Vs samråd 3

Alice kastar ut tre frågor till publiken:

Hur ska vi uppfylla Europakonventionen och mänskliga rättigheter? Det är inte en önskvärd situation att Sverige flyttar sig till att balansera på gränsen till vad som är okej i termer av mänskliga rättigheter.

Hur ska vi skydda vår grundlag och grundläggande mekanismer för demokrati, som meddelarfrihet?

Hur skiljer vi på p0lisiär och militär verksamhet? Ska lagen begränsas till att spana på brottsmisstänkta? Ska FRA då ägna sig åt polisiär spaning?

Alice avslutar frågeblocket med att påpeka att rummet är fullt av journalister, och Alice påpekar att debatten om FRA ska föras i öppna rum. Det berör alla medborgare, och då ska debatten också vara öppen för alla medborgare. (Det är bland annat därför jag livebloggar.)

Rick Falkvinge

Rick is the founder of the first Pirate Party and a low-altitude motorcycle pilot. He lives on Alexanderplatz in Berlin, Germany, roasts his own coffee, and as of right now (2019-2020) is taking a little break.

Discussion

  1. Riv upp, gör om, gör rätt! « Christian Engström (pp)

    […] möte, där det sas många förnuftiga saker. Rick livebloggade från mötet i tio inlägg: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, […]

Comments are closed.

arrow