Larm: Vs motion löser INTE problemet med FRA

Jag gjorde ju en snabb analys av de två motionerna om att riva upp FRA-lagen i min förra postning. Då missade jag en liten men extremt viktig detalj i Vänsterpartiets motion. Vi tittar på att-satserna:

 1. Riksdagen beslutar att lagen om signalspaning i försvarsunderrättelseverksamhet upphävs.
 2. Riksdagen beslutar att riva upp de ändringar i lagen om försvarsunderrättelseverksamhet som antogs i och med försvarsutskottets betänkande En anpassad försvarsunderrättelseverksamhet (bet. 2006/07:FöU10), samt att återgå till den lydelse av lagen som gällde innan beslutet.
 3. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att en parlamentarisk utredning bör tillsättas med uppdrag att göra en översyn av behovet av förändringar i lagen om försvarsunderrättelseverksamhet samt behovet av en ny signalspaningslag.
 4. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att en sanningskommission kring FRA:s tidigare misstag och felaktigheter ska rättas.

Den första att-satsen upphäver lag 2008:717. Den innehåller i huvudsak begränsningar av vad FRA (och MUST) får göra med underrättelser.

Den andra att-satsen rullar tillbaka signalspaningslagen, 2000:130, till som den var före beslutet den 18 juni.

Den tredje säger att det behövs en parlamentarisk utredning, och den fjärde att det ska tillsättas en sanningskommission.

Vi tittar igen på det kritiska felet i att-sats nummer två, min fetstil:

Riksdagen beslutar att riva upp de ändringar i lagen om försvarsunderrättelseverksamhet som antogs i och med försvarsutskottets betänkande En anpassad försvarsunderrättelseverksamhet (bet. 2006/07:FöU10), samt att återgå till den lydelse av lagen som gällde innan beslutet.

Problemet är de fyra orden i fetstil. Hade de inte stått där, så hade motionen fungerat utmärkt. Nu begränsas motionen i stället till att rulla tillbaka de ändringar som gjordes i just den refererade lagen, 2000:130, lagen om försvarsunderrättelseverksamhet.

Men det är inte där som det står att operatörer ska förse FRA med vår privata kommunikation i kabel. Det står i Lagen om Elektronisk Kommunikation, kap 6, § 19 a.

Om den här motionen går igenom, så kommer det fortfarande att stå i lagen att operatörer måste upprätta samverkanspunkter och förse FRA med all gränsöverskridande privat kommunikation.

Därför skulle jag vilja uppmana vänsterpartiet att jämka in sig i den motion som s och mp lagt, eftersom det är försent nu att lägga fler motioner under allmänna motionstiden. (Nästa gång, så posta gärna motionstexter öppet en bit i förväg så att bloggosfären kan granska dem. Det finns massor med expertis här som gärna hjälper till gratis.)

Pingat på Intressant. Andra bloggar om , , , , , ,

Rick Falkvinge

Rick is the founder of the first Pirate Party and a low-altitude motorcycle pilot. He lives on Alexanderplatz in Berlin, Germany, roasts his own coffee, and as of right now (2019-2020) is taking a little break.

Discussion

 1. Ahruman

  Tja, det visar ju på fördelen med redundans. 🙂

  Ahrumans senaste bloggpost: Key to QWERTY

 2. Hans J

  En poetisk rättvisa skulle ju vara om det var “fel” på någon av förslagen i s+mp:s motion.

  Då eftersom att-satserna resp punkterna beslutas separat kunde vi få se riktig “samverkan”.

  Finns det egentligen någon enda uttalad mening de senaste månaderna som inte i sig är en “cliffhanger”?

  Tänk om alliansen beslutar sig för att stödja V:s motion men avslå S+Mp:s? 🙂

 3. […] ett litet, men ganska allvarligt, fel i en annars bra motion från (v) om att riva upp FRA-lagen, enligt Rick Falkvinge (pp). Aspekten som medger massavlyssning påverkas inte av motionen, och är naturligtvis av […]

 4. Anders Andersson

  Såvitt jag vet behandlas varje motionsyrkande för sig, inte motionerna som helhet. Genom att (s)+(mp) har med ett yrkande rörande LEK i sin motion, så kan rimligen (v) och andra avlyssningsmotståndare stödja det utan att till exempel behöva släppa sitt eget yrkande om sanningskommission.

  Motionerna lär dock behöva behandlas i ett sammanhang, och då kommer de yrkanden som gäller samma saker antagligen att ställas mot varandra innan det vinnande av dem ställs mot avslag. Det är åtminstone hur man brukar göra i ideella föreningar; jag har inte studerat i vilken mån riksdagen följer svensk föreningstradition…

  Det jag undrar är: Kommer dessa motioner att först behandlas i berörda utskott tillsammans med regeringens väntade tilläggsproposition, eller skickas de direkt till kammaren för beslut? När kommer tilläggspropositionen?

 5. Motioner om FRA | Dexion

  […] en punkt. V föreslår att en sanningskommission skall tillsättas. Riktigt bra. Tyvärr påpekar Falkvinge att V gjort en vurpa i formuleringen av en att-sats, vilket innebär att går deras motion igenom […]

 6. Sidvind

  Man kan väl ha tilläggsyrkanden under motionsbehandlingen, dvs motionen kan ändras innan den röstas om.

 7. Kluris

  Ni som har kontakter med V, upplys dem för guds skull om detta!

 8. Alla Smutsiga

  Kluris, v vet

  Alla Smutsigas senaste bloggpost: Valfrihet?

 9. Alla Smutsiga

  Sorry, det gick lite fort. Alltså, de har uppmärksammats på frågan och bereder den.

  Alla Smutsigas senaste bloggpost: Valfrihet?

 10. farmorgun

  Regeringens förslag blir huvudförslag i huvudomröstningen. Sedan görs ytterligare omröstningar mellan övriga förslag, vilket förslag som ska utgöra motförslag till regeringens förslag i huvudomröstningen. Detta kallas för kontrapropositionsvotering, och det är i omröstningen mellan övriga förslag som man kan bli bortdribblad, eftersom den, som gillar huvudförslaget d v s regeringens förslag, konsekvent kommer att rösta på det sämsta förslaget för att få fram ett så svagt motförslag som möjligt till huvudomröstningen.
  Så det finns all anledning att följa Marks råd och jämka ihop sig.

  farmorguns senaste bloggpost: Kors, det gick att påverka i EU

 11. Lasse E

  Inom kort väntas Datainspektionen avge sitt yttrande om FRA:s spaning mot de 103 (eller fler) svenskarna.

  Vi får se om detta aktualiserar kravet på en sanningskommission. Centern är väl det parti i alliansen som drivit frågan hårdast.

  Men det troligaste är nog att DI inte kommer att rikta kritik mot FRA, utan snarare mot det dåliga regelverket vid tidpunkten för spaningen.

  Det man skulle önska vore en granskning av FRA:s trafikdatalagring. Men DI verkar inte ta några egna initiativ. Det är också oroande att det är Elisabeth Wallin som leder arbetet. Samma Wallin som tillsammans med FRA:s verksjurist, Kjell Nyman, snickrade ihop förslaget till FRA-PuL:en. De jobbade nära varandra i Underrättelsedatautredningen.

Comments are closed.

arrow