FRA-förespråkarna har fortfarande inte förstått

När jag var i Almedalen så tändes ett litet frö till en bloggpost. Den allra sista frågan jag ställde på seminariet om FRA, det överbelamrade, är samma fråga som jag tänker ställa mig i den här bloggposten.

Helt aktualiserat av Hax’ Hur godtrogen får en myndighet vara?, Ingvar Åkessons “Nej nej, det var överskottsinformation” och Deep Editions senaste sågning, så måste jag lyfta upp en sak som det verkar som om faktiskt ingen förstått:

FRA-förespråkarna förstår genuint inte vad kritiken går ut på.

Det slog mig så hårt över pannan när jag satt och lyssnade på dem i Almedalen att jag inte har smält det förrän nu, men så är det faktiskt. När vi sitter och pratar om att lagen är oacceptabelt integritetskränkande, så förstår de inte frågan. De svarar med att men vi har ju lagt till 18 kontrollinstanser, en domstol, tre nämnder, en ny myndighet och gett Datainspektionen ett särskilt mandat att säkerställa integriteten. I deras ögon är det här den lag som har mest integritetssäkrande åtgärder som någonsin förekommit.

Ja, på riktigt.

Så, alla FRA-förespråkare som läser det här: det oacceptabla är inte en bristande tillsyn av FRAs avlyssning. För det är avlyssning, inte signalspaning. Problemet är att avlyssningen sker över huvud taget. När avlyssningen väl har skett, så är det irrelevant hur många efterkontroller som läggs på.

Lagrådet säger samma sak, och formulerar den så här. De är mycket tydliga med att integritetsintrånget sker redan när avlyssningen görs.

Lagrådet anmärker att detta intrång, i motsats till vad som anges i lagrådsremissen men i enlighet med vad som har anförts av vissa remissinstanser, sker redan genom att staten bereder sig tillgång till teletrafiken och inte först när ett visst meddelande avskils för analys genom sökbegreppen. Karaktären av intrång förringas inte av att sökningen sker med automatiserad behandling.

Det är steg 1 i den här lagen som är oacceptabelt. Hela grundfundamentet. Det går inte att laga den här lagen eller att göra den acceptabel. Det är själva grundidén att låta FRA lyssna i kabel som är helt oacceptabel.

Jag är helt bafflad över att FRA-förespråkarna inte ens har förstått att det är det som kritiken går ut på. För det har de faktiskt inte. De hade det åtminstone inte i Almedalen. De förstod inte att det t.ex. bryter meddelarskydd på ett sätt som inte är förenligt med grundlag, och blev helt ställda när de konfronterades med den pusselbiten.

Det går också att se det här som en konflikt i syfte vs. konsekvens. Att förespråkarna pratar om lagens syfte, medan motståndarna pratar om lagens konsekvenser — konsekvenser som är oundvikliga ur en teknisk synvinkel ifall lagen ska realiseras.

Pingat på Intressant. Andra bloggar om , , ,

Rick Falkvinge

Rick is the founder of the first Pirate Party and a low-altitude motorcycle pilot. He lives on Alexanderplatz in Berlin, Germany, roasts his own coffee, and as of right now (2019-2020) is taking a little break.

Discussion

 1. X

  Det här är klart ett av problemen med att ha människor utan teknikkunskap vid beslutsfattande positioner.

 2. Hans J

  Endags-seminarium?

  Jag skrev i någon annan kommentar (säkert på fel plats) om behovet av ett seminarium för att informera politiker och journalister om tekniken.

  FRA KOMMER INTE ATT GÖRA DET!

  Det ligger i FRAs intresse att politikerna INTE förstår. SKRÄMMANDE!

  Vad är kostnaden (Hyra, material osv) för ett seminarium för säg en 2-300 politiker, journalister m fl med föredrag om snifferteknik, routing, TCP/IP?

 3. Fridolf

  Det är värre än i forna Tyskland med “Papieren bitte!”. Det blir som om man går fram till brevlådan för att posta sitt brev men hindras av en statsman som ber än att sträcka fram brevet, sprätta upp det och läsa igenom det så att det inte innehåller något som inte staten gillar. Sedan antecknas adresserna och tidpunkten i den statliga anteckningsboken. Avskyvärt och kränkande!

 4. Hans J

  Om riksdagen vid den fortsatta hanteringen av “En anpassad försvarsunderrättelseverksamhet” eller det som populärt kallas FRA-lagen skulle finna att de då av regeringen föreslagna ytterligare åtgärderna för “stärkt skydd” av den personliga integriteten inte är tillfyllest eller “räcker” så bör riksdagen kunna riva upp lagen så att ANTAGANDET av den helt enkelt ANNULLERAS.

  Vad skulle då detta innebära?

  INGENTING!

  Det skulle faktiskt inte innebära någonting alls! FRA skulle kunna fortsätta med sin verksamhet precis som vanligt. I och för sig fick man sluta med med vissa saker som man helt olagligt sysslar med idag men även du och jag måste följa lagar och förordningar så det finns ingenting konstigt i detta. Det är säkert inte enormt mycket lagöverträdelser som FRA gör sig skyldigt till idag, eller hur FRA?

  Därefter kunde en ordentlig offentlig genomgång av behov av AVLYSSNING och signalspaning med en ordentlig debatt i frågan påbörjas.

  Det är ju ändå FOLKET, VI, som i slutändan bestämmer här i landet! Eller hur är det egentligen?

  En (EN) riksdagsman från de borgerliga partierna M, FP, C och KD röstade mot antagandet av lagen. Nu har 6 riksdagskvinnor anmält att de är beredda att “riva upp” lagen

  Folkpartiets interna taktik för att tillrättavisa “dissidenterna” är nu att

  1. Få dessa att gå med på att vi överhuvudtaget behöver en “försvarsunderrättelsetjänst”.

  .. Det finns ingen som ifrågasätter det så detta steg är lätt.

  2. Därefter vidtar en genomgång av de verktyg som behövs.

  .. Detta är knivigare. Man vill helst ha kablar dragna direkt till FRA så att man har tillgång till ALLT. Detta är inte acceptabelt ur integritetssynpunkt! FRA kan missbruka detta – man får kanske inte men en nitisk tjänsteman “anser” att han måste. Om något år tycker kanske några att “självfallet” måste man väl få spana mot pedofiler. Ingen med sunt förnuft kan väl vara emot någonting sådant? Är DU för pedofiler? Något år efter detta kanske vänsterpartiet vill avskaffa kungahuset – suspekt. Det vore ju närmast kriminellt att inte använda de verktyg man redan har för att hålla koll på sådana samhällsomstörtande planer.

  3. Huvudsaken – HUVUDSAKEN är att FRA får tillgång till kablarna.

  .. Detta är det allt överskuggande. Allt annat är sekundärt. Har man väl spräckt nollan kan allt därefter ske medelst “ändamålsglidning” – man fixar “biffen” med “direktiv” från regeringen – en baggis.

  Folkpartiets “interna” (skit i folket) behandling syftar till att få “fason” på dissidenterna. Erik Ullenhag kan trixen! Smiska dom, Elchocker… Vad som helst men FRA måste få tillgång till KABLARNA.

  Birgitta Ohlsson, Camilla Lindberg och de övriga “dissidenterna” tvingas säkerligen att kämpa stenhårt för att det inte bara ska utmynna i en fesljummen omformulering (RYSNING)!!! Och man undrar ju – VAR är centerpartiet?

  Därför är det viktiga
  – KABLARNA får inte kopplas till FRA !!!

  en gång till

  – KABLARNA får inte kopplas till FRA !!!

 5. Mats Dagerlind

  Det är många (medvetna) missuppfattningar i Ingvar Åkessons senaste SvD-artikel.

  Han ställer en rad frågor typ “Ska vi i Sverige inte längre få…” när det i själva verket handlar om helt nya och väsentligt mer långtgående befogenheter.

  FRA-motståndare ifrågaätter inte FRA:s rätt att spana på det som rör sig i den offentliga sfären. Vi kanske är allmänt avvaktande till kameraövervakning på allmän plats, i trafiken och liknande fenomen men där avslöjas ändå inte något som vi inte själva redan upplåtit till den offentliga sfären.

  Om jag rör mig på stadens gator och torg är jag medveten om att alla som vill kan se vart jag går, vad jag har för kläder på mig, vem jag pratar med osv.

  Om jag blir fotad av en hastighetsövervakningskamera så avslöjas inget som jag inte redan delgett mina medtrafikanter – vilken bil jag kör, dess registreringsnummer, hur fort jag kör osv.

  Om jag talar i min kommradio på privatbandet så vet jag att alla som har sin radio på kan höra vad jag säger.

  Summa summarum: Det jag gör i det offentliga är jag medveten om kan uppfattas av i stort sett vem som helst och vissheten om detta gör at jag anpassar mig i vad jag lämnar ut om mig själv i sådana sammanhang. Det är därför inte heller en grov kränkning om storebror staten tittar coh lyssnar, så länge jag vet om det.

  I min privata sfär gäller dock andra regler. Där vill jag ha kontroll över vem som får veta vad om mig. Det omfattar vad jag gör och med vem inom mitt hems fyra väggar och det omfattar också vad jag säger till vem i min privata kommunikation.

  Med FRA:s utvidgade befogenheter får de nu rätt att klampa in på min privata sfär, i min fredade zon. Ska jag som medborgare behöva avsäga mig hela IT-samhällets revolutionerande teknik för att gardera mig?

  Jodå, jag vet att elektronisk kommunikation inte är alldeles säker, jag vet att det finns de som kan fånga upp den olovligen, precis som det finns de som olovligen kan bryta sig in i min lägenhet och rota i och stjäla mina fysiska tillhörigheter.

  Men hittills har jag i varje fall haft lagen på min sida som avskräckande prevention och som skydd att lagföra den som på dessa sätt kränker mitt privata livsrum. Nu ska en statlig myndighet, och inte vilken myndighet som helst, utan Sveriges i särklass mest icketransparenta och egenmäktiga myndighet, ges fribrev från att repsektera detta medborgarnas integritetsskydd, och det dessutom i strid med svenska folkets vilja.

  Att FRA bedriver spionage mot främmande makt genom att bugga diplomater, ambassader och konsulat, försöker tillägna sig främmande makts hemliga dokument, avlyssna främmande makts militär och politiker, det är en kontroversiell fråga det också och en verksamhet som sker i en juridisk gråzon. Men där finns åtminstone en avgränsning för spaningen, det är inte fråga om allmän trålning.

  Samma sak gäller om man spanar på samhällsomstörtande organisationer, vare sig det nu är vänsterextrema våldsförespråkande revolutionärer, nynazister som beväpnar sig eller fundamentalistiska islamister som planerar bombdåd.

  Här finns som vid polisiär spaningsverksamhet alltid en integritetsproblematik, en avvägning som behöver göras som inte alltid är lätt och som många gånger leder till diskussion om var gränsen ska gå. Men gemensamt för detta är ändå att det finns en identifierad fiende/brotsling, en misstanke om brott eller anstiftan till brott samt en juridisk prövning och dessutom en offentlig insyn i efterhand med möjlighet till ansvarsutkrävande av dem som fattat eventuellt felaktiga beslut.

  För FRA finns inget av detta. Alla föreslagna kontrollmekanismer är bara kosmetika precis som FUN är det idag. Alla ledamöter i FUn vägrar kategoriskt att tala med media, att svara på frågor, att vara med i den offentliga debatten. FUN ger inte någon reell ökad demokratisk dimension åt FRA:s verksamhet. För allt vi vet kanske FUN träffas en gång i månaden och äter lunch med Ingvar Åkesson och har inte en aning om vad som händer och sker.

  Det är inte bara FRA-lagen som behöver rivas upp. Hela FRA skulle behöva rivas upp. I dagens demokratiska samhälle har medborgarna rätt till större insyn i offentlig verksamhet än vad man hade på den tiden staten och politikerna såg som en överhet man inte fick sticka upp emot, en tid före de tre O:na då media inte vågade utmana ett statsråd eller en riksdagsledmot.

  Det är ur demokratisk synvinkel också väldigt intressant att det knappt går att uppbringa en oberoende opinionsbildare och debattör som försvarar FRA-lagen. Dess tillskyndare är alla komprometterade – det är Åkesson, det är Tolgfors, deet är Odenberg, det är Reinfeldt osv.

  FRA-frågan är viktig i sak men kanske ännu viktigare är vad den avslöjar om vår svenska demokrati, dess förtjänster men också förbluffande brister.

 6. Jimmy

  Med tanke på riksdagsledamöternas tekniska inkompetens är det väldigt tveksamt till att de borde fått rösta i en sådan här viktig fråga över huvud taket. Rent spontant känns det som att man borde dela upp ledamöterna i grupper efter deras kompetens; ingenjörer får rösta i tekniska frågor, ekonomer i finansiella frågor osv.

 7. JB

  Du tar upp en mycket viktig sak, Rick. Förespråkare och kritiker talar förbi varandra hela tiden. Det är därför som debatten stundtals blir så förvirrande.

  Låt oss till exempel ta begreppet massavlyssning.

  NEJ-sidan kallar (med rätta) filtreringen i realtid av all kommunikation för massavlyssning. Anhängarna menar däremot att ingen avlyssning sker förrän sökbegreppen träffar trafikflödet och meddelandena styrs in till FRA:s personal för analys.

  Det senare har från första stund varit såväl FRA:s som regeringens ståndpunkt. Överhuvudtaget talar förespråkarna i regel om “signalspaning”, och inte om “avlyssning”.

  Men precis som du påpekar, Rick, ansluter sig lagrådet mycket bestämt till kritikernas uppfattning.

  Dessutom: Faktum är att man även med JA-sidans definition av kränkningen kan tala om massavlyssning.

  Ingvar Åkesson har vid olika tillfällen påpekat att FRA idag hanterar cirka en kvarts miljon sökbegrepp(!). Detta sa han bland annat vid riksdagshearingen 12 april 2007.

  FRA har också förklarat att sökbegreppen kan utgöras av telefonnummer och e-postadresser. Visserligen vet vi ingenting om utfallet, dvs hur många av dessa sökbegrepp som ger träff, men nog bör en icke oansenlig andel resultera i att åtskilliga meddelanden styrs in till FRA:s personal. Rimligen räknar också myndigheten med att såväl antalet sökparametrar som sökträffar kommer att öka avsevärt med de utökade befogenheterna.

  När FRA får träff på en e-postadress, så skapar ju detta ett intergritetsintrång som inte bara rör adressinnehavaren, utan givetvis dennes alla kontakter. Hur många enskilda kränks om t.ex. 10 000 e-postadresser ger träff? Ja, det räcker med 1000, förresten. Tycker förespråkarna att inte heller detta är massavlyssning?

  Sen har vi dessutom de sökbegrepp som är av annat slag och som filtrerar själva innehållet i meddelandena.

  Sammanfattningsvis: Den rätta termen är MASSAVLYSSNING, oavsett hur snäv eller vid defintion man tillämpar.

  Intressant nog har till och med Thomas Bodström sagt detsamma: “Signalspaning är inget annat än massavlyssning, bland annat av oskyldiga människor”. (ur anförandet i riksdagen, 12 juni 2007). Han har sagt precis samma sak i år, bl.a. i Expressens chatt och på Staffan Danielssons blogg.

 8. JB

  Vi kan nog vänta oss en riktig charmoffensiv från förespråkarna i höst. Jag tror det kommer att dyka upp lämpliga “läckor” som belyser FRA:s förträfflighet. Kanske avhemligar man också några underrättelsebedrifter från senare år.

  Jag undrar förresten hur länge till som FUN:s ordförande, Anders Björck, tänker vara tyst.

  En annan person som hittills saknats i den offentliga debatten är den förre generaldirektören för FRA, Per Kjellnäs. Det var väl under hans chefstid som de 103 svenskarna registrerades? Däremot har den tidigare överdirektören, Johan Tunberger, framträtt ett par gånger. Dock utan att kommentera anmälan till DI.

 9. […] om FRA och de 103: HAX, Falkvinge, […]

 10. Jörgen L

  En annan av FRA-lagens apologeter har en debattartikel i AB idag. (Kommenterar det på in blogg.)

  Förutom att han uppvisar exakt den brist för förståelse som du talar om och inte förstått begreppet integritet, så hävdar han att Echelon har avslöjat terroristceller och att FRA på nåt sätt också är till för det.

  Som Tolgfors sa, det är häpnadsväckande vilken okunnighet det finns i debatten…

  Jörgen L’s last blog post: Förespråkarna har inte förstått kritiken

 11. johannes

  Missa inte Studio Etts senaste inslag om FRA-lagen. En orgie i FRA-anhängare som nästan ramlar över varandra i sina fördömanden av kritikerna till lagen: http://www.sr.se/webbradio/?Type=db&Id=1260636

  johannes’s last blog post: När ska vi få en debatt om sakfrågorna kring FRA-lagen?

 12. Rickard Olsson

  Mats, helt korrekt. Det enda FUN, den tänkta “domstolsliknande nämnden”, DI och alla andra kontrollorgan har att arbeta med är vad FRA delger dem.

  Ingen av dem har, eller kommer att få, befogenhet att göra gryningsräder för att kontrollera att de beslutade sökbegreppen faktiskt är de som matas in, att ingen ändrat i datorernas programvara eller ens göra personkontroller på de anställda.

  Eller som Allan Widman så koncist uttryckte det på ett seminarium i Almedalen: “Ingen kontrollerar Ingvar Åkesson!”. Tyvärr tror jag att han på något vis menade det på ett positivt sätt…

  Rickard Olsson’s last blog post: Plan A

 13. Alliansväljare mot FRA

  Läs Svd Brännpunkt – Ingvar Åkesson flil-floppar!
  Wow – Birgitta lyckas dra ner byxorna rejält på Tolgfors och Åkesson i deras resonemang om Afghanistan. Åkesson gör ju en äkta flip-flop för det inte ska se ut som FRA och regeringen är på kollissionskurs!

  http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/artikel_1475275.svd

  Annars verkar Birgitta vara inne på samma argument som dig Rick lagrådet och när kränkningen sker. Med tanke på att FRA-motståndarna kallar henne okunnig, verkar det inte som att det är just HON som kan sakfrågan?

 14. […] Bloggat: Progressiva USA, El Rubio, Falkvinge, Alliansfritt, Borgarmedia: SVD1, SVD2, AB, DN, Läs även andra bloggares åsikter om FRA, […]

 15. Stefan

  Jag tänkte leka djävulens advokat en liten stund.

  Om vi säger att det är möjligt (och sannolikt) att upptäcka och spåra terroristceller inom Sverige, men att detta kräver att alla medborgares kommunikation alltid avlyssnas för att hitta kommunikationsmönster (vem som pratar med vem, var de är någonstans och vad de säger till varandra) och därigenom identifiera rätt personer och rätt meddelanden att lyssna på. Är inte detta ett tillräckligt gott skäl för att ge upp en bit av vår integritet?

  Om anledningen byts ut från inhemska terroristceller till att avgöra om främmande makts militär planerar ett angrepp, förändrar det din syn på införandet av massavlyssning och varför?

  För diskussionens skull så finns ingen ändamålsglidning, den enda information som kan utnyttjas är den angående terrorister respektive utländsk militär.
  Dessutom så går all information i samma kabel, så den enda möjligheten att hitta det man letar efter är att titta på all trafik.
  Den sista förutsättningen är att om de man letar efter kommunicerar med kabelbunden trafik så hittar man dem.

  Någon som hugger?

 16. Tomas sida

  […] bemöta hennes argument men lyckas som vanligt inte nå hela vägen, eftersom han fortfarande inte förstått. I sin debattartikel skriver Birgitta Ohlsson “Däremot är det självklart att vanliga […]

 17. minata

  @Stefan
  Socialdemokraterna tog initiativet till IB. Bakgrunden var de erfarenheter från Finland med en moskvastyrd regering samt Pragkuppen 1948. Pragvåren med ockupationen 1968. Solidaritet i Polen 1980-1981.Kommunistbekämpningen har för en socialdemokrat gått före integriteten och riksdagsbeslut/lagstiftning. Detta har med ideologi att göra. Och ideologin här representeras av den demokratiska socialismen.
  Socialdemokraterna ville inte blanda in riksdagen om FRA. Det är alliansen som har gått till riksdagen/lagstiftningen. Svaret från min sida: kollektivet går före individen. Detta är socialism.

 18. Intensifier » Birgitta Ohlsson har fattat poängen

  […] politiker inte fattar detta är först oroväckande, sen undrar man om de någon gång ska fatta, och till slut ger man upp hoppet och inser att det enda som hjälper är att stoppa den där […]

 19. Jakob

  Stefan:

  Kort svar: Generell övervakning av privat (och tillika grundlagsskyddad) kommunikation kan inte accepteras. Syftet är ointressant.

  Av det sagda torde du förstå att jag också är motståndare till FRA:s nuvarande eterspaning mot privat kommunikation.

 20. Kristian

  Det verkar ju som att många politiker vill ha mer utredande. Frågan är väl då vad man bör göra innan dess.

  Kanske är det inte nödvändigt att helt riva upp FRA-lagen? Det kan räcka att kravet på inrättande av samverkanspunkter slopas. Detta innebär att man helt enkelt inte inför den nya paragraf, 6 kap. 19 a §, i lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation, som FRA-lagen föreslår (2.3 i Prop 2006/07:63).

  Jag syftar alltså på följande, som föreslagits men alltså bör strykas och inte införas.

  “För att inhämtning av signaler i elektronisk form enligt lagen (2007:000) om signalspaning i försvarsunderrättelseverksamhet skall kunna ske, är operatörer som äger tråd i vilka signaler förs över Sveriges gräns skyldiga att överföra dessa till samverkanspunkter. Varje sådan operatör skall anmäla en eller flera samverkanspunkter till den myndighet som regeringen bestämmer. Regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, tillsynsmyndigheten får meddela föreskrifter om samverkanspunkter.

  Samtliga operatörer som för signaler i tråd över Sveriges gräns skall till den myndighet som regeringen bestämmer lämna sådan information de innehar som gör det enklare att ta hand om signalerna.

  Samtliga operatörer skall utföra uppgifterna enligt första och andra stycket så att verksamheten inte röjs.”

  Utan samverkanspunkter blir det omöjligt att genomföra någon form av massavlyssning, eller kanske rättare sagt massfiltrering som det ju handlar om i ett första steg. Det är denna del som är det drakoniska med FRA-lagen, och det är också denna del som gör att talet om ”teknikneutralitet” egentligen är djupt missvisande. Ingen kräver ju av den som skickar ut radiotrafik att signalerna måste nå fram till FRA.

  Man sparar också in de 200 miljoner kronor som genomförandet av detta enligt propositionen (11.1) kommer att kosta de första fem åren, och som svenska konsumenter kommer att få betala genom att kostnaderna föreslås läggas på operatörerna. Att lägga kostnaden på skattebetalarna skulle förstås knappast göra saken bättre. Här bör man också komma ihåg att remissinstanser som Svenska IT-företagens organisation och Vetenskapsrådet har påpekat att kostnaderna grovt underskattats och att siffrorna saknar all trovärdighet. Hur vet vi att det inte i slutändan handlar om miljardbelopp?

  Kanske vore detta en mer politiskt framkomlig väg än att riva upp hela lagen, eller att ta fram ändringar under stress. En enkel motion om att stryka paragrafen, och sedan utreda i lugn och ro.

  Kristian’s last blog post: Vad Birgitta och motståndarna bör göra

 21. Jakob

  Kristian:

  Det allra första man måste göra är att tillsätta en sanningskommission som granskar FRA:s tidigare och nuvarande verksamhet. Insikterna från en sådan utredning tror jag är nödvändig för att komma vidare med lagstiftningen.

  Hur i hela friden kan riksdagen ge FRA inte bara förnyat förtroende, utan kraftigt utökat mandat, när ingen har haft insyn i deras tidigare verksamhet?

 22. Satsa på ambassader, inte FRA « Fritänk

  […] missuppfattar kritiken mot FRA-lagen. Precis som många andra skrivit tidigare är vattendelaren när intrånget i den personliga integriteten sker. Motståndarna, och även Lagrådet, anser att det sker när staten bereder sig tillträde till […]

 23. Kristian

  Jag vet inte om det är det allra första. Sanningskommission tar tid.

  Lagar kan man alltid ändra, men det viktigaste måste väl vara att man inte börjar bygga den här nya infrastrukturen.

  Som Hans J säger, kablarna får inte kopplas till FRA.

  Att som jag skriver, stryka den föreslagna nya paragrafen, borde vara det enklaste sättet.

  En enkel motion: “Stryk paragrafen”, några borgerliga ja-röster är allt som behövs.

  Jag tror det skulle ha större chans att gå igenom eftersom det har lite av kompromiss över sig, även om det är kärnan i lagen man tar bort.

  Kristian’s last blog post: Vad Birgitta och motståndarna bör göra

 24. Rick Falkvinge

  Jag vet inte om det är det allra första. Sanningskommission tar tid.

  Ja, det gör det. Den senaste (från IB-affären) tog 29 år.

 25. Jonas

  Kristian:

  Jag tycker att det låter som ett utmärkt förslag. Då får vi en lagreglering av eterspaningen, och kabelfrågan skjuts på framtiden.

  Dessutom lär det vara så att det finns mycket skrämselpropaganda i förespråkarnas argumentation. Det är inte riktigt sant att det finns för lite information att inhämta i etern. Kommunikationssatelliter och radiolänkstråk existerar i hög grad fortfarande. I de krisområden som FRA-anhängarna så gärna lyfter fram, är det i regel eterburen kommunikation som dominerar. Detta gäller även Afghanistan.

  Att det sedan finns kabelbunden trafik i vårt närområde är riktigt, men i dessa kablar går massvis av trafik som FRA aldrig någonsin haft tillgång till. Det handlar alltså inte om att “återta” förlorad trafik, som FRA-lobbyisterna hävdar.

 26. Hans J

  Möjligen, möjligen är Birgitta Ohlsson på rätt väg…
  (kunde hon bara komma litet litet längre på den…)

  Hon skriver i artikeln i Svenska Dagbladet idag att “samtliga frågeställningar kommer att behandlas i en ocensurerad diskussion i god liberal tradition.” Detta låter precis som då Alexander Dubček hade besökt Moskva en kort tid före invasionen av Tjeckoslovakien. “Samtalen i Moskva hade förts i en öppenhjärtlig anda” vilket antagligen betydde att det hade varit ett råskäll utav guds nåde. Möjligen står Birgitta Ohlsson pall denna gång, i motsats till tillfället då lagen klubbades, då hon alls som Tjeckoslovakien, tvingades till, står ensam.

  I sak verkar det som om Birgitta Ohlsson kanske äntligen börjat förstå den enorma fara som Sverige är utsatt för. Vi står precis på tröskeln att kanske byta paradigm: man får genomföra MASSAVLYSSNING. Får denna lag stå kvar är vallarna brutna, vattnet kan obehindrat forsa in. Vad blir nästa steg? Man vill inte tänka tanken!

  Att BARA ta bort stycket om inrättande av samverkanspunkter RÄCKER INTE. Det är sant att detta är absolut nödvändigt men det RÄCKER INTE. Det handlar om sveriges framtid!

  Generaldirektören för FRA, Ingvar Åkesson har sagt att, om inte FRA får tillgång till kablarna, man då lika gärna kan lägga ner myndigheten. Jag är inte alls säker på att han har rätt – Låt oss utreda detta. Man får ju i annat fall fråga sig vad FRA haft för existensberättigande de senaste 20 åren. Åkesson verkar mena att FRA under dessa år inte haft något existensberättigande. Varför har man då inte tidigare föreslagit nedläggning av verksamheten. Men låt oss utreda detta!

  Om en så väsentlig del som att INTE ge FRA tillgång till “kablarna” avlägsnas ur lagen så att man, enligt Åkesson, då lika gärna kan lägga ned hela FRA så tjänar nog frågan på att utredas i grund. Därför RÄCKER det INTE med att BARA ta bort den ena eller andra paragrafen. Att FRA inte får tillgång till “kablarna” är absolut nödvändigt om vi överhuvudtaget vill bevara nuvarande paradigm. Att se över lagen är ren hygien då vi inte ska ha kvar potentiellt farliga myndigheter utan uppgifter. Därför ska lagen i sin helhet ANNULLERAS!

  – KABLARNA får inte kopplas till FRA !!!

 27. Jakob

  Ser att jag uttryckt mig oklart. Kristian, jag instämmer i att det viktigaste är att byggandet av infrastrukturen stoppas. Det jag menade var att en sanningskommission måste komma före en parlamentarisk utredning om den nya lagstiftningen.

 28. […] att bygga fler ambassader. Hon verkar ha förstått var missförståndet ligger i debatten, det jag skrev om häromdagen, och dessutom poängterar hon Lagrådets inställning: privatlivet kränks när staten börjar […]

 29. Hans J

  I min iver fick jag kanske till något “INTE” för mycket i min tidigare kommentar 🙂

  Vad FRA har sysslat med under de senaste 20 åren, då FRA verkar ha kunnat läggas ned, måste fram. Har vi betalat miljoner efter miljoner utan att dessa använts till något vettigt? Generaldirektören Ingvar Åkesson säger att FRA utan “kablar” kan läggas ned. Då FRA aldrig tidigare haft tillgång till dessa så undrar man vad FRA då sysslat med de senaste åren.

  Har FRA avlyssnat de 103 svenskarna eller inte? Om det “bara” var överskottsinformation, varför sparar man sånt? Har överskottsinformationen påverkat de berörda personernas liv på något sätt? När de sökt anställning? Vad hade t ex hänt om någon av de utpekade personerna hade sökt en “säkerhetsklassad” tjänst?

  “Överskottsinformation” – Jag erinrar mig ett tillfälle i mellanstadiet då en kamrat, utan att ha gjort någonting alls, fick på käften. Förövaren försvarade sig senare med att “Det var ju bara på skoj”. Det gjorde säkert inte mindre ont på min kamrat för det! Behöver man inte vara varsam med information om man nu har tjänstenummer “007”? Kommer de utpekade personerna att få någon kompensation? Dels för att de internt figurerat som “överskottsinformation” och dels för att de senare fått namn och personuppgifter publicerade.

  Finns det fler och i så fall hur många då om vilka FRA samlat “överskottsinformation”? Tusentals? Ännu fler? Jan Myrdal har i en artikel i Aftonbladet redogjort för avlyssning han och andra varit utsatt för. Detta har inte FRA medgivit, så det är alltså fler. Hur många?

  Helt oavsett om en eventuell “sanningskommision” tillsätts eller inte så måste FRA-lagen BORT. Exakt ordningsföljd för det som blir aktuellt efter att den ANNULLERATS vill jag vänta med att ha någon synpunkt på. Låt oss ta en sak i taget.

  – Kablarna får inte kopplas till FRA!

 30. Visst har FRA-förespråkarna förstått | Svensson

  […] har JörgenL och Rikard Falkvinge fel. FRA-förespråkarna i regeringen och hos FRA har mycket väl förstått vad lagen går ut på och […]

 31. Enligt Min Humla » FRAnk och Jessie

  […] blir det sagostund igen. Eftersom regimen uppenbarligen inte förstår varför vi är motståndare till Lex Orwell trots alla fina kontrollinstanser och skit får vi väl […]

 32. delade | 21 jul, 2008

  […] Falkvinge (pp), FRA-förespråkarna har fortfarande inte förstått  » Nyckelord: FRA, öVERVAKNING, AVLYSSNING, POLITIK  » Bloggar som […]

Comments are closed.

arrow