Piratjägarlagen IPRED1, del I: bakgrund

Det har som sagt dykt upp ett nytt lagförslag om att låta upphovsrättsindustrin få agera privat poliskår. Eller poliskår förresten, de kommer att få större befogenheter än polisen.

Nu när det blivit aktuellt så tänkte jag ta och skriva exakt vad det är för ett förslag, och vilka turer det har gått igenom. Kortfattat, allt man behöver veta som bakgrund, och vad som är öppet just nu.

Intellectual Property Rights Enforcement Directive

Det aktuella EU-direktivet (som Sverige alltså inte behöver följa i denna aspekt) kallas för Intellectual Property Rights Enforcement Directive, eller oftare för sin förkortning IPRED. Det finns i två deldirektiv, IPRED1 och IPRED2 (som inte är klart ännu). Det här handlar alltså om IPRED1.

På svenska kallas det ibland också för det “civilrättsliga sanktionsdirektivet”, till skillnad från IPRED2, som då är “det straffrättsliga sanktionsdirektivet”.

2003: Kommissionen presenterar

EU-kommissionen, motsvarande EUs regering, lade den 20 januari 2003 fram ett lagförslag för att bekämpa kommersiella varuförfalskningar i unionen. Fabrikstillverkade Pradaväskor och Gucciskor, alltså, som var förfalskade, oftast någonstans i Asien. Man var ute efter att komma åt varumärkesintrång i kommersiell skala.

Direktivet skulle så småningom få namnet 2004/48/EC (slutbokstäverna är EG när det skrivs på svenska).

Presentationer av direktivförslaget visar tydligt att det enda som finns i tankarna är att hindra förfalskade varor som säljs bedrägligt i vinstsyfte:

Communication of banking, financial or commercial documents under control of opposing party (‘commercial scale’ infringement)

Right of information to trace origin and distribution networks
• In the context of infringement proceedings, order by competent
judicial authorities
• On basis of « justified and proportionate request of the claimant »
• Judge may address order to:
– the infringer and/or
– any other person who, for commercial purposes, is involved in the
infringement (including intermediaries)
• Type of info :
• names, addresses

Det här, som blev artikel 8 i direktivet, handlar alltså om att man ska kunna begära ut adress- och leveranshandlingar från en förmedlare av fysiska försändelser. Notera också det kontinuerliga fokuset på varor, priser och kommersiell handel. Fildelare var över huvud taget inte berörda.

Det står dessutom uttryckligen i direktivet – en bit som blev kvar från den här tiden – att direktivet inte får användas som förevändning för att minska persondataskyddet.

2004: Skivindustrin kapar och perverterar förslaget

Tidigt 2004 involverade en europaparlamentariker vid namn Jannelly Fourtou sig i det här direktivet, och lade fram en omfattande serie ändringsförslag. Fokuset på upphovsrätt skärptes; privata poliskårer infördes; kravet på kommersiellt omfång ströks. Plötsligt innebar direktivet att privata poliskårer kunde bryta sig in mitt i natten hos en person som laddat hem en enda musikfil. Det var något helt annat än den ursprungliga intentionen med att komma åt industriellt kopierade märkesvaror.

Fourtou fick igenom sina ändringsförslag den 9 mars 2004.

Plötsligt perverterades “möjlighet att titta på fysiska adresslappar” till “möjlighet att begära ut historiska IP-tilldelningsloggar från Internetleverantörer”.

Man pratade också om att införa obligatoriska straffsatser, något som EU formellt inte har rätt att göra, men det pratade man om ändå. Fyra års fängelse ansåg Fourtou var lämpligt som straffsats för fildelning utan kommersiellt vinstsyfte – alltså i klass med våldtäkt, grov misshandel, dråp och mordbrand.

Men det fanns ett problem. Den 1 maj skulle EU utvidgas kraftigt, och de nya länderna skulle aldrig gå med på det här förslaget. Under tidens press delade samma Fourtou förslaget i två, IPRED1 och IPRED2. IPRED1 skulle innehålla det man redan hade kommit överens om, så att det kunde röstas igenom bråttom-som-fan innan utvidgningen. IPRED2 fick innehålla resten – sådant som obligatoriska fängelsestraff.

Så skedde också. IPRED1 röstades igenom den 9 april (!) 2004. Lagtexten finns här. Det antogs sedan formellt i Jordbruks- och Fiskerirådet (!!).

Visst ja. Jag sade “skivindustrin”? Jannelly Fourtou, som är den europaparlamentariker som drev processen, är gift med en Jean-René Fourtou. Denne Jean-René Fourtou var vid tillfället högste chefen för Vivendi Universal.

2006-2007: IPRED2 misslyckas – första gången åtminstone

Den 29 april 2006 skulle IPRED1 varit implementerat i alla medlemsstaters lokala lagstiftning. Förvånansvärt få hade brytt sig om det.

Samtidigt har Fourtou drivit fram IPRED2 till beslut. Den här gången är europaparlamentet mer på sin vakt över vad som håller på att hända.

I Fourtous ändringsförslag syns bland annat att hon vill ha fyra års fängelse – nu inte bara för fildelning, utan för att passivt acceptera fildelning, utan krav på kommersiell omfattning. Det här är en skrivelse som ansågs riktad mot internetleverantörer, och som skulle ge skivindustrin tillgång till hela polismaktens övervaknings- och avlyssningsarsenal. Fyra år räknas som grov brottslighet i de flesta medlemsstater.

Dessa skrivningar föll emellertid i Europaparlamentets lagutskott, JURI. Där gjordes det solklart att patentintrång inte skulle kriminaliseras (vilket fanns med i direktivet tidigare) och att IPRED2 inte gäller privatpersoners aktivitet som utförs utan kommersiellt syfte.

Däremot fanns det fortfarande kvar skrivningar om att det var kriminellt att uppmuntra till sådana intrång som skulle kriminaliseras enligt direktivet — och skrivningarna var såpass luddigt skrivna att det kunde tolkas som att även politisk argumentation i den riktningen kunde kriminaliseras.

Europaparlamentet röstade om IPRED2 i en första läsning den 25 april 2007.

Kommissionen vägrade länge att acceptera parlamentets omröstning, vilket ledde till en låsning kring formalia, något som mycket är att tacka Eva Lichtenberger i gröna gruppen för. Sedan parlamentet förkastade skivindustrins krav den gången har vi inte hört mer om IPRED2. (Nu siktar upphovsrättslobbyn i stället in sig på att kunna stänga av misstänkta fildelare från Internet.)

Men nog om IPRED2.

2007, del 1: Alliansregeringen försöker överimplementera IPRED1

Dagen var vald med omsorg. På måndagen under Almedalsveckan 2007 — när pressen skulle vara så upptagen som möjligt med de utspel som gjordes i Almedalen — smög justitiedepartementet ut planerna för en svensk variant av IPRED1. Den 9 juli 2007.

Smygandet misslyckades fatalt, naturligtvis. Vi satt i debatter och citerades lite varstans, även om vi inte var beredda på att utspelet skulle komma just då.

Vårt pressmeddelande sade samma sak som vi säger idag:

– Det är anmärkningsvärt att man låter ett partsintresse ta över en process där staten ska stå som garant för neutraliteten, säger Rickard Falkvinge, partiledare för Piratpartiet. Det här är lika bakvänt som om man skulle låta Marlboro ta över cancerforskningen för att avlasta universiteten, och kommer att leda till lika oneutrala resultat.

Men det blir värre. Det visar sig dessutom att svenska justitiedepartementet – med Stefan Johansson och Christoffer Deméry i spetsen – har förberett en kraftig överimplementation av IPRED1, en överimplementation som till och med är så kraftig att den strider mot direktivet.

Det är artikel 8 som handlar om “rätten till information”. Artikel 8.3 tar upp lagstiftning som direktivet inte får påverka (se lagtexten):

3. Punkterna 1 och 2 skall inte påverka tillämpningen av andra lagbestämmelser som

a) … d) (irrelevanta här)

e) reglerar sekretesskydd för informationskällor eller behandling av personuppgifter.

I stället hade man i lagförslaget lagt ett uttryckligt undantag från personuppgiftslagen för upphovsrättsindustrin, så att de får skapa vilka register de vill. Justitiedepartementet drog alltså ner byxorna och böjde sig framåt för upphovsrättsindustrin till den grad att de inte bara införde allting som fanns på önskelistan, de till och med bröt mot direktivets uttryckliga instruktioner för att ge upphovsrättsindustrin ännu mer.

2007, del 2: EG-domstolen utmanar IPRED1

Upphovsrättslobbyn är känd för att använda alla jurister som finns för att få sin vilja igenom. Den spanska lagstiftningen, som också har struntat i IPRED1, ledde fram till en konflikt mellan skivindustrin där, i form av organisationen Promusicae, och telefon- och internetbolaget Telefónica.

Promusicae krävde att få ut abonnentuppgifter, med stöd av IPRED1 (det fanns inget stöd i spansk lagstiftning). Telefónica vägrade. Promusicae drev det till EG-domstolen (vars namn släpar efter att resten av unionen nu heter EU, det är alltså EUs domstol). Alla insåg att IPRED1 skulle stå eller falla med det här rättsfallet, som hette C-275/06.

Den 18 juli 2007 kom EUs generaladvokat Juliane Kokott med ett förhandsyttrande till domstolen. Hon sågade IPRED1 med fotknölarna. I sitt 40-sidiga yttrande skriver hon redan i punkt 3 i inledningen,

…överföring av personrelaterade trafikuppgifter … endast är tillåten till behöriga statliga myndigheter och att en direkt överföring till upphovsrättsinnehavare som vill vidta civilrättsliga åtgärder mot intrång i deras rättigheter inte är tillåten.

Det såg ut att bli döden för IPRED1, bara nio dagar efter den svenska regeringen försökt sig på en rejäl överimplementation. Men liket skulle fortsätta leva ett tag till.

2008: EG-domstolen dödförklarar IPRED1

Den 29 januari 2008 kom så EG-domstolen med sin dom i fallet Promusicae vs. Telefónica. De ger Promusicae tummen ner rakt av. Domen säger att direktivet visserligen får, men inte måste implementeras i just piratjägaraspekten.

Därmed är direktivet dött. I piratjägaraspekten existerar det inte längre som direktiv från EU. Om något land väljer den här vägen, så är det helt och hållet landets eget val.

Vi gick ut med ett pressmeddelande där vi proklamerade hundraprocentig seger i EG-domstolen. Intressant nog gick upphovsrättsindustrin också ut med segerrop, vilket förvirrade gammelmedia något.
Lobbyn försökte hålla god min i ett mål som de förlorade helt. I stället menade lobbyn att Sverige nu kunde gå vidare med en lag som lät dem få tillgång till personuppgifter. Ja, det är riktigt, men det var inte det som frågan gällde. Frågan var ifall Sverige var tvunget, och svaret på den frågan blev i och med denna dom entydigt nej.

2008: Alliansregeringen går vidare ändå

Den 14 mars går justitieminister Beatrice Ask och kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth ut i en debattartikel med den bedrägliga rubriken “kulturarbetare får stöd av domstol” och förklarar att de tänker gå vidare med att låta upphovsrättslobbyn få ut personuppgifter. De har integriteten och den intellektuella hederligheten i den här artikeln att inte hänvisa till EU-direktivet IPRED1, eftersom
det direktivet inte existerar längre i den här aspekten.

Senare har andra, både politiker, tjänstemän och lobby, försökt med det fula tricket. Det är bara att syna det kortet, varenda gång.

Icke desto mindre är regeringens avsiktsförklaring en krigsförklaring mot hela den yngre generationen, som vi sade i ett pressmeddelande:

– Regeringen har ett val. Antingen kan den acceptera att fildelningen är ett teknikhistoriskt faktum, eller så kan den fortsätta att montera ner rättssäkerhet och demokratiska fundamenta för att behaga en omodern industri, utan att ändå lyckas vrida tillbaka utvecklingen. Vi hade hoppats på att regeringen skulle hålla vallöftet [att “inte jaga en hel ungdomsgeneration”]. Tydligen hade vi fel.

Efter den artikeln blir det ett jävla liv från alla debattörer och knäpptyst från regeringen.

Den har föregåtts av intensiva förhandlingar inom allianspartierna. Centern hade fetvägrat den här linjen, men Annie Johansson som förhandlade för Centern accepterade kravet på att låta upphovsrättsindustrin få mer befogenheter än polismyndigheten.

2008, långt senare: lagrådsremiss

Den 9 oktober kom så lagrådsremissen. Där hänvisas återigen till EU-direktivet! Man kallar det för “genomförande av direktiv 2004/48/EG”, vilket helt enkelt inte är sant. Piratpartiet kommenterade i ett pressmeddelande:

– Om regeringen väljer att ta strid mot hela den yngre generationen genom att driva igenom den här piratjägarlagen, så är det regeringens eget beslut, säger Rick Falkvinge, partiledare för Piratpartiet. Det finns inget EU-direktiv som regeringen kan gömma sig bakom. EG-domstolen är övertydlig på den punkten och det är fult, falskt och ohederligt att låtsas som något annat.

Många bloggare for upp i taket över det hela, och Peter J Olsson på Kvällsposten frågade sig om regeringen fullständigt tappat förståndet.

En lagrådsremiss, som är det läge lagförslaget befinner sig i nu, är i allt väsentligt en färdig lagtext som man skickar till lagrådet för granskning av att lagtexten är förenlig med grundlagen. Texten som finns nu är alltså att betrakta som slutgiltig.

Samtidigt har Moderaternas partisekreterare Schlingmann givit starka indikationer på motsatsen, att de kommer att ta intryck av hur lagrådsremissen tas emot i debatten – ifall det finns några problem med den så kommer sådana att beaktas i nästa steg, har det sagts. Och nog finns det problem. Många och varierade. Det här är skrivet av människor som helt enkelt saknar digital kompetens – vilket i praktiken är dagens skriv- och läskunnighet.

De problemen återkommer jag till i nästa postning.

Pingat på Intressant. Andra bloggar om , , , , ,

Rick Falkvinge

Rick is the founder of the first Pirate Party and a low-altitude motorcycle pilot. He lives on Alexanderplatz in Berlin, Germany, roasts his own coffee, and as of right now (2019-2020) is taking a little break.

Discussion

 1. jeffer

  Mycket bra analys! Det är så viktigt att gå till botten med denna märkliga process. En folkvald regering som uppenbarligen går emot breda medborgarintressen. För vad? Har verkligen korruptionen kommit också till Sverige? I USA blommar den för fullt – är det de amerikanska senatorerna som inspirerar Reinfelt? Där går man särintressen till mötes en masse…

  Janelly Fourtou är tydligen ett namn vi bör lägga på minnet. Har hon kontakter i Sverige?

 2. […] Falkvinge (pp) har gjort en gigantisk insats och utreder hur IPRED1 använts som ursäkt för att driva igenom den här […]

 3. Daniel Wijk

  Korruptionen har funnits länge i Sverige. Beroende på vilken politisk åskådning man har kan man ju sälla sig till olika teorier men i någon form har den funnits här länge.

  Och då menar jag inte lågnivåtjänstemän som tar mutor utan folk på högre nivå som lovar saker dom inte ska/kan lova och sedan gör allt i sin makt för att trycka på kollegor/underordnade att genomdriva det. Sånt anser jag är lika mycket korruption som att ta pengar i handen för utförd fultjänst.

 4. xor

  Oj, vilket bra inlägg 🙂 Det sammanfattar en hel del olika saker som har hänt, och gör dem till en enkel och överblickbar bild. Ofta tar man bara till sig en pusselbit åt gången och missar helheten.

  Tack 🙂

 5. Anino

  Otroligt viktig information. Inväntar del 2.

  Aninos senaste bloggpost: Anino testar hjärnan

 6. Aldain

  Tack för det inlägget, informativt och extremt upprörande på samma gång.
  När man tar en ordentlig titt visar det sig att korruptionen är rätt omfattande, ja.. kliar du min rygg så kliar jag din.

  Ser fram emot del2.

 7. carolin hartwig

  så nu är jag dödligt nyfiken på hur du uppfattade debatten idag. Känner du dig tillplattad eller att du har plattat till?

  Och hur gick det med inspelningen? finns min ljuva stämma förevigad och utlagd på pirate bay än?

  Jag talar i vart fall för alla i kursen när jag konstaterar att vi är enormt glada och tacksamma att du och Pontén ställde upp på detta möte. Det är oerhört intressanta och trots er respektive inbitenhet svåravvägda frågor som ni avhandlar.

  Stort tack! (och tack för nålen, jag bär den med STOLTHET trots att jag inte delar dina slutsatser :))

  nu ska jag göra ditt länkade iq-test. får jag lägre än dig kommer jag att bli tjurig.

 8. » Regeringen har skitit i det blå skåpet igen. El Rubio talar

  […] Är det så att de inte fattar vad de ställer till med så har Rick Falkvinge en sammanställning. […]

 9. putte

  Lysande.

 10. Aron

  Intressant läsning. Bra skrivet Rick. 🙂

 11. Perty

  Hmmm…

  Hur är Annie Johansson inblandat i detta nurå? Är det bekräftat?

  Pertys senaste bloggpost: Amnesty sågar FRA lagen hårt

 12. Perty

  Skummade lite i pdf’en och man undrar ju vad “remissinstanserna” håller på med.

  Jag hittade inte riktigt exakt vilka remissinstanserna var förutom Svenska Filminstitutet, Advokatsamfundet och några till. Men vad är det för stolpskott som dessa grejjer remitteras till.

  Jag tror det är bra om man försöker öppna upp och förklara för de remissinstanser som tydligen sånt här skit går till att de måste vara lite mer alerta och titta lite längre än vad näsan räcker.

  Blir så satans trött.

  Ska maila advokatsamfundet och svenska filminstitutet nu.

  Pertys senaste bloggpost: Amnesty sågar FRA lagen hårt

 13. Perty

  Hittade stolpskotten:

  Företeckning över remissinstanserna
  Justitiedepartementets promemoria Civilrättsliga sanktioner på immateri-
  alrättens område – genomförande av direktiv 2001/48/EG, Ds 2007:19,
  har remitterats till Svea hovrätt, Stockholms tingsrätt, Helsingborgs
  tingsrätt, Kammarrätten i Stockholm med Migrationsöverdomstolen,
  Länsrätten i Stockholms län med migrationsdomstol, Justitiekanslern,
  Domstolsverket, Åklagarmyndigheten, Rikspolisstyrelsen, Kommers-
  kollegium, Försvarets materielverk, Tullverket, Datainspektionen,
  Jordbruksverket, Statens Växtsortnämnd, Konsumentverket, Post- och
  Telestyrelsen, Konkurrensverket, Patent- och registreringsverket, Bolags-
  verket, Stockholms universitet (Juridiska institutionen), Lunds universitet
  (Juridiska institutionen), Handelshögskolan i Stockholm, Stockholms
  handelskammare, Sveriges advokatsamfund, Bahnhof AB, Bredbands-
  bolaget, Bildleverantörernas förening, Business Software Alliance, C
  More Entertainment AB, Com Hem AB, Folkets Hus och Parker,
  Föreningen Bonus Presskopia, Föreningen Copyswede, Föreningen för
  en fri informationsinfrastruktur, Föreningen STOP Sverige, Föreningen
  Sveriges Filmproducenter, Föreningen Svensk Programvaruindustri,
  Föreningen Svenskt Näringsliv, Företagarförbundet, Företagarna,
  Glocalnet AB, Hi3G Access AB i Sverige, International Federation of
  the Phonographic Industry, Kanal 5,
  Konstnärliga och Litterära Yrkesutövares Samarbetsnämnd, Läkemedels-
  industriföreningen, Music Managers Forum Sweden, Modern Times
  Group MTG AB, Nordisk Mobiltelefon Sverige AB, Näringslivets
  regelnämnd, Oberoende Filmares Förbund, Producers of Interactive
  Media in Sweden, Riksföreningen Våra Gårdar, Svenska stadsnätsföre-
  ningen, Stiftelsen Svenska Filminstitutet, Svensk Bildbyråförening,
  Svensk Form, Svensk Handel, Svenska Antipiratbyrån, Svenska Artisters
  och Musikers Intresseorganisation, Svenska Föreningen för Industriellt
  Rättsskydd, Svenska Föreningen för Upphovsrätt, Svenska Föreningen
  mot Piratkopiering, Svenska Förläggareföreningen, Svenska Industrins
  Patentingenjörers Förening, Svenska IT-företagens organisation, Svenska
  Linuxföreningen, Svenska Patentombudsföreningen, Svenska Tidnings-
  utgivareföreningen, Svenska Tonsättares Internationella Musikbyrå,
  Svenskt sportforum, Sveriges Biografägareförbund, Sveriges Bransch-
  förening för Multimedia Dator & TV-spel, Sveriges Filmuthyrare-
  förening upa, Sveriges Konsumenter, Sveriges Radio AB, Sveriges
  Television AB, Sveriges Tidskrifter, Teaterförbundets Rättighets- och
  Medieaktiebolag, Telefon AB LM Ericsson, Tele2 AB, Telenor,
  TeliaSonera AB, TV4 AB, Utbildningsradion AB, Videoalliansen, World
  Internet Institute, ICC Sweden.

  Pertys senaste bloggpost: Amnesty sågar FRA lagen hårt

 14. Perty

  Sorry att jag spammar, blir lite konfunderat.

  Tydligen har det gått ut två remisser till ovan instanser, den ena var till Renfors historia “Musik och film på Internet – hot eller möjlighet?, Ds 2007:29”

  och den andra till:

  “2001/48/EG, Ds 2007:19” vilket antingen är ett tryckfel eller så fattar jag inte. Eller är det en tidig variant av 2004/48/EG?

  Pertys senaste bloggpost: Amnesty sågar FRA lagen hårt

 15. jeffer

  Perty:

  Intressant lista. Kommer deras svar kunna nås i ett sammanhang? I detta fall är det extra viktigt att veta på vilken sida remissinstanserna står. Särintresset eller medborgarintresset. Antagligen används samma remissinstanser i många sammanhang, exvis FRA. Vi kanske kan göra ett sociogram på detta 🙂 Se vilka som speciellt ivrar för medborgarfientliga särintressen och hur de är inbördes länkade.

 16. Rick Falkvinge

  Utdrag ur 2001/48/EC:

  (1) The new active substances, azoxystrobin and kresoxim methyl, were included in Annex I to Directive 91/414/EEC by Commission Directives 98/47/EC(6) and 1999/1/EC(7), respectively, for use as fungicides only, without specifying particular conditions having an impact on crops which may be treated with plant protection products containing these active ingredients.

  Det ser inte ut som immaterialrätt. Det ser ut som mögelgifter i jordbruk.

  Så jag kan med rätt stor konfidens säga att det måste vara ett skrivfel.

 17. Perty

  Mailade och frågade om det var ett tryckfel..

  Mailade även Com Hem och Advokatsamfundet…

  Jag blir lite förvånad att Banhof och Svenska Linux föreningen och några andra inte verkar ha haft så mycket kritik.

  Kanske man kan begära ut remissvaren och se om de verkligen var så okritiska som rapporten verkar visa…

  Pertys senaste bloggpost: Amnesty sågar FRA lagen hårt

 18. ICMPECHO · EU IPRED1 directive to be enforced in Sweden

  […] writing about this in Swedish (plz use Google translate): Rick Falkvinge (PP), Opassande, HAX, El […]

 19. Och så blev det dags för politik igen « Msn00b’s Weblog

  […] men, bättre sent än aldrig. *Tar djupt andetag* det är viktigt att ni läser in er ang IPRED1, (man kan börja läsa här, efter det kan man förslagsvis googla sig vidare, källkontroll är bara nyttigt) skälet till att […]

 20. Lars-Erick F

  Oj, vilken grundlig genomgång.
  Och principen blir allt tydligare. Ännu ett brott mot rättssäkerheten. Som även en som inte är piratpartist bör reagera emot!

  Detta funderar jag omkring i detta färska inlägg:
  http://lars-ericksblogg.blogspot.com/2008/10/ska-privatfretag-f-gra-det-inte-polisen.html

  Lars-Erick Fs senaste bloggpost: Ska privatföretag få göra det inte polisen får göra? Avledningsmanöver eller ”bara” ideologisk blackout?

 21. Johannes

  Jag som alltid har stött Moderaterna vid varje riksdagsval sedan jag blev röstmyndig. Jag har alltid levt i tron att detta parti är ett frihetsparti som vill få bort överstatlig betongsocialism light-kommunism. Men nu känns det som om du står för exakt samma saker. Bara med andra argument istället. Tyckte ändå hade gjort en del bra saker vad det gäller jobb, skatter och fastighetstaxering. Men jag kan inte kvitta detta mot att min egna frihet och integritet säljs ut till en korrupt musikindustri. Allt dom har genomför i form av nedmontering av medborgarnas inegritet, följer i starka spår det som nu precis händer i USA. Djupt beklagligt!

  Förra valet blev alltså sista jag lade min röst på Moderaterna. Att rösta på ett enfrågeparti som Piratpartiet, känns betydligt mer tilltalande numera.

 22. Perty

  För att ingen ska tro nått illa om Svenska Linux Föreningen så är de förebilder när det gäller remissvaret:

  http://se.linux.org/om/remiss/ds2007-19/svar-remiss-ds200719.odt/view

  Däremot är det helt sjukt hur t ex BLF (Bildleverantörernas Förening) tycker att det är en alldeles strålande implementering.

  Jag citerar:
  “BLF tillstyrker förslaget och ser därför med stor tillfredsställelse fram emot ett
  genomförande av direktiv 2004/48/EG och att de civilrättsliga sanktionerna skall hamna mer
  i enlighet med de sanktioner som förekommer i Europa i övrigt. Det är viktigt att
  upphovsmannen skall kunna leva på sin verksamhet och inte utnyttjas ohämmat av andra.”

  Från:
  http://www.google.se/url?sa=t&source=web&ct=res&cd=3&url=http%3A%2F%2Fwww.blf.se%2Fobjectopener.php%3Fobjid%3D973&ei=E7H0SPa_M5S41wby_aX8Dg&usg=AFQjCNEe9X8NXpNpjZJtw6l31EHOPeZnMw&sig2=0GYfJclzLM1pfcS91qS1nA

  Om jag vore medlem i BLF skulle jag gå ur på en gång, detsamma gäller, Företagarna, Advokatsamfundet , Juridiska Fakultetsnämnden (vad det nu är?!)

  Googla på “remissvar Civilrättsliga sanktioner” så kommer många remissvar upp.

  Dags att se till att de som faktiskt tycker detta är en bra grej får förklara sig lite mer…

  Har inte ens orkat kolla på remissvaren på de givna upphovsrättskramarna..

  Pertys senaste bloggpost: Amnesty sågar FRA lagen hårt

 23. Perty

  Googla på: “remissvar Civilrättsliga sanktioner”

  Om jag vore medlem i Svenska Advokatsamfundet, BLF (Bildleverantörernas Förening) etc skulle jag gå ur på en gång. Det finns säkert fler.

  Man ska faan inte kunna slänga in ett remisssvar som BLF har gjort och uppmuntra sånt här skit. Låt mig citera:
  “BLF tillstyrker förslaget och ser därför med stor tillfredsställelse fram emot ett
  genomförande av direktiv 2004/48/EG och att de civilrättsliga sanktionerna skall hamna mer
  i enlighet med de sanktioner som förekommer i Europa i övrigt. Det är viktigt att
  upphovsmannen skall kunna leva på sin verksamhet och inte utnyttjas ohämmat av andra.”

  Så om nån är med i BLF, gå ur!

  Pertys senaste bloggpost: Amnesty sågar FRA lagen hårt

 24. […] Oscar Swartz, Mark Klamberg, Brockman, Karl Sigfrid, Mikael Nilsson, Mikael Nilsson igen, Rick Falkvinge, Lars Holmquist, Lars-Erick Forsgren, Icmpecho, Copyriot, Ett Otyg, Mary, Politikerbloggen, […]

 25. Dynamic Man » “Piratjägarlagen”

  […] Falkvinge har skrivit en mycket läsvärd artikel om bakgrunden. Om du är det minsta intresserad av den här frågan så är den ett måste. Hans […]

 26. […] Den nya antipiratlagen, även kallad piratjägarlagen, som inte alls är ett EU-direktiv utan där man bara skyller på EU-direktivet IPRED1, har nu granskats av lagrådet. Jag har tidigare skrivit om dess bakgrund. […]

 27. Rick Falkvinge (pp) » Antipiratlagen IPRED1: Skarpt läge!

  […] svarade på antipiratlagen (piratjägarlagen) IPRED1 igår. Det betyder att processen var väldigt uppsnabbad, och det av en […]

 28. […] med piratjägarlagen vars bakgrund jag beskrev nyligen är många och legio. Problemen ligger dessutom på så många olika plan att man måste försöka […]

 29. Bloggtips « PiratJanne

  […] väldigt läsvärd, och jag räknar med att resten kommer vara det också.Rick har redan skrivit andra poster om IPRED 1 som är väldigt […]

 30. Thomas

  Hur exakt ger detta lagförslag upphovsrättsindustrin mer befogenheter än polismyndigheten? Straffbestämmelsen lyder böter eller fängelse i högst två år, då får väl även polis begära personuppgifter och husrannsakan? Och ett beslut från domstol måste ändå ske…

 31. Fredrik

  Var ligger bevisbördan? Jag laddar ner en hel del musik som jag tidigare i mitt liv har haft i fysiskt format som jag dock i flyttar har tappat bort. Måste jag bevisa att jag har köpt den musik eller det spel jag ev. blir anklagad för att ha laddat ner?

 32. Rick Falkvinge (pp) » Efter FRA kommer IPRED1: dags att agera

  […] Politikerna hävdar att det hela kommer från ett EU-direktiv, “sanktionsdirektivet” eller IPRED1. Det är en ren lögn rakt upp och ner. För det första, så kräver EU-direktivet bara att abonnentuppgifter får tas fram i samband med en rättegång, inte att privata intressen ska kunna få ut dem bara för att de påstår något. För det andra har EG-domstolen uttryckligen slagit ner den delen av direktivet; den gäller inte längre. (För mer bakgrund om sanktionsdirektivet IPRED1, se den här bloggposten.) […]

 33. StoppaIPRED.nu « The Pheleroxian Blog

  […] Rick Falkvinges artikelserie om IPRED (Intellectual Property Rights Enforcement Directive). […]

 34. Öppet brev till ledamöter i Sveriges riksdag

  […] Holmbom LULEÅ Pingat på Intressant. Läs även Rick Falkvinge, Rick Falkvinge (serie) och Piratjanne. Andra bloggar om Antipiratlagen, piratjägarlagen, ipred1, […]

 35. Vakna Alliansen! « Another Glowing Revolution

  […] bakgrund är mycket givande läsning. Se även: Ett bubblande uppror bland bloggare. Vakna, Alliansen! […]

 36. S

  Seriöst. Förslaget är det sjukaste jag sett. Utrota dom som inte förstår sig på det digitala och bränn allt som har med den här lagen att göra!

 37. […] Bakgrundsinformation till lagförslaget […]

 38. Laissez-nous faire! « GERMANIA

  […] är därtill redan gynnat på ett lika unikt som fasansfullt vis, då denna snart (när IPRED1 träder i kraft) kommer att erhålla en god portion polisiära befogenheter. På denna punkt kan […]

 39. Anna Troberg » Den mest välutrustade flottan vinner

  […] Oscar Swartz, Mark Klamberg, Brockman, Karl Sigfrid, Mikael Nilsson, Mikael Nilsson igen, Rick Falkvinge, Lars Holmquist, Lars-Erick Forsgren, Icmpecho, Copyriot, Ett Otyg, Mary, Politikerbloggen, […]

Comments are closed.

arrow