Vs samråd 9

Christian Engström (pp):

Det behövs tre punkter. Samtliga behövs. De är riv upp, gör om, gör rätt.

Det första är att lagen måste rivas upp. Den får inte träda i kraft. Centerns senaste initativ är bara ytterligare tingeltangel på något som är oacceptabelt i grunden.

Gör om: Det behöver tillsättas en parlamentarisk kommitté som tittar på det här utifrån ett helhetsgrepp, och gärna med en sanningskommission. Birgitta Ohlssons och Camilla Lindbergs artikel Alternativet är en utmärkt utgångspunkt.

Sista punkten, gör rätt: de flesta av de här problemen kommer från sammanblandningen mellan militär och polis. Det går inte att begära brottsmisstanke mot ryska kryssare för att få lyssna på deras radiotrafik. Det går inte att använda militära resurser för att lyssna på hela civilbefolkningen för att leta efter brott. De verksamheterna måste helt och hållet skiljas åt, och då löser sig många av de här problemen.

Rick Falkvinge

Rick is the founder of the first Pirate Party and a low-altitude motorcycle pilot. He lives on Alexanderplatz in Berlin, Germany, roasts his own coffee, and as of right now (2019-2020) is taking a little break.

Discussion

  1. Riv upp, gör om, gör rätt! « Christian Engström (pp)

    […] sas många förnuftiga saker. Rick livebloggade från mötet i tio inlägg: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, […]

Comments are closed.

arrow