Uppsprättat brev till riksdagsledamöter

Efter en idé av pv2b och Richie så satt Stockholmssektionen för Piratpartiet igår och skickade brev till alla alliansens 178 riksdagsledamöter med saker de inte fått reda på inför FRA-voteringen. Eftersom brevet hänvisar hit för referenser, så kommer sådana nedan efter varje påstående i brevet (som finns inkopierat nedan).

Brevet var uppsprättat och därefter igentejpat med stämpeln “Granskat av Försvarets Brevanstalt” på.

FRA-brev till alliansledamöter

Här är brevet i sin helhet med referenser och annoteringar:

Separator line

Det här är vad teknikneutral signalspaning innebär. Hur kändes det att få det uppsprättade kuvertet i handen?

Nästa vecka är du med om en votering där partiledningen och försvarsdepartementet försökt dölja ett antal saker för dig. Jag pratar om FRAs signalspaning. En anpassad försvarsunderrättelseverksamhet.

Som du vet kan du genom ett tryck på ja-knappen medverka till att alla tele- och
internetoperatörer ska tvingas dra en gigantisk kabel in till en signalspaningsmyndighet, som ska lyssna på allt som sägs, skrivs och kommuniceras i realtid.

Förespråkarna hävdar bland annat att signalspaningen inte kommer att gälla svenskar. Det är tekniskt sett sanning, men falskt uttryckt. Vad de inte säger i samma mening är att samma personal på FRA redan idag avlyssnar åt polisen med precis samma utrustning, spanar polisiärt på enskilda svenskar, men då är det inte signalspaning. Därför kan de hävda att just “signalspaningen gäller inte svenskar”, men voteringen gäller i högsta grad hur vanliga svenskar ska avlyssnas. FRA används förresten inte bara polisiärt, utan också för kartläggning av extremistgrupper åt SÄPO. Sådant vi i dagligt tal kallar “åsiktsregistrering”.

Referenser:

FRA sade själva detta i sin hearing den 12 april 2007 i riksdagen. Där klargörs väldigt tydligt att FRA har militära, politiska och polisiära uppdragsgivare. De senare är bl.a. SÄPO, Rikskriminalpolisen och Tullverket. SÄPO och Rikskrim syns tydligt på en slide från hearingen.

SOU 2003:32, den s.k. 11-september-utredningen, konstaterar också följande under punkt 4.4:

Genom flera typer av rapporter delger FRA sina underrättelser till olika uppdragsgivare. De flesta underrättelserna går till Försvarsmakten. Till mottagarna av FRA:s underrättelser hör även Regeringskansliet, Försvarets forskningsinstitut, Försvarets materielverk och inspektionen för strategiska produkter. Andra uppdragsgivare är Rikspolisstyrelsen (Säkerhetspolisen och Rikskriminalpolisen) samt Tullverket. Rapporteringen till dessa uppdragsgivare, främst Säkerhetspolisen, innehåller bl.a. information om terrorism och extremism.

(fotnot) Den verksamhet som FRA bedriver i förhållande till sistnämnda kategori av uppdragsgivare omfattas, enligt FRA:s uppfattning, inte av regleringen i lagen om försvarsunderrättelseverksamhet.

Signalspaningslagen är mycket tydlig med att de myndigheter som bedriver signalspaning, t.ex. FRA, får använda sina resurser som stöd till polisen och säpo m.fl. när de inte just bedriver signalspaning:

4 § Inom försvarsunderrättelseverksamheten får det inte vidtas åtgärder som syftar till att lösa uppgifter som enligt lagar eller andra föreskrifter ligger inom ramen för polisens och andra myndigheters brottsbekämpande och brottsförebyggande verksamhet. Om det inte finns hinder enligt andra bestämmelser, får dock de myndigheter som bedriver försvarsunderrättelseverksamhet lämna stöd till andra myndigheters brottsbekämpande och brottsförebyggande verksamhet.

FRAs generaldirektör skriver själv i FRAs årsöversikt 2004:

FRA har även, i enlighet med myndighetens instruktion, under perioden även stöttat polisen genom att vid flera tillfällen medverkat till identifieringen av inblandade aktörer vid IT-relaterad brottslighet.

Fler referenser finns i bloggposten FRA spanar redan åt polisen.

Både FRA och MUST har haft uttryckliga instruktioner att lämna över allt som fastnar i näten som kan vara av polisiärt intresse till polisen. Inte nog med att de avlyssnar alla telefonsamtal de kan redan idag – de har alltså till och med gjort en polisiär bedömning av det överskottsmaterial som inte är intressant för signalspaningen, och lämnat över spaningsuppslag till polisen.

Referenser:

Återigen, FRAs egna uppgifter under hearingen den 12 april 2007:

“Skulle man i försvarsunderrättelseverksamheten komma på information som rör brottslig verksamhet ska den informationen överlämnas till de brottsbekämpande myndigheterna. Så görs redan i dag.” — Marie Hafström, Försvarsmakten

MUSTs regleringsbrev (se utdraget från 2001) är väldigt tydlig på den här biten och berör även FRAs signalspaning i just detta kapitel:

Information som saknar betydelse för myndigheternas försvarsunderrättelseverksamhet och, när det gäller Försvarsmakten, den militära säkerhetstjänsten skall, inom ramen för gällande bestämmelser, förstöras. Material som har ett sådant innehåll att det bör komma till polisens (säkerhetspolisen eller den öppna polisen) kännedom skall dock överlämnas dit.

Förespråkarna har hävdat att bara en ytterst liten del av trafiken kommer att faktiskt avlyssnas och sparas för analys, som ett resultat av väldigt sofistikerade sökbegrepp. Då har man helt ignorerat det som till och med Lagrådet påpekade rakt ut – integritetsintrånget sker när staten tilltvingar sig tillgång till den förtroliga korrespondensen och filtrerar den efter sökbegrepp, inte när något väljs ut för närmare granskning. Att sökbegreppen är automatiserade saknar betydelse i sammanhanget. Alla avlyssnas. Vad som väljs ut för närmare granskning, och processerna för det, är helt ointressant.

Referenser:

Här räcker det att citera Lagrådets yttrande rakt av —

Lagrådet anmärker att detta intrång, i motsats till vad som anges i lagrådsremissen men i enlighet med vad som har anförts av vissa remissinstanser, sker redan genom att staten bereder sig tillgång till teletrafiken och inte först när ett visst meddelande avskils för analys genom sökbegreppen. Karaktären av intrång förringas inte av att sökningen sker med automatiserad behandling.

Förespråkarna har hävdat att det bara gäller trafik med utlandet. I själva verket kommer det mesta även av korrespondensen helt mellan svenskar att omfattas av avlyssningsnätet – dels för att mycket av telefonsamtalen, mejlen och annan korrespondens korsar landsgränsen av tekniska skäl, men också för att det räcker att vidröra en av de avlyssningspunkter som kommer att etableras. Det är visserligen sagt att sådan trafik ska identifieras och inte ska analyseras vidare. Men då har den redan blivit avlyssnad, och brevhemligheten är bruten.

Referenser:

Regeringens egen IT-expert, Patrik Fältström, säger rakt ut att det inte går att urskilja inhemsk från gränsöverskridande trafik. I sin senaste bloggpost kallar han konceptet att tro att det går att skilja dem åt för trams.

Elektroniska signaler går inte fågelvägen, utan den tekniskt effektivaste och billigaste vägen.

I Tyskland har det nyligen konstaterats att införseln av datalagringsdirektivet gör att 11% redan har avstått från känsliga kontakter, och över hälften (52%) kommer inte att ringa till personer som psykologer, äktenskapsrådgivare eller beroendehjälplinjer eftersom de vet att det registreras. Sådan självcensur hos medborgarna blir resultatet av en allmän avlyssning. Trafikdatalagringen som införts i Tyskland, som ligger till grund för de här sifforna, går inte ens in på innehållet i kommunikationen, vilket FRA-lagen gör. Vill du bära den hand som avskaffar brevhemlighet och meddelarskydd? Den hand som får Sveriges medborgare att känna sig så olustiga över att de är övervakade, att de… slutar prata? Att de börjar se sig om hörnet? Att de blir… tysta, rädda för att rödflaggas i systemen? För det är det observerade resultatet.

Referens:

Undersökning från Tyskland om trafikdatalagringens effekter på allmänheten (sida på engelska).

Lagförslaget handlar inte om ett verktyg i marginalen för några tekniker som sitter och sysslar med omvärldsbevakning. Det handlar om demokratins fundamenta.

Rösta nej.

Separator line

Pingat på Intressant. Andra bloggar om , , , , ,

Andra som bloggat om FRA de senaste 48 timmarna: Drottningsylt, Dexion, Magnus Andersson, Erik Laakso, Opassande, W för Wabbit, Dexion igen, Det Progressiva USA, Hultins tankegång, fristedt.org, Peter Karlberg, Enligt Min Humla, Alliansfritt Sverige, Peter J Olsson, Bloggtidningen, Trottens Betraktelser, Bloggen Bent, Gabrielles blogg, Maria Ferm, Björn Wadström – ettan, fristedt.org igen, Eva-Lenas blogg, Hanna Wagenius, Drottningsylt igen, Dexion #3, Magnus Andersson igen, Erik Laakso igen, Opassande igen, W för Wabbit igen, Dexion #4, Det Progressiva USA igen, Hultins tankegång igen, fristedt.org #3, Peter Karlberg igen, Enligt Min Humla igen, Alliansfritt Sverige igen, Peter J Olsson igen, Bloggtidningen igen, Trottens Betraktelser igen, Bloggen Bent igen, Gabrielles blogg igen, Maria Ferm igen, Björn Wadström – ettan igen, fristedt.org #4, Eva-Lenas blogg igen, Hanna Wagenius igen, Lennart Regebro, Johan Ingerö, Johan Ingerö igen, Johan Ingerö #3, Johan Ingerö #4, Klocklös i Tiden – Freudianska fel…, Vem i helvete … ?!, Alliansfritt Sverige #3, Bloggen Bent #3, Hultins tankegång
#3, Beta Alfa, Alliansfritt Sverige #4, Alter Ego Resonerar, Kulturbloggen, Johan Ingerö #5, Tomas sida, Basic personligt, Röd Libertarian, Med fingrarna i ekorrhjulet, Bloggen Bent #4, Stationsvakt, Alter Ego Resonerar igen, Dexion #5, Enligt Min Humla #3, LOKE – KULTUR & POLITIK, Hultins tankegång #4, Perskull’s tankar om världen, Alter Ego Resonerar #3, Opassande #3, ArvebroMörck, Lennart Regebro igen, deep.edition, Attila, Bloggtidningen #3, Dumheterna, Besserwissings blogg, Federley, Herr Klokboks Kollektion, Peace, Love and Capitalism, WitchBitch, Basic personligt igen, Erik Laakso #3, Henrik Sjöholm, Sanna Rayman, Tomas sida igen, Mothugg, Mina Moderata Karameller, Radikalen, Lakes lakonismer, Opassande #4, Erik Laakso #4, Caught in the act, Lakes lakonismer igen, Biology & Politics, Trottens Betraktelser #3, Bloggtidningen #4, Ryggraden, Lakes lakonismer #3, Loci.se, Tommy K Johansson, Björn Wadström – ettan #3, Basic personligt #3, Hax, Hax igen, Hax #3, Kulturbloggen igen, Mina Moderata Karameller igen, udd.be, Hanna Wagenius #3, Syrrans Granne, Beta Alfa igen, Hultins tankegång #5, Ung Vänster, Drottningsylt #3, Bloggen Bent #5, Stockholm enligt Ankersjö, Framtidstanken, Se till vänster, där går en arab, Bloggen Bent #6, Hax #4, Magnus Andersson #3, WitchBitch igen, Erik Laakso #5, Federley igen, Isobels text och verkstad, Sagor från livbåten, Gabrielles blogg #3, Hax #5, Hax #6, Tomas sida #3, the real mymlan, Enligt Min Humla #4, Hax #7, Björn Wadström – ettan #4, Trottens Betraktelser #4, Mothugg igen, Christian Engström (pp), Jonas Morian | PromeMorian, Expressenbloggen, andra sidan, Björn Wadström – on all sides, Med fingrarna i ekorrhjulet igen, Svensson, Björn Wadström – ettan #5, Johan Ronström, Lennart Regebro #3, Drottningsylt #4, Röd Libertarian igen, Brygubben, Risajklern, Wilhelm Raab, Joakim Hörsing, djävulskattungen, Psykbryt, Johan Ingerö #6, Bloggvärldsbloggen, Dyslesbisk, Erik Laakso #6, Tomas sida #4, WitchBitch #3

Rick Falkvinge

Rick is the founder of the first Pirate Party and a low-altitude motorcycle pilot. He lives on Alexanderplatz in Berlin, Germany, roasts his own coffee, and as of right now (2019-2020) is taking a little break.

Discussion

 1. Pia

  Lysande initiativ!

  Pia’s last blog post: Om medias tidigare icke-rapportering om Lex Orwell.

 2. HR

  Härligt… måste vara jobbigt att vara en Ja-förespråkare.

 3. Jan-Åke Jönsson

  Brev till samtliga svenska riksdagsledamöter 2008-06-12angående omröstning i Sveriges Riksdag om massövervakning av svenska medborgare, 17 juni kl 09.00. NEJ TILL FRA-LAGEN! Man behöver ett sinne av stål, inkapslat i cement och begravt på botten av den djupaste ocean för att man inte ska se att det Orwellska storebrorsamhället är här idag, även i Sverige. Nätverk som sammanlänkar myndigheter med multinationella företag, media och militär har använt sin iscensatta skrämselpropaganda, särskilt 11 sept, för att introducera det Orwellska samhället i många länder på en nivå och med en hastighet som vi aldrig tidigare skådat. Den totalitära små-steg-i-taget-principen, en patetisk icke-ifrågasättande massmedia, och ett användande av en manipulationsteknik som kan sammanfattas med “Problem-Reaktion-Lösning”, har tagit oss till randen av en global fasciststat. Nätverken skapar eller iscensätter ett problem; man inväntar en reaktion hos befolkningen att “någonting måste göras, gör något!”, varpå de som från början iscensatt problemet öppet erbjuder sin “lösning”. Denna “lösning” är exakt det som man ville genomföra redan från början. Dessa nätverk – den globala, ekonomiska eliten – har manipulerat befolkningar i land efter land till att acceptera att individens frihet mer och mer försvinner. Man vill också gärna avleda uppmärksamheten från vad man håller på med så länge som möjligt. Ju längre de kan skjuta fram massuppvaknandet till vad som pågår, desto bättre chans har de att stänga fängelsedörren innan de flesta människorna hinner upptäcka att de befinner sig i ett fängelse. Det är därför som skenmanövrar är så viktiga för dem och den största av de alla är just nu “kriget mot terrorismen”. 26 oktober 2001 skrev Bush under Patriot Act. Ingen, vare sig i den amerikanska kongressen eller senaten, hade fått läsa igenom den innan de röstade om den. Den var designad att jämställa patriotism med tillåtelsen att begränsa friheter. De som protesterade kallades för “opatriotiska”. Lagen använder “kriget mot terrorismen” som en ursäkt för att massivt öka regeringens förmåga och tillåtelse till att övervaka, spåra och spionera på befolkningen, samt att hålla människor fängslade utan rättegång. Definitionen av en terrorist blev så breddad att fridfulla fredsaktivister numera faller under definitionen “terrorist”. Washington Post rapporterade vid förnyandet av Patriot Act 1 december 2006: “The Bush administration is developing a parallel legal system in which terrorism suspects – US citizens and noncitizens alike – may be investigated, jailed, interrogated, tried and punished without legal protections guaranteed by the ordinary system, lawyers inside and outside government say.” Ordvalet för definitionen av en terrorist ger myndigheterna ett enormt utrymme för egna tolkningar. Professor Susan Herman vid Broklyn Law School uttryckte sig följande om Patriot Act: “Most of its provisions amend previous laws by adding or deleting words, paragraphs, or sections, forcing people reading the legislation to embark on an elaborate treasure hunt, tracking each amendment back to try to determine its impact on the previous law. It is difficult to comprehend the changes if one is not already conversant with labyrinthe webs of law in many different areas.” Terroristlagarna är inte till för att bekämpa “terroristerna”. De har tillkommit för att fånga hela befolkningen. Grundläggande fri- och rättigheter slaktades av Patriot Act och dess tillhörande lagstiftning. Det gav fria händer åt myndigheter att övervaka vem som helst med varje till buds stående medel. Lagen riktas inte mot en yttre fiende utan mot folket. Detsamma sker nu i land efter land. Och nu vill vissa införa detta även i Sverige… Vem är egentligen dessa personer? Jag kan knappt tro att det är sant att denna fråga står inför omröstning i Sveriges Riksdag. Hur galet kan det bli? Hur långt mot ett fascistiskt/nazistiskt/Orwellskt/storebrors- & övervakningssamhälle tror den elit som vill genomföra detta att den kan gå innan folket vaknar upp? Vad kommer folket då att ta sig till? Majoriteten av Ni politiker vill ju heller inte ha ett fascistiskt samhälle. Men ni verkar tvingas till att genomföra denna lagstiftning nu av krafter som står ovanför er i hierarkin. Jag undrar: är ni medvetna om vad ni gör och har ni den inre styrka som krävs för att våga rösta nej? Förslaget om massavlyssning är mig veterligen det mest förfärliga och skrämmande lagförslag som lagts i Sveriges Riksdag. Varför? För att det berövar människor sin personliga integritet, sin yttrandefrihet, och skapar ett klimat av accumulerande rädslor hos stora delar av befolkningen. Denna lagstiftning är emellertid endast till för att användas mot allmänheten, för “vanliga människor”. Vad eliten gör är vad de väljer att göra, och deras mål är inte att stanna inom lagens ramar, utan att inte ertappas med det när man inte gör det. Med eliten menar jag alltså inte ni som sitter i riksdag och regering utan den verkliga elit som också styr er, bakom kulisserna, med eller utan er medvetenhet. Ni är också bara brickor i ett gigantiskt spel. I själva verket är vi (folket) och ni (politiker) på samma sida. Eller så borde vi i alla fall vara det… Övervaknings- och kontroll-lagarna som införts i USA genomförs nu över hela världen, även i länder som inte har några “terroristhot” överhuvudtaget. Lagarna har dock ingenting att göra med att skydda människor och länder från terrorister. Man vill komma åt de som protesterar och utmanar den framväxande globala fasciststaten – “The New World Order”. Anledningen till implementerandet av Terrorist Act och liknande lagstiftning är att införa det nödvändiga kontrollsystem som krävs för att fängsla populationen i tid innan de upptäcker vad som pågår. Varje land sammanlänkas via det globala nätverk som “eliten” och hemliga sällskap åtnjuter och genom detta system genomförs samma lagar nu i land efter land. David Merakami Wood, vid University of Newcastle, som ledde utredningen av Surveillance Studies Network i Storbrittanien: “It is infiltrating everything we do. And it’s meant to. It is planned to happen everywhere”. Elitens planer är att sammanlänka alla källor av övervakning och kontroll med ett centraltstyrt datasystem som kan övervaka varje aspekt av en individs liv, åsikter, och även tankar. Detta visar varför regeringar i en mängd länder nu inför “nationella databaser”. De påstår att de måste “bekämpa brottslighet” och “slåss mot terrorismen”. Det verkliga syftet är att övervaka och i varje detalj kontrollera den vanliga befolkningen. Databasen inkluderar även ett DNA-register så att de kan identifiera de personer som har “rätt” DNA, dvs den DNA som är närmast relaterade till elitens släkten/blodslinjer. Med denna information kan de som inte har “rätt” DNA bli utsatta för störande energifält som berövar individerna olika aspekter av mental och fysisk hälsa, i ett långtgående syfte att gradvis minska på jordens befolkning… Den vetenskap som ännu inte är allmänt känd utan endast utvecklad vid hemliga, underjordiska baser i vissa länder, har haft sådan teknik tillgänglig under decennier. Sådan teknikologi hålls tillbaka tills tiden är mogen för att “uppfinna” den. Täckmantlar används då för hur den eller den “nya uppfinningen” utvecklades i ett garage eller som ett resultat av internationella forskningsprojekt. Man vill samla in alla medborgares DNA, vuxna såväl som barns. Den brittiska regeringen har genomfört lagstiftning som gör det möjligt att arrestera alla för vilket brott som helst, litet som stort, så att alla kan läggas till i vad som redan är världens största DNA-databas. USA planerar ett liknande system och Michael Bloomberg, New Yorks borgmästare, har redan uppmanat till ett nationellt DNA- och fingeravtrycksregister. EU planerar att introducera detta över hela Europa och att sammanlänka sitt register med
  USA
  s. Allt detta leder till att individer världen över ska förses med ett inplanterat microchip. ID-kort har varit och är bara ett steg på vägen till microchips. Man vill introducera dem frivilligt och sedan göra dem obligatoriska – först genom att göra det svårt att leva i systemet utan, och sedan genom lagstiftning. “Verichip” saluförs nu av Verichip Corporation som ett sätt att känna oss säkra, eller, som företaget säger på sin hemsida: “safeguarding what’s important to you”. Javisst, så länge som frihet inte är viktigt för dig. Företaget marknadsför aggressivt detta till sjukhus för att övervaka olika typer av patienter och som ett “säkerhetsverktyg”. Företaget hävdar att chippet kan länkas till ett globalt satellitsystem som gör att du permanent övervakas var du än befinner dig. Husdjur chippas nu i stor skala i många länder som ett steg på vägen att vinna allmän acceptans för tekniken. Eliten kan inte berätta sanningen om varför de vill ha microchip i människor så de kommer med en massa ursäkter. Motståndare till microchipping av människor focuserar normalt på användningen att spåra människor. Men det är mycket mer än så. Det handlar om att kunna kontrollera tankar, känslor och beteenden hos massorna av befolkningen genom elektromagnetiska stimuli som styrs från den centralstyrda datorn till det implanterade chippet. Det leder till en form av elektronisk krigföring mot individer, mot olika grupperingar eller delar av en befolkning, eller mot stora delar av hela den globala populationen. Hur många av er som röstar för eller emot FRAlagen på tisdag är medvetna om detta nästa steg i agendan?
  Redan elva månader innan 11 september berättade Nick Rockefeller för filmproducenten Aaaron Russo att han förutsåg en “event” som skulle leda till en invasion av Afghanistan och Irak. Russo frågade om vad som var slutmålet? Rockefeller svarade att målet var att få alla chippade, att kontrollera hela samhället, att låta bankerna och eliten kontrollera världen. Förevändningen att gå in i Afghanistan var att etablera en oljeledning till Kaspiska Havet, att invadera Irak för att ta över deras oljefält där och att “go after Chavez in Venezuela”. Man skulle snart komma att leta efter, men aldrig hitta, en viss Osama Bin Laden i grottor i Afghanistan och Pakistan. Det skulle bli “an endless war on terror where there’s no real enemy” och att allting är “a giant hoax”. Detta skulle ge regeringen möjlighet att ta över det amerikanska folket, sa Rockefeller cyniskt skrattande. Att höra detta från en person som Rockefeller (som tillhör den elit som aldrig syns i massmedia) är en indikation på att det som hände 11 sept 2001 var ett insiderjobb och att den officella versionen av vad som hände är lögner lögner lögner och åter lögner. Andra som styr mycket av världens destruktiva utveckling är, förutom Rockefellers, Rothchilds, Fords, Warburgs, Windsors, familjer som äger banker och oljebolag… Ställ er frågan varför FEMA (Federal Emergancy Agency Management) i hemlighet har byggt 800 koncentrationsläger runt om i USA under de senaste åren? Är det saker och ting på gång som man ännu inte till fullo har uppfattat? Kan det som hände i Tyskland under 30-40-talen hända igen? Vad ska lägren användas till? Personligen tror jag att dit ska de oliktänkande förvisas som protesterar mot Storebror och vägrar acceptera den officiella versonen av vår nutidshistoria och inte minst vad som händer i samband med kommande, av eliten också iscensatta, terroristattacker i USA och annorstädes. Där hamnar de som vägrar underkasta sig The New World Order – den globala fasciststaten. Medborgare, vakna upp till vad som pågår! Nazismen har inte försvunnit, den har bara omlokaliserats och tagit på sig andra kläder. Vad är skillnaden mellan dagens poster i Londons tunnelbana och en nazistposter från 1934? [se bifogade bilder] Same shit, different asshole… [se bifogad bild] Massan av övervakning inom alla livets områden måste ses som en helhet, inte som indivuduella delar. Summan av allt är att göra människor till streckkodsliknande varor, övervakade och inspelade varje dag av deras liv. Vad du säger, vad du skriver, var du går, vad du köper, vad du äter, vad du dricker, även vad du kastar i soptunnan, laddas in i en stor databas. Frihet? Jovisst, frihet att göra det som de säger åt dig att göra. Agendan verkar vara att göra övervakning och kontroll till en så vanlig del av livet att vi, folket, ger efter för överhetens påbud även utan att tvingas till det av någon i uniform eller i mörk kostym. Människor blir då reducerade till robotar och tvingas att underkasta sig de mest förfärliga levnadsvillkor. I denna vår framväxande Orwellska generation är barn och ungdomar särskilt utsatta.Vi ser övervakningskameror uppsatta på skolor runt om i hela världen, t o m på toaletter och argumentet, som vanligt, är att man ska skydda mot brottslighet, våld och skadegörelse. Men med kameror bygger man upp ett klimat av rädslor från tidig ålder. Hur barn och studenter tänker och vad de tror på övervakas alltmer och lärare blir också måltavlor för ytterligare styrning (mer än vad de redan, oftast ovetande, har fått genom det utbildningsssystem/indoktrineringssystem som de genomgått) om de tillåter en fri debatt i klassrummet som inte passar systemet. Det Orwellska samhället vill hellre forma barn till barn av systemet än till barn av sina föräldrar. Bästa riksdagsledamöter, våga stå upp för frihet för individen och att bevara ett öppet samhälle för alla människor utan konstant massövervakning av alla medborgare! När ni nu röstar om massövervakning på tisdag, rösta med er egen själ och med ert eget hjärta. Låt er inte styras av hur andra i ert eget parti uttalat sig i frågan om det nu skiljer sig mot det som ni själv känner. Bli inte en del av den historia som röstade för ett fascistiskt Sverige. De som röstar ja kommer i framtiden att ångra sig djupt. De själva, deras barn och barnbarn kommer att skämmas för vad de gjorde. Kriget mot terrorismen är en gigantisk bluff. Låt er inte luras av den propaganda som vill styra den globala politiken och lagstiftningen bakom rökridåerna. Vägra vara med i detta smutsiga, manipulerande och förfärliga spel. Inse vad som håller på att ske, och rösta nej till FRA-lagen! “The best weapon of a dictatorship is secrecy, but the best weapon of a democracy should be the weapon of openness.” – Niels Bohr “I call myself a conspiracy theorist if you call yourself a coincidence theorist” – John Judge “Never do anything against conscience, even if the state demands it” – Albert Einstein

 4. Granskad av FBA « Tomas sida

  […] av FBA Ja, en ny myndighet kanske. Jag tycker att Piratpartiets senaste utspel väldigt tydligt visar vad det hela handlar om. För inte vill vi väl att vå post ska se ut på […]

 5. LibeRatio

  Mycket bra!! Okunskapen tycks massiv bland våra beslutsfattare.

  Blev mörkrädd imorse när jag lyssnade på SVT-debatten mellan Fredrik Schulte(m) och LUF-ordföranden Frida Johansson Metso. Ett av Schultes främsta argument för att rösta Ja, var att sossarna, vid en valseger 2010, ändå kommer att rösta genom lagförslaget…

 6. Peter Andersson

  Det gäller ju inte bara vuxna människor utan också barn. Kommer barn i framtiden att våga ringa ens ett första försiktigt samtal till BRIS om samtalet i sig kan innebära att en risk för att soc kommer på besök och för säkerhets skull placerar dem i “annat boende” medan utredning påbörjas? Skulle inte tro det!

 7. […] som bloggat om FRA de senaste 48 timmarna (från Rick Falkvinge): Drottningsylt, Dexion, Magnus Andersson, Erik Laakso, Opassande, W för Wabbit, Dexion igen, Det […]

 8. Medborgarjournalistik när den är som bäst | Alter Ego Resonerar

  […] *På väljarnas mandat – Glöm aldrig det * Öppet brev till våra vänner i borgerligheten * Uppsprättat brev till riksdagsledamöter * Morgonsoffan * Fritt fram i FRA frågan * Han ska läsa din e-post * 4 dagar kvar tills riksdagen […]

 9. deep.edition » Det är något sjukt i Sverige

  […] vad det oförutsedda skulle vara. Att hans hjärna plötsligt började att fungera? För Falkvinges analys är klockren: Förespråkarna har hävdat att bara en ytterst liten del av trafiken kommer att […]

 10. serenity

  Fruktansvärt bra!! Hoppas nu bara att de fattar hur löjligt allvarligt detta är och röstar rätt.

 11. dr hossmo

  Snyggt jobbat!

  Skönt att ha hjälp till på ett litet hörn med denna satsning iom mina guldpiratpengar 😉

 12. Per Hagwall

  Briljant!

  Ni har väl hört av er till gammelmedia om det här? Det här är en sak de skulle kunna nappa på.

  Per Hagwall’s last blog post: Bättre lyssna på folket än att avlyssna det

 13. Rick Falkvinge

  alla: Tack för berömmet, men jag bara skrev brevet — det var Stockholmgänget som gjorde grovjobbet, och Richie och pv2b som kom med idén.

  Per Hagwall: Ja, de gammelmediejournalister som skrivit om saken fick likadana brev (med förklaringar).

 14. Rick Falkvinge

  dr hossmo: ja, det här är ett rätt typiskt exempel på vad som kostar lite pengar. 🙂 Kampanjen kostade runt 1400 kronor (porto, kuvert, tryckfärg).

 15. opassande » Blog Archive » FRA — en liten extra fredagsrunda

  […] väl, över att se (c)-politiker med byxorna nere. Partiledaren för piratpartiet har dessutom skrivit om en genomförd aktion som gav, i alla fall mig, rysningar: uppsprättade brev till […]

 16. Jonas Lihnell

  Kom ihåg att det viktiga är inte huruvida vi har rätt i att vi kommer bli övervakade eller inte om lagen går igenom. Det viktiga är att vi inte tar risken i första fallet.

  Hur snäll och bra den än skulle kunna bli, skulle den även kunna bli väldigt ond och elak. Dem människor som skall leva upp under dem förutsättningar vi bygger har inte, och kommer inte, att ha varit med och påverkat det i den riktning dem vill. Att bygga upp ett system som potentiellt hindrar dem från att ta ner det igen, är mycket mycket oroväckande.

  Bara några enstaka dagar kvar..

  Jonas Lihnell’s last blog post: New Terms of Service

 17. Mind

  Kreativt initiativ. Det borde få några att tänka till, förhoppningsvis nog mycket för att rösta nej.

  Mind’s last blog post: stoppaFRAlagen.nu

 18. Tia

  Mycket mycket bra. Detta bör väl öppna ögonen på flertalet personer till.

  Håller själv just nu på att förkunna (både via blogg, andras bloggarm, forum och via djungeltelegrafen) om hur viktigt det är att vi gör våra röster hörda om att det INTE är ok att förslaget klubbas igenom.

 19. Karl

  kolla kolla kontrollera hålla hålla visitera trixa trolla
  argumentera för att ofrihet är enda vägen fram

  det här är bara början, det här är bara början
  det här är bara början, dom säger att ofrihet är enda vägen fram

  av integriteten finns ingenting kvar
  ställ inga frågor du får inga svar
  passa dig noga dom kan ta allt du äger och har
  övervakning och kontroll, storebror han vill hålla koll
  vakande ögon från alla håll

  (svenska akademien, skivan gör det ändå, låten terror)

 20. Jesper

  Fullständigt genialt. Tack.

 21. Thomas Tvivlaren

  Grymt sa grisen! (Mitt andra för dagen efter Dyslesbisk med kompanjons briljanta kulturbidrag!)

  Blir det ändå ett ja på onsdag så har det här landet och dess invånare förlorat mycket mer än sin integritet och sin brevhemlighet. Någon som har pejl på var man köper vapen förresten…? *just speculating*

  Thomas Tvivlaren’s last blog post: Intelligent Svärmeri

 22. Sverker

  Jag påbörjar min semester imorgon, en semester med klump i magen inför ett beslut där jag faktiskt känner mig väldigt maktlös. Ett gäng okunniga människor ska besluta för min framtid… och likaså eran.

  Kan inte annat än hoppas politikerna läser detta brev. Tar dom inte detta på allvar, så kommer mitt förtroende för sveriges regering, vara långt bort i det förflutna.

 23. Krister

  http://www.svt.se/svt/road/Classic/shared/mediacenter/player.jsp?&d=94133&a=1172432&lid=is_mediaplayer_search&lpos=1

  Just det där “stänga av telefonen” tycker jag låter oroande. Vilka tror ni att det är som kommer ringa och vara arga?

 24. Joshua_Tree

  Briljant idé, lysande genomförande.

  Joshua_Tree’s last blog post: Förre säpochefen – en foliehatt?

 25. aloof

  Lysande, absolut lysande!

 26. FRAmtiden är oviss, men det kvittar | Alter Ego Resonerar

  […] Har de läst sitt brev? […]

 27. Tobias

  Klockrent, verkligen klockrent! Är dock rädd att de allra flesta ej har karaktär nog att ens försöka tänka fritt och bortse från påtryckningar, oavsett argument.

 28. Beta Alfa » Blog Archive » “Sluta tipsa medierna!”

  […] tal om korrespondens så berättar Rick Falkvinge om en kampanj från piratpartiet där riksdagsledamöter fått uppsprättade brev med texten […]

 29. […] Mina Moderata Karameller #4, Neo Blog, Tomas sida, andra sidan, Ögonblick i norr, Poet OnTheRun, Rick Falkvinge (pp) igen, Syrrans Granne #3, Drottningsylt, Dexion #3, Magnus Andersson, Erik Laakso, Opassande #3, W […]

 30. Gester…med ord » Blog Archive » Om FRA

  […] Mina Moderata Karameller #4, Neo Blog, Tomas sida, andra sidan, Ögonblick i norr, Poet OnTheRun, Rick Falkvinge (pp) igen, Syrrans Granne #3, Drottningsylt, Dexion #3, Magnus Andersson, Erik Laakso, Opassande #3, W […]

 31. Tobbe

  Jaettebra iniativ! Hoppas ett ljus gar upp foer dem!

  (Jag aer i USA just nu sa jag har inte alla bokstaver 😉 )

  / Tobbe

 32. […] Mina Moderata Karameller #4, Neo Blog, Tomas sida, andra sidan, Ögonblick i norr, Poet OnTheRun, Rick Falkvinge (pp) igen, Syrrans Granne #3, Drottningsylt, Dexion #3, Magnus Andersson, Erik Laakso, Opassande #3, W […]

 33. Henrik Sjöholm » Tidningskrönika för centerpartister

  […] Mina Moderata Karameller #4, Neo Blog, Tomas sida, andra sidan, Ögonblick i norr, Poet OnTheRun, Rick Falkvinge (pp) igen, Syrrans Granne #3, Drottningsylt, Dexion #3, Magnus Andersson, Erik Laakso, Opassande #3, W […]

 34. […] dess är det bara att fortsätta göra det man kan. Det är fortfarande ett par dagar kvar att skriva, prata och protestera. Titta på det här bidraget t.ex. Ett underbart […]

 35. […] information om detta hittar du här i det brev med refrenser som skickats till alla […]

 36. Hultins tankegång » Medierna och FRA

  […] Mina Moderata Karameller #4, Neo Blog, Tomas sida, andra sidan, Ögonblick i norr, Poet OnTheRun, Rick Falkvinge (pp) igen, Syrrans Granne #3, Drottningsylt, Dexion #3, Magnus Andersson, Erik Laakso, Opassande #3, W […]

 37. Bloggen Bent - Blogginl

  […] Moderata Karameller #4, Neo Blog, Tomas sida, andra sidan, Ögonblick i norr, Poet OnTheRun, Rick Falkvinge (pp) igen, Syrrans Granne #3, Drottningsylt, Dexion #3, Magnus Andersson, Erik Laakso, Opassande #3, W […]

 38. Yrvaket ser sig gammelmedia kring « Herr Klokboks Kollektion

  […] Mina Moderata Karameller #4, Neo Blog, Tomas sida, andra sidan, Ögonblick i norr, Poet OnTheRun, Rick Falkvinge (pp) igen, Syrrans Granne #3, Drottningsylt, Dexion #3, Magnus Andersson, Erik Laakso, Opassande #3, W […]

 39. FRA-lag hindrar sossarnas FRA-lag « Badlands Hyena

  […] Mina Moderata Karameller #4, Neo Blog, Tomas sida, andra sidan, Ögonblick i norr, Poet OnTheRun, Rick Falkvinge (pp) igen, Syrrans Granne #3, Drottningsylt, Dexion #3, Magnus Andersson, Erik Laakso, Opassande #3, W […]

 40. Bloggen Bent - Blogginl

  […] Moderata Karameller #4, Neo Blog, Tomas sida, andra sidan, Ögonblick i norr, Poet OnTheRun, Rick Falkvinge (pp) igen, Syrrans Granne #3, Drottningsylt, Dexion #3, Magnus Andersson, Erik Laakso, Opassande #3, W […]

 41. Mitt tal i kammaren | Alter Ego Resonerar

  […] Brevet, Kopit, Foliehatt, Makten, Brandväggar, Självständiga, Efterfrågad, Tävling, Demokrati, Åsikter, Skuggor, Upprörande, Frågetecknet, […]

 42. Bloggosfären skriver historia « Christian Engström (pp)

  […] #3, Mina Moderata Karameller #7, Tomas sida igen, andra sidan #4, Ögonblick i norr, Poet OnTheRun, Rick Falkvinge (pp) #8, Syrrans Granne #3, Drottningsylt #7, Dexion #6, Erik Laakso, Opassande #3, W för Wabbit, […]

 43. Eric

  Klockrent! Öka trycket!

 44. Skrämmande! « My Weblog

  […] #3, Mina Moderata Karameller #7, Tomas sida igen, andra sidan #4, Ögonblick i norr, Poet OnTheRun, Rick Falkvinge (pp) #6, Syrrans Granne #3, Drottningsylt #5, Dexion #6, Erik Laakso, Opassande #3, W för Wabbit, […]

 45. […] på allvar. Men när Piratpartiet bedriver opinion genom humor så känns det ganska rätt. De har skrivit brev till samtliga riksdagsledamöter, öppnat dem, markerat dem som läst av statens kontrollanter och […]

 46. Missförstå mig rätt | Alter Ego Resonerar

  […] Brevet, Kopit, Foliehatt, Makten, Brandväggar, Självständiga, Efterfrågad, Tävling, Demokrati, Åsikter, Skuggor, Upprörande, Frågetecknet,Intern revolt i Centerpartiet om FRA? * Kritik mot FRA-lagen från tidigare Säpo-chef * En person som kan det här med internet… * Mailkorrespondens med Anne-Marie Pålsson (m) angående FRA * Bättre lyssna på folket än att avlyssna det * Förra SÄPO-chefen kritiserar förslaget * Tidningen Dagen tar ledningen i granskande journalistik FRA: Grundkurs i demokrati och avlyssning *På väljarnas mandat – Glöm aldrig det * Öppet brev till våra vänner i borgerligheten * Uppsprättat brev till riksdagsledamöter * Morgonsoffan * Fritt fram i FRA frågan * Han ska läsa din e-post * 4 dagar kvar tills riksdagen kan stå upp för svenska folket * Herr talman, Ledamöter av Sveriges riksdag! (Mitt FRA-tal) […]

 47. Det rör på sig! « My Weblog

  […] #3, Mina Moderata Karameller #7, Tomas sida igen, andra sidan #4, Ögonblick i norr, Poet OnTheRun, Rick Falkvinge (pp) #6, Syrrans Granne #3, Drottningsylt #5, Dexion #6, Erik Laakso, Opassande #3, W för Wabbit, […]

 48. Fredrik

  Ogillar när man fetstilar text. Det gör det svårt att snabbt skumma igenom.

  Emfasen kanske är där för att hjälpa till – men det är svårt att veta syftet för fetstilen. Förstärker den påståenden?

  Jämför:

  Det var en stor traktor.
  Det var en STOR traktor.

  Vilken traktor är störst? Jag blir inte klok på fetstilen här.

 49. FRA hotar den personliga integriteten, 1984 lurar bakom hörnet

  […] Mina Moderata Karameller #4, Neo Blog, Tomas sida, andra sidan, Ögonblick i norr, Poet OnTheRun, Rick Falkvinge (pp) igen, Syrrans Granne #3, Drottningsylt, Dexion #3, Magnus Andersson, Erik Laakso, Opassande #3, W […]

 50. Erik Laakso | På Uppstuds » Jag ska bygga mig en foliehatt

  […] Mina Moderata Karameller #4, Neo Blog, Tomas sida, andra sidan, Ögonblick i norr, Poet OnTheRun, Rick Falkvinge (pp) igen, Syrrans Granne #3, Drottningsylt, Dexion #3, Magnus Andersson, Opassande #3, W för Wabbit, […]

 51. Statsvetare i media « Remissinstansen

  […] Sakfrågan då? Jag har ingen originell hållning, utan sluter upp bakom standardargumenten hos motståndarna mot FRA som formulerar sig mycket bättre än mig, t.ex. PSW, Isobel och Piratpartiet. […]

 52. Calle Rehbinder

  Fullkomligt lysande!
  Jag har citerat dig och hänvisat till dig från min egen blogg.
  http://tantrikblog.wordpress.com/2008/06/14/oppnade-och-granskade-brev-till-riksdagsledamoter/

  Calle Rehbinder’s last blog post: Midsommarfirande på Skeppsudden!

 53. Trött

  Ioförsig lite OT. Men det är inte bara fra som läser brev, även den kommunala posthanteringen gör detta. Av nyfikenhet genomläses efter helger alla rapporter om fylla och droger, som skickas från Polisen till soc av “sorterarna”. De skickas i vanliga cirkulationskuvert eller helt lösa handlingar. Kan vara något och tänka på för de som festar till det i bland. PS Skickar ni post till någon i kommunen, klistra inte bara utan tejpa brevet åxå.

 54. Tapani Rossi

  Jag gillar nästan allt på i denhär bloggen, men inlagor till riksdagsmän får inte vara långa. En del är inte läskunniga, andra är trötta men de flesta bryr sig inte – speciellt inte när partipiskorna viner och smäller i korridorerna. Men att fånga dem en och en när de flanerar på stan, fikar, äter eller shoppar. Då har de svårt att undvika “folkets röst”.
  Går lagförslaget igenom kommer riksdagsmän som jag kan träffa på hemma inte få en lugn stund förrän de förklarat var posthemligheter och meddelarskydd plötsligt skall vara fritt fram för vissa individer att granska.
  Alla mail och SMS borde börja med något triggerord som “plutonium” eller “atomic” och sluta med “antrax”
  eller “210Po”.
  Eller varför inte “död åt ….”

 55. […] FRA-omröstningen i förra veckan, hade Piratpartiet en kampanj där Piratpartiet skickade uppsprättade brev till riksdagsledamöter. Breven stämplades med de illavarslande orden Granskat av Försvarets Brevanstalt. Brevet inleddes […]

 56. opassande » Blog Archive » Ett teknikneutralt sätt att mörda

  […] har funnits sedan brevet uppfanns. Om vi ska ha FRA-lagen så ska vi fanimej ta och låta staten sprätta våra brev också. Det måste bli tydligt vad det faktiskt är som […]

 57. Dynamic Man » Grader i helvetet?

  […] helst. Redan där börjar medborgarna ändra sina vanor, Falkvinge skrev för ett tag sedan om en tysk undersökning som visade just detta: I Tyskland har det nyligen konstaterats att införseln av […]

 58. narne

  Vad annat är att förvänta sig än att det endast är Alliansen som får uppsprättade brev. Oppositionen kan som vanligt huka och hymla men så är man ju också systrar och bröder i anden.

 59. snilleblixt « ricard med bara c

  […] med bara c « annie beigt » snilleblixt juni 16, 2008 Det är såna här idéer som jag önskar att jag var smart nog att komma på. Hoppas det funkar […]

 60. Bättre lyssna på folket än att avlyssna det « No size fits all

  […] kokar just nu av inlägg om FRA, de kan hittas här. Dock vill jag speciellt uppmärksamma Ricks inlägg: Efter en idé av pv2b och Richie så satt Stockholmssektionen för Piratpartiet igår och skickade […]

Comments are closed.

arrow