i sitt ursprungsformat (XML) vill de ha 10000 EUR. Därför har jag slängt ihop eurlex.nu där lagtexterna dyker upp gratis i ett XML-baserat format.

 7. Trezker

  Ah, jag kom på lösningen på våra problem. Skriv dom upphovsrättslagar vi inte vill ha och säg att de inte får användas. Om piraterna skriver lagarna först så har piraterna kontroll över lagarna!

 8. johan

  I den svenska upphovsrättslagen är ju för övrigt texter av detta slag explicit undantagna:

  1 Kap 9 §
  Upphovsrätt gäller inte till
  1. författningar,
  2. beslut av myndigheter,
  3. yttranden av svenska myndigheter

 9. Anders Andersson

  Noteras bör, att av undantagen Johan nämner ovan endast det rörande yttranden är begränsat till sådana av svenska myndigheter. Av det följer att beslut av myndigheter torde vara undantagna oavsett myndigheternas nationalitet, och detsamma gäller rimligen författningar (lagar, inte endast grundlagar). Alltså bör det vara fritt fram att sprida amerikanska lagtexter (endast de officiella, inte privat utgivna lagsamlingar) via svenska servrar.

  Jag hittar dock inte Oregon Revised Statutes via Pirate Bay. Antingen har ingen fått tag i den för att kunna tillhandahålla den, eller så är efterfrågan inte överdrivet stor…

  Art. 4. Under öfverinseende från rikets sida och under dess lagstiftning ligga följande angelägenheter:


  5) patent å uppfinningar;
  6) skydd för immateriell egendom;

  10) post- och telegrafväsendet, dock i Bayern och Württemberg allenast i enlighet med bestämmelsen i artikel 52;
  11) bestämmelser angående ömsesidig verkställighet af domar i civilmål och öfver hufvud utförande af begärd handräckning;
  12) liksom angående bestyrkandet af offentliga urkunder;
  13) den gemensamma lagstiftningen rörande hela den borgerliga rätten, straffrätten och domstolsförfarandet;
  14) rikets militärväsen och örlogsflottan;
  15) åtgärder för medicinal- och veterinärpolitien;
  16) bestämmelser angående pressen och föreningsväsendet.

  Tyska Rikets författning, ur Främmande grundlagar i svensk öfversättning efter riksdagens beslut och på dess bekostnad utgifna af C. A. Reuterskiöld och V. A. Rinander, del 5 (Tyska stater), 1918.

  Reuterskiöld avled 1944 och Rinander 1945, men tack vare det fjärde undantaget från upphovsrätt i den lista som Johan citerar, nämligen “officiella översättningar av sådant som avses i 1-3”, så torde jag vara oförhindrad att redan nu inte bara som här citera, utan sprida sagda av Sveriges riksdag beställda och bekostade översättning av det tyska kejsardömets och dess underlydande kunga- och furstendömens grundlagar bäst jag gitter…

 10. […] rickfalkvinge.se […]

Comments are closed.

arrow