Arbogaundersökningen, bilder och TPB

Jag kontaktades idag av en av Sveriges högst uppsatta journalister som var upprörd över att vi inte ville att The Pirate Bay skulle ta bort bilderna från förundersökningen i Arbogamålet.

Det handlar alltså om att förundersökningen till mordrättegången i Arboga, som är en offentlig handling, går att hitta genom The Pirate Bay. Förundersökningen innehåller obduktionsbilder på mördade barn, vilket gjort människor upprörda.

Det finns ett svenskt talesätt som heter “undantaget bekräftar regeln”. Det är helt huvudlöst och är i själva verket en felöversättning från engelskans “the exception proves the rule”. Men “prove” här är inte “bevisa”, utan samma prove som finns kvar i t.ex. “proving grounds”, alltså svenskans “pröva”. En korrekt översättning hade varit “extremfallet prövar regeln“.

Och det är precis vad den här diskussionen handlar om. Det är något så intressant som en konflikt mellan två av Piratpartiets kärnvärden: rätten till ett privatliv och kravet på myndighetstransparens. Det är en riktigt intressant ideologisk diskussion, som bottnar i det fält som vi i Piratpartiet kallar för informationsetik: Viss information är privat, viss information är publik/offentlig, och det måste vara vattentäta skott mellan dessa två domäner. Alla försök att från statens håll tvinga information över gränsen, åt endera hållet, kan bara göras med repressiva åtgärder.

Richie har skrivit bra om detta.

Hur som helst finns det flera viktiga synpunkter på veteranjournalistens samtal till mig idag där han menade att om inte det här “plockas bort från Internet”, så kommer det att komma lagstiftning som gör att ingen – inte ens journalister, som kan “sammanfatta det för allmänheten och plocka bort de känsliga delarna” – får tillgång till materialet framöver. Tankar i punktform:

 • Material som finns på Internet kan inte tas bort. Att ens föreslå detta är att visa att man helt enkelt inte förstår hur Internet fungerar ur en sociologisk vinkel. Till att börja med finns inget “på internet”; det finns på människors privata datorer. Det som gör att andra medborgare hittar materialet är att dessa människor annonserar ut materialets existens på t.ex. The Pirate Bay, så att andra kan kopiera det till sin egen dator över Internet. Historiskt har alla repeterar alla försök att kväsa sådan sökinformation på nätet resulterat i en fullständig revolt, där alla inblandade har engagerat sig och postat den hotade informationen precis överallt. Se t.ex. The Digg HD-DVD Revolt. Internet är inte en organisation där någon kan bestämma vad som ska och inte ska finnas på nätet — och det är just det som gör det till det mest samhällsomstörtande medborgarverktyget någonsin, till och med större och viktigare än tryckpressen.
 • Den som publicerar materialet är inte The Pirate Bay. Just den komponenten är en idiotisk smutskastningskampanj från tabloidpressen. Veterana journalister har inte alltid betydelsen av begreppet “publicera” tydligt klart för sig; det innebär inte att trycka något i massmedia eller att sända det i etermedia. Det innebär att göra material tillgängligt för allmänheten. Den person som beslutar att föra materialet över gränsen från privat information till publik information är den som publicerar det. Den som publicerat materialet är Västmanlands tingsrätt. Eller snarare en åklagare där. Det har inte fungerat så tidigare att allt som är tillgängligt sprids, men så fungerar det idag, även om lagen inte hängt med. För så fort någon form av information är tillgänglig för allmänheten, så kommer den — om informationen har det minsta intresse för någon klick av medborgare — att digitaliseras och bli tillgänglig över nätet. Detta är ett teknikhistoriskt faktum och ingenting som är värt att ha åsikter om; det vore som att ha åsikter om att det växer blåbär i skogen.
 • Materialet sprids för att medborgare är intresserade av det. Det är inte pedofiler som sitter och laddar hem bilder på mördade barn. Det är vanliga medborgare som plockar hem dokumenten för att de kan. För att de plötsligt fått en känsla av makt att kunna granska rättsväsendet. Det som tidigare varit utom räckhåll för vanliga, grå Svensson — dokument som beskriver hur rättsväsendet fungerar, som man bara kunnat komma åt om man varit en insatt journalist som kunnat ringa tingsrätten och veta exakt vad man frågat efter — har nu blivit tillgängligt för vanliga medborgare. Det är en kittlande känsla av att komma åt information som tidigare varit utom räckhåll. Det är lite samma känsla som moralpaniken kring filmen “motorsågsmassakern”som fick exemplifiera “videovåld” på 70-talet, och då folk kopierade filmen just för att de kunde. Det var förbjuden kultur, och de kopierade den just därför, inte för att den på något sätt höll bra kvalitet. Hur domstolarna bedömt rättsfall har tidigare varit förbjuden kunskap, och det är oerhört positivt ur demokrati- och transparenssynvinkel att detta kan granskas av så många som möjligt, inte bara av professionella journalister.
 • Beatrice Ask hotar med lagstiftning som ökar sekretessen på vissa dokument. Ja, det kanske är rätt sak att göra. Eller inte. Men att reagera i moralpanik och tumma på offentlighetsprincipen för att någon anser sig kränkt är tjänstefel. Det här är ett exempel på “extremfallet prövar regeln”. Vilket leder mig vidare i resonemanget:
 • Konsekvenserna är intressanta även ur rättssynpunkt. Ifall alla delar av förundersökningar är offentliga, hur påverkar det vittnesskydd? Ifall en kille i högstadiet blivit våldtagen av sina mobbare, och vet att förundersökningen med läkarbilder, detaljerade redogörelser, vittnesmål etc. kommer att bli en offentlig handling i sin helhet, och som kommer att spridas på nätet, hur påverkar det benägenheten att anmäla? Detta är viktiga rättsfrågor som absolut inte får sopas under mattan i principernas helighet. Därav att det kanske är rätt sak att fundera på sekretessen och vad som ska vara privat och offentligt.
 • Förundersökningar har ett väsentligt lägre transparensvärde än domslut. Allt som ligger till grund för en dom sägs och måste sägas under själva rättsförhandlingarna, och ett domslut med domskäl måste ovillkorligen vara en offentlig handling så att domen kan granskas och värderas av en samhällsgranskande allmänhet, inklusive journalister. Men förundersökningen är i praktiken ett arbetsdokument för åklagarsidan om vilken bevisning man avser att ta upp under dessa domstolsförhandlingar, och har inte tillnärmelsevis lika stort transparensbehov.
 • Offentliga handlingar betyder i praktiken att alla medborgare kommer åt dem. Det här är återigen ett teknikhistoriskt faktum som bara är att acceptera. Men att en handling är offentlig betyder inte med automatik att staten bör tillhandahålla den i ett färdigdigitaliserat format. Rasmus Fleischer är inne på samma linje. Ett talande exempel: om alla domslut fanns tillgängliga digitalt, skulle det vara trivialt för någon med lite teknisk kunskap att hämta alla domar i Sverige, indexera dem, och publicera ett privat brottsregister på nätet, sorterat per person, med stöd av offentlighetsprincipen. Det är inte önskvärt. Det kan vara en bra princip för staten att bara lämna ut känsliga dokument i icke-digitaliserad form, så att bara de handlingar som har ett genuint medborgarintresse kommer att digitaliseras, och då som en handling åt gången. Att någon aktivist, professionell eller icke så, faktiskt finner det mödan värt att lägga ner tiden på att begära ut och digitalisera en viss handling. Detta skulle skapa en naturlig och organisk avvägning mellan intressena samhällsgranskning och privatlivsskydd, utan att belasta tjänstemän med att behöva göra den bedömningen i varje enskilt fall.
 • Slutligen: Åklagare och andra tjänstemän som hanterar privat och känslig information måste utgå från att en offentlig handling kommer att spridas fritt bland medborgarna, och sekretessklassa privat information som inte har något värde för handlingens juridiska och demokratiska innebörd. Jag upplever att denna medvetenhet hos tjänstemannaskaran helt saknas idag.

Jag har också sett flera säga att “det är helt okej att tanka musik och film från The Pirate Bay, men rättsdokument borde de ta bort, det fyller inget syfte”. De är helt ute och cyklar. I själva verket är det långt samhällsnyttigare att TPB kan användas för att sprida material som gör att vanliga människor kan granska rättsväsendets funktion, än att den används som en sökmotor för att kopiera film och musik mellan användarnas datorer.

Däremot kan och bör man med rätta ifrågasätta var gränsen mellan privat och publik/offentlig information går. Den frågeställningen gör Piratpartiet hela tiden, och ett sådant här fall aktualiserar frågan. Personligen tycker jag att åklagaren inte skulle tagit med bilderna i materialet; det var trots allt arbetsmaterial från obducenten som inte har något juridiskt värde för den åklagare som ska läsa det. Det intressanta ur rättssynpunkt är obducentens bedömning av bilderna, och denna kan mycket väl göras i textform.

Men att anklaga Pirate Bay, som är infrastruktur, för att Västmanlands tingsrätt har publicerat känslig information — det är bara riktigt, riktigt billig sensationsjournalistik som dessutom är demokratihotande när det skapar ett pöbeldrev som går upp på regeringsnivå. Den tredje statsmakten borde vara mer mån om sitt presstöd än så. Precis samma handlingar går lika lätt att hitta med Google som med Pirate Bay.

Andra som skriver intressant om detta: Christian Engström (som också är på Ekot), Thomas Hartman, Opassande. Newsmill uppmärksammar bloggposterna i en intressant serie (“en investering i demokrati“). Plus (uppdaterat) Teflonminne, Same Same but Different, Signerat Kjellberg, Enligt Min Humla, Bloggen Bent och Drottningsylt, och (uppdaterat igen) Floodis (och igen) en alldeles lysande Blogge. Och glöm inte Richies privat kontra publikt.

Flera andra bloggare, framför allt äldre, har däremot reagerat med ett moralpaniskt “förbjud! skam! förbjud!”. De får inga länkar eller inbjudan till fortsatt samhällsdebatt.

Pingat på Intressant. Andra bloggar om , , , , , ,

Rick Falkvinge

Rick is the founder of the first Pirate Party and a low-altitude motorcycle pilot. He lives on Alexanderplatz in Berlin, Germany, roasts his own coffee, and as of right now (2019-2020) is taking a little break.

Discussion

 1. serenity

  Mycket bra skrivet. Jag såg ingenting som jag inte håller med om fullständigt i hela texten.

 2. Martin

  Du misstolkar “undantaget bekräftar regeln”. Här finns en förklaring:

  The common misconception (which you will find in several books, including the Dictionary of Misinformation) is that “proves” in this phrase means “tests”. That is *not* the case, although “proof” *does* mean “test” in such locutions as “proving ground”, “proofreader”, “proof spirit”, and “The proof of the pudding is in the eating.”

  As MEU says, “the original legal sense” of the “the exception proves the rule” is as follows: “‘Special leave is given for men to be out of barracks tonight till 11.0 p.m.’; ‘The exception proves the rule’ means that this special leave implies a rule requiring men, except when an exception is made, to be in earlier. The value of this in interpreting statutes is plain.”

  Se vidare:
  http://alt-usage-english.org/excerpts/fxtheexc.html
  http://www.phrases.org.uk/meanings/exception-that-proves-the-rule.html
  http://en.wikipedia.org/wiki/Exception_that_proves_the_rule

 3. Jonathan

  Applåder! Mycket välskrivet. Synd bara att media inte postar sådana här kontringar utan evigt väljer sin egen vinkling.

  Det kommer också bli deras grav.

 4. rättssäkerhet

  “Personligen tycker jag att åklagaren inte skulle tagit med bilderna i materialet; det var trots allt arbetsmaterial från obducenten som inte har något juridiskt värde för den åklagare som ska läsa det. Det intressanta ur rättssynpunkt är obducentens bedömning av bilderna, och denna kan mycket väl göras i textform.”

  Klart bilderna är intressanta, om man som svarande blir åtalande för mord så måste man kunna få en chans att bemöta bevisningen. Vi kan inte låta åklagaren syssla med hemlig bevisning. Det som åklagaren säger måste han kunna bevisa. Att åtala någon för mord och sen inte kunna visa upp bilder på offret urholkar rättsäkerheten.

  Det räcker inte endast med ett uttalande från en läkare eller obducent. Doktorer i alla ära, men det råder en vissa övertro för dem, de kan också ljuga! Det har hänt förut att de inte talar sanning, och därför är det av största vikt att läkaren kan belägga sina påståenden. Det räcker inte med att en “medicinsk-expert” säger: “jo jag såg ett blåmärke på armen”. Advokaten ska kunna säga: “visa mig dokumentation av skadorna”. Kan man inte uppvis a dokumenterade sår är det svårt att säkra trovärdigheten.

  Det som har hänt i arboga är en tragedi, men man kan inte lagstifta i affekt.

 5. Martin

  Jag gissar att min kommentar stoppades för moderering eftersom den innehöll länkar, men utifall att den bara försvann så försöker jag igen:

  Du misstolkar “undantaget bekräftar regeln”. I själva verket så betyder uttrycket att t ex en skylt med “Inträde gratis på söndagar” implicerar att det inte är gratis inträde övriga dagar. Uttrycket har inget att göra med “prove” som i “pröva”. Detta är lätt att bekräfta genom att googla efter “the exception proves the rule”.

 6. Rick Falkvinge

  Martin: Ah, det var intressant att veta. Det är ännu mer vettigt än den andra tolkningen.

 7. Veckan som gick - vecka 36 at Same same but different

  […] är Emma Opassande och Blogge. Blogge igen och så sent som idag har piratpartiets Rick Falkvinge skrivit en utförlig text om det hela. På Newsmill hittar man också intressanta artiklar om […]

 8. Tobbe J

  Martin: Ja, det var intressant. Jag har aldrig funderat närmare på uttrycket förr, men egentligen är det ju den principen hela brottsbalken vilar på: en lång lista av undantag skänker auktoritet åt regeln att allt annat inte är straffbart.

  Rick: mycket bra analys. Jag har läst många kommentarer i frågan, men jag tror att din är den mest heltäckande hittills. Att mycket känsligare uppgifter än obduktionsbilder kan komma att spridas om brottsoffer och vittnen är verkligen något som tål att funderas över. Hur man än gör den avvägningen kommer något viktigt intresse att komma i kläm.

 9. UBU

  Har jag hamnat på ett surrealistiskt Alice i underland forum? Phu, nej, det var bara en perfier sekt som tror att de ska trolla promillen till EU-Parlamentsguld. Förmodligen alkemister. Men en intressanta kullerbyttor. Skyller man nu på att offentlighetsprincipen bär skulden till det inträffade. Jag tyckte mest synd om barnen och föräldrarna . Det börjar köra ihop sig lite. Och varför är det inget om Peronlig integritet med. Jag trodde vi skulle tala sådana saker och det är ju bara FRA som är jobbiga där. Inte TPB. Så tokigt det kan bli. Att sprida information kan ju inte inverka på den personliga inetgriteten. Det skulle väl aldrig kunna bli följden av att all information blev postad anonymt och spridd via internet. Jag menar det finns ju flera bilder på Rick han inte vill ha på nätet, eller hur. Jag tycker inte de är så förnedrande för honom.Ska jag ladda upp dem. Det måste ju vara bra och fritt. Sånt där informationsutbyte. Men det var ett fint läger. Tyvärr står hans adress på fotona. Gör det något? Det finns ju intoleranta dårar som inte gillar det han gör på bilderna. Det är såna som inte gillar samma frihet som vi. De vill ha frihet från saker. Nä, nu blev det jobbigt. Batman var bra. När det tjatade om detta på TV såg jag att någon (Sewesub) äntligen lagt upp en sevärd kopia. Konstigt att det kom samtidigt som peter var i TV. Han borde sagt någonting om det så att fler seedat.
  Men han har väl mycket att stå i. Joker var bra. Men Pinvinerna i den gamla tvåan tycker jag är bäst. Speciellt när de yrar omkring med raketer på ryggen En klassiker. Undrar om han som spelar Jokern begick självmord eller fick fel piller. Elvis fick fel pilkler tror jag.
  Men man vet aldrig med sån där information om den stämmer eller inte. Annars tycker ajg fortfarande som Rick, Oskar och Johanna att det var fel att döma den där 26-åringen. För sex med fjortonårinar. Att döma honom två gånger för det dessutom är ju inte klokt. Blir det en treedje gång ska gjag starta en protestaktion mot att han döms.

 10. UBU

  Förresten:
  Kom med fler tolkningar. De är intressanta. Ju fler tolkningar desto friare. Annars brir det så svårt. Om ett ja bara ska vara ja och ett nej ett nej. Så hopplöst.

 11. Winston Smith

  UBU, sitter du och krökar på måndag morgon?

 12. Fröken Fredrika Guldpirat

  Jag ser att här har inletts en tävling för månadens mest svårbegripliga, osakliga, och sämst grammatiskt sammansatta och styckesuppdelade kommentar.

  Med reservation för framtida nya erfarna deltagare(kanske hittar patenttrolls-docenten, TPB* eller King Eguren snart hit!? Dom är proffs!!), så har jag tillfälligt bestämt vem min röst faller på.

  *TPB kan betyda mer än ThePirateBay

  Vidare fundering: Kan docenten redan ha kravlat fram från under sin sten?

 13. […] möjliga stenar vänds på och ämnet diskuteras ingående. Som av en händelse skrev piratpartiets Rick Falkvinge ett längre utlägg i går kväll om händelsen, där han börjat analyserat […]

 14. Putte

  Just det, varför i helsike lämnar rätten ut detta på en CD-skiva!!!!??? Det är den stora skandalen.

 15. Daniel N

  Tror inte bilderna är av avgörande betydelse. Dels kan någon omöjligt dra tydliga slutsatser av några stillbilder av medelmåttlig kvalité, och dels hade det aldrig funnits några bilder om det vore ett fall likt Osmo Vallo.

 16. Mumfi.

  Det finns i digital form för att det ska gå att söka i materialet.
  Hur skulle man annars kunna begagna sig av tidigare domstolsutslag för att få ledning inför nya?

  Lösningen är inte att inte sprida informationen digitalt. Lösningen är att göra ett avvägande mellan samhällsintresse och integritet. Låt staten själv lägga ut alla domar med känslig information maskerad. Mot en kostnad kan de som nu lämna ut hårdkopior, eller omaskerade digitala versioner till rättsdatabaser m.m.

  Det värsta är inte ett par eventuella kort på de döda barnen, utan snarast all information man lämnar ut om vittnen och andra som förekommer i utredningen. Barnen är döda, de andra lever.

 17. Anders Troberg

  “Just det, varför i helsike lämnar rätten ut detta på en CD-skiva!!!!??? Det är den stora skandalen.”

  Precis, det borde, precis som resten av offentliga handlingar, finnas tillgängligt via deras website.

  “Tror inte bilderna är av avgörande betydelse. Dels kan någon omöjligt dra tydliga slutsatser av några stillbilder av medelmåttlig kvalité, och dels hade det aldrig funnits några bilder om det vore ett fall likt Osmo Vallo.”

  Fast det visar ju att det är svårt att dölja saker när folket har insyn. Även frånvaron av bilder säger en hel del.

  Överlag, när du lyssnar på vad någon, låt säga en politiker, säger, lyssna mer på vad han utelämnar än på det som sägs. Det som sägs är välplanerat och där finns inte många blottor, men börjar man gräva i det som inte sägs så hittar man godbitarna.

 18. Johan Öbrell

  Det läskiga är hur folk har fått uppfattningen att TPB har själva letat fram och publicerat bilder.

  En kollega hade uppfattningen att någon hade smugit in i obduktionssalen, tagit bilder och skickat till TPB som sedan hade publicerat dessa. Dessutom finns den allmänna uppfattningen att det är TPB som har informationen och att det är de som har publicerat den.

 19. Och den egentliga orsaken är? « Tomas sida

  […] tänker inte spilla tid på att förklara hur det egentligen fungerar. Det har folk som Blogge och Rick redan gjort och varit oerhört pedagogiska […]

 20. Amadeus

  Tydligen dagen då Piratebay vände allmänheten emot sig och blev hatobjekt nr 1 bland all.Tack för det Piratebay och försvinn gärna efter detta ….

 21. Nixon

  Rick, jag tycker du missar en viktig princip, nämligen “Inte allting som är lagligt att göra, är lämpligt att göra.”

 22. Johan Öbrell

  @Amadeus
  Snarare dagen då pressen manipulerade folket att vända sig mot Piratebay. Om man ska klaga på någon så är det väl möjligtvis personen som lade ut en torrent med förundersökningen.

  Jag tycker det är läskigt att folk förväntar sig att Piratebay ska censurerar bort material som inte direkt bryter mot lagen. Det finns en funktion för att anmäla torrents på siten och den används och fungerar för bla barnpornografi.

  Hela tanken med Piratebay är ett öppen och fri informationsspridning. Bilderna blev tillgängliga för folket iom att protokollen offentliggjordes. Om inte pressen hade kommit med sina “skandalartiklar” så hade endast de som var genuint intresserade av domen att tagit del av dem.

 23. Meep Meep

  Nixon, Moral och lag hör inte ihop. Punkt slut.

  “Inte allting som är lagligt att göra, är lämpligt att göra.” är ungefär som att säga “Du får säga/tycka vad du vill, så länge du säger/tycker samma sak som oss”.

 24. embryo

  herregudrun: det var inte vi det var en infrastruktur som sprängde palatset

 25. Schermans vendetta

  […] bloggare om detta: Falkvinge, Blogge, […]

 26. Magma

  Jag lanserar en konspirationsteori på min blogg:
  http://magma.baywords.com/2008/09/08/schermans-vendetta/
  Jan Scherman är nämligen inget stort fan av The Pirate Bay.

 27. Varglisa

  Rick, håller med om ditt resonemang i stora delar men att förundersökningar inte skulle behöva vara offentliga är fel.Många förundersökningar leder ju aldrig till åtal men det är väl så viktigt att kunna granska dem och se varför man gjort den bedömningen.Dessutom görs det förundersökningar även där ingen misstänks för brott, som vid en del olyckor. Viktiga fakta skule aldrig komma fram om de inte var offentliga. Tyvärr väljer journalisterna ofta bort fakta av misriktad hänsyn, som till exempel att den man som blev björndödad förra året var kraftigt berusad och kan ha gjort vilka dumheter som helst. Det har lett till att folk blivit rädda för att gå ut i skogen för de tror att angreppet var oförklarligt.
  Det är alltid bäst nät sanningen får komma fram.

 28. Rick Falkvinge

  Meep meep: Helt rätt. Lag och moral är två saker som måste hållas strikt isär. Lag är visserligen kodifierad moral, men just därför måste man vara solklar med att moral som INTE är kodifierad är icke-lag.

  Magma: tl;dr är läsvärd som alltid. Ligger i min feed.

  Varglisa: Jag säger absolut inte att förundersökningar inte bör vara offentliga — men däremot att domslut med domskäl absolut bör vara det i långt starkare grad än vad förundersökningar bör vara. Tröskeln för att sekretessbelägga privata detaljer som är ovidkommande för utredningen (“längst bak i den krockade bussen satt en man vid namn XXX XXX som blev avsugen av sin älskare; de verkade opåverkade av krocken”) kan utan skada vara lägre i ett förundersökningsdokument.

  För det är fortfarande så att individer, de individer som tillsammans utgör samhället, mår dåligt av att vara transparenta – om än bara momentant. Om priset för att anmäla ett brott och involvera rättsväsendet är att du måste ge upp även ovidkommande aspektera av ditt privatliv, så kan det priset helt enkelt vara för högt. Det är en aspekt som behöver vägas in.

 29. The Lonely Savage » Moral Outrage against Law-abidance

  […] Swedish people interested in this story, I’d suggest you read the articles on Teflonminne, Rickard Falkminne, Same Same but Different, and Webhackande. They mirror my standpoint quite […]

 30. embryo

  herregudrun: det var inte vi som kränkte familjen det var en infrastruktur

 31. blondin-rikard

  Rick:

  Det är ett begrepp jag hakar upp mig på och det är “publicera”. Självklart betyder det etymologiskt att göra publikt (tillgängligt för folket) men det är ändå ett vagt begrepp.

  När en tabloid sätter krigsrubriken “Bilder på arbogabarnsobduktionen publiceras på TPB” så leder tankarna och konnotationerna fel.

  Om vi bortser från att det inte var just bilderna som spreds, utan ett stort material där bilderna ingick som en liten del endast, så är det stor skillnad på att länka till en fil (PDF) och att trycka den i en tidning.

  Om det i stället funnes en rubrik “Aftonhoran publicerar bilderna på barnobduktionen” så skulle tankarna leda till att det i en kvällstidning finns tryckta bilder från obduktionen. Detta vore hårresande att tänka sig. Inte ens våra kvällstidningar skulle göra något sådant. Ännu.

  Men om publicera i det här fallet leder tankarna på att “visa bilderna för allmänheten” så leder tankarna på den förra rubriken till att TPB skulle ha en webbsida där bilderna visas.

  Så publicera är ett mycket vagt och värdeladdat ord när man jämför genomslagskraften i att en tidning trycker en bild, och att en webbsida länkar till en fil där bilderna finns på en viss sida (dessutom finns det ju innehållsförteckning för den som inte vill se skiten).

  Tankar?

 32. Junriah

  Riktigt bra! Uppskattar alltid en genomtänkt artikel.

 33. Pelle

  Klokt funderat Rick, men din tankegång om den mobbade+våldtagna eleven som låter bli anmälan pga att bilderna senare blir offentliga fick mig att fundera. Han blir inte hjälpt av att förundersökningen (FUP) bara kommer i pappersformat. Mobbarna kommer att skanna och publicera, om inte hela utredningen, så de värsta bitarna.

  Kanske skulle aklagaren kunna välja mellan offentlig, hemlig och ett tredje val: Offentlig men endast som blädder-ex hos domstolen/polisen.

  Problement gäller dessutom inte bara FUPen utan även domslutet, eftersom alla bevis som anförs måste vara med i domslutet – annars kan man inte granska domstolens arbete.

  Lite lustigt att Folkbladet klagar på Piratpartiet i detta ärende, när PP är det parti som har tagit tydligast ställning för individens rättigheter och integritet.

 34. Henrik C

  Stå på er TPB och Falkvinge! Mainstream-medias funktion är inte att styra folket, utan att informera.

 35. Nixon

  Meep Meep: Nej, just precis. Lag och moral är skilda saker. Bara för att nånting är lagligt är det inte nödvändigvis en bra idé att göra det. (Eller tvärtom, även om nånting är olagligt så kan det finnas goda skäl att göra det.)

  Anders Troberg: Ska alla offentliga handlingar finnas på en website? Har du den ringaste aning om hur mycket offentliga handlingar det finns? Allting från förundersökningsprotokoll till cookie-filen i min tjänstedator är offentliga handlingar.

 36. Anders Troberg

  “Anders Troberg: Ska alla offentliga handlingar finnas på en website? Har du den ringaste aning om hur mycket offentliga handlingar det finns? Allting från förundersökningsprotokoll till cookie-filen i min tjänstedator är offentliga handlingar.”

  Nej, inte på en site, de ska ligga på respektive myndighets site. Jag jobbar med programvaruutveckling mot offentlig förvaltning, så jag vet mycket väl hur mycket det är. Jag skulle antagligen dock begreänsa det till handlingar som fått ett diarienummer, och då faller tex cookies bort.

 37. embryo

  herregudrun: det var inte jag som släppte bomben jag bara byggde den sa oppenheimer

  jag är det mänskliga samvetets infrastruktur

 38. Rick Falkvinge

  embryo: Håller du på med någon slags postmodernistisk konstperformance i kommentarsfältet till min blogg? Politiska diskussioner brukar vara lite mer talföra…

 39. Internetfilosofi : Skjut inte brevbäraren - Online PR

  […] Rick Falkvinge på Piratpartiet försöker förklara i ett blogginlägg varför uppmaningar att &#8…. Informationen som går att söka efter på Pirate Bay ligger inte uppe på någon site eller hanteras av Pirate Bay. Det är dokument, filer, musik eller videoklipp som finns på privatpersoners datorer. Torrentssiter som Pirate Bay erbjuder en lösning för privatpersoner att kunna skicka och dela material sinsemellan, men de publicerar inte detta material på någon plats där de kan kontrollera detta. […]

 40. Putte

  Vet vi vem som först la upp det på Pirate Bay? Om man vill vara konspiratorisk kan man misstänka att det är någon betald PR-konsult från t.ex. antipiratbyrån eller “Ja kampanjen” för FRA.

 41. Sven Bergersjö

  Bilderna ger inte det minsta mer “rättssäkerhet” än text. Tror man det är man väldigt naiv. Det är inte svårt för någon som är skicklig med Photoshop att fixa till bilder så att de ska se ut som man vill.

 42. Hans J

  Det är allvarligt att TV4 uppfattar sig ha ensamrätt på att publicera bilder på barnen vilket man gjorde i tvprogram på söndagskvällen…

  Dessutom pekar TV4 ut var man kan hämta dessa bilder vilket också är allvarligt…

  Vi som av juridiskt intresse vill se hur en förundersökning är uppbyggd, som bestod av över 1000 sidor TEXT, skadas av TV4:s hantering!

 43. Arthur

  Jag har inte hört att vi fått “undantaget bekräftar regeln” från engelskan. Jag hade för mig att det var från Ciceros “pro Balbus” dör han extemporerar:

  Etenim quaedam foedera exstant, ut Cenomanorum,
  Insubrium, Helvetiorum, Iapydum, non nullorum
  item ex Gallia barbarorum, quorum in foederibus
  exceptum est ne quis eorum a nobis civis
  recipiatur. Quod si exceptio facit ne liceat,
  ubi non sit exceptum, ibi necesse est licere.
  Ubi est igitur foedere Gaditano, ne quem
  populus Romanus Gaditanum recipiat civitate?
  Nusquam. Ac sicubi esset, lex id Gellia et
  Cornelia, quae definite potestatem Pompeio
  civitatem donandi dederat, sustulisset.

 44. King Eguren

  Ja du Rick, du förnekar dig inte ser jag. Allt det du skriver är helt korrekt men det är din tolkning av vad som framkommit i media och vad folk reagerar på.

  Jag å andra sidan har inte läst någon som har sagt att det TPB gjorde är olagligt, utan att det var omaraliskt, oetiskt, småaktigt, oempatiskt.

  Och eftersom du är så noga med att följa dessa lagar så borde du även följa och stödja upphovsrättslagen, men det är en annan diskussion.

  Som sagt så visar du bara ditt riktiga ansikte än en gång, du har ingen förståelse för folk som drabbas av sorg och ber om en så enkel sak att ta bort en torrent.

  Du är lika patetisk som medierna är, när du går ut och totalsågar folk som är mänskliga…som tänker mer med hjärtat än vad du någonsin kommer att göra…

  Jag hoppas att detta är början för erat partis undergång, hoppas folk inser vilka omänskliga figurer som döljer sig i detta parti…

  Ha en trevlig dag

 45. Anders Troberg

  “Du är lika patetisk som medierna är, när du går ut och totalsågar folk som är mänskliga…som tänker mer med hjärtat än vad du någonsin kommer att göra…”

  De må vara mänskliga, men i det här fallet så stöttar de odemokratiska krafter. Offentlighetsprincipen är till för att skydda medborgarna, och den är nödvändig.

  Dessutom, det ligger inte inom TPB’s makt att ta bort något från en användares dator, lika lite som Google (som också länkar till undersökningen ifråga) kan göra det. Lyckligtvis.

  Det är tråkigt att så många yttrar sig utan att förstå den tekniska uppbyggnaden och den fördelning av ansvar den för med sig. Detta då naturligtvis under förutsättning att någon gjort något olagligt och ansvar behöver delas ut, vilket inte är fallet här.

 46. embryo

  postmodernismen är väldigt mycket 1980-tal

  nej: jag kan vara tydligare

  offentliga handlingar är en sak: låt dom finnas tillhands där man har koll på dom och på platser dit alla hittar och där alla vill vara

  att avsvära sej ansvar och mena att man bara tillhandahåller en infrastruktur när man har behandlat en vädjande familj i ofattbar tragik på ett oförskämt och iskallt vis

  som om dom vore troll: man kallade dom troll

  det visar bara vilken sörja nätet kan vara och bli

  jag tror då att man har sumpat detaljer på vägen

  jag tror då att man måste våga backa: känna medansvar och empati och införståelse

  men nej nej: vi fortsätter att bomba ut den här byn fastän byborna är utom sej av sorg

  allt för en feodal frihets skull allt för abstraktioner som: information vill vara fri

  men människan

  det är hos människan vi slutar: det är i sängkammaren vid kaffebordet i tevesoffan i lunchmatsalen vid datorn allting slutar

  ett uns medkänsla och en smula sunt förnuft i liberaliseringsniten skulle övertyga betydligt mer än det slags frihetsfanatism som gör att man verkar till slut i blindo

  moralpanik är det inte: det är medmänsklighet

  samtidigt har jag läst att ordet moralvärderingar används som ett slags invektiv

  så är det inte: moral är en inre övertygelse om att det finns – någonstans – en godhet hos oss

  det är så lätt att bespotta det där: men det finns också en ära i att veta att man vill handla så gott som möjligt är

 47. King Eguren

  Anders

  Jag är väl bevandrad i de teknikaliteter i detta, och jag har sagt tusen gånger att TPB inte har gjort något olagligt…

  Men om en pappa ber om att något ska tas bort som troligtvis majoriteten av det svenska folket tycker ska tas bort…..tycker jag att man kan gå denna person tillmötes på grund av omständigheterna.

  Dessutom så är det ju NI som är förespråkare av den personliga integriteten, vart var denna nu ???

  Jag ser inget problem alls gällande att offentligheten och yttrandefriheten skulle få sig en törn….om man tog bort torrenten.

  Självklart är det försent nu att göra något åt spridningen, men skulle man gjort detta direkt från TPB så hade det aldrig ens kommit upp i media…och spridningen hade varit så mycket mindre…

  Men fine, förstår du och alla andra pirater inte varför folk är upprörda så säger det mer om Er än om oss övriga…

 48. King Eguren

  Embryo

  100 % av det du säger stämmer …

 49. Johan Öbrell

  Jag förstår precis varför folk är upprörda men att rikta kritiken mot TPB är helt fel. Det var inte dem som offentliggjorde materialet och det var inte dem som basunerade ut skandalrubriker om att obduktionsbilder på mördade barn hade “publicerats” på webben.

  Precis som blondin-rickard skriver så leder ordet publicera tankarna till att de lagts upp på en webbplats för allmän beskådan eller tryckts upp i en tidning eller liknande.

  Folk blir inte upprörda när protokollet med bilderna offentliggörs men när det går att komma det samlade dokumentet där bilderna ingår via nätet och aftonbladet fått skandera ut skandal så blir det liv i luckan.
  Väldigt mycket hyckleri från pressen i denna fråga.

 50. […] Den svagaste länken är människan, skrev jag när det gällde FRA. Det finns inget system som är idiotsäkert och när det gäller internet och IT-teknik, så bevisas det enkelt med alla virus, trojaner, maskar och allt vad det heter. Det bevisas inte bara hur tekniskt kunnigt folk det finns som skapar detta, det bevisar också hur okunniga människor är när det gäller att skydda sig själv och förstå tekniken, hur internet och dess möjligheter egentligen fungerar. […]

 51. Cynism » Angående Arbogabråket

  […] Läs mer: Drf Opassande Rick […]

 52. […] som skriver: TV4, SvD, DN, Sydsvenskan, Rick Falkvinge, Opassande, Johanna Nylander, Copyriot, Floodis, Gunnar Hökmark (m), Tomas Lidholm, Kopit, tl;dr, […]

 53. Bengt Svensson

  En liten tankenöt i limerickform. Borde inte vara alltför svår att knäcka.

  En militant riksdagsledamot från Lohärad
  på sin blogg, om information lär vad?

  Jo, information ska man med våld ta
  och sen ge bort till FRA

  men från allmänheten hålla spärrad

 54. Anders Troberg

  “offentliga handlingar är en sak: låt dom finnas tillhands där man har koll på dom och på platser dit alla hittar och där alla vill vara”

  Poängen med att en handling är offentlig är att staten inte har koll på vem som tar del av den, annars kan själva akten att ta del av den göra personen till en måltavla.

  “Men om en pappa ber om att något ska tas bort som troligtvis majoriteten av det svenska folket tycker ska tas bort…..tycker jag att man kan gå denna person tillmötes på grund av omständigheterna.”

  Var drar du gränsen och hur garanterar du att den hålls? Det är den nödvändiga frågan i sådana här fall.

  “Dessutom så är det ju NI som är förespråkare av den personliga integriteten, vart var denna nu ???”

  Det ligger i föräldrarnas intresse att vi har ett fungerande rättsväsende, och offentlighetsprincipen är den viktigaste principen för att garantera det. När man har drabbats av svår sorg så tänker man inte klart, man är i ett känslomässigt chocktillstånd. Då måste samhället finnas där och se till att saker sköts korrekt, och samhället i sin tur måste kontrolleras av folket.

  Lägg till det att det är omöjligt att för TPB att ta bort den. Det ligger inte inom deras makt att ta bort en fil från en användares dator, lika lite som Google (som också indexerar undersökningen i fråga) kan göra det. Med andra ord så begär du något som inte är möjligt, och sedan blir du sur för att de inte gör det.

  “Men fine, förstår du och alla andra pirater inte varför folk är upprörda så säger det mer om Er än om oss övriga…”

  Jodå, det förstår vi alldeles utmärkt. Det är den traditionella strutsmentalitetstryggheten. “Om man bara ignorerar det otäcka och tystar de som påpekar det så försvinner det nog.” Sorry, det funkar inte så, monster växer när man vänder ryggen till.

 55. Oskar

  Det minsta man kunde kräva var väl iallafall att pappan vars barn fanns obducerade på PirateBay får ett något vänligare svar än: “Det var ju ett jävla tjat. Nej, nej och åter nej” när han skriver och ber om att bilderna tas bort för andra gången (fick tydligen inte ett svar första gången). Kanske en förklaring liknande den ovan hade varit på sin plats? Vet inte om du Rick har koll vem som skickar dessa mail från PirateBay eller vem som har hand om det men vidarebefodra gärna att ett uns artighet och respekt bör visas när pappan till uppskärda barn hör av sig.

 56. Perty

  @King Eguren
  Var det inte mer oetiskt av TV4 att blåsa upp storyn med information om var bilderna hittades? Vad var allmänintresset i den storyn?

 57. Mikke

  @Oskar

  De har bett om ursäkt för det.

  http://thepiratebay.org/censur.php

  1. Topher

   Wait, I cannot fathom it being so straightofwrrad.

 58. Oskar

  @ Mikke
  Glad att höra 🙂

 59. Anaka

  Tjena Rick. Tänkte bara på din mening. “Internet är inte en organisation där någon kan bestämma vad som ska och inte ska finnas på nätet”.

  Internet är styrt av ICANN (www.icann.org som administrerar och bestämmer över alla domäner i världen) där många länder är representerade via GAC.

  GAC säger så här
  “the GAC considers ICANN’s activities and policies as they relate to the concerns of governments, particularly in matters where there may be an interaction between ICANN’s policies and national laws or international agreements (“-…-“)The Internet is playing an increasingly important role in nations’ economies and it is important that Governments are involved in the decisions that decide how the Internet is managed and operated. The Domain Name System is the infrastructure that underpins how the Internet works and has many public policy implications.”

  Så det finns ju en organisation bakom det hela.

 60. för mina osynliga läsare « the ‘t’ in wicked

  […] Newsmill – The Pirate Bay kan rädda rättsväsendet Opassande – Arbogamordet och The Pirate Bay Rick Falkvinge – Arbogaundersökningen, bilder och TPB Same same but different – Offentlighetsprincipen gäller alla Teflonminne – Yrsa “The […]

 61. » Offentlighetsprincipen och feodalmedia El Rubio talar

  […] måste vara offentliga. Sedan vill till exempel Falkvinge begränsa offentligheten genom att inte offentliggöra handlingar i digital form. Detta för att det då skulle vara lätt att till exempel lägga upp register över dömda och […]

 62. King Eguren

  Anders

  I princip har du rätt i det du säger men i detta fall finns det så mycket mer att ta hänsyn till, enligt mig…

  I detta fall så bad man TPB ta bort torrenten från siten….som är självklart enkelt att göra…men icke…

  Jag vet väl att dom har ingen möjlighet att ta bort en fil från någons dator….har aldrig sagt det heller…

  Men du missar hela poängen och trot att man fått en sådan stark reaktion från allmänheten så är det väl ni som har en strutsmentalitet utav guds nåde….när man idiotförklarar det svenska folket….

  Perty

  Har inte mycket till övers för media egentligen och tyvärr så fick detta en bieffekt, men äntligen så fick folket se hur pirater och andra personer som stödjer PP argumenterar…och det är nog inte till deras fördel iallafall…

  Ursäkten som skrevs var patetiskt, enligt mig…skadan som TPB orskade initialt är mycket värre när man vägrade ta bort torrenten…

 63. Hans J

  “Förundersökningsmaterialet” lades ut 9/8. Jag hämtade filen den 19/8 alltså för ca 3 veckor sedan.

  Jag gjorde det för att jag var intresserad av hur förundersökningsmaterial ser ut i ett så stort mål som detta. Jag har inte följt tidningarnas skriverier om detta då jag sett det mesta som sensationsjournalistik. Men då materialet erbjöds så tog jag chansen att få ta en titt på det.

  Det mesta verkar vara en massa förhör och rätt ointressanta biuppgifter.

  Det finns intressanta delar som hur polisen tömmer mobiltelefoner på gamla SMS:er och bilder och hur man går tillväga för att inventera datorer och återställer raderade filsystem mm.

  Jag såg att det fanns några få känsliga bilder 4-5 stycken eller nåt men detta är ingenting som någonsin intresserade mig. Jag var nog betydligt mer intresserad av den juridiska gången och den datatekniska hanteringen.

  Hela materialet är på omkring 2000 sidor. Det är alltså inte konstigt att det erbjudits på CD. Att erbjuda detta i pappersform hade ju varit efterblivet. Att 1-2 sidor har ett känsligt innehåll må vara men det är alltså fråga om kanske 1 promille av hela materialet.

  Vi har nu förstått att thepiratebay inte har någon som helst möjlighet att stoppa spridningen av detta material. Det kommer hur man än bär sig åt att fortsätta att spridas och det är också offentligt.

  Ändå finns det personer som inte verkar vilja ta till sig denna information. Varför skulle exempelvis jag hindras från att ta del av offentligt material bara för att det eventuellt kan finnas någon enstaka galning som gottar sig i andras olycka?

  Att en nära anhörig till offren tar illa vid sig är naturligtvis hemskt. Men dessa borde besinna att vi har ett rättsväsende som ser ut på det sätt som det gör med goda sidor och mindre goda sidor. De olika aspekterna bildar ett helt och utan några dåliga sidor skulle vi troligen inte ha vissa andra godare sidor heller.

  Jag är tacksam för att vi har en vid offentlighet som kanske inte är vanlig ute i världen men att byta vår offentlighetsprincip mot det sätt man har i vissa sydamerikanska länder vill jag absolut inte.

  Som EU ser ut så kanske vi inte får ha kvar vårt relativt öppna statsskick så länge till. De som vill att vi ska ha ett mindre öppet samhälle behöver inte mycket hjälp.

  Det kommer troligen att gå utför med resultat som både ett mer slutet samhälle och dessutom med mer övervakning om vi inte slåss allt vi kan för att få behålla det samhälle vi vill ha!

 64. kenny_lex

  Det är mycket tal om bilderna och några kräver att TPB skall ta bort dessa. I början av debatten var det Pappan som villa att förundersökningen kunde vara kvar men att man tog bort bilderna.

  Men nu är det så att förundersökningen inte skickades iväg med separata bilder, istället ligger dessa inbakade i ett filformat som heter “Portable Document Format” och som förkortas till PDF. Detta är ett format som man inte kan editera i efterhand och där med kan man inte ta bort bilderna.

  Så alternativen är att antingen helt censurera den offentliga förundersökning och gå emot offentlighetsprincipen eller lägga moralvärderingarna åt sidan och inse att The Pirate Bay inte har någon skuld i det som har hänt.

 65. Fredrik Fischer · Svårläkta skador

  […] Läs även Rick Falkvinges rätt omfattande text i […]

 66. Anders Troberg

  “I detta fall så bad man TPB ta bort torrenten från siten….som är självklart enkelt att göra…men icke…

  Jag vet väl att dom har ingen möjlighet att ta bort en fil från någons dator….har aldrig sagt det heller…”

  Men om allt du vill är att de ska ta bort den ur sitt index, varför gnäller du inte på att Google har den i sitt index?

  “när man idiotförklarar det svenska folket….”

  Nej, jag idiotförklarar en högljudd minoritet.

 67. embryo

  “Poängen med att en handling är offentlig är att staten inte har koll på vem som tar del av den, annars kan själva akten att ta del av den göra personen till en måltavla.”

  man har alltid rätt att få och ta del av en offentlig handling anonymt: nätets slaskspridning utav känsligt material är beklaglig – just för att den hotar offentlighetsprincipen

  varför ska allt finnas på nätet? nätet är en nyhet som inte fanns för en halv generation sedan: det är allt

  det rättssäkra systemet må vara en rigid och träaktig instititution – eller infrastruktur om man så vill – men det gör oss medborgare skyddade

  den lilla puckel och det lilla motstånd det innebär att själv hämta ut en handling ger stadga åt rättssäkerheten och offentlighetsprincipen

  och men: måltavla för vaddå? måltavla för vemdå?

 68. King Eguren

  Anders

  Så du menar att google hade fått denna omfattande träfflista om inte torrenten funnits på TPB…tillåt mig tvivla..

 69. Sture

  Google följer “Digital Millennium Copyright Act” och avlägsnar länkar till otillbörligt användt upphovrättsskyddat material. Föräldrarna kan troligen enligt amerikansk lag hävda att all media publicering av deras barns bilder faller under samma lag som för det omöjligt för Google att publicera sina kartbilder ifall en individ klart och tydligt syns.

  Att bilderna finns som offentlig handling innebär egentligen inte att de kan publiceras av någon annan än domstolen och polisen ingendera av dessa myndigheter masspublicerar via media sina handlingar. En annan möjlig väg föräldrarna kan ta är att be polisen och domstolen (de som sammanställt rapporten och har upphovsrätten till materialet) att stämma TPB samt ålägga TPB att lämna ut användar identitet gällande personen som otillbörligt publicerat det upphovsrättsskyddade materialet

  Föräldrarna som precis fått två barn mördade tror jag inte haft några som helst tankar vad det gäller publicering av barnens obduktionsbilder. Föräldrarna har sett förhavandet av undersökningen innehållande bilderna och har (i sin sorg) tagit för givet att handlingarna hanteras på ett respektfullt sätt av myndigheterna och att de som föräldrar inte skall behöva skydda sina döda barns integritet i detta samanhang. Att man sedan idag kan masspublicera digitalt utan ansvar blir då befängt och kränkande för den utsatta familjen. De borde inte behöva analysera och tolka vad andra människor kan tänkas använda bilderna till och vi andra borde inte förvänta att en familj som sörjer skall kunna se alla eventuella avarter som kan tänkas ske på grund av en offentlig förundersökning eller rättegångs protokoll. Varje företag och verksamhet har ett ansvar för de handlingar de begår, det har även TPB.

 70. Anders Troberg

  “varför ska allt finnas på nätet? nätet är en nyhet som inte fanns för en halv generation sedan: det är allt”

  Tja, varför ska myndigheterna svara i telefon? Världen ändras, myndighetsutövandet måste hänga med.

  “och men: måltavla för vaddå? måltavla för vemdå?”

  Potentiellt staten. Får man en dålig ledare så kan tex polisen börja förfölja de som vill granska polisens arbete.

  “Så du menar att google hade fått denna omfattande träfflista om inte torrenten funnits på TPB…tillåt mig tvivla..”

  Antalet träffar hade säkert varit lägre, men den hade funnits där. Det räcker. TPB har bara en enda referens till den.

  “Att bilderna finns som offentlig handling innebär egentligen inte att de kan publiceras av någon annan än domstolen och polisen ingendera av dessa myndigheter masspublicerar via media sina handlingar.”

  Sorry, du har fel. Att det är en offentlig handling innebär att vem som helst kan publicera den.

  “En annan möjlig väg föräldrarna kan ta är att be polisen och domstolen (de som sammanställt rapporten och har upphovsrätten till materialet) att stämma TPB samt ålägga TPB att lämna ut användar identitet gällande personen som otillbörligt publicerat det upphovsrättsskyddade materialet”

  Vilket upphovsrättsskyddat material? Det är offentligt, det är tillåtet att mångfaldiga och sprida! Hade det inte varit så skulle vi inte haft en enda tidning i landet.

  Stämma TPB för vad? För något någon annan gjort om inte är olagligt i vilket fall?

  Lämnat ut vem som publicerat materialet? Hur ska de kunna lämna ut information de inte har?

  Ska de stämma någon så stäm Google, där finns det i alla fall pengar och de kan stämmas under en annan lagstiftning där man kanske, kanske har ett fall man kan vinna.

  “Föräldrarna som precis fått två barn mördade tror jag inte haft några som helst tankar vad det gäller publicering av barnens obduktionsbilder.”

  Snedvrid inte diskussionen genom att prata om det som om det bara var bilderna. De är en minimal del i en textmassa tjockare än en fet telefonkatalog.

  “Att man sedan idag kan masspublicera digitalt utan ansvar”

  Kan man? Den som publicerat det (om man, för argumentets skull ignorerar fakta och låtsas att det är en användare på TPB och inte staten) har faktiskt accepterat ansvaret genom att posta en torrent och därmed acceptera användningsreglerna. I och med det så ligger ansvaret där, och inte på TPB.

  “Varje företag och verksamhet har ett ansvar för de handlingar de begår, det har även TPB.”

  Och i det här fallet har inte TPB gjort någonting, alltså inget ansvar.

  Du missar hela poängen med varför myndighetsutövande måste ske offentligt.

  * Varje falls korrekta hantering garanteras av att fallen som varit tidigare varit offentliga.
  * Varje fall kan granskas för korrekthet genom att det är offentligt.
  * Varje falls offentlighet garanterar framtida falls korrekthet.

  Inser du vad det skulle leda till om man inte tillämpade den principen?

 71. embryo

  “Världen ändras, myndighetsutövandet måste hänga med.”

  det är vad som sker; att hänga med innebär ju inte att använda allt som finns utan eftertanke utan att hantera det med varsamhet

  fråga oppenheimer: måste man släppa en atombomb bara för att den har uppfunnits

  “Potentiellt staten.”

  staten är ingenting annat än dess medborgare

  “Får man en dålig ledare så kan tex polisen börja förfölja de som vill granska polisens arbete.”

  och det skedde aldrig före internets intåg på den kommunikativa arenan det undrar jag nu: eller ska vi dra till med hitleraxiomet

  två:

 72. embryo

  ivrar man för informationens frihet måste man agera vuxet: frihet under ansvar

  annars kommer vi – staten – medborgarna – tvingas till att reglera varandra

  information vill inte vara fri: information vill ingenting

  människan vill vara fri

 73. Mikke

  Det är obegripligt hur man kan klaga på TPB i detta ärende. Vad är det för sjuka människor som tycker att TPB har gjort nåt galet? Jag tror nog att det finns en annan agenda än att bry sej om den drabbade familjen. Agendan är nog istället att smutskasta TPB till varje pris FASTÄN att det är uppenbart att TPB inte gjort nåt fel.

  Effekten av att gammelmedia blåste upp denna ICKENYHET är att uppåt 30.000 laddade ner FU’n. Innan gammelmedia tog upp detta så var det omkring 100 nedladdningar. En torrent som hade glömts bort relativt snart om inte gammelmedia hade agerat som de gjorde.

  Om det är nån som skulle fundera över sin skuld så är det gammelmedia.

  Fyf*n säger jag!

  / Mikke

 74. Mikke

  @embryo
  Ansvaret som TPB har är att hålla informationen fri. Inget annat påhittat ansvar.

  Informationen vill vara fri!

  / Mikke

 75. embryo

  att pådyvla begreppet “information” en vilja är som att pådyvla vakuum materia eller en sten egen rörelse eller oändligheten ett slut

  viljan har människan

  och på viljan följer förmågan

  viljan att – exempelvis – inte få sina brutalt mördade barn kränkta (vilket omedelbar och absolut exponering innebär)

  förmågan att i möjligaste mån följa denna vilja

  att avhända sej ansvar genom att hänvisa till att man bara tillhandahåller en infrastruktur – varför gör man det? – eller för att information vill vara fri

  det är – krasst uttryckt – nys i egen näve

 76. Sture

  Nu har jag läst otaliga sidor om offentlighets principen i Sverige och faktiskt inte hittat något mer än att staten skall göra dokumenten tillgängliga för allmänheten.
  Hittar inget om att offentliga dokument skulle vara fria för publicering hur som helst och inte heller något om att man inte skulle kunna publicera dem. Det står bara att mydnigheterna är skylldiga att tillhandhålla dokumenten vid förfrågan.

  Har någon hittat något annat om detta?

 77. Rick Falkvinge

  Sture: Att göra dokumenten tillgängliga för allmänheten är att publicera dem (UhR §8: Ett verk anses offentliggjort då det lovligen gjorts tillgängligt för allmänheten).

  Därefter gäller UhR §9. Upphovsrätten är det enda – utöver sekretesslagen, som redan är överspelad – som kan begränsa distribution. UhR §9 (min fetstil):

  9 § Upphovsrätt gäller inte till
  1. författningar,
  2. beslut av myndigheter,
  3. yttranden av svenska myndigheter och
  4. officiella översättningar av sådant som avses i 1-3.

  Så det krävs aldrig uttryckligt lagstöd för medborgare att göra något. Allt som inte är förbjudet är tillåtet. Och som jag ser det, så skulle det varit förbjudet att distribuera de här handlingarna om de inte haft ett uttryckligt undantag i upphovsrätten (vilket de naturligtvis också måste ha).

 78. embryo

  nu simmar torsk på torra land: fildelare hänvisar till UPPHOVSRÄTTEN i sin argumentation

  nalkas gryningen även för kreatörer det undrar jag nu

 79. Pelle

  @embryo:
  Det är inte så att “staten är ingenting annat än dess medborgare”. Möjligen kan man säga att samhället är alla medborgarna tillsammans.

  Staten försöker likställa stat och samhälle, eftersom det ger legitimitet åt staten.

  Om du tänker på ett land vars stat inte uppfattas som god, t ex Nordkorea eller något problemland i Afrika blir det kanske lättare att se skillnaden.

 80. embryo

  men jag tänker inte på nordkorea

  jag tänker på en öppen och fungerande – nåjo – demokrati och rättsstat som sverige

  jag är en del av den staten; staten är ingen ond skugga som lurar över mej

  du har egenmakt du har rösträtt och åsikts- och yttrandefrihet

  sedan är jag medlem i andra mer vidlyftiga och underfundiga samhällsbildningar: som jordklotsen och komockan universum

 81. Sture

  Tjena Rick, tack för förtydligande svar. Då har domstolen publicerat bilderna och TPB har vidare publicerat tillsammans med individen som nyttjar deras tjänst.
  Jag tippar att följden av detta fall blir att allt bildmaterial i polis undersökningar och domstollsprotokoll inom snar framtid kommer att strykas ur kommande offentliga och allmänna handlingar så att individer porträtterade på bilder får sin integritet skyddad. Bilderna på de mördade barnen är nu var mans egendom att nyttja och publicera i vilka sammanhang som helst. Det innebär just nu att föräldrarna är rättslösa och likaså barnen. Det är ju inte en hållbar situation.

 82. Mikke

  @Sture, precis som i andra delar av samhället har utvecklingen sprungit ifrån lagarna.
  TPB har ingenting med detta att göra MEN som du säger så måste man se över praxis om vad man skall inkludera i de FU’s som offentliggörs.

  / Mikke

 83. Rick Falkvinge

  Sture: Nej, TPB har inte publicerat någonting. Det är en total och fullständig missuppfattning. The Pirate Bay har inte gjort någonting tillgängligt för allmänheten. De har hjälpt till att distribuera information om var privatpersoner kan hämta en offentlig handling, och det är milsvitt från att publicera.

  Den enda – enda – som har publicerat, dvs. gjort tillgängligt för allmänheten, är åklagarsektionen på Västmanlands Tingsrätt.

 84. Sture

  Indexering i sig är en publicering.

 85. BB

  Jag har svårt att se det demokratiska mervärdet i att publicera förundersökningar där personerna som figurerar i det förekommer med sina riktiga namn eller andra identifierbara uppgifter. För att granska ordningsmakt och rättssystem behöver man väl inte identifiera den som dömts eller åttalas? Anonymiserade protokoll borde web-indexeras…

 86. Pär Brumark

  Ursäkta jag stör, men….

  Inte ofta jag orkar läsa de ettor och nollor vilka simulerar grafiska mönster/ord på detta forum. Oftast lika intressanta som att titta på de binärmatematiskt framräknade bitar de formas av. Långdragen sak att gå in på…men……
  ETT STORT MEN!!!!:
  På de mest oväntade ställen finner man uppenbarligen intelligent liv även på Bloggar.
  Signatur “embryo” är en av de bästa skribenter jag skådat på länge. Väldigt länge! Oavsett ämne. Killen/tjejen/Svampen är ju fullkomligt lysande. Poesi.
  Tja, det var väl allt jag ville säga. Ska inte störa era samtal. De är säkert viktiga. Vi säger väl så då…Hej då.

 87. nef

  @ Pär Brumark

  Poet var det.

  För egen del så är jag rätt så trött på rollfiguren “embryo” vid det här laget och skulle gärna se att mannen bakom denna påhittade individ började kommentera som den vuxna man han är.

 88. embryo

  Brumark: det här är väl vad man kallar off topic men: tack!

  nef: elaborera hjärna lite kring begreppet “vuxen”

  eftersom embryo grår mej på nerverna också man grår och blir blir gråhårig av den där naiva klarsynen: rädda jordklotsen krama varandra börja om bygg nytt var reko skaka hand stjäl inte förtala inte baktala inte låt ordet vara fritt låt formuleringskonsten vara egenartad och individuell befria oss ur språkets fängelse … ja du fattar det tar aldrig slut

 89. Trottens Betraktelser » Försvara offentlighetsprincipen

  […] DN1, DN2, SvD, AB1, AB2, SdS1, SdS2, EX1, EX2, NM1, NM2 Bloggat: Opassande, Rick Falkvinge, Jonas Morian, Blogge Bloggelito, Christian Engström, Kalle P, Farmorgun, Copy riot, Teflonminne, […]

 90. gabbe

  “Personligen tycker jag att åklagaren inte skulle tagit med bilderna i materialet; det var trots allt arbetsmaterial från obducenten som inte har något juridiskt värde för den åklagare som ska läsa det. Det intressanta ur rättssynpunkt är obducentens bedömning av bilderna, och denna kan mycket väl göras i textform.”
  Tyvärr har ju poliser tidigare undanhållit/skitit att kolla upp eller visa upp saker som stött den anklagades försvar eftersom man varit säker/velat döma för brottet.
  Det gäller nog även obducenter, så så mycket som möjligt måste vara offentligt.

 91. Sture

  I ena fallet när det är tillgängligt hos tingsrätten är det nödvändigt för rättsäkerheten, i det andra fallet – när man sprider det på nätet – är det ett onödigt ingrepp i människor personliga integritet.

 92. Hans J

  @Sture:

  Kanske du då delar uppfattningen att det är oförsvarligt av TV4 att visa instruktionsfilmer om exakt hur man ska gå tillväga för att göra denna kränkning som du säger…

  Sen kanske du också delar min uppfattning att det ser nästan ut som om TV4 försöker störa FRA-debatten och det försvarandet av vår frihet?

 93. Dynamic Man » Obligatorisk läsning, var det någon som sa…

  […] andra viktiga texter i sammanhanget är Rick Falkvinges “Arbogaundersokningen, bilder och TPB” och Blogge Bloggelitos “Fakta kring TPB och arbogaprotokollet“. Det finns fler, […]

 94. deep.edition » Kollektiv bestraffning från TPB

  […] där är det inte skottat ända fram) att faktiskt sansa sig och göra sitt jobb rätt – att lägga fram fakta över hur TPB fungerar och därmed undvika att säga att de publicerat Arbogafallets FUP […]

 95. Moar.su » Schermans vendetta

  […] bloggare om detta: Falkvinge, Blogge, […]

Comments are closed.

arrow