Ljusglimt om FRA

Det har idag kommit en liten ljusglimt, men samtidigt en deprimerande signal, från centern och Staffan Danielsson i FRA-frågan.

På SvD idag förkunnar centern, genom Staffan Danielsson:

“FRA ska få spana, men inte på svenskar, i alla fall inte förrän reglerna utretts närmare.”

Partiets försvarspolitiske talesman Staffan Danielsson säger att det bör vara tekniskt möjligt att hålla kommunikation där en svensk dator eller telefon är inblandad utanför spaningen, så att den blir mer selektiv.

Tyvärr vet jag inte var Staffan Danielsson har fått det här påståendet ifrån, eftersom;

 1. den tekniska expertis som uttalat sig säger precis tvärtom (t.ex. regeringens egen IT-expert som säger rakt ut att det är nonsens att det går att skilja inrikes och utrikes trafik åt), och
 2. all trafik måste FORTFARANDE avlyssnas för att ens försöka skilja inrikes från utrikes trafik. Därför är utspelet deprimerande, eftersom det är ytterligare ett exempel på att politiker anser sig kunna besluta vad som är tekniskt möjligt och inte.

Men det som är en ljusglimt och ett stort steg framåt är att ett regeringsparti nu deklarerat att de inte längre står bakom lagen så som den antogs. Det gör att den kan fördröjas till dess att fler förstår konsekvenserna.

Andra som bloggat: Hax, Opassande.

Uppdatering: nu stor uppföljningsartikel på SvD. Nyckelcitat: “Efter diskussioner vi har haft, med bland andra olika experter på FRA, är vår bedömning att det här är fullt tekniskt möjligt”.

Pingat på Intressant. Andra bloggar om ,

Rick Falkvinge

Rick is the founder of the first Pirate Party and a low-altitude motorcycle pilot. He lives on Alexanderplatz in Berlin, Germany, roasts his own coffee, and as of right now (2019-2020) is taking a little break.

Discussion

 1. Hans J

  Huvudsaken är ju att politikerna förstår konsekvenserna av lagar de stiftar…

  Det minsta man kan begära!

  – sedan får man verkligen hoppas att detta inte bara är en manöver för att ÄNDÅ få koppla KABLARNA till FRA medan “man gör en översyn”.

  – KABLARNA får inte kopplas till FRA!

 2. Martin

  Hmm… De har ju tidigare pratat om att de även vill åt trafik som enbart passerar landet (typ Ryssland), vilket skulle vara alldeles utmärkt tekniskt möjligt att avlyssna utan att införa massavlyssningen. Istället för att splitta kablarna rakt av, skulle FRA kunna få en privat kabel från operatörerna där de först sållar ut all trafik som varken kommer från, eller ska till, deras nät. Jag tar ingen ställning till om det är önskvärt eller inte, men det är en möjlig lösning.

  Hur som helst skulle jag önska att de blandade in operatörerna lite mer. De har redan ansvaret och förtroendet att hantera vår kommunikation, och inget egenvärde i att missbruka det. Låt operatörerna filtrera ut det som inte är privat och skicka det till FRA, istället för att FRA ska få allting bara på ren princip.

  …OM vi nu ska ha FRA-lagen alls, dvs.

 3. Mats

  Det är väl ingen som sagt att man skall få avlyssna svenskar? Åkesson har varit kategorisk där så centerförslaget innebär ju ingen förändring jömfört med tidigare.

  FRA får fortfarande tillgång till all trafik men skall försöka filtrera bort sådan som går från eller till svenska IP-nummer (om den inte handlar om terrorism), det rör sig sålunda om en sökparameter.

  Enligt lagen får dessutom FRA dela med sig av all trafik den får tillgång till även om den inte får spana på den. Det innebär att NSA kan få en råkopia även på “svensk” trafik.

  Det här är en vilseledningsmanöver

 4. Kålan

  På vilket sätt står inte Centern bakom lagen längre? De har väl hela tiden sagt att lagen inte är till för att spana/avlyssna svenskar. Nu pratar dem om: “FRA ska få spana, men inte på svenskar, i alla fall inte förrän reglerna utretts närmare.” Jag tolkar det som att man är beredd att börja spana inrikes i nästa steg.

  När det gäller trafiken utomlands, så undrar jag om det är FRA eller operatörerna som skall filtrera ut IP-adresserna, ifall det är FRA, så pratar vi bara om att man filtrerar på IP istället för “terrorist”.

  Jag ser faktiskt inte på vilket sätt man frångår nuvarande FRA-lag, men någon kanske kan förtydliga.

 5. Kålan

  – Mats, du hann före 🙂

 6. Centern föreslår ändrad FRA-lag « Fritänk

  […] Andra som bloggat: Hax, Opassande, HAX igen, MinaModerataKarameller, HAX #3, Mark Klamberg, Rick Falkvinge […]

 7. Nixon

  Mja, såvitt jag förstår handlar det här förslaget förmodligen om att man bara ska få avlyssna vissa specifika “kablar” (egentligen våglängdskanaler). Vilket faktiskt är en reell förbättring.

  Vi behöver se hela förslaget.

 8. Tor

  Alla ni som säger att FRA fortfarande får tillgång till all trafik, presentera en källa tack! Centern verkar ännu inte ha gett ett tydligt svar på den punkten, så varför inte pressa dem på det istället för att spekulera och sprida grundlösa uppgifter.

  @Rick:
  1) Skulle det inte gå att låta operatörerna filtrera ut IP-paket vars avsändar- eller mottagaradress inte ligger inom svenska IP-intervall. Se t ex:
  http://fritank.wordpress.com/2008/08/21/centern-foreslar-andrad-fra-lag/

  2) Att titta på en IP-header, ifall det är det man tänker göra, kan knappast kallas för avlyssning. Då skulle ju varenda router på internet klassas som avlyssningsutrustning.

  Att man rådfrågar FRA behöver inte nödvändigtvis betyda att de är de som ska utföra filtreringen. För övrigt är det intressant att notera att (c) nu använder ordet massavlyssning.

 9. Jörgen L

  OM det innebär att operatören redan innan FRA får tillgång ska göra en filtrering på IP så att sådant som har source eller destination i ett svenskt nät ska filtreras bort, så är det en förbättring ur integritetssynpunkt, i vart fall nominellt.

  Problemet är bara ifall våra grannländer gör exakt samma sak och informationen från alla länder görs tillgänglig för respektive lands underrättelsetjänst så blir det i PRAKTIKEN samma sak, eller tom värre, eftersom den faktiska avlyssningen då gäller andra länders medborgare som uppenbarligen inte antas behöva nåt integritetsskydd…

  Såna här åtgärder som baserar sig på olika regler för olika grupper av individer, ger inget REELLT integritetsskydd om man inte samtidigt hårt reglerar vilket utbyte som för göras med myndigheter i andra länder.

 10. Putte

  Vad hände med Oscar Swartz förslag om att operatörerna skulle vägra att koppla in kablarna och överklaga beslutet till EU-domstolen?

  Om en operatör överklagar och de andra fegar kommer jag definitvt att byta till den operatör som står upp för sina kunders integritet.

  Gör vi i bloggvärlden några påtryckningar om detta?

 11. Nick

  Detta förslaget är ju ganska likt det jag skrivit om ett flertal gånger här på denna bloggen.
  Men man måste ju för det första vara överens om vad som är inrikes resp. utrikes trafik. Det är faktiskt inte helt självklart. Styrs det av vem som är mottagare eller avsändare eller styrs det av hur trafiken går? Mailar jag min granne och denna trafik aldrig passerar Sveriges gräns så är det ju definitivt inrikes men mailar jag min granne som använder en mailserver i USA så anser jag ju fortfarande att det är inrikeskommunikation men är alla överens om den definitionen. Det känns ju inte så när man läser lagförslaget sida 117 om jag minns rätt.

  Det viktiga är ju som någon redan skrivit att det är operatörerna som gör denna första gallring. Vi behöver en teknikneutral brevsekretess eftersom vanliga brev i princip inte används längre. (Jag har skickat ett fysiskt brev sedan 2003) Det känns ju lite fel att enbart ha brevsekretess i ett sammanhang som inte längre används, får vi ingen ny brevsekretesslag så har den i princip blivit avskaffad och det är ingen slump att vi har en brevsekretess. Det är faktiskt en grundbult i en demokrati.
  Varför skulle det inte vara möjligt att skilja inrikes och utrikes trafik åt? Detta genom att läsa headern på ip-paketet.
  Rick, du säger ju här att redan det är integritetskränkande men då måste ju livet vara jobbigt för dig. Varje gång brevbäraren kommer till dig med brev så skäller du ut honom eftersom han kränkt din integritet och läst adressen på brevet?

 12. Om jag lyssnar på dig så lyssnar du på mig « Jakop Dalunde

  […] som bloggar om saken: Maria Ferm, Rick Falkvinge, HAX. Posted by Jakop Dalunde Filed in […]

 13. assurbannipal

  Varför skulle det vara strunt att det går att skilja på inrikes och utrikes trafik? Man vet ju vilka addresser spaningsobjekten har. De förutsätts ligga i utlandet. Centerns princip här är att operatören inte skall lämna ut annan trafik .

  Går inte det att lösa?

 14. Nick

  Jörgen L har en väldigt bra synpunkt.

  “Såna här åtgärder som baserar sig på olika regler för olika grupper av individer, ger inget REELLT integritetsskydd om man inte samtidigt hårt reglerar vilket utbyte som får göras med myndigheter i andra länder.”

  Men det problemet går ju inte att lösa på nationell nivå. Vi kan ju inte bestämma vad våra grannländer får avlyssna(där gäller ju deras lagstiftning) och att Sverige inte skulle få samarbeta med andra länder för att bekämpa “yttre hot” är helt uteslutet, det har dom alltid fått göra. Så FRA kan ju säga ok vi skiter i det här och så kopplar motsvarande myndighet i grannlandet in sig på kabeln och skickar trafiken till FRA inte i form av signalspaning utan som en “väldigt” stor underrätteleserapport som naturligtvis är hemligstämplad.

  X avlyssnar Y och Y avlyssnar X och sedan samarbetar X och Y.

 15. Kryper fram « Tomas sida

  […] är två saker. Det första är centerpartiets senaste utspel. Som många andra (Mary, HAX, Emma, Rick och Mark bl.a.) undrar jag vad de egentligen menar. För så vitt jag har förstått så är det […]

 16. Rick Falkvinge

  Tor: Geo-IP är bara omkring 70% träffsäkert, av många anledningar. Att gå på “svenska IP-intervall” kommer inte att på något sätt vara en juridisk garanti för att svensk trafik exkluderas.

 17. Varglisa

  Varför denna diskussion om det går att skilja på inrikes och utrikes trafik? Ska jag inte ha rätt att kommunicera med utländska vänner utan att avlyssnas, är det så långt vi kommit i en internationaliserad värld?

 18. Tor

  @Nick:
  Enligt centerns förändringsförslag skulle man kräva att bara meddelanden med *både* utländsk avsändare och mottagare får avlyssnas. Är avsändare eller mottagare svensk skulle avlyssning inte tillåtas.

 19. Tor

  Rick:
  Det där var en bättre invändning tycker jag. Skulle du vilja utveckla?

 20. Erik

  Om de nya utspelen fortfarande baseras på att sk optiska splitters (och mig veterligen finns ingen annan teknik för att göra detta) ska användas för att spegla kommunikationen till FRA, så är det nya utspelet bara ett spel för gallerierna.

  Orsaken är att en optisk splitter EJ KAN SÄRSKILJA varifrån kommunikationen kommer, eller vart den är på väg. Det är ett prisma/en spegel och den speglar alla ljussignaler i den optiska fibern den är monterad på.

  Teknisk sett så är det fortfarande alltså samma massavlyssning som tidigare!

  Att sedan delar av kommunikantionen gallras i efterhand av FRA förändrar ingenting ur massavlyssningssynpunkt, vilket även Lagrådet påpekat.


  – antingen har vi nu genom “automagi” plötsligt nya tekniska lösningar på hur vi särskiljer enskilda ljusfotoner från varandra i realtid! Högst osannolikt…
  – eller så är det ett spel för gallerierna, där politikerna gör detta medvetet, eller blivit vilseledda av tekniker på FRA…

  PS. Det som behövs nu från politiker och tekniker är tydliga klargöranden för hur det nya utspelet (ingen massavlyssning) ska genomföras tekniskt. Bloggosfären har sammantaget så mycket teknisk kompetens att dessa klargöranden då omedelbart kommer att kunna värderas och utvärderas objektivt.

  /Erik

 21. nils2

  Om trådägarna ska sortera ut relevant information till FRA, blir inte paragraf 2 ogiltig?

  “2 § Inhämtning som sker i tråd får endast avse signaler som förs över Sveriges gräns i tråd som ägs av en operatör.”

  Med centerförlaget inhämtar FRA inrikestrafik. Inte “signaler som förs över Sveriges gräns”.

 22. Nixon

  Erik: Mjo, du har en viktig poäng där. Det är inte generellt möjligt för *kabelägaren* att filtrera ut trafik till och från vissa IP-adresser. För att lyckas med det måste man istället gå på ägaren av ändpunktsutrustningen.

  Vi behöver veta mycket mer om vad Centern egentligen tänker sig. Men de verkar i alla fall uppriktigt vara ute efter att förhindra att all trafik går till FRA. Och det är ju ett steg i rätt riktning.

 23. Varglisa

  “bara meddelanden med *både* utländsk avsändare och mottagare får avlyssnas.”

  Hur mycket intressant sådan skulle just passera Sverige, är inte alltihop totalt meningslöst då, var det inte för att inte Sverige skulle bli ett näste för onda terrorister som den här lagen behövdes? Nu skulle det snarare bli precis tvärtom, se till att du sitter i Sverige så blir du inte avlyssnad! Hjälp mig vad är det jag missat här?

 24. Nick

  Erik: Enligt förslaget så ska operatören sköta gallringen inte FRA och om du anser att FRA kan göra en sådan gallring så måste det ju vara tekniskt möjligt även för operatören.

 25. Nick

  Varglisa: Massor av information går genom Sverige som uppfyller det kravet. Kommunikation från och till Sverige är inhemska problem som SÄPO jobbar med, ibland med hjälp av avlyssning, vid brottsmisstanke.

  Det är lite kul att det var precis det här förslaget jag skrev om på denna blogg för någon vecka sedan 🙂

 26. HR

  “Enligt förslaget så ska operatören sköta gallringen inte FRA och om du anser att FRA kan göra en sådan gallring så måste det ju vara tekniskt möjligt även för operatören.”

  Förutsatt att det är det enskilda operatörerna som måste dra in kablarna till FRA. Om FRA tappar av vid en netnod, så kan inte internetoperatörerna göra någonting för kunderna surfar ju till utlandet.

 27. Tor

  @Nick: kritikerna inom (c) som varit pådrivande föreställer sig att operatörerna ska stå för gallringen, men huruvida så verkligen är fallet framstår än så länge som oklart.

  @Varglisa:
  Det är nog en hel del sådan intressant information som passerar Sverige. Massavlyssning i kabel och data mining kan för övrigt inte fungera mot mål som är odefinierade såsom terrorism.

  Efter att ha lyssnat till Staffan Danielssons radiointervju börjar jag allt mer luta åt Mark Klambergs bedömning: http://klamberg.blogspot.com/2008/08/det-r-en-splittrings-och.html

 28. cnab

  Centern visar genom dagens FRA-utspel att man är emot den lag man själv (under Federlays gråt och tandagnisslan) röstade igenom den 18 juni. Att riksdagsledamöterna inte respekterar demokratin och rättsstaten och visar det så här öppet, är inget annat än rent medborgarförakt. Vilka pellejönsar!

 29. Dimridåer från centern om FRA « Christian Engström (pp)

  […] som skriver om utspelet: SvD, Sydsvenskan, SVT, Rick Falkvinge, Pär Ström 1, 2, Henrik Alexandersson 1, 2, 3, Jinge, Svensk Myndighetskontroll, Opassande, Mary, […]

 30. Johan Öbrell

  Det vi ser från Centern verkar bara vara en förlängning av Federlays taktik. Genom att göra små “kosmetiska” ändringar av förslaget hoppas man svänga opinionen eftersom det känns som om man vunnit något.

  Det spelar ingen roll om trafiken sorteras av operatörer eller FRA eftersom det är Regeringen/FRA som väljer vilken trafik som skall sorteras ut.

  Faktum kvarstår att regering/riksdag har infört en grundlagskränkande lag och deras styre borde därmed räknas som ogiltigt och liknas vid en stadskupp.
  Har man väl slagit in på banan mot övervakning, integritetskränkning och maktförskjutning så kommer det bara att bli värre.
  “If once you start down the dark path, forever will it dominate your destiny, consume you it will” – Yoda, Star Wars Ep V något tillklippt.

 31. Tomas Mattsson

  Nej, nej, tre gånger nej, tro INTE på c-utspelet! Syftet med deras retorik är att skapa en psykologisk försvagning av FRA-motståndet. FRA-förespråkarna har ju farit med lögner och finter under hela denna debatt. Skulle de nu helt plötsligt ha blivit redlighetens riddare. Knappast. Förtroende vinns inte med ett sådant här utspel, det vinns genom att redovisa de tekniska specifikationerna och ett lagstöd för dessa som inte svävar omkring i det blå. Och en sådan ordning kan endast åstadkommas genom att börja om från början.

 32. blubb

  Krypterad hårddisk knäcks med kylsprej och USB-minne enligt NyTeknik

  http://www.nyteknik.se/nyheter/it_telekom/datorer/article72544.ece

  Rick:
  Hur gör du för att skydda medlemsregistret mot detta, du säger ju att du krypterar diskarna som skydd? Går det ens att skydda eftersom burkarna väl ska stå på hela tiden?

  Här är några av krypteringarna som kan knäckas på detta sätt: Dm-crypt för Linux, Truecrypt” för Windows, Mac OS X och Linux, Bitlocker för Vista, Filevault för Mac OS X. Nycklar från dessa krypteringssystem kan kännas igen och extraheras: AES, DES och RSA (postade detta även i “rätt” tråd för någon dag sedan)

 33. Jens

  Lyssnat på Staffan Danielsson i P1-Ekot.
  Det är ingen skillnad från tidigare, vad jag kan avgöra.
  P1-Ekot.

 34. AndersH

  @Tor: “Att titta på en IP-header, ifall det är det man tänker göra, kan knappast kallas för avlyssning. Då skulle ju varenda router på internet klassas som avlyssningsutrustning.”

  Skillnaden är att routarna läser informationen för att skicka paketen rätt, medan FRA skulle läsa informationen för att de vill samla på sig informationen.

  Samma skillnad som mellan att postsorteringen läser adressen på ett papperskuvert eller att en statlig tjänsteman läser och noterar vilka du skickar post till.

 35. Tora

  Nu är det debatt om FRA i riksdagen, kan följas här: http://www.riksdagen.se/templates/R_HtmlCallPage____15125.aspx

  Kalle Larsson från (v) kommer delta och inte är han med på centerns linje iaf: http://www.vansterpartiet.se/content/view/1727/275/

 36. Tor

  @AndersH:
  Att FRA skulle vara de som utför sorteringen är förstås oacceptabelt.

 37. Onsdag

  Påståendet att det går att filtrera bort trafik där en svensk dator är inblandad är uppenbart nonsens och har så många självklara motbevis att det är löjligt.

  1. Jag skickar ett mail till en kompis i Finland. Mailet går först från min dator till GMails SMTP-server. Eftersom min dator står med i det Stora Registret över Snälla Svenska Datorer så hoppar FRA över den sessionen. Sedan går mailet från GMails server till Hotmails. Ingen av de står i Sverige, så det är fritt fram för FRA. Slutligen kollar min finska kompis sin mail genom att koppla upp sig mot Hotmails server. Ingen av datorerna finns i Sverige, alltså fritt fram för FRA.

  2. Jag surfar in på en norsk websida på jobbet. Min arbetsplats använder en VPN/brandvägg/filtreringstjänst från ett företag i Storbritannien, så trafiken går via deras server. Fritt fram för FRA.

  3. Jag vill vara lite anonym när jag skriver ett inlägg på min hemliga pinsamma blogg om eurotechno, så jag använder TOR. Trafiken studsar fram och tillbaka genom TOR-nätet (krypterat förstås) och kommer slutligen till en exit-nod i Ryssland varifrån den går vidare i klartext till wordpress.com i USA. Fritt fram för FRA.

  För att inte tala om att det register över “svenska” IP-adresser som skulle behövas för att kanske i vissa specialfall undgå FRAs massavlyssning i sig är ett integritetsintrång.

 38. Jens

  Onsdag skrev:

  “För att inte tala om att det register över “svenska” IP-adresser som skulle behövas för att kanske i vissa specialfall undgå FRAs massavlyssning i sig är ett integritetsintrång.”

  Där har vi även Dataretentionslagen, som gör nätoperatören ‘skyldig’. Till att lagra trafikinformation, i upp till ca: 2 år.

  Så jag tror inte, att lagringen av data. Blir något problem.

 39. grimaldi

  “FRA ska få spana, men inte på svenskar, i alla fall inte förrän reglerna utretts närmare.”

  Jag är svensk medborgare. Hur vet FRA vart jag är? Om jag håller mig inom Sveriges gränser så kanske det går att filtrera bort min trafik. Men om jag befinner mig i Norge. Hur vet FRA/operatören/vem som att min trafik är trafik från en svensk medborgare och därmed inte får avlyssnas?

  Så debatten handlar inte änns om inrikes- och utrikestrafik eftersom mina meddelanden kan finnas med i den så kallade utrikestrafiken.

  Eller menar författaren egentligen datorer/telefoner/m.m som finns i Sverige när han skriver svenskar. Skillnaden mellan dessa kan vara svår ibland ….

 40. Avliva myten om att trafikfiltrering är omöjligt! « Fritänk

  […] som sprider myten: Ljusglimt om FRA (Rick Falkvinge (pp)); Centerns FRA-light (Maria Ferm); Centern vill mycket, men har inget förstått (syrrans granne); […]

 41. Bengt Svensson

  Många konstiga konstruerade exempel i den här tråden som skall “bevisa” hur dåligt förslaget är. Dom håller inte.

  “Jag skickar ett mail till en kompis i Finland. Mailet går först från min dator till GMail …”

  Ja, då får du väl börja använda en svensk mailserver då.

  “Min arbetsplats använder en VPN/brandvägg/filtreringstjänst från ett företag i Storbritannien …”

  Det är din arbetsgivares problem, han kan byta leverantör om han vill.

  “Jag vill vara lite anonym när jag skriver ett inlägg på min hemliga pinsamma blogg så jag använder TOR kommer slutligen till en exit-nod i Ryssland”

  Vem blir kränkt av att du får det att se ut som att en ryss sprutar pinsamheter på nätet?

  “Jag är svensk medborgare. Hur vet FRA vart jag är? Men om jag befinner mig i Norge.”

  Men om du befinner dig i Afganistan då?

 42. Jens

  “Men om du befinner dig i Afganistan då?”

  Om jag är en journalist (svensk), med ett både upphovsrättsskyddat och källskyddat material?

 43. Bengt Svensson

  “Men om du befinner dig i Afganistan då?”
  “Om jag är en journalist (svensk), med ett både upphovsrättsskyddat och källskyddat material?”

  Ja, då får du förutsätta att såväl FRA som de utländska underrättelsetjänster som kan ha snappat upp det, kastar det efter analys.
  Sen kan du ju även överväga kryptering eller lämna informationen på annat sätt.

 44. Onsdag

  @Bengt:

  Du menar alltså på allvar att det är mitt eget ansvar att se till att jag inte blir övervakad av staten, och om jag misslyckas så är det mitt eget fel?

 45. Jens

  “Sen kan du ju även överväga kryptering eller lämna informationen på annat sätt.”

  Med precedens från Österrike, är du terrorist om du krypterar. När det bara är terrorister som krypterar.
  Du vet … ‘Rent mjöl i påsen’.

 46. Bengt Svensson

  “Du menar alltså på allvar att det är mitt eget ansvar att se till att jag inte blir övervakad av staten, och om jag misslyckas så är det mitt eget fel?”

  Det är lite skillnad på att ständigt bli bevakad och av misstag övervakad. Passerar du inte förbi någon kamera ibland?
  Sen har vi det här med eget ansvar när vi är utomlands. Tsunamin lärde oss att det bör vi ta mer än vi tror.

  “Med precedens från Österrike, är du terrorist om du krypterar.”

  Alltså skall vi alla kryptera lite mer till mans. Internet läcker på många ställen.

 47. blondin-rikard

  Bengt,

  ““Jag skickar ett mail till en kompis i Finland. Mailet går först från min dator till GMail …”

  Ja, då får du väl börja använda en svensk mailserver då.”

  Ett konstruerat exempel, ja. Hur ovanligt tror du det är med svenskar som kör webbmail i amerikanska tjänster (hotmail, gmail, yahoo mfl)?

  Hur många av dem tror du har kontakt med svenskar i Finland eller Norge?

  Så vi ska ha en lag som ska skydda oss från hot, men som tvingar oss att byta mailadresser för att skydda oss själva mot lagen som ska skydda oss?

  Är det inte ett halvt erkännande om att lagen inte riktigt håller vad den lovar så vet jag inte vad.

  Jag har hört liknande motargument mot problemen med FRA-lagen. Om Finland och Norge och andra grannländer börjar routa om sin traffik förbi Sverige för att undvika FRAs övervakning, så är det inga problem. Om man som svensk blir övervakad så ska man kryptera sin trafik och byta leverantörer av email och annat.

  Så sammanfattningsvis tolkar jag det som att du tycker att FRA-lagen är så bra att för att behålla den så ska vi vidta åtgärder för att skydda oss från att bli avlyssnade av misstag. I mina öron låter det som om lagen motverkar sitt syfte om det krävs att vi som inte vill bli avlyssnade måste skydda oss från det på olika sätt. Dessa sätt måste ju alla andra kunna använda sig av och då blir det inte mycket kvar att massavlyssna?

  Jag ser din kommentar komma: “Men man blir ju avlyssnad av andra stater hela tiden”

  Ja ingen tycker det är bra eller kul. Det har dessvärre ingen bäring på att vi dessutom inte vill bli övervakade av vår egen stat.

  Riv upp lagen, börja om från början, koppla inte in kablarna till FRA, och, för att parafrasera Kjell Alinge och Janne Forsell, kom för i hvte ut ur burarna! (ni som gillar “Hemma hos” vet vad jag menar)

 48. Bengt Svensson

  @blondin-rikard

  “Riv upp lagen, börja om från början, koppla inte in kablarna till FRA”

  Jag är själv inbiten motståndare – självklart – det vore det bästa, det kanske blir så också. Jag tycker inte ens dom skall spionera på våra grannar. Men det är en moralisk fråga, ev. ett handelshinder, prioritet ett är vår rätt till ett privatliv i hemmet på hemmaplan.

  Ja, använder man en gratis amerikansk tjänst så har man redan accepterat att hamna i USA’s system, kanske i andras på vägen också.
  Men du tycker att din mailtjänst blir förstörd för att den kollas en gång till?

  Om du får 50% rabatt då?

 49. Anders Andersson

  Om jag befinner mig i Sverige, och på något sätt erhåller bevis för att FRA har uppsnappat ett av mina telefonsamtal eller e-postmeddelanden, så kan jag göra en polisanmälan om brytande av post- eller telehemlighet. Sedan blir det åklagarens sak att utreda saken och antingen väcka åtal eller lägga ned ärendet. FRA står inte över lagen.

  Om jag i stället skulle befinna mig i Afghanistan, kanske som reporter för någon tidning, och upptäcker att delar av min privata korrespondens med familjen i Sverige återges i ett dokument hos den svenska ambassaden i Kabul, då blir det förstås mer komplicerat. Har avlyssningen ägt rum i Sverige eller i Afganistan? Vilket lands lagar är tillämpliga? Låt oss anta att UD skyller ifrån sig på den svenska signalspaningen i Afghanistan, på att meddelandet måste ha gått via en okrypterad radiolänk tillhörande Afghan Telecom eller så, och att svensk lag inte gäller där. Ok, då läser vi väl Afghanistans författning (här översatt till engelska):

  Article 37 [Confidentiality of Communication] (1) Confidentiality and freedom of correspondence and communication whether in the form of letters or through telephone, telegraph and other means, are immune from invasion. (2) The state does not have the right to inspect personal correspondence and communication unless authorized by the provisions of law.

  Bra, afghansk grundlag erkänner post- och telehemligheten. Afghanska staten kan visserligen erhålla undantag enligt lag, men inte utländska militära förband såsom det svenska.

  Article 57 [Rights of Foreigners] (1) The state guarantees the rights and liberties of the foreign citizens residing in Afghanistan in accordance with the law. (2) These people are obliged to observe the laws of the state of Afghanistan in accordance with the International Law.

  Ser man på, jag åtnjuter också dessa rättigheter, trots att jag är utlänning! Dessutom är de svenska soldaterna skyldiga att respektera landets lagar (jag är osäker på vad internationell rätt säger om eventuell immunitet för fredsbevarande styrkor).

  Article 58 [Human Rights Commission] (1) The State, for the purpose of monitoring the observation of human rights in Afghanistan, to promote their advancement (behbud) and protection, shall establish the Independent Human Rights Commission of Afghanistan. (2) Any person, whose fundamental rights have been violated can file complaint to the Commission. (3) The Commission can refer cases of violation of human rights to the legal authorities, and assist in defending the rights of the complainant. (4) The structure, and functions of this Commission shall be regulated by law.

  Heja! Det här är ju nästan för bra för att vara sant. Ord och inga visor, det är annat än en svensk justitieombudsman av jag-frågade-polisen-och-han-sade-att-han-inte-hade-gjort-något-fel-typ. Fast jag kanske får stå för egen tolk när jag skall föra min talan? Jag kan inte ett ord pashtu.

  Den här författningen tillkom 2004, och den lär komma att gälla i några år framöver. I Sverige upphör däremot möjligheten att fälla FRA för brytande av post- och telehemlighet den 1 januari 2009. Mina rättigheter gentemot FRA ges därefter alltså ett bättre skydd i afghansk lag än i svensk. Jag tror att jag skall emigrera… 🙂

 50. blondin-rikard

  Bengt:

  Skönt att vi är överens om att lagen ska rivas.

  Men du fortsätter att trilskas lite med mig tycker jag nog:

  “Men du tycker att din mailtjänst blir förstörd för att den kollas en gång till?”

  Nej, jag tycker inte att den blir förstörd för att den kollas igen utan jag anser helt rätt och slätt att den svenska staten ska praktiskt taget skita i vad jag skriver i min epost.

  Det är illa nog att jänkarna och andra läser den, ja. Men som sagt, det påverkar inte det vi nu diskuterar:

  Staten ska inte läsa min korrespondens. Oavsett om femtioelva utländska stater finner den intressant nog att avlyssna så ska inte svenska staten läsa min epost.

  Nå, nu kan det inte vara svårt att förstå vad jag tycker om den saken i alla fall 😉

  Jag tycker inte att jag ska behöva motivera varför jag inte vill att staten läser min epost. Och jag tycker inte att jag ska behöva sätta det att USAs regering eventuellt läser min epost i relation till om också min egen regering vill göra detsamma.

  Jag kan ändå bjuda på ett skäl till att jag tycker att svenska regeringen ska låta bli folkets förtroliga meddelanden. Regeringen är till för oss och ska i möjligaste mån vara transparent för oss så att vi kan via riksdagsval verka för en ny regering om vi tycker att den inte sköter sitt jobb (

 51. blondin-rikard

  forts.
  T ex genom att den läser vår post).

  Däremot ska folket inte vara transparent mot regeringen, för regeringen har inte intresse av eller möjighet att avsätta folket och har därför ingen anledning att läsa våra meddelanden.

  Det är en princip som vi torde vara överens om, även den.

 52. Ahruman

  Uppföljning från omnämnde regeringsexpert: http://stupid.domain.name/node/688

 53. […] Rick Falkvinge (pp) #3, Enligt Min Humla igen, Christian Engström (pp) igen, Olofs blogg igen, Rick Falkvinge (pp) #4, Opassande #5, ProjektPåRiktigt, Björn Wadström – ettan, Opassande #6, ANGIE ROGER, Beta […]

 54. Kommande FRA-händelser « Christian Engström (pp)

  […] Enligt Min Humla, Rick Falkvinge (pp) #4, Enligt Min Humla igen, Christian Engström (pp) igen, Rick Falkvinge (pp) #5, Opassande #7, ProjektPåRiktigt, Opassande #8, Cynism, Jens O., Christian Engström (pp) #3, […]

 55. […] Enligt Min Humla igen, Rick Falkvinge (pp) #5, Enligt Min Humla #3, Christian Engström (pp) #4, Rick Falkvinge (pp) #6, Opassande #8, Opassande #9, Christian Engström (pp) #5, No size fits all, Rick Falkvinge (pp) […]

 56. Erik Laakso | På Uppstuds » Den sextonde september

  […] Enligt Min Humla igen, Rick Falkvinge (pp) #5, Enligt Min Humla #3, Christian Engström (pp) #4, Rick Falkvinge (pp) #6, Opassande #8, Opassande #9, Christian Engström (pp) #5, No size fits all, Rick Falkvinge (pp) […]

 57. Erik Laakso | På Uppstuds » Samåkning mot FRA-lagen

  […] Enligt Min Humla igen, Rick Falkvinge (pp) #5, Enligt Min Humla #3, Christian Engström (pp) #4, Rick Falkvinge (pp) #6, Opassande #8, Opassande #9, Christian Engström (pp) #5, No size fits all, Rick Falkvinge (pp) […]

Comments are closed.

arrow