Två motioner inlämnade om att riva upp FRA

Som alla vet vid det här laget – det är flera timmar gammal information – så har det lämnats in två motioner om att riva upp FRAs allmänna avlyssning. Den ena kommer från s och mp, och den andra från v.

Motionen jag hintade om i min bloggpost nyss var den som lämnades in av s och mp, men jag har också haft kontakt med Alice Åström, och var säker på att v skulle stå bakom en motion – en egen eller gemensam var en öppen fråga, men inte så intressant (mer än om man ska analysera den split som verkar ha såtts i oppositionen).

Så istället tänkte jag ta lite tid att analysera skillnaderna mellan motionerna. De är snarlika, inte minst i det att de båda rubriceras med Piratpartiets slagdänga “Riv upp, gör om, gör rätt” som Christian Engström (pp) myntade. Dagens Nyheter noterar förresten just detta.

Det har alltid sagts från förespråkarnas sida att en sådan motion skulle vara oöverblickbar på grund av den nödvändiga komplexitet som krävs för att reversera en månghundrasidig proposition. Alla medel verkar vara tillåtna för att skrämmas och foga till lydnad. Nu när vi har motionerna framför oss, så ser vi hur enkelt det kunde göras.

Vänsterns motion tar den allra enklaste vägen och motionerar om att “riv upp beslutet från den 18 juni om att anta FRA-lagarna”. Det är inte ordagrant vad som står, men det är innebörden, och det behövs inte mycket mer. De vill dessutom tillsätta en sanningskommission. Kort, koncist och effektivt.

Socialdemokraternas och miljöpartiets motion har i stället valt att ta sikte på de kritiska delar som faktiskt kopplar in kablarna, och strunta i resten av det äckliga icket så länge. Den motionen innebär att de få paragrafer, som just tvingar operatörer att koppla in kablar till FRA, upphör att existera. Mer specifikt tar motionen bort § 19 a, kapitel 6, i Lagen om Elektronisk Kommunikation (om att tvinga operatörerna att koppla in kablarna) och punkt 3 i § 21 i samma kapitel (som förbjuder operatörer att prata om något som rör inkopplingen av kablar. Ja, ett sådant förbud fanns också).

Båda kräver dessutom att en parlamentarisk utredning tillsätts för att utreda det faktiskta behovet. Båda når målet, och jag gillar skrivningarna i s-mp-motionen om att detta innebär ett avsteg utan motstycke från principen om rätten till ett privatliv, men jag föredrar med tunn marginal vänsterns motion som i all sin enkelhet ser till att ingen otrevlig rest kan ha råkat förbises, och dessutom med krav på sanningskommission.

Förmodligen kommer de här nu att först ställas mot varandra, och därefter går vinnaren av de två till stor omröstning. Och det är kritiskt viktigt att de borgerliga dissidenterna röstar ja till motionen — annars tappar de precis alla hållhakar på regeringen att komma med en acceptabel ny proposition i december.

Som tidsschemat ser ut idag är alltså de här två motionerna det enda i lagstiftningsväg som står mellan oss medborgare och en allmän avlyssning som införs den 1 januari 2009. Om de här motionerna faller, så återstår bara för teleoperatörerna att vägra koppla in kablarna. Alla kommer inte att ha det civilkuraget, men de som står upp för sina kunder mot staten kommer att få en stor konkurrensfördel i form av enorm goodwill.

Missa inte heller dagens debattartikel på SVT Opinion från Micke Nilsson, Anna Petersson och Magnus Sandberg på stoppafralagen.nu.

Andra som bloggat om de två motionerna: Christian Engström (pp), Farmorgun, Minimaliteter (som ställer den väldigt motiverade frågan när motionerna behandlas), Mary, Erik Laakso, Argast, Conjoiner, Kamferdroppar, Zac, Klamberg, Jens O , Scaber Nestor, Opassande och säkert många fler.

Pingat på Intressant. Andra bloggar om , , , , ,

Rick Falkvinge

Rick is the founder of the first Pirate Party and a low-altitude motorcycle pilot. He lives on Alexanderplatz in Berlin, Germany, roasts his own coffee, and as of right now (2019-2020) is taking a little break.

Discussion

  1. […] gjorde ju en snabb analys av de två motionerna om att riva upp FRA-lagen i min förra postning. Då missade jag en liten men extremt viktig detalj i Vänsterpartiets motion. Vi tittar på […]

  2. Dynamic Man » FRA: En uppmaning till de sex folkpartisterna

    […] oppositionen i riksdagen har det lämnats in två motioner om upprivning av FRA-lagen, varav den ena tyvärr verkar otillräcklig. Man får väl utgå ifrån […]

Comments are closed.

arrow