Vs samråd 6

Maria Billing, Advokatsamfundet:

Beredningen av frågan har varit under all kritik. Den har varit klart bristande i sin analys.

Det nuvarande förslaget innebär en preventiv massavlyssning. Vi ser inte bara att det innebär ett intrång i meddelarskyddet, utan också ett intrång i advokatsekretessen.

Advokatsamfundet har varit i kontakt med den europeiska advokatorganisationen och har fått stöd därifrån i sin kritik.

Under inga omständigheter kan syftet med lagen vara att legalisera FRAs nuvarande verksamhet.

Förtroendet för FRA har tagit väldigt mycket stryk av debatten. Det är inte omöjligt att det även har smittat till övriga rättsväsendet. Det är viktigt att rättsväsendet har förtroende hos medborgarna.

Det måste tillsättas en parlamentarisk kommitté med bred helhetssyn, gärna kombinerat med en sanningskommission.

Rick Falkvinge

Rick is the founder of the first Pirate Party and a low-altitude motorcycle pilot. He lives on Alexanderplatz in Berlin, Germany, roasts his own coffee, and as of right now (2019-2020) is taking a little break.

Discussion

  1. Riv upp, gör om, gör rätt! « Christian Engström (pp)

    […] där det sas många förnuftiga saker. Rick livebloggade från mötet i tio inlägg: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, […]

Comments are closed.

arrow