Om det tjänar STATSLEDNINGEN!?

Medan jag ändå håller på vill jag lyfta upp den här kommentaren på samma postning också, av signaturen Markus:

“7 § Uppgifter får lämnas ut till en utländsk myndighet eller en internationell organisation, om utlämnandet tjänar den svenska statsledningen eller det svenska totalförsvaret.”

Ur Förordning (2007:261) om behandling av personuppgifter i Försvarets radioanstalts försvarsunderrättelse- och utvecklingsverksamhet

Tycker ordvalet “statsledningen” är intressant, det skiljer sig nämligen en smula från Sveriges medborgares intressen, eller det svenska folkstyrets intresse.

FRA har alltså uttryckliga instruktioner att sätta regeringens intressen före folkets och statens. Det var nytt för mig.

Pingat på Intressant. Andra bloggar om , , ,

Rick Falkvinge

Rick is the founder of the first Pirate Party and a low-altitude motorcycle pilot. He lives on Alexanderplatz in Berlin, Germany, roasts his own coffee, and as of right now (2019-2020) is taking a little break.

Discussion

 1. Väderkvarnen

  Kan det inte röra sig om en enkel felstavning? Jag tror att man avser Stasiledningen.

  Väderkvarnen’s last blog post: Vaddå väderkvarnar?

 2. lordmetroid

  Föga förvånande, försvaret har aldrig varit till för att skydda den vanliga bonden. Kungligheten och mafia-familjen(också känd som riksdag och regering) som självfallet sagt att de ska skyddas.

  Både mot folket och mot andra mafia-familjer. Det är svårt att inte se likheterna med vilken organiserad brottslighet och staten. Uppförandet och handlingarna är samma, skillnaden är att staten har en massiv PR-byrå.

  P.S. Bomber och granater, så hej FRA!!!

 3. Markus

  Man kan i sammanhanget fråga sig om det inte hade varit mer lämpligt att begränsa formuleringen till att ett utlämnande ska tjäna rikets säkerhet. I varje fall om man fortfarande ska hävda att det är syftet med FRA:s verksamhet…

 4. Audi A3 Sportback 2.0T Quattro

  Idag lånade jag två skrivelser som berör FRA på biblioteket:

  1. Försvarets radioanstalt – en översyn (SOU 2003:30)
  2. Personauppgiftbehandling hos Försvarsmakten och Försvarets radioanstalt (Ds 2005:50)

  Det visar sig att lagen egentligen är mycket värre än vad jag hittils har trott:

  Lite exempel på citat:

  1, 10.1.1: “Liksom all signalspaningsverksamhet bygger en effektiv signalspaning från FRA:s sida på att stora trafikvolymer OCH I PRINCIP ALL TRAFIK kan spanas av för att få en bild av det normala trafikflödet”. All trafik kommer alltså att avlyssnas. Punkt.

  Vidare så har FRA redan 2002 införskaffat switchar för att kopiera trafik på det “globala nätet” (läs internet)! :

  1, 10.1.2: “FRA har mot nu angiven bakgrund under år 2002 startat tre tekniska utvecklingsprojekt med syfte att modernisera och effektivisera inhämtning och bearbetning av nya typer av telekommunikation. Det gäller i första hand i fråga om det globala nätet […] Med den nya tekniken väntar sig FRA att bättre kunna hämta in tillräckligt stora volymer med information”. I ett senare stycke står det att FRA redan har gjort investeringar i de här tre projekten (läs: switcharna är på plats).

  Arrogansen jämtemot den personliga integriteten är klar och tydlig i Ds 2005:50:

  2, Bilaga 1: “Vi anser därför att en lagstiftning om behandling av personuppgifter måste ge Försvarsmakten och Försvarets radioanstalt möjlighet att bedriva de aktuella verksamheterna på ett ändamålsenligt och effektivt sätt, även om det av vissa personer kan uppfattas medföra ett visst intrång i den personliga integriteten”.

  Vidare så verkar det som om det som har sagt om gallring hittills inte riktigt stämmer:

  2, Bilaga 1, under “Bevarande och gallring”:

  “I de aktuella verksamheterna måste uppgifter kunna sparas under mycket lång tid, ofta i minst 30 år och ibland så länge som upp till 70 år.[…] Gallring syftar som nämnts i första hand till att värna skyddet för den personliga integriteten. Med hänsyn till offentligthetsprincipen bör emmerltid krav på hallring INTE gälla som huvudregler utan att starkt vägande integritetsskäl talar härför”

  “När uppgifter har bevarats i 30 år eller längre har enligt vår uppfattning integritetsintressena till stor del spelat ut sin roll”

  “Gallring är vidare inte den enda metoden för att tillgodose skyddet för den personliga integriteten. Framför alt den sekretess som gäller för verksamheterna fungerar som ett starkt skydd för den personliga integriteten och talar MOT nödvändigheten av att ha särskilda gallringsregler”.

  “Samtidigt tjänas integritetsintresset inte alltid bäst av att så många uppgifters som möjligt gallras. I vissa fall har bevarandet av känsliga uppgifter visar sig vara till stor fördel för enskilda”

  “Vidare utgör offentligthetsintresset och den minskade möjligheten till insin i myndigheternas verksamhet för bl a forskning skäl som talar mot omfattande gallring”

  “Med bakgrund härav föreslår vi inte några särskilda gallringsbestämmelse för de aktuella verksamheterna”.

 5. Tor

  @Audi A3:
  Angående gallring så skrev en av de borgerliga riksdagsledamöter som jag kontaktade om FRA-lagen att gallring innebär att uppgifter görs ej sökbara, inte att de nödvändigtvis raderas. Det är ju också en intressant detalj.

 6. […] tjänar den svenska statsledningen… Detta har noterats av kommentatören Marcus på Rick Falkvinges blogg men det är värt att uppmärksamma i sin all sin gloriösa genomskinlighet: 7 § Uppgifter får […]

Comments are closed.

arrow