Spåret som går till Fjärde Lådan

Riksdagen håller just nu på att avskaffa brevhemligheten. Det har kallats för massavlyssning, för allmän avlyssning, för FRA-lagen, för signalspaning, för massor av olika saker. Den senaste nyheten är att Försvarsutskottet godkände förslaget. Det viktigaste är att lagförslaget tar bort en av hörnstenarna för en fungerande demokrati — att staten är transparent, och att medborgarna inte är det.

Jag tror inte att riksdagsledamöterna förstår hur viktig den maktbalansen är.

Hela poängen med demokrati är att det har instabilitet är inbyggt i systemet. Så fort någon sköter ett ämbete illa, så byts de ut, och det behövs ofta väldigt lite. Om man jämför med diktaturer, så kan myndighetspersoner missköta sig ganska ordentligt och de byts aldrig ut ändå. Att byta dem blir ofta en väldigt kladdig historia med massor av misär för alla inblandade, som är mycket värre än att Göran Persson avgår.

Nu ska man inte misstolka “demokrati” som “ställe där det hålls allmänna val”. Diktaturer älskar att hålla allmänna val. Allmänna val har inget med saken att göra. Det som är relevant är maktbalans mellan stat och medborgare. Om den rubbas, så blir valen meningslösa (t.ex. ifall partisympatier registreras och drabbar röstande och deras familjer — och nu ska vi minnas att exakt det redan har hänt i Sverige).

Demokrati förutsätter att makten är transparent och att medborgarna inte är det. Alla ställen där motsatsen varit sant — att medborgarna varit transparenta för makthavarna, medan makten varit omöjlig att granska — var varit genuint otrevliga platser att leva på.

Om vårt samhälle är ett tåg på en järnväg, så har vi en väldigt viktig växel framför oss nu. Den växeln är när riksdagen röstar den 17 juni ifall allmän avlyssning ska införas. Spåret rakt fram leder till en bibehållen maktbalans, där väljarna och de valda fortsätter leva i en ömsesidig symbios, där de valda kan granskas av väljarna. Spåret åt sidan, däremot, ändrar på maktbalansen fundamentalt. På det spåret tar sig de valda rätt att granska alla väljares privata kommunikation. På det spåret kan de valda beordra politisk massavlyssning (vilket justitiedepartementet kallade för “helt främmande för vårt statsskick”). På det spåret finns det i förlängningen inte längre något som hindrar de valda att börja straffa obekväma väljare — sådana som tycker fel — på sätt som de valda inte kan hållas ansvariga för. Igen, ska tilläggas, men med mycket effektivare verktyg och lagstöd.

I ett sådant läge blir allmänna val meningslösa. Den inneboende instabilitet, som demokratin förutsätter, har försvunnit. Vi är tillbaka på en diktaturliknande situation där makten har underminerat statsskicket så långt att den inte längre riskerar att bytas ut ifall den missköter sitt ämbete.

Demokratin försvaras med fyra lådor, säger ett amerikanskt talesätt. Soap, jury, ballot and ammo, och de ska användas i den ordningen.

 • Soap box: Detta är ett amerikanskt uttryck för en låda man ställer sig på i gathörnet och sprider idéer. Den första lådan är opinionsbildning. Massmedia spelar på den här nivån.
 • Jury box: Det här är namnet på det bås som juryn sitter i vid rättegångar. När det inte räcker att prata, så kan man behöva ta till lagstöd för att få igenom sin medborgarrätt i domstol.
 • Ballot box: När lagarna blivit för galna, så att man inte längre kan hävda lagstöd för att få igenom sina medborgarrätter, så behöver man byta ut lagstiftarna. Det sker med ballot box — den slutna låda som valsedlarna samlas i.
 • Ammo box: Om systemet blivit så korrupt att det inte längre går att byta ut lagstiftarna, så återstår bara ett alternativ.

Lagförslaget att låta de förtroendevalda avlyssna alla väljare (när man skriver det så, så blir det smärtsamt uppenbart hur det rubbar maktbalansen) hotar på allvar möjligheten att byta ut lagstiftarna. Det är ett spår som förr eller senare riskerar att leda till Fjärde Lådan. Inte imorgon. Inte det här året. Men det förskjuter maktbalansen så att systemet inte längre kan räddas inifrån, utan kommer in i en återkopplande spiral där makten blir kontinuerligt självförstärkande gentemot det enda som hotar den — väljarna. Där systemet inte längre har den bräckliga inbyggda instabilitet, som gör demokrati så oöverträffad. Och när det inte längre kan räddas inifrån, så måste det ofta byggas upp från grunden utifrån.

Det behöver inte bli så. Östtysklands regim föll t.ex. utan blodspillan. Men så hade Stasi inte heller på långt när en så effektiv massövervakning som Sverige nu inför (och den bedömningen kommer från en f.d. östtysk som sitter i tyska Bundestag idag).

Voteringen om två veckor handlar inte om ifall militären ska ha ett visst underrättelseverktyg eller inte. Voteringen handlar om ifall vi ska ha demokrati eller inte. Den här voteringen, om resultatet blir fel, förskjuter maktbalansen på ett sätt som är oåterkalleligt inom systemet, så att enda alternativet blir att bygga upp ett nytt system — och historien visar att den processen ofta sker på ett väldigt kladdigt och otrevligt sätt, med hjälp av Fjärde Lådan.

Det är det som står på spel om två veckor. Inte ifall någon “försvarsunderrättelseverksamhet” ska få tillgång till “utökade signalspaningsbefogenheter”.

Jag vill inte vara med om eller ha någon del i en sådan händelse. Varken den eller vägen dit (som också har varit ganska miserabel i andra samhällen). Jag vill ha kvar demokratin utan att någon behöver försvara den på sådant sätt. Jag vill kunna arbeta parlamentariskt i ett system som har en inbyggd instabilitet. Jag vill bo i ett samhälle där makten är transparent, och där medborgarna inte är det.

Riksdagens ledamöter förstår inte hur viktig den här voteringen är. Varken det, eller vad den egentligen handlar om.

Se även Annas och Emmas senaste postningar. Twinglande: DN, SvD, Sydsvenskan, GP.

Pingat på Intressant. Andra bloggar om , , , ,

Rick Falkvinge

Rick is the founder of the first Pirate Party and a low-altitude motorcycle pilot. He lives on Alexanderplatz in Berlin, Germany, roasts his own coffee, and as of right now (2019-2020) is taking a little break.

Discussion

 1. […] och nära hysteri av upprördhet på hur media vägrar ta upp detta. Det är inte brist på protester och demonstrationer, men det spelar ingen roll vad vi gör om media kollektivt ignorerar […]

 2. daniel
 3. Rhodin

  Utmärkt inlägg och jag håller med till 100%. Det skrämmer mig att det är så tyst om detta – Uppdrag Granskning kan spåra upp städare på McDonalds, men inte granska makten på ett tillbörligt sätt. Alla vet att en mediastorm kan stoppa vilket förslag som helst. Problemet tycks vara att “alla” redan har förlikat sig med den nya ordningen. Skrämmande.

  Rhodin’s last blog post: Nyårsdagen 2009 – ett datum för historieböckerna

 4. rikard

  Intressant att du nämner Stasis i förhållande knappa resurser jämfört med satsningen på FRA. Det är ju dessvärre helt sant.

 5. rikard

  Gammelmedia framställer det här som om det redan är klart och klappat. När de väl tar bladet från munnen så vill de få oss att känna att det redan är oåterkalleligt.

  “Klart för beslut om avlyssning”


  <“Den ettåriga fördröjningen har inte förändrat någonting i sak. Försvarsutskottets borgerliga majoritet gav sitt klartecken till förslaget på tisdagen.”


  “Det kontroversiella förslaget om hemlig avlyssning av telefonsamtal och e-posttrafik, som varit vilande i riksdagen under ett år, genomförs från 1 januari 2009.”

  Alla konspirationsteoretiker out there, bring it on!

 6. Aldain

  Mycket bra skrivet. Undrar lite i mitt stilla sinne om politikerna verkligen tror det kommer stanna vid 1 demonstration och lite ilska i bloggosfären?

  Fjärde lådan låter ok vad mig anbelangar. Vet att jag inte är ensam om att tycka så, men man är väl evig optimist och hoppas att en folkstorm piskas fram i absolut sista stund så att kappvändarna röstar ner detta..

 7. steelneck

  Fjärde lådan.. Om det går till den gränsen, javisst. Var väl i stort sett det vi alla fick lära oss när vi gjorde militärtjänsten, att försvara vårt land.

  Men jag skulle nog hellre se en rejäl portion civil olydnad från våra företag, i synnerhet då nätägarna. Ett kort uttalande: Det här går vi inte med på och vi stänger hellre ned våra maskiner och lägger ned verksamheten. Det skulle sända sverige tillbaks till en IT-mässig stenålder på två röda sekunder. Det är dessutom en åtgärd som går att reparera rätt fort bakefter, bara att sparka igång igen. Riksdag, regering och media har dock redan idag orsakat skador som tar många år att reparera, genomförs det här snackar vi decennium, ja genarationer för att reparera.

 8. Daniel

  Heh, kanske man kan få nytta av sin militära utbildning. Hotbilden mot sverige och det svenska folket kommer ifrån våra egna politiker.

  Vågar man skriva sådant här? Min ip-adress kan registeras och övervakas av FRA i framtiden.

  Att bara tala om man vill ta makten ifrån de maktgalna borde ju vara tillräckligt för räknas som terrorist.

  Jag vet inte, Jag suttit varit arg hela förmiddag. Det som gör mig argast är att jag känner mig maktlös. Jag vet vad jag skall göra. Har skickat minst 3 arga insändare till olika tidningar. Jag uppmuntrar alla att skriva insändare till tidningar. Om inte pennan är vassare än svärdet har vi alltid fjärde lådan

 9. Anders Andersson

  Jag har aldrig varit särskilt förtjust i “fjärde lådan”. Jag utmärkte mig inte genom att ansöka om vapenfri tjänst, men vapenövningarna under värnpliktsutbildningen var något jag gärna hade avstått från. Jag minns inte att jag har rört vid ett skjutvapen sedan 1981.

  För ett antal år sedan fick jag ett brev från Försvarsmakten med meddelande om att min tjänstgöringsplikt hade upphört, och ett tack för min insats. Om jag ändå ville fortsätta att bidra till landets försvar, så hänvisades jag till någon av frivilligorganisationerna.

  Jag nappade inte på det förslaget då; jag hade tillräckligt av aktiviteter att fylla min fritid med. Nu funderar jag på om det inte är dags. Om det ändå behövs folk för att bevaka de där bunkrarna och teleledningarna, så är det väl en säkerhetsmässig fördel om det görs av människor som inte är överdrivet skjutglada? Att människor som känner och sympatiserar med varandra står på båda sidor om avspärrningarna kanske resulterar i en mindre kladdig uppgörelse när den väl kommer.

  Någon kanske bör kolla frivilligorganisationernas medlemsutveckling under det närmaste året.

  Om en svensk soldat beordras att bryta mot Genevekonventionen och exempelvis utföra tortyr, då skall han ordervägra, lär ÖB någon gång ha sagt. Borde inte motsvarande gälla för riksdagsledamöter? Nej visst ja, vi har ju ännu inte någon lag som påbjuder eller ens tillåter civilkurage i nödsituationer…

  Röstboskap, som sagt.

 10. Lite av varje » Blandat om FRA

  […] Rick Falkvinge har som vanligt en långt och bra inlägg […]

 11. rikard

  Rick,

  Jag har kontakt med en reporter på The register som är mycket intresserad av det här.

  Kan du maila mig (Emma Opassande har min email)?

  Han vill ha mer material på engelska för att kunna gå vidare!

 12. Daniel

  Kanske kommer de avlyssna alla piratparti-medlemmar för det varit ett bra medel att skrämma bort fildelare. Så kanske man slipper massa arga piratparti medlemmar som förstör för dem.

  De väl bara läsa folks mail. Jag får ju bekant pirat nyheter på mail. Det händer att jag fildelar också.

  Jag lovar att kvällsblaskorna hade fått fnatt av glädje att se massa upprätthovs åtal mot piratparti medlemmar. Sådant älskar dem ju. Men att skriva att Hasse Andersson i Svedalas mail till sin älskarinna blir avlyssnade skiter de i.

 13. Mikael

  Jag har gett upp hoppet om Sveriges makthavare. Nu samlar jag lådor av den fjärde sorten inför det inbördeskrig som snart kommer.
  Jag trodde aldrig jag skulle behöva ta till vapen mot mina egna landsmän.

 14. Jakob

  Nytt jobb hos FRA. Intresserad någon?

  Vi söker en elingenjör

  “Den snabba tekniska utvecklingen har medfört att även elkraftanläggningen vid myndigheten blivit mer komplicerad. Vi behöver därför förstärka vår grupp med ytterligare en elingenjör med elkraftsteknisk kompetens.

  Vi erbjuder ett omväxlande arbete i en spännande verksamhet, ett arbete där den ena dagen inte är den andra lik.”

 15. steelneck

  @Daniel: Kanske? Tillåt mig småle. Jag är ganska säker på att det pågått en tid.

  Passa på att tala om för spanarna vad ni tycker att de skall veta, eller vad ni vill att de skall tro. De läser, somliga av dem håller nog med er också.

 16. Daniel

  @Steelneck:

  Jag börjar förstå min far fast han är riktigt halv-rik man använder han inte sina kreditkort mer än tömma bankomaten. Han har nojat över övervakning de senaste 20 åren. Nu får han bara vatten på sitt kuvert 😉

  Jag själv har varit dum i huvudet och trott att min far överdrivit. Nu inser jag att all min kommunataktion kommer kunna användas emot mig.

  Är det inte så de säger i jänkar filmerna, “You are under arrest, anything you say can be used against you”.

  Svensk version:
  “Du är misstänkt för brott, allt du någonsin sagt och säger kan användas emot dig”

 17. Anders Andersson

  Det är ju viss humor i den där platsannonsen för en elingengör:

  “Vi erbjuder ett omväxlande arbete i en spännande verksamhet, ett arbete där den ena dagen inte är den andra lik.”

  Hmm, vi skulle alla kunna söka jobb på FRA, enbart i syfte att ta reda på vilka av oss som faller bort efter det att säkerhetskontrollen har utförts. På det viset får vi veta att de vet, om än inte exakt vad… 🙂

 18. Jakob

  Ytterligare Fp-förbund säger NEJ till FRA-lagen.

 19. CJ

  (skrev samma kommentar på Christian Engströms blogg, men den tål att återupprepas)

  Återigen pushas det för FRA-omröstningen på SvD… men bara på ledarbloggen:
  http://blogg.svd.se/ledarbloggen?ID=7585

  Mailade Sanna Rayman vid tiden för förra FRA-inlägget och undrade stillsamt varför SvD gömmer undan debatten på bloggsidorna istället för på löpet… Inget svar än.

  Nä, nu är det dags att ge sig ut och maila fler borgerliga “liberaler”.

  / CJ Åkerberg, guldpirat

  CJ’s last blog post: Recension: Arturo Fuente Canone (maduro)

 20. Jens

  Frendo har vaknat till liv igen. Per Agerman, som var en av de första som insåg vidden av FRA-lagen, uppmärksammar givetvis Ricks scoop.

 21. Daniel

  Intresant att se Sydsvenskans kommentar sida. De brukar stänga av kommentarerna när de tycker de blir för mycket.

  Jag tackar alla bloggare, för liv och oväsen. Skrik och oväsen är det behövs för att höras i annars tigande värld.

  Jag skrev insändare till deras insändare i metro precis. Men jag aldrig fått med något, mer en protest om arbetsförmedlings inkomptens för 2 år sen.

 22. Jakob

  Ekot tog nyss upp kritiken inom Folkpartiet. Alltid något.

 23. Det demokratiska underskottet

  […] Pingat på Intressant, fler som skriver om FRA och demokrati. […]

 24. Mind

  Ibland känner man sig som den enda vakna personen i landet, då är det skönt att komma hit och läsa att det faktiskt finns andra som ser vad som håller på att hända.

  Mind’s last blog post: Förberedelser inför fascismen

 25. Eirik

  Idiotin fulländas av att de inte lägger minsta tanke på vad den naturliga konsekvensen blir av denna massavlyssning. Alla som har något att dölja, terrorister, mc-maffia, knarksmugglare, alla dessa kommer övergå till säkra krypteringsmetoder. Dessa är numera helt oknäckbarbara, även för FRAs idiotiska dunderklumpsdator. Så vad blir resultatet? – Ett gigantiskt avlyssningsmaskineri för att avlyssna vanliga Svenssons. Men detta oundvikliga självmål kommer vi aldrig få höra någonting om, för FRAs verkstad är skyddad av högsta sekretess.

 26. Mind

  Jag har påbörjat arbetet nu med förberedelserna. Har raderat min facebook-användare så gott det går.

  Mind’s last blog post: Förberedelser inför fascismen

 27. Markus "LAKE" Berglund

  Nu har jag varit med i riksradion och pratat om FRA-förslaget.

  Tack för en mycket välskriven bloggpost Rick. Jag hämtade mycket inspiraiton härifrån!

  Lyssna här:
  Jag med i Ring P1 om FRA

  Markus “LAKE” Berglund’s last blog post: Jag med i P1 om FRA

 28. Johan Ronström » Blog Archive » Massavlyssningen

  […] läsning är Rick Falkvinges senaste inlägg där han (återigen) förklarar hur illa det är, och Emma Opassande som fortfarande […]

 29. steelneck

  @Mind: Skriv till admin på facebook och be dem göra det, och mycket viktigt förklara varför! Då sprider du budskapet och samtidigt visar att det är allvarligt, att läget nu är skarpt.

 30. Rick Falkvinge

  steelneck: Jag ser också gärna civil olydnad från operatörerna, men jag tvivlar på att det kommer att hända. De är företag, de har inga sociala samveten utan konstaterar bara “konkurrensneutralt” och gör som staten säger.

  Däremot kan man leka med tanken att en eller två operatörer sade “vi vägrar” och sedan började annonsera om “oavlyssnat internet”. Då jävlar snackar vi konkurrensfördelar.

 31. steelneck

  Ja, det är oftast det som är problemet med företag, ja faktiskt grunden till att somligt varken kan eller bör skötas av privata intressen. Någon vidare hänsyn, solidaritet eller ens att kunna se längre än till nästa kvartalsrapport i vissa fall finns inte. De skall tjäna pengar, punkt. Men de få gånger de faktiskt går ihop, då händer det saker, tyvärr då ofta i väldigt tokig korporativistisk riktning sett ur medborgarens synvinkel.

  Men okej, låt oss leka med din tanke, vad händer? Behöver jag säga att det blir ett polisärende.. Den operatören finns inte länge till. Strejker kräver nämligen massiv uppslutning, annars fungerar det inte. Det är ju faktiskt en form av strejk att inte lyda. Men om vi istället är lite realistiska och funderar på saken rent tekniskt, då ser man ganska snart att det inte går, dessa “olydiga” operatörers trafik som du föreslår kommer ju också att passera de där noderna som kopierar till FRA. Det är ägarna till noderna som måste sätta ned foten om politisk påverkan inte fungerar, då blir det tvärnit och sverige står utan Internet, banker slutar fungera, folk får inte sin lön, affärens datorsystem funkar inte, telefoner döda, TVn slocknar, larmsystem havererar osv.. Fullständig katastrof. Attack på landet? Ja, samma typ av attack som mot företag när dess arbetare strejkar. Det är inte bra, det är inte något man vill, det är en desperat sista åtgärd.

  Men jag inser också att det är önsketänkande av tidigare resonemang. Den sortens solidaritet existerar inte mellan företag, snarare dess raka motsats. Ibland på gott, ibland på ont.

 32. Mind

  @Steelneck: Nu finns användaren kvar med en svart bild och vit text där det står “Deleted because of FRA”, likadant står det på alla fält som det kan stå nåt i. Det borde få en del att fundera.

  Mind’s last blog post: Förberedelser inför fascismen

 33. Mind

  @Markus: Jag lyckades inte lyssna på det där via webben, trots att jag försökte lyssna via windows så att säga. Finns det utlagt nån annanstans som typ torrent eller kanske nån härlig .ogg-fil?

  Mind’s last blog post: Förberedelser inför fascismen

 34. steelneck

  @Mind: Det är en aktion du gör som är bra, och kan synas rätt mycket om man ser till vad en ensam person kan åstadkomma. Du skadar inte någon direkt, och det vädjar direkt till känslor som kommer ur saknad och sätter igång tankeverksamhet. Men.. vad om förslaget röstas ned den 17:e? Hmmm… Att stänga ned sig efter den 17:e ger ju å andra sidan ingen påverkan före.. Ett konto på något community kan ju å andra sidan också användas.. Nå, det behövs säkert båda delarna.

 35. Mind

  @Steelneck: Precis min tanke också. Förhoppningsvis är det några som hajar till lite.

  Förresten, jag har nu börjat upplysa i telefon om att den avlyssnas. Särskilt kul blir det med telefonförsäljare när jag rekommenderar att de skickar hårt krypterad mail istället och de säger att de nog måste fråga sin chef.

  Mind’s last blog post: Förberedelser inför fascismen

 36. Rick Falkvinge

  Steelneck och Mind:

  Jag började precis kryptera all min mail där det går, och signera den annars (OpenPGP). Det är tyvärr ett alldeles för stort steg för genomsnittsanvändaren fortfarande, trots att det verkligen var busenkelt med Ubuntu.

  Men signalen det skickar är “jag litar inte på att det här kommer fram oavlyssnat”.

 37. Befria Media

  Konstigt att inga artiklar eller kommentare har information om vilket kriterium som ska anvandra for att tillata avlyssning.

  Ska en misstanke om brott eller terrorism forega avlyssning?

  Ska myndigheterna kunna anvanda det som ett vapen mot opposition?

  Vill man stoppa kritiska bloggare, och forminska varlden sa de har kontroll over svenskar oavsett vilket land de bor i?

  Det ar skrammande lite information om saken. Det hade jag inte vanta mej av en borgerlig regering, men det vore normalt under socialistblocket.

  Befria Media’s last blog post: Mesig straffskala for valdtakt. Darfor okar valdtakterna lavinartat.

 38. Niclas

  Jag mailade just alla politiker som så lämpligt finns att hitta hos Oppasande. Skriv ett mail till din politiker, de är människor och påverkbara. Dra ditt strå till stacken.

 39. steelneck

  @Befria Media: Det här handlar om preventiv massavlyssning, således behövs ingen som helst misstanke alls. Allt som passerar de noder med kablar över sveriges gräns skall kopieras till FRAs stordatorer för analys, allt! Inga somhelst undantag, och det är elektronisk kommunikation vi talar om, inte enbart IP-trafik, så det gäller vanliga telefonsamtal också.

  Det kommer att kunna användas som vapen mot opposition. Ja faktiskt vare sig de vill det eller inte genom hur folk ändrar sitt beteende när de vet att de är övervakade.

  Hurvida de vill tysta folk återstår att se, väldigt många kommer dock att tysta sig själva redan av vetskapen. Jag är en av dem.

  Hur detta kommer att påverka folk har Rick skrivit ett litet mästerverk om som verkligen är rekommenderad läsning. Han skrev det som ett tal han höll vid demokrativeckan i Eskilstuna: Effektiv brottsbekämpning eller demokrati?

  (Jag länkar till Ricks gamla blogg även om samma storverk finns även på denna, men formatteringen av texten har inte följt med hit till den nya. Jag råder Rick att fixa den detaljen, kanske också att göra statisk sida av det där talet som är något av det bästa Rick har skrivit – sträck på dig!)

  Ja det är väldigt talande tyst om saken.

 40. […] också: Christian Engström, Rick Falkvinge, RF igen, ProjO, Johan Ronström, Svensson, Erik Hultin, Radikalen, Drottningsylt, Se till […]

 41. Har Sverige somnat i konsensusvaggan? « WitchBitch

  […] mer här: Johnny Scharonne, Opassande, Christian Engström, Rick Falkvinge, RF igen, ProjO, ProjO igen, Johan Ronström, Svensson, Erik Hultin, Radikalen, Drottningsylt, Se […]

 42. Det är nu eller aldrig, gammelmedia! « Christian Engström (pp)

  […] välskrivna och insiktsfulla blogginlägg i frågan (eller skulle vara det om inte frågan vore så allvarlig). Men tidningar och teve är […]

 43. Dunder

  “Alla konspirationsteoretiker out there, bring it on!”

  Gärna, här är mitt bidrag:

  http://truthistreason.blogspot.com/2008/06/fra-och-din-bankir.html

  Vi måste stoppa den här skiten!

  Dunder’s last blog post: FRA och Din Bankir

 44. […] folket 14 dagar kvar tills riksdagen sviker svenska folket Det är nu eller aldrig, gammelmedia! Spåret som leder till den fjärde lådan Varför stöder Svenskt Näringsliv avlyssning? Yttrandefrihet contra integritet Annie och Staffan […]

 45. EmptyMinds » Blog Archive » Öppet brev till riksdagen

  […] Lagförslaget att låta de förtroendevalda avlyssna alla väljare (när man skriver det så, så blir det smärtsamt uppenbart hur det rubbar maktbalansen) hotar på allvar möjligheten att byta ut lagstiftarna. Det är ett spår som förr eller senare riskerar att leda till Fjärde Lådan. […]

 46. Enligt Min Humla » Terrorismen har redan vunnit

  […] är tyvärr så att om Sveriges riksdag den 17:e juni röstar igenom Lex Orwell, då har tåget styrt in på ett spår där inga växlar kvarstår. Ett spår som leder mot avgrunden, och Sveriges […]

 47. Sagor från livbåten » Bloggarkiv » Skala banan

  […] kommande FRA-beslutet är typexemplet på hur fel det kan bli, och på hur vår demokrati kan devalveras utan att ens någon riktig debatt […]

 48. rikard

  När går Sverige från rödflaggat till nattsvart?

  Sverige ligger redan illa till på den här listan [privacyinternational.org].

  Någon som vågar slå vad fall Sverige är nattsvart nästa år, enligt deras skala? Jag sätter fyra gulddukater och min papegoja på det.

 49. […] här viset ser vi en mandatglidning för avlyssningsbyråerna som i en väldigt kort förlängning hotar viktiga demokratiska grundprinciper. Att statens rättighet inte bara blir att få avlyssna medborgarna, utan att dessutom alltid kunna […]

 50. […] att tillägga i själva sakfrågan. Att FRA-lagen är omoralisk och fel och styr in Sverige på fel spår är håller både Fredrick Federley och alla vi andra med om. Men nu är det förhållningssätt […]

 51. […] Signalspaningen påstås vara till för att skydda mot yttre hot. I själva verket utgör den i sig själv ett enormt hot mot Sveriges demokrati. […]

 52. Stoppa FRA-lagen nu! « Christian Engström (pp)

  […] fler som pratar med politikerna, och vädjar till dem att ta sitt förnuft tillfånga. Det här är fel väg för Sverige att gå. Men ännu går det att välja en annan […]

 53. Thomas Tvivlaren

  “Men jag skulle nog hellre se en rejäl portion civil olydnad från våra företag, i synnerhet då nätägarna. Ett kort uttalande: Det här går vi inte med på och vi stänger hellre ned våra maskiner och lägger ned verksamheten. Det skulle sända sverige tillbaks till en IT-mässig stenålder på två röda sekunder. Det är dessutom en åtgärd som går att reparera rätt fort bakefter, bara att sparka igång igen. Riksdag, regering och media har dock redan idag orsakat skador som tar många år att reparera, genomförs det här snackar vi decennium, ja genarationer för att reparera.”

  Instämmer att det vore trevligt fast att vara en säljande marknadsaktör innebär först och främst att värna vinstintresset. I den mån man kan finna vinstintressen i denna typ av aktioner så skulle det dock vara tilltalande även för företag. Jämför med Donkens marknadsföring mot barn och föräldrar genom Ronald McDonald etc…

  Se bara hur Google och Yahoo agerar i Kina. Profit har lite att göra med demokrati och/eller samhällsutveckling.

  Och nu såg jag att Rick redan svarat och poängterat ovanstående…

  Thomas Tvivlaren’s last blog post: Intelligent Svärmeri

 54. […] Andra som bloggar om detta: Oscar Swartz, Blogge Bloggelito, opassande, Peter Krantz, Rick Falkvinge, ars technica, drottningsylt, Henrik Alexandersson, Joshen, Projo, Lake, Attila Tecknare, frendo, MinaModerataKarameller, Johanna Nylander, Jonas Morian, Hanna Wagenius, Henrik Sjöholm, Andra sidan, Lösa tankar, Radikalen, Erik Hultin, Louise P., Christian Engström (pp), Rick Falkvinge (pp) […]

 55. Premiär: FRA-lagen i Dagens Nyheter! « Christian Engström (pp)

  […] inte en ursäkt för att låta bli att skriva om att riksdagen planerar att allvarligt inskränka en av demokratins hörnstenar – rätten till privat kommunikation. Eller brevhemligheten, för den som föredrar […]

 56. Det är nu eller aldrig, gammelmedia! « pekare

  […] välskrivna och insiktsfulla blogginlägg i frågan (eller skulle vara det om inte frågan vore så allvarlig). Men tidningar och teve är […]

 57. Mina tio budskap. « Ur hjärtat

  […] fyra lediga jobb. * Rick Falkvinge som visade en folder. * Blogge som talade till nationen. * Rick Falkvinge som förklarade lådorna. * Anna Troberg som skrev ett öppet mejl till våra riksdagsledamöter. * Josh som pratade om en […]

 58. Vi går mot en andra medeltid at andra sidan

  […] med fredliga medel kommer det till sist inte att finnas några andra alternativ kvar. Den fjärde lådan […]

 59. Moralen är låg hos de som styrs av fruktan. « Ur Hjärtat

  […] Min teori: Vi hamnar vid den fjärde lådan. […]

 60. […] Vill passa på att lyfta fram två olika blogginlägg som drar ungefär samma slutsats fast skrivet på olika sätt. Herr Klokbok anklagar och Robert Wictorzon undrar vilken droppe det blir som får bägaren att rinna över. Det är rysliga tankegångar, men historiskt sett helt korrekt att fundera över. […]

 61. Det handlar om medborgarrätt « Christian Engström (pp)

  […] börjar naggas i kanten. Då har vi – säkert utan att vilja det – växlat in på ett spår som vi vet leder fel. Även om det kanske inte syns på ytan till en […]

 62. […] DN, Dagens PS, IDG Bloggat: Alliansfritt Sverige, Catti, Kulturbloggen, Falkvinge, Johanna FFF, Opassande, Claes Crantz Andra bloggar om: Övervakning, Övervakningssamhället, […]

 63. När är gränsen nådd? « Tomas sida

  […] Att regeringar använder kriget mot terrorismen som en motivering att få göra egentligen vad de vill är ju ingen större nyhet, men att det har kommit hit, och i sån omfattning tror jag har tagit många på sängen. För fortfarande så finns det många som inte förstår omfattningen av lagen (pratade med en vän bara häromdagen som inte insåg konsekvenserna), och som tror att Sverige är ett land säkert från myndighetsintrång a la Homeland security. Det är sorgligt att man ska behöva se på myndigheter och regering med en sån skepsis som man nu är tvungen. Dock ser jag inte att det finns något annat alternativ. Att i stort sett alla västvärldens regeringar börjar nedmontera den hårt vunna demokratin med motiveringen att de försvarar den är nog det största hotet mot vårt samhälle vår generation kommer att uppleva. För att hävda att de s.k. terroristerna (en för övrigt ganska godtyckligt applicerad stämpel verkar det som) utgör något större hot är faktiskt ganska naivt. De senaste tio åren har det dött färre än 4000 personer i USA och Europa som en följd av terrordåd. Under samma tid har det dött 4990 personer i trafiken (statistik från NTF). I Sverige. Vad är det egentligen vi behöver skydda oss mot? Att montera ner demokratin och integriteten på grund av ett hot som inte existerar är en oerhört farlig väg, en väg som bara kan leda till en sak. […]

 64. […] Trafiken i Sverige dödar fler än Al-Quida i EU+US! Tomas tar upp en viktig perspektivhöjare: De senaste tio åren har det dött färre än 4000 personer i USA och Europa som en följd av terrordåd. Under samma tid har det dött 4990 personer i trafiken (statistik från NTF). I Sverige. Vad är det egentligen vi behöver skydda oss mot? Att montera ner demokratin och integriteten på grund av ett hot som inte existerar är en oerhört farlig väg, en väg som bara kan leda till en sak. […]

 65. Anders Andersson

  Det förefaller som om den konventionella inbördes ordningen mellan lådorna i amerikansk retorik är Soap, Ballot, Jury och Ammo, inte Soap, Jury, Ballot och Ammo som Rick skriver ovan. Har vi en annan syn på förhållandet mellan juridiken och politiken i Sverige som motiverar en annan ordning här, på så vis att politikerna står över lagen i stället för tvärtom?

 66. Har om bytts mot när? « Tomas sida

  […] om bytts mot när? Demokrati. Minns ni Falkvinges fjärde låda? Att när inget annat fungerar kommer folk att ta till våld mot lagstiftarna. Då […]

 67. Rick Falkvinge (pp) » Piratpartiets fyra rättigheter

  […] varje demokrati och en absolut förutsättning för att demokratin ska kunna fortsätta. Demokrati förutsätter att makten är transparent och kan granskas utan risk för repressalier av dem som ger makthavarna […]

 68. Piratpartiets EU-kandidater 2009 » Privat kontra publikt

  […] Privat information är sånt som du inte vill sprida. Det här är information som tillhör din personliga sfär – om du petar näsan medan du kör bil, tittar på bajset innan du spolar, sneglar på grannfrun när hon solar, röstar på piratpartiet, vad du tjänar och en miljard andra saker om dig som alla andra rent ut sagt ska skita fullständigt i. Du har en absolut rätt att behålla de här för dig själv, eller om du så väljer, att dela med dig på Facebook. Du vet om att den är privat, och du förväntar dig att den ska förbli privat. Ingen annan har rätt att bereda sig tillträde till den här informationen utan ditt samtycke. Särskilt inte staten, eftersom de har ett monopol på att bedriva samhällstjänster i det land där du bor, vilket innefattar ett våldsmonopol. De två monopolen sammantagna gör att staten har en betydligt starkare ställning gentemot dig än t.ex. Google har, därav följer att staten har betydligt större möjligheter att jävlas med dig om den skulle få för sig det och, givetvis, att den måste ha betydligt stramare tyglar för hur den ska få utnyttja sina monopol. Du kan enkelt byta sökmotor om du är missnöjd med hur Google behandlar din information. Du kan inte, på något enkelt sätt, byta ut staten. […]

 69. Piratpartiets EU-kandidater 2009 » Klara briljerar

  […] gå till kärnan handlar om att ha en förståelse för att ovanstående frågor riskerar att inte ens få rätten att debatteras. This entry was written by pplistan2009 , posted on Tuesday December 16 2008at 01:12 pm , filed […]

 70. arthur

  Jag vill byta ut ordningsföljden till mer realistiska: Ballot box, Soap box följt av Jury box

  Ammo box är för deprimerande att ens tänka på.

 71. Blog me Gently 2.0 » Blog Archive » “2000 nie”…

  […] debatten inom citationstecken då den verkliga debatten uteblivit och steget mot den fjärde lådan blivit än mer troligt, […]

 72. Anna Troberg » Även du kan få “fel” mejl i inkorgen…

  […] folket 14 dagar kvar tills riksdagen sviker svenska folket Det är nu eller aldrig, gammelmedia! Spåret som leder till den fjärde lådan Varför stöder Svenskt Näringsliv avlyssning? Yttrandefrihet contra integritet Annie och Staffan […]

 73. Anna Troberg » De riktiga actionhjältarna bor i bloggosfären

  […] runt som yra höns och vägrar göra det enda rätta? Inser de inte att de dra in Sverige i en mycket olustig nedåtspiral som leder oss till en plats där jag inte vill […]

 74. Christian Engström: bloggat om FRA « Christian Engström (pp)

  […] och insiktsfulla blogginlägg i frågan (eller skulle varit det om inte frågan vore så allvarlig). Men tidningar och teve var […]

 75. HumbleBee.net | Nyttiga idioter

  […] att vi måste försöka på politisk väg förändra var samhället är på väg innan det är för sent att göra det på politisk […]

 76. Mina tio budskap « [ri-sajklat]

  […] fyra lediga jobb. * Rick Falkvinge som visade en folder. * Blogge som talade till nationen. * Rick Falkvinge som förklarade lådorna. * Anna Troberg som skrev ett öppet mejl till våra riksdagsledamöter. * Josh som pratade om en […]

 77. Moralen är låg hos de som styrs av fruktan. « [ri-sajklat]

  […] teori: Vi hamnar vid den fjärde lådan. Posted in Gammalt, Politik | No Comments […]

Comments are closed.

arrow